Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5132 за запитом країн

...у сфері страхування, перестрахування всередині країни для забезпечення фінансової стійкості страхових компаній не використовувалося. Як наслідок перестрахування є найменш дослідженою сферою діяльності для українських страховиків....або перестраховика, згідно із законодавством країни, в якій він зареєстрований [1]. В Україні ще немає закону про перестрахування. Регламентація діяльності з перестрахування здійснюється на основі Постанови ...
...досвід нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників. Дуже важливо правильно оцінити, чи є самий перехід ... Досвід багатьох країн показав, що тривале функціонування централізованого планування, як правило, призводить до порушення збалансованості матеріальних і грошових потоків.
...р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2 е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
...для нагромадження центральними банками інших країн; г) для визначення валютних курсів; д) як інструмент валютних інтервенцій. 3. Перерахуйте етапи розвитку світової валютної системи: 4....кредити поділяють; а) у валюті країни боржника; б) у валюті країни кредитора; в) у валюті третьої країни; г) у міжнародній розрахунковій одиниці.
...міграційні процеси на території У країни.Зростання відкритості українського суспільства неминуче приводить до дедалі більшого втягнення України в міжнародний обмін робочою силою....зростання міграційних процесів як усередині країни, так і за її межі. Об'єктивних передумов для швидкого подолання катастрофічної ситуації, що склалася в суспільстві, в даний момент ...
...6% промислового виробництва розвинених капіталістичних країн і більше 6% світового капіталістичного експорту. Обсяг виробництва ВВП на душу населення, службовець одним з основних показників рівня розвитку країни, на початку 90 х років ...
...Слова про те, що наша країна зараз переживає економічні, соціальний і політичний кризи, уже давно здаються забутими. Однак саме ці кризи і визначають у даний час ...міцно затвердилася в економіці розвитих країн. Вона знаходиться в стані постійного розвитку, що не можна сказати про приватнокапіталістичну і державну форми власності.
...р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2 е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
Всі країни кандидати на вступ до ЄС мають дуже високий показник відкритості національної економіки. Основним торговим партнером Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Словенії є країни Амстердамської зони.
Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та основні відмінності……………………………………………………………….36 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...52 ДОДАТКИ………………………………………………………………………..59 ВСТУП Людина є продуктом як ...інститутів соціалізації в Україні та країнах ЄС. Об’єкт – соціальні інститути як агенти соціалізації людини. Предмет – тенденції та фактори впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини.
...особливо активно розвивається в слаборозвинутих країн від індустріальних держав, про експлуатацію та пограбування перших другими. Грунтуючись на деяких положеннях класичного марксизму, неомарксисти, зокрема П.... У свою чергу, периферійні країни є споживачами промислової та іншої продукції, що виробляють більш потужні держави, і потрапляють у залежність від останніх шляхом нерівномірного економічного ...
...менш розвинуті у технічному відношенні країни завдяки діяльності міжнародних правоохоронних організацій мають можливість використати досвід більш розвинутих країн для запобігання та викриття комп’ютерних злочинів.
...особливо активно розвивається в слаборозвинутих країн від індустріальних держав, про експлуатацію та пограбування перших другими. Грунтуючись на деяких положеннях класичного марксизму, неомарксисти, зокрема П.... У свою чергу, периферійні країни є споживачами промислової та іншої продукції, що виробляють більш потужні держави, і потрапляють у залежність від останніх шляхом нерівномірного економічного ...
...побудувати багату і високо розвинуту країну, то це можливо лише при тій умові що кожен член нашого суспільства буде жити в добробуті та щасті....статистичними даними у високо розвинутих країнах близько третини обсягу всіх кредитних угод припадає на кредитування фізичних осіб, тобто на споживче кредитування).
...сприяти вирішенню житлової проблеми населення країни. За таких умов зростає інтерес до таких нетрадиційних для вітчизняних банків способів залучення ресурсів, як сек'юритизація іпотечних активів, яка отримала широке розповсюдження в країнах із розвиненою ринковою економікою та ...
У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст. докорінно змінені названі відносини, відпрацьовані гнучкі, контрольовані громадськістю, суспільні регулятивні механізми і, таким чином, ...на Заході, де в розвинутих країнах у результаті вікової класової, політичної та профспілкової боротьби трудящим вдалося досягти широких політичних та соціальних прав і свобод.
РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІКО ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН, ПО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 3.1. Характеристика країн відправлення………………………………..53 3.2. Характеристика країни транзиту…………………………………...56 3.3.
Країни СНД 6048 11508,4 2. Інші країни світу 17031,9 11512,4 3. Європа 9156,5 8166,3 4.
...за елементами форми держави такі країни світу: Україна – Польща; Україна – Франція; Україна – Російська Федерація. Практичне завдання до теми 5 Схематично викласти систему центральних органів виконавчої влади ...значущі факти політичного життя для країни, що не супроводжувалися правовими рішеннями b. конкретні життєві ситуації, з настанням яких норма права пов’язує виникнення, зміну або припинення ...
...й у народних господарствах окремих країн не можна переоцінити. Деякі західні економісти вважають, що виникнення сучасної товарної біржі, не як ринку, що здійснює збут товарів, а ...із незвичною економічною ситуацією в країні, що склалася на сьогодні. br />br /> Незважаючи на те, що український біржовий інститут знаходиться в стадії становлення, вже можна говорити ...
...функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, ...
...надходять у сферу зовнішньої торгiвлi країн учасниць, має назву: а) економічний союз, б) політичний союз, в) зона вільної торгівлі, г) митний союз. 8.... Приток вартостей у дану країну, з якою її резиденти повинні незабаром сплачувати, це стаття платіжного балансу, яка має назву: а) дебет, б) кредит. 18.
...мірі того як в розвинених країнах розширюється доля ринку послуг, маркетологи повинні більше знати про маркетинг послуг. Послуга – це діяльність чи благо, яку одна сторона може ...про можливості отримати найвищу нагоду країни, працюючи в сфері послуг. Такий прецедент існує: господар кафе Марселін Ліпп став кавалером ордену Почесного легіону за “найкращий літературний салон ...
...надходять у сферу зовнішньої торгiвлi країн учасниць, має назву: а) економічний союз, б) політичний союз, в) зона вільної торгівлі, г) митний союз. 8.... Приток вартостей у дану країну, з якою її резиденти повинні незабаром сплачувати, це стаття платіжного балансу, яка має назву: а) дебет, б) кредит. 18.
...регіоні; Вк аналогічний показник по країні в цілому; Ор обсяг валової (товарної) продукції в регіоні; Ок аналогічний показник по країни в цілому Гр показники галузі регіону; ...
...продукту на користь провідних ринкових країн за дуже низьких показників споживання у найбідніших країнах Азії, Африки та Латинської Америки. Однак саме ТНК є і джерелом та ...
70 ВСТУП У країнах з розвинутою ринковою економікою функціонують високоефективні ринки фінансових послуг, які забезпечують механізм перерозподілу фінансових ресурсів серед учасників ринку й сприяють ... В Україні й країнах, які ступили на шлях ринкових перетворень в економіці, ринки фінансових послуг перебувають на різних стадіях формування й розвитку.
У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст. докорінно змінені названі відносини, відпрацьовані гнучкі, контрольовані громадськістю, суспільні регулятивні механізми і, таким чином, ...на Заході, де в розвинутих країнах у результаті вікової класової, політичної та профспілкової боротьби трудящим вдалося досягти широких політичних та соціальних прав і свобод.
...супроводжують економічні процеси в нашій країні, банки значно прогресують в такому напрямку як підвищення якості кредитного портфеля, а це в свою чергу не можливо без вдосконалення ... Необхідно визначити, що в нашій країні є фахівці, які не тільки займаються такими важливими питаннями як оцінка кредитоспроможності, а й пропонують власну методику.
...супроводжують економічні процеси в нашій країні, банки значно прогресують в такому напрямку як підвищення якості кредитного портфеля, а це в свою чергу не можливо без вдосконалення ... Необхідно визначити, що в нашій країні є фахівці, які не тільки займаються такими важливими питаннями як оцінка кредитоспроможності, а й пропонують власну методику.
Опишіть протиріччя між країнами експортерами та імпортерами капіталу, а також їх корпоративним бізнесом. 6. Розкрийте зміст поняття «втеча капіталу». Офшорні території.... Проаналізуйте особливості співпраці країн в рамках СНД. 2. Охарактеризуйте ефективність співпраці України з країнами СНД, 3. Проаналізуйте перспективи та проблеми створення Євразійського Союзу. 4.
...супроводжують економічні процеси в нашій країні, банки значно прогресують в такому напрямку як підвищення якості кредитного портфеля, а це в свою чергу не можливо без вдосконалення ... Необхідно визначити, що в нашій країні є фахівці, які не тільки займаються такими важливими питаннями як оцінка кредитоспроможності, а й пропонують власну методику.
...що арбітражем має застосовуватися право країни кредитора, натомість позивач не надав документів, які б засвідчували його правовий статус. Відповідач – українське ПрАТ – стверджував, що фірма позивач не ...може посилатися на право цієї країни. Питання: які документи підтверджують національність юридичної особи? Чи існують міжнародні акти з цього приводу, які принципи визначення особистого закону юридичної ...
...практично всієї системи відносин в країні. Без стабільного, надійного та сильного банківського сектора не може нормально функціонувати економіка країни. В умовах ринку банківська діяльність характеризується впровадженням ...
...впливає на рівень економічної безпеки країни через акумуляцію і перерозподіл фінансових потоків. Питанням безпеки фінансово кредитних установ приділяли увагу такі вчені: З.С. Варналій, М.М....індикатором значущості останньої для економіки країни є відношення її активів до ВВП. Частка активів недіючих банків у загальній сумі активів комерційних банків сигналізує про рівень можливої ...
...Росії, так і в інших країнах. Мусульманське право складне соціальне явище, яке має глибоке вплив на історію розвитку держави і права цілого ряду країн Сходу.
...умовах теперішніх ринкових перетворень в країні, коли інформація стає все вагомішим фактором виробництва та все ціннішим об’єктом цивільного обігу. В той же час, надзвичайна важливість ...якого проведено співставлення положень законодавства країн Бернського Союзу, а також міжнародно правових документів у сфері охорони авторських прав, зокрема: Закону України “Про авторське право і суміжні ...
...одним із провідних підприємств у країнах СНД по виробництву обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу та харчової промисловості. Завод знаходиться у м.Сміла Черкаської області.... Найбільшу питому вагу серед країн – замовників продукції займають: Росія (65,66% – в 2004 році, 45,77% в 2005 році, 41,91% в 2006 році), Білорусь (...
...господарства та економічної стабілізації нашої країни. Зараз немає практично жодної галузі в промислово розвитих країнах, що не була б втягнута в сферу зовнішньоекономічної діяльності.
...характерна в першу чергу для країн з розвинутою ринковою економікою, де жорстка конкуренція не дозволяє отримувати більше. Той факт, що досліджуване підприємство орієнтоване головним чином на ...проблемою занижування цін на продукцію країн Східної Європи. В такому випадку підприємству не залишається нічого іншого, як здобувати собі репутацію стабільного та надійного постачальника високоякісної продукції ...
щаслива країна; c. ідеальна держава; d. недосяжна мрія. e. довершене суспільство; Question 6 Моральною доктриною Л. Толстого є: Виберіть одну правильну відповідь ...2 В якій з європейських країн постав імпресіонізм? a. в Голандії b. в Іспанії c. в Британії d. в Італії e.
...робітників Question 10 В яких країнах робочий рух відстоює право участі в керуванні підприємством через колективні договори a. Німеччині b. Великобританії c. Італії d....у більш ніж 50 –ти країнах світу діють: a. виробничі гуртки b. гуртки якості c. гуртки робітників d. жодної правильної відповіді ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question ...
комплекс заходів щодо переведення економіки країни, органів державної влади, органів місцевого самоврядування й організацій на роботу в умовах воєнного часу b....час по завчасній підготовці економіки країни, органів державної влади, органів місцевого самоврядування й організацій, Збройних Сил України, інших військ, військових формувань, органів і створюваних на воєнний ...
...опублікувала в усіх основних газетах країни об'яву на цілу сторінку, в якій роз'яснила свою позицію всім клієнтам. Завдання. Уявіть себе консультантом та запропонуйте вирішення ...та консалтингових компаній у різних країнах світу. 1. Австрія 2. Австрія 3. Бельгія 4. Великобританія 5. Голландія 6. Греція 7. Індія 8. Іспанія 9. Іспанія 10.
згуртованість народу навколо єдиної в країні партії і її вождів c. політичний плюралізм d. відсутність розбіжностей у суспільстві з питань політики e.... діючих в країні політичних партій Question 4 Партійна система в Україні: a. атомізована b. поміркованого плюралізму c. поляризованого плюралізму Question 5 Партійна система, ...
Вступ Порівняльна характеристика систем обліку витрат в управлінському обліку країн Європи і США Висновки Список використаної літератури Процеси інтеграції світової економіки вимагають узгодження всієї сукупності елементів вітчизняної і світової господарських ...взаємодоповненню структур економік усіх інтегрованих країн. Інформація управлінського обліку, як правило, є комерційною таємницею підприємства. Вона не підлягає опублікуванню і має конфіденційний характер.
Загальна характеристика країни Розділ 2. Характеристика туристичних ресурсів словаччини Висновки уривок Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення.... Slovenská republika) країна на сході центральної Європи, межує на півночі з Чеською республікою й Польщею, сході з Україною, півдні з Угорщиною й заході ...
Грошово кредитна система країни 1.1. Грошова система: поняття та основні елементи 1.2. Поняття кредитної системи Розділ ІІ.... Відносини між країнами до проголошення незалежності 3.2. Відносини між країнами після проголошення незалежності України Висновки Список використаної літератури Додатки Додаток 1.
...моделі перехідної економіки в постсоціалістичних країнах.. 3 2. Економічний устрій у країнах перехідної економіки ………………… 5 3. Роздержавлення і приватизація у постсоціалістичних країнах ……… 8 4. Моделі приватизації …………………………………………………….
Фізико географічна характеристика країни 1.2. Короткий нарис історії Данії 1.3. Державно адміністративний устрій 2. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ДАНІЇ 2.1. Природно рекреаційні ресурси країни 2.2.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.