Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 367 за запитом кредитування

...Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України, визначте відсоткову ставку за кредит; суму коштів, які надійдуть до бюджету та у ...комерційний банк протягом усього строку кредитування. Період будівництва становить 1 рік
Регулювання НБУ процесу процесу банківського кредитування 17.Види кредитів комерційних банків 18.Сутність тав иди міжбанківського кредитування 19.Економічні нормативи,які регулюють кредитний ризик в банківській ...
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….3 1. Економічна сутність споживчого кредиту………………………………………5 2. Класифікація споживчих кредитів……………………………………………..11 3.... Аналіз сучасного стану споживчого кредитування в Україні………………...23 5. Застосування скоринг методу при оцінці кредитоспроможності клієнта........33 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….
6. Стадії процесу банківського інвестиційного кредитування Задача № 6 Земляна ділянка здається в оренду на 10 років за відсотком 10 % ...
19. Проблеми в оцінці заставного майна при банківському інвестиційному кредиті 41. Аналіз проектних ризиків при інвестиційному кредитуванні Задача №5 Інвестований капітал проекту ...
Задача №1 ПП «Парус» має потребу в інвестиціях на 3000 тис. грн. з метою розширення виробництва.... Показники Фінансування власними інструментами (акції) Кредитування 1. Виручка від реалізації 10000 10000 2. Собівартість продукції 6000 6000 3. Виплата відсотків (10%) – 300 4.
(варіант №20) 1. Правова характеристика кредитних операцій банків. Форми і види кредитів. Правове положення кредитування. Кредитна лінія, овердрафт. 2.
(варіант №20) 1. Правова характеристика кредитних операцій банків. Форми і види кредитів. Правове положення кредитування. Кредитна лінія, овердрафт. 2.
На сьогоднішній день економіка України зазнала труднощів пов’язаних з виникненням несприятливих ...
Вступ 1 Економічна сутність і роль державного кредиту 2. Необхідність використання державного кредиту 3. Форми державного кредиту 4.
1. Умови виникнення кредитної угоди 30. Аналіз грошових коштів позичальника, їх оцінка і прогнозування Завдання № 7 На ...
3. Інструменти забезпечення повернення банківських кредитів 36. Порядок документального оформлення кредиту в комерційному банку Завдання № 5 За ...
9. Дюрація як метод управління гепом 30. Аналіз грошових коштів позичальника, їх оцінка і прогнозування Завдання № 2 ...
23. Диверсифікація та лімітування як методи управління кредитним ризиком 41. Робота банку з недопущення проблемних позичок Завдання № ...
1. Грошово кредитне регулювання 2. НБУ як орган банківського регулювання та нагляду 3.
Завдання № 13 Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, тис. грн: 1. Активи банку – 560 000. 2.
...банківської системи та принципи банківського кредитування.......................................6 1.2 Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту................................................................12 1.3 Види застави в кредитуванні та їх особливості............................................................................
Банківське кредитування сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан і проблеми розвитку 1.3. Проблеми забезпечення сільськогосподарського виробництва оборотними коштами Розділ іі аналіз фінансового стану ... Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників Висновки Список використаних літературних джерел: Поряд із нарощуванням капіталу та ресурсної бази комерційних банків невідкладного розв’язання потребує ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти фінансово – кредитної діяльності банку 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні 1.4 Зарубіжний досвід банківського кредитування Розділ 2 практичні засади фінансово – ...
Аналіз стану міжбанківського кредитування в комерційному банку РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З МІЖБАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ 3.1.... Процес міжбанківського кредитування займає важливе місце у діяльності банківської системи. Ефективність міжбанківського кредитування характеризується комплексом показників, значення яких визначають стан міжбанківського ринку, показують ...
Особливості кредитування будівництва, капітальних вкладень і в режимі овердрафт 1.4. Обов’язкові економічні нормативи які встановлені Національним банком для комерційних банків ... Фінансовий аналіз кредитування юридичних та фізичних осіб на прикладі Черкаської філії АТ “Укрінбанк” 2.1. Економічна характеристика Черкаської філії АТ "Укрінбанк" та структура ...
Особливості банківського кредитування, його основні принципи та етапи 1.3.Методологія аналізу фінансово кредитних операцій комерційного банку РОЗДІЛ 2.... Аналіз організації кредитування, кредитного портфелю та кредитних операцій банку РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 3.1.
...обслуговування юридичних осіб; операції по кредитуванню фізичних осіб більш поширені ніж по юридичним особам, це свідчить про те, що банк залишає основний напрямок по роботі з ...України" отримав ліцензію на право кредитування юридичних осіб, до цього банк в основному тісно працював з фізичними особами. Але від цього стратегія і тактика банку не ...
...обслуговування юридичних осіб; операції по кредитуванню фізичних осіб більш поширені ніж по юридичним особам, це свідчить про те, що банк залишає основний напрямок по роботі з ...році отримав ліцензію на право кредитування юридичних осіб, до цього банк в основному тісно працював з фізичними особами. Але від цього стратегія і тактика банку не ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ...........7 1.1. Сутність та ознаки споживчого кредиту............................................................7 1.2. Правові засади споживчого кредитування.......................................................13 РОЗДІЛ 2.
Теоретичні засади іпотечного кредитування………………………..…..6 1.1. Сутність та особливості іпотечного кредитування…………………….....…..6 1.2. Економіко правові основи іпотечного кредитування……………………….11 Розділ 2.
Аналіз організації процесу кредитування в банку 3. Аналіз кредитного портфелю та кредитних операцій банку 4. Аналіз кредитоспроможності позичальників ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Аналіз ...пропонується звернути увагу на споживче кредитування, оскільки це є дуже перспективним напрямом кредитування. Дії Національного банку України, спрямовані на стабілізацію фінансової системи, мають включати: приведення ринкового ...
Особливості кредитування фізичних осіб 2.3. Особливості кредитування юридичних осіб 2.4. Пластикові картки як вдосконалена форма кредитування 2.5.
Робота банків по організації кредитування у наш час може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо вона базується на знанні суті самого кредиту та умінні ... Основними напрямками роботи банків по кредитуванню є: вивчення кредитоспроможності позичальника, встановлення на цій базі кредитної та процентної політики, вдосконалення методів кредитування, організація банківського контролю за виконанням ...
Загальнотеоретична характеристика правового регулювання іпотечного кредитування…………….………………………..7 1.1. Еволюція законодавчого регулювання іпотечних кредитних відносин…………………………………..……………………….......7 1.2. Поняття та види іпотечного кредитування………………………………..
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств 1.2. Характеристика видів кредитів, що надаються сільськогосподарським ...
...сутність, види та принципи банківського кредитування 1.2 організація кредитної діяльності банку 1.3 основні етапи процесу банківського кредитування 1.4 організація внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій ...
Аналіз законодавства у сфері банківського кредитування 1.2 Сутність кредиту та принципи кредитування 1.3. Аналіз структури кредитного портфеля 1.4.
...обліку і аналізу в процесі кредитування поточної діяльності СГД 1.3 Організаційно – економічна характеристика КБ «Мегабанк» Розділ 2. Облік кредитування поточної діяльності СГД 2.1 Організація ...
Міжнародне кредитування та фінансування України. Його нормативно правове регулювання 1.3. Методи мінімізації та перенесення ризиків в умовах зовнішнього запозичення ІІ РОЗДІЛ. ОЦІНКА ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ ...
...3 Розробка номенклатури справ відділу кредитування 2.2 Інформаційно документаційне забезпечення надання послуг кредитування 2.2.1. Загальні положення про кредитування 2.2.2 Інформаційно документаційне ...
...операцій банку 3.2 Специфіка кредитування галузей промисловості АКБ „Легбанк” за методом коефіцієнтів 3.3 Розробка методики економічної ефективності кредитування Висновки Список використаної літератури Таким чином, ...
...під настройку житла, купівлю автомобілю, кредитування підприємницької діяльності та інше). Переходячи до другого питання плану слід проаналізувати правове положення сторін у кредитному договорі....у якої є право займатися кредитуванням (банки, кредитні спілки, каси взаємодопомоги та інші фінансово кредитні установи). Потрібно чітко сформулювати поняття та особливості правового положення кредитодавця та ...
...слуговування юридичних осіб; • операції по кредитуванню фізичних осіб більш поширені ніж по юридич ним особам, це свідчить про те, що банк залишає основний напрямок по роботі ...5 Стратегічне планування операцій по кредитуванню юридичних осіб Таблиця 3.6 Емпіричне та теоретичне значення розвитку операцій по кредитуванню юридичних осіб Таблиця 3.7 Стратегічне планування ...
...основних джерел збільшення ресурсів для кредитування реального сектора економіки. Банк виваженно і сумлінно проводить політику встановлення процентних ставок за вкладами, постійно аналізуючи зміни, що відбуваються на ...розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, особливо зосередившись на кредитуванні фізичних осіб. Крім цього, значна питома вага належить кредитам, наданим юридичним особам та іншим банкам.
...основних джерел збільшення ресурсів для кредитування реального сектора економіки. Банк виваженно і сумлінно проводить політику встановлення процентних ставок за вкладами, постійно аналізуючи зміни, що відбуваються на ...розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, особливо зосередившись на кредитуванні фізичних осіб. Крім цього, значна питома вага належить кредитам, наданим юридичним особам та іншим банкам.
...компанія бере на себе їх кредитування до повернення боргу платником, а також бухгалтерське, збутове, страхове, рекламне обслуговування клієнтів: a. факторинг b. франчайзинг c. форфейтинг Question 3 Форма кредитування банком дебіторської заборгованості експортера шляхом ...
МІЖНАРОДНЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 1.1 Сутність, роль та функції міжнародного кредиту 1.2 Види та форми міжнародного кредиту 1.3 Сутність кредитування експорту та імпорту 1.4 ...
Основні форми кредитування……………………………………………………19 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФОРМ КРЕДИТУВАННЯ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ……………………..26 2.1. Організаційно економічна характеристика комерційного банку……………..
Принципи та етапи кредитування 1.3. Формування та аналіз кредитного портфеля і створення резервів за кредитними операціями РОЗДІЛ 2....комерційних банків, основою якого є кредитування господарюючих суб’єктів, значною мірою залежить від оптимальної організації кредитної роботи в банківських установах. Одним з найважливіших напрямків діяльності банку ...
Сучасний стан кредитування в Україні............................................................27 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ.....................................................................................................32 3.1. Сучасні проблеми розвитку кредитування в Україні......................................
Особливості державного кредитування в Україні 32 2.4. Сучасний стан державного боргу як наслідку державного кредитування 35 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ...
...одночасно вони є етапами процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним працівником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи процесу кредитування як методи управління ризиком окремої ...
Серед факторів, які стримують розвиток кредитування вітчизняної економіки, домінують кредитні ризики, що мають як системний так і суб'єктивний індивідуальний характер.... Активізацію кредитування в Україні значною мірою стримують проблеми розвитку ринку застав, передусім – відсутність чіткого механізму застосування іпотеки.
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.