Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 367 за запитом кредитування

Серед факторів, які стримують розвиток кредитування вітчизняної економіки, домінують кредитні ризики, що мають як системний так і суб'єктивний індивідуальний характер.... Активізацію кредитування в Україні значною мірою стримують проблеми розвитку ринку застав, передусім – відсутність чіткого механізму застосування іпотеки.
...банк здійснює активні операції з кредитування, а також може призвести до банкрутства банку, оскільки банк не буде в змозі розрахуватися за своїми зобов’язаннями вчасно за ...і клієнтами мають принципи банківського кредитування. Банківське кредитування здійснюється за такими принципами: строковість, повернення, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту. Кожен кредит вимагає забезпечення.
Максимальна "безпечна" сума кредитування дебентурою (незабезпеченим борговим зобов’язанням) обчислюється, виходячи з вартості фіксованих активів компанії за примусового продажу плюс максимум половини вартості поточних ...4 14,5 0,28 Обсяг кредитування банками реа¬льного сектора економіки, % до ВВП не менше 30 26,2 0,87 Вартість банківських кредитів, % річних не більше 10 ...
Необхідність та сутність кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 2.Види валютних угод Тестові завдання 1. Банк встановлює котирування: USD/AUD = 1,7420 – 1,7430.... Розташуйте у вірній послідовності етапи кредитування: 1) підготовка до укладання кредитної угоди; 2) викриття позичкового рахунку і надання кредиту; 3) розгляд заявки на отримання кредиту; 4) ...
Сутність та значення спеціальних форм кредитування для підтримки нормальної фінанасової діяльності субєктів господарювання. 2. Характеристика господарської діяльності субєкта досліджень 3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства 4. Аналіз використання спеціальних форм кредитування 5.
Сутність кредитних операцій та кредитування підприємства 1.2. Законодавче і нормативне забезпечення кредитних операцій підприємства 1.3. Методологія обліку кредитних операцій на підприємстві Розділ 2 ...Список використаної літератури Економічний зміст кредитування досліджується як складний і багатогранний процес з його принципами, умовами та методами. На сучасному етапі в теорії та практиці кредитних ...
Сутність банківського кредитування..........................................................................6 1.2. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку реального сектора економіки України.............................................................................12 1.3.
Форми кредитування підприємств комерційними банками 12 1.3 Сучасний стан банківського кредитування реального сектора економіки 17 1.4.
...1.2 Суть та форми кредитування підприємств банківськими установами 12 1.3 Організація депозитних та кредитних операцій банківськими установами 17 РОЗДІЛ 2....2.1 Сучасний стан банківського кредитування реального сектора економіки 22 2.2 Організація кредитування ПАТ КБ «Приватбанк» юридичних осіб 31 2.3 Аналіз залучення позикового капіталу ...
...стану та перспектив розвитку банківського кредитування в Україні………………………………………………………………………………29 3.1. Особливості регулювання кредитної діяльності банків України…..29 3.2. Оцінка ефективності банківського кредитування………………...…34 3.3.
Проблеми та перспективи розвитку системи кредитування, як однієї з найпоширеніших банківських операцій в Україні……………………………30. 4.1.Проблеми банківського кредитування підприємств в сучасних умовах………………………………………………………………………………................................30.
...ним діяльності; проаналізувати особливості системи кредитування у ломбардах, зокрема детальніше зупинитися на загальних засадах кредитування в ломбардах та розглянути класифікацію ломбардних позик; здійснити аналіз функціонування ломбардів ...
Для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позик та підвищення дохідності кредитних операцій, банки повинні впроваджувати ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем....особливо в умовах фінансової кризи Кредитування є найважливішим напрямком здійснюваних банком активних операцій, так як кредитний портфель становить здебільшого від третини до половини всіх активів банку.
...б) надання зобов'язання з кредитування клієнтам; в) короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання. 11. В якому фінансовому звіті відображається інформація про ...в) надання зобов'язання з кредитування клієнтам; г) надання кредиту на закупівлю обладнання. 23. За якими елементами фінансової звітності складається звіт про фінансові результати?
Задача 3 На основі вихідних даних про кредитування банками національної економіки і населення країни (млн.грн.) Кредити 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Довгострокові 104,... Загальну тенденцію кредитування за період 1997 2005 на основі середніх показників динаміки Задача 6 Структура платіжного обігу підприємства характеризується такими даними, % Форма розрахунків ...
Вступ Розділ 1 Основи кредитування підприємств 1.1 Необхідність використання кредитних ресурсів у фінансовій діяльності сільських господарств 1.2 Особливості використання банківського кредиту 1.3 Небанківське кредитування як метод залучення коштів Розділ ...
Теоретичні аспекти кредитування та аспекти кредитоспроможності 1) Сутність кредиту та потреба в кредитуванні підприємств 2) Поняття та особливості кредитоспроможності підприємства 3) Методика визначення ...
Основи організації і принципи кредитування підприємства. Економічна необхідність і умови кредитування підприємства 2.Податок на додану вартість, його економічна сутність, платники, порядок нарахування і оплати ...
Сутність міжбанківського кредитування 2. Організація міжбанківських розрахунків в системі електронних платежів України 3. Моделі функціонування СЕП 4. Технологія автоматизації міжбанківського кредитування Література
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІЗИНГОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Суть і функції лізингу 1.2 Історія виникнення лізингу 1.3 Види лізингу та їх класифікація 1.... ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІЗИНГОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Зміцнення фінансово – економічного потенціалу підприємства шляхом оновлення основних засобів 3.2 Розрахунок економічного ефекту від придбання обладнання ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ....7 1.1. Місце інституту державного кредитування в системі фінансово правової галузі……………………………………………………………………………….....7 1.2.
Кредитування і контроль 4. Проектне фінансування 5. Маркетинг в банку 6. Інвестиційне кредитування 7. Стратегічне управління 8. Менеджмент персоналу 9.
...1.1 Сутність та особливості кредитування експорту та імпорту 1.2 Порівняльна характеристика форм кредитування експорту та імпорту 2.Етапи становлення світової валютної системи 2.1.
Етапи процесу кредитування під заставу нерухомого майна 4. Переваги та недоліки кредитування під заставу нерухомого майна Висновки Література
Історія розвитку кредитування 5 1.2. Суть та структура кредитних відносин 7 Розділ 2. Основні функції, принципи та форми кредиту 13 2.1.... Види та принципи кредитування 18 Розділ 3. Особливості кредитної системи в Україні та її роль у суспільному відтворені 25 3.1.
Сутність та види банківського кредитування…………………....................................5 1.2. Особливості формування та виконання кредитної діяльності банку...........................8 1.3. Показники оцінки ефективності кредитної політики банку ………….....Охарактеризувати сутність та види банківського кредитування; 2) Дослідити особливості організації кредитної політики банку; 3) Оцінити сучасні тенденції розвитку кредитної діяльності ЗАТ КБ ПриватБанк; 4) Визначити місце .....
...1 Сутність кредиту та принципи кредитування 1.2 Поняття кредитного ризику та кредитного процесу 1.3 Форми забезпечення кредитів Розділ 2....характеристика банку 2.2 Процес кредитування клієнтів банку 2.3 Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками банку Розділ 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи способів надання кредиту та їх впливу на ефективність кредитної операції 1.1 Сутність, форми і основні принципи кредитування 1.2 Способи надання кредиту 1.3 Методика оцінки ефективності кредитних операцій банку Розділ 2 Аналіз банківського кредитування ПП «ТД «Доманський»» 2.1 ...
...10 Умови договору про довгострокове кредитування № 2 від 22.02.03: 1. Обсяг позики 11000 грн 2. Строк 1 рік та 1 місяць з 22.02.... Об'єкт кредитування будівельно монтажні роботи з реконструкції 5. Видача кредиту шляхом оплати розрахункових документів 6. Нарахування відсотків в останній день місяця 7.
...пластикова картка – інструмент розрахунків і кредитування 1.5. Види пластикових карток 1.6. Учасники платіжних систем та Їх функції 1.7. Користувачі 1.8....й не більшою за ліміт кредитування. Останній встановлюється банком індивідуально, залежно від статусу клієнта, його заробітної плати та інших факторів. Світові лідери, такі як VISA та ...
...2.1 Сутність та особливості кредитування експорту та імпорту 2.2 Порівняльна характеристика форм кредитування експорту та імпорту 3. Головні об'єкти та інструменти валютного регулювання ...
...2.1 Сутність та особливості кредитування експорту та імпорту 2.2 Порівняльна характеристика форм кредитування експорту та імпорту 3. Етапи становлення світової валютної системи 3.1.
Термін кредитування 5 років, процентна ставка за кредитом визначена в розмірі 11,5 % річних, яка щомісячно нараховується на залишок заборгованості за кредитом.... Страхування об’єкта кредитування здійснюється банком за рахунок позичальника. Сума річного страхового платежу становить 0,3% від оціночної вартості житла, що набувається позичальником у власність.
Економічний зміст міжбанківського кредитування, характеристика рахунків для його обліку. 9. Економічний зміст МШП, особливості їх обліку 10.Економічний зміст нематеріальних активів, особливості їх обліку ...Облік операцій кредитування (облік виданих позичок). 45.Облік операційних та інших доходів і витрат банку. 46.Облік погашення строкової та простроченої заборгованості за ...
Дослідження процесу кредитування банківських інноваційних проектів……………………………………………..……………..41 2.3. Обґрунтування умов фінансування інноваційних рішень…….....51 Висновки до розділу 2……………….………………………………..………..59 Розділ 3.... Удосконалення процесів кредитування банками інноваційних процесів………………………………………………………..…..61 3.2. Посилення ролі банків в процесах фінансування венчурного бізнесу…………………………………………………………………….76 3.3.
...Проблеми та напрямки вдосконалення банківського кредитування…………………………………………...............................37 3.2 Перспективи розвитку банківського кредитування в Україні...........................50 Висновок…………………………………………………………….........................…...58 Список використаної літератури
Організація роботи з карткового кредитування 6.2. Організація кредитування населення 7. Організація та облік операцій з іноземною валютою 8. Операції банку з цінними паперами 9.
Організація роботи з карткового кредитування 6.2. Організація кредитування населення 7. Організація та облік операцій з іноземною валютою 8. Операції банку з цінними паперами 9.
Організація роботи з карткового кредитування 6.2. Організація кредитування населення 7. Організація та облік операцій з іноземною валютою 8. Операції банку з цінними паперами 9.
...відображення в обліку операцій з кредитування суб’єктів господарювання 4.3 Облік споживчих банківських кредитів 4.4 Організація і облік міжбанківського кредитування РОЗДІЛ 5.
73 Дослідження ефективності банківського кредитування ринкової економіки, особливо в періоди економічних криз, є безумовно актуальною темою дослідження. В умовах ринку неминуче банки виступають основними, ключовими ... Кредитування банками економічної та підприємницької діяльності юридичних осіб справляє вагомий вплив на економічну діяльність держави, що визначає актуальність дослідження цієї теми ...
...становленню системи жи¬тлового іпотечного кредитування, формуванню вторинного ринку іпотечних кредитів для залучення у сферу банківського кредитуван¬ня вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів.
...в Україну у формі інвестиційного кредитування міжнародними фінансовими організаціями 43 2.1. Техніко економічний стан підприємства ТОВ “Термостройіндустрія” 43 2.2. Аналіз кредитування підприємств України за Проектом розвитку ...
Кредитування є пріоритетною економічною функцією банків та є найважливішим напрямком здійснюваних банком активних операцій, так як кредитний портфель становить здебільшого від ... Тому для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій, банки мають впровадити ефективну та гнучку систему управління проблемними кредитами.
Кредитування зовнішньої торгівлі включає: а) фірмові кредити; б) банківські кредити; в) брокерські кредити; г) урядові кредити; д) кредити міжнародних організацій; є) кредитування експорту й імпорту; ж) усі ...
Кредитування зовнішньої торгівлі включає: а) фірмові кредити б) банківські кредити в) брокерські кредити г) урядові кредити д) кредити міжнародних організацій е) кредитування експорту та імпорту ж) всі ...
...одночасно вони є етапами процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним працівником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи процесу кредитування як методи управління ризиком окремої ...
Кредитування зовнішньої торгівлі включає: а) фірмові кредити; б) банківські кредити; в) брокерські кредити; г) урядові кредити; д) кредити міжнародних організацій; є) кредитування експорту й імпорту; ж) усі ...
Фінансовими установами запропоновані наступні варіанти кредитування проектів: кредити під 18% річних, власного капіталу, більше як 60; під 21% річних власного капіталу менше 60%.... Фінансовими установами запропоновані наступні варіанти кредитування проектів: кредити під 18% річних, власного капіталу, більше як 60; під 21% річних власного капіталу менше 60%.
...розвиток та зміцнення системи банківського кредитування сільськогосподарських підприємств на пільгових умовах (низька процентна ставка, доступність отримання кредиту, можливості продовження періоду кредитування тощо); впровадження обов’язкового державного ...
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.