Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2117 за запитом кримінальним

Закон про кримінальну відповідальність 1.1. Поняття закону про кримінальну відповідальність 1.2. Структура Кримінального кодексу України і закону про кримінальну відповідальність 1....
Загальна характеристика кримінального процесу деяких розвинутих зарубіжних країн 2. Кримінальний процес Англії 3. Кримінальний процес США 4. Кримінальний процес Франції 5.
Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття часу вчинення злочину. 2. Набрання та втрата чинності кримінальним законом. 3.
...ВАРІАНТ 15 Тема: Вина у кримінальному праві. Форми вини у кримінальному праві: умисел, необережність, подвійна (змішана) План 1. Поняття вини в кримінальному праві та її місце ...
...і покарання – найважливіші сторони всього кримінального права і законодавства II. Поняття злочину в історичному аспекті III. Головні ознаки злочину та їх місце в системі кримінального права 1) Злочинне діяння; 2) ...
Поняття кримінальної відповідальності у науці кримінального права 2. Кримінальна відповідальність та кримінально правові відносини 3. Підстава кримінальної відповідальності 4.
...інтересів осіб у стадії порушення кримінальної справи. ПЛАН 1. Критерії законності та обґрунтованності порушення кримінальної справи. 2. Права та обов’язки особи, яка заявила про злочин ...
Інститут про кримінальну відповідальність 1.1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності 1.2. Поняття, ознаки, зміст кримінальної відповідальності, кримінальні правовідносини 1.3.
Загальна характеристика кримінальної відповідальності………..….7 1.1. Поняття кримінальної відповідальності……………………………………7 1.2. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності………..…….12 Розділ 2.
Значення категорії „кримінальна відповідальність” у кримінальному праві. Форми реалізації кримінальної відповідальності. Кримінально правові відносини та кримінальна відповідальність. Юридичний, філософський та процесуальний аспекти підстави ...
Забезпечення безпеки осіб у кримінальному судочинстві ПЛАН 1. Загальні підстави, умови та процесуальний порядок призначення, зміни або відміни заходів безпеки у кримінальному процесі. 2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ……………………………….….7 1.1. Поняття дії кримінального закону в просторі…………………………..…….7 1.2.
Завдання №1 Поняття, співвідношення приводів і підстав до порушення кримінальної справи. Фактична і юридична сторона підстави Завдання №2 Поняття, значення, підстава, процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого Завдання №3 Частини ...слідчий виніс постанову про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження. У ході розслідування слідчим було зроблено такі процесуально слідчі дії: призначена судово медична ...
...національного принципу (принципу громадянства) чинності кримінального закону 1.1. Новий Кримінальний кодекс України як основа затвердження національного принципу чинності кримінального закону 1.2.
ВАРІАНТ 31 Тема: Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення План 1. Поняття та ознаки покарання. 2. Поняття, ознаки й значення системи покарань ... Системи покарань в історії кримінального права й у чинному кримінальному законодавстві України. 4. Класифікація (види покарань): основні покарання; додаткові покарання; змішані покарання. 5.
Поняття та значення кримінальної відповідальності. 2. Обґрунтування кримінальної відповідальності. 3. Початок та припинення кримінальної відповідальності. 4. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 5. Підстави кримінальної відповідальності.
Мета магістерської роботи – на основі вивчення наукових праць, аналізу чинного законодавства України, проектів Кримінально процесуального кодексу України, а також правозастосовчої практики провести науково теоретичний аналіз повноважень суду першої інстанції у кримінальному процесі України, з’ясувати недоліки їх правової регламентації та запропонувати можливі шляхи вирішення виявлених проблем....та вирішення судом першої інстанції кримінальної справи по суті; визначити поняття...
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).... 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно розшукова діяльність» / І. І. Войтович. — Одеса, 2012. — 19 с. Грошевий Ю. М.
Прокурор у кримінальному судочинстві. ПЛАН 1. Функції прокурора в кримінальному судочинстві. 2. Повноваження прокурора на досудових стадіях кримінального процесу. 3.
Неосудність за кримінальним правом України Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття осудності та неосудності та їх кримінально правове значення. 2. Характеристика медичного критерію неосудності.... Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але до встановлення вироку захворіли на психічну хворобу. Висновки.
Поняття доказів у кримінальному процесі, їх класифікація ПЛАН 1. Поняття доказів у кримінальному процесі. 2. Властивості доказів: допустимість і належність. 3.
Міжнародне співробітництво у галузі кримінального судочинства ПЛАН 1. Поняття, завдання та види міднардної правової допомоги по кримінальних справах. 2. Критерії допустимості фактичних даних (доказів), отриманих ...
Поняття, значення і система принципів кримінального судочинства ПЛАН 1. Понятя принципів кримінального процесу та їх система. Узгодженність, взаємообумовленність та взаємопов’язанність принципів в їх системі. 2.
Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. Завдання 2. 1. Визначте систему засад кримінального процесу і заповніть таблицю за такою схемою: № з/п Найменування засади Статті ...
Загальна характеристика цивільного позову в кримінальному процесі……………………………………………………………………………..…7 1.1. Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі……….…..7 1.2.
Основні поняття і система кримінального права України 1.1 Сутність кримінального права України 1.2 Характеристика Кримінального кодексу України 1.3.
Поняття і значення стадії порушення кримінальної справи…5 3) 2. Порядок порушення кримінальної справи…7 4) 2.1 Органи і посадові особи, що мають право порушувати ...
Припинення кримінальної справи ПЛАН 1. Підстави та умови зупинення досудового слідства. 2. Підстави та процесуальний порядок поновлення досудового слідства. 3....на оскарження постанови про припинення кримінальної справи та процесуальний порядок оскарження. Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар.
Поняття та суть кримінальної відповідальності як складового елементу механізму кримінально–правового регулювання…………………...….6 1.1. Становлення та розвиток інституту кримінальної відповідальності у кримінальному законодавстві України……………………………………….
ВАРІАНТ № 3 Контрольне питання: Відмова в порушенні кримінальної справи. План 1. Поняття і значення відмови в порушенні кримінальної справи. 2. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи. 3.
Розуміння поняття “кримінальний закон” 1.2. Структура кримінального закону. Диспозиція і санкція та їх види 1.3. Тлумачення кримінально правових норм та його ...
...і сутність запобіжних заходів у кримінальному процесі П Л А Н 1. Поняття та призначення запобіжних заходів у кримінальному процесі 2.
...повноваження при здійсненні правосуддя по кримінальним справам ПЛАН 1. Поняття правосуддя по кримінальним справам 2. Суд – орган відправлення правосуддя 3. Повноваження суду першої інстанції при здійсненні ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ………………………………………....…7 1.1. Поняття кваліфікації злочинів……………………………………………….…7 1.2. Повнота кримінально правової кваліфікації та врахування норм кримінального закону………………………………………………………….…..12 1.3.
НАБУТТЯ ТА ВТРАТА ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ………………………………………………………………...………..14 2.1. Набуття чинності кримінальним законом……………………………………14 2.2. Втрата чинності кримінальним законом……………………………………..19 РОЗДІЛ 3.
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 1.1. Вік, як критерій застосування кримінальної відповідальності 1.2. Неповнолітність, як обставина, що пом'якшує кримінальну відповідальність ...
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 1.1. Поняття і значення принципів кримінального процесу 1.2. Система принципів кримінального процесу РОЗДІЛ ІІ.
Поняття та методи кримінального права 1.1. Предмет кримінального права 1.2. Методи кримінального права 1.3. Завдання, функції та принципи кримінального права 1....
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 1.1. Вік, як критерій застосування кримінальної відповідальності 1.2. Неповнолітність, як обставина, що пом'якшує кримінальну відповідальність ...
Експертиза у кримінальному процесі. Особливості висновку експерта. ПЛАН 1. Поняття та значення експертизи в кримінальному судочинстві. 2. Порядок призначення та проведення експертизи в ...
Поняття потерпілого у кримінальному процесі України 1.1. Потерпілий та злочин співвідносні поняття у кримінальному процесі 1.2. Потерпілий: розширення права, посилення процесуальних гарантій ...
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 1. Реалізація принципів кримінального судочинства в ході судового розгляду. 2. Структура судового розгляду та її процесуальне значення. 3.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Поняття та значення цивільного позову у кримінальному процесі 1.2. Суб'єкти провадження за цивільним позовом Розділ ...
...1 Конституція України і принципи кримінального процесу. Завдання 2 Кулясов, якому було пред’явлено звинувачення в умисному вбивстві двох осіб і розбійному нападі, під час досудового ...і Налівайко були притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення зґвалтування Алимової в ніч с 5 на 6 серпня в парку с. Акимівка.
Практичне заняття 3.2. 1. До районного відділу внутрішніх справ з письмовою заявою звернувся громадянин А. про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення, в результаті чого йому ...
План Поняття зворотної дії у часі закону про кримінальну відповідальність. Види законів про кримінальну відповідальність, що мають зворотну дію у часі. Закони про кримінальну відповідальність, які не мають зворотної ...
Теоретичні основи порушення кримінальної справи……………...……6 1.1. Поняття та значення стадії порушення кримінальної справи…………..……6 1.2. Процесуальний порядок та завдання стадії порушення ...
Поняття та завдання закону про кримінальну відповідальність, як джерела кримінального права України…………………...............5 – 7 3. Ознаки закону про кримінальну відповідальність…………..8 – 11 4.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІМУНІТЕТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ……………………………………………………………...……7 1.1. Поняття та сутність імунітету в кримінальному праві України…………..…7 1.2.
Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та ознаки покарання. 2.... Системи покарань в історії кримінального права й у чинному кримінальному законодавстві України. 4. Види покарань. 5. Проблеми вдосконалення системи покарань. Висновки.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.