Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-491 з 491 за запитом кримінально-правових

Мета магістерської роботи – на основі вивчення наукових праць, аналізу чинного законодавства України, проектів Кримінально процесуального кодексу України, а також правозастосовчої практики провести науково теоретичний аналіз повноважень суду першої інстанції у кримінальному процесі України, з’...теми магістерської роботи; дослідити нормативно правову базу регулювання суспільних відносин, що складаються у процесі розгляду та вирішення судом першої інстанції кримінальної справи ...
ВАРІАНТ 2 ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ Приступаючи до написання контрольної роботи, необхідно мати на увазі, що прокуратура України є одним з правоохоронних органів утворює самостійну структуру, незалежну від органів влади та управління, відрізняється правовим становищем та методами діяльності від інших правоохоронних органів. Необхідне дати порівняння, як визначаються функції прокуратури у Конституції України, Законі Про ... Кримінально процесуальний кодекс України. 20. Кодекс адм...
Який правовий статус Генеральної Ради судової влади Іспанії ? 7. Розкрийте загальні положення розгляду справ у судах загальної юрисдикції....повноваження судів з цивільних справ у Великій Британії? 4. Який правовий статус суддів Великої Британії ? 5.
Саме для цього в нормативно правових актах дістають закріплення принципи, які сприяють дотриманню прав людини. Галуззю права, де їх нормативне регулювання та реалізація має досить вагоме ...співвіднесення з іншими, рівень нормативно правового регулювання тощо. Отже, можна сказати, що важливою гарантією правосуддя, захисту прав і свобод учасників кримінального судочинства виступають принципи кримінального процесу, ...
Кримінально правові відносини та кримінальна відповідальність. Юридичний, філософський та процесуальний аспекти підстави кримінальної відповідальності. Література Баулін ...В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К., 2004. Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма // Вісник Академії правових наук ...
...визначити характер зв'язку між кримінально процесуальною діяльністю та реалізацією норм кримінального права, дати коротку характеристику конституційних засад судочинства. Відповідь на третє питання повинна містити ...справах, охарактеризувати право громадянина на справедливий судовий розгляд та доступний правовий захист.
Кримінально правові наслідки добровільної відмови. 5. Властивості добровільної відмови при співучасті . Література 1. Городецький Ю.В. К вопросу о понятии добровольного отказа // Проблеми впровадження правових реформ в Україні: Зб. наук.
...laws/show/995 048 Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] : Закон України від 22 верес. 2011 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/...show/3773 17 Про міжнародні договори України [Електронний ресурс] : Закон України від 29 черв. 2004 р. — Режим доступу : http: // www.rada.gov.ua Кримінально – процесуальний кодекс України : наук. – практ.
Поняття доказів та їх правове значення 8 РОЗДІЛ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 19 2.1. Належність ...допустимість доказів 19 2.2. Достатність та достовірність доказів 22 РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 27 3.1.
Правова сутність слідчих дій в кримінальному процесі 1.1. Поняття та види слідчих дій 1.2. ...слідчих дій 1.3. Процесуальне оформлення провадження слідчих дій 1.4. Примусове провадження слідчих дій – інститут кримінально процесуального права Розділ 2.
...в Україні: 1.1 Історико правовий аналіз судового контролю за досудовим слідством…………………………………………….6 1.2 Співвідношення предмету та об’єкту судового контролю за досудовим слідством в Україні……………………11 2. ...повноваження органів судової влади щодо контролю за досудовим слідством в світлі прийняття нового Кримінального процесуального кодексу: 2.1 Судовий контроль за досудовим слідством в кримінально процесуальній формі здійснення дізнання…….
Зразки кримінально процесуальних документів: досудове провадження. – Харків, 2006 Горбачов О.В. Кримsнально процесуальне доказування та оперативно розшукова дsяльнsсть....розшуковими підрозділами, новий вид доказів у кримінальному процесі // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право. – 2002.
– 2000 Нове в кримінально процесуальному законодавстві України / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х., 2002. Богословська Л.О. Підстави для скасування або зміни вироків, ...12.00.09. – Х., 1973. – 166 с. Захаров Д.О. Правова природа та система рішень апеляційного ...
Кримінально процесуальний кодекс 7. Цивільно процесуальний кодекс 8. Господарсько процесуальний кодекс 9. Кодекс адміністративного судочинства 10. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» 11. ...В.Г. Судові та правоохоронні органи України. К. 2007 12. Маляренко В.Г. «Судові та правоохоронні органи України» 13. Горелов М. «Правовий статус слідчих підрозділів ОВС» /Право ...
...поводження з засудженими" у системі кримінально виконавчо¬го законодавства. 2. Визначте спеціальні обов'язки розпорядження засуджених до позбавлення волі; значення їх у виправленні засуджених. 3. Розкрийте зміст та значення агітаційно ...роботи з засудженими до позбавлення волі. Проаналізуйте значення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. 4. Розкрийте практичне значення та завдання визначення правово¬го становища засудженого.
...свобод як важливого елемена основ правового статусу громадянина України. Насамперед слід визначити поняття гарантій реалізації основних прав і свобод, здійснити їх класифікацію за різними критеріями, ...свобод. Завершуючи роботу над темою, слід звернути увагу до міжнародно правових механізмів захисту прав людини.
В другій правова природа звільнення від відбування покарання з випробовуванням, в третій – підстави звільнення від відбування покарання з випробовуванням, в четвертій обов’...не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції; 3) повідомляти кримінально ...
Правова система Нидерландов. – М.: Зеркало, 1998 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонова Б.А. Уголовный процесс западных государств. Изд....практика. – К., 2004 Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально процесуальне право. Україна, ФРН, Франція.
Види архівів та їх правовий статус відповідно до законодавства України. Завдання 4 Чи порушує законодавство України розміщення у газеті фотографій, що мають зображення особи ...Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27 28. – Ст.180. 4. Кримінально процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної ...
Міжнародно правовий базис прав людини та їх національна імплементація. Задача казус. Слідчий стажист районного відділення міліції Бутенко в результаті розслідування кримінальної ...постанови слідчого заявив, що Бутенко, напевно, не тільки не знає Кримінально процесуального кодексу України, але й ...
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РОЗГЛЯДІ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 2.1. Потерпілий як цивільний позивач та ...1. Процесуальний порядок підготовки цивільного позову до розгляду 3.2. Кримінально процесуальні засоби забезпечення цивільного позову ...
Кримінально правові наслідки множинності злочинів. Література 1. Бажанов М.І. Повторюваність злочинів як вид множинності злочинів: (Конспект лекцій) / Українська юридична ...составных преступлений по совокупности. – Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового государства Украина. Наукова конференція. – К.
...охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: ...советскому уголовному праву. М.., 1964. 9. Дудченко В.В. Деякі кримінально правові проблеми охорони здоров'я ...
...охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: ...советскому уголовному праву. М.., 1964. 9. Дудченко В.В. Деякі кримінально правові проблеми охорони здоров'я ...
...охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 5. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: ...1 (16). – С. 77 89. 10. Дудченко В.В. Деякі кримінально правові проблеми охорони здоров'я ...
Характеристика заходів кримінально процесуального примусу Завдання 32. Директора ТОВ «А» Іванова було затримано та доставлено до слідчого судді для розгляду клопотання про ...розмір», а санкція статті КК України передбачає конфіскацію майна. Дайте правову оцінку дій слідчого та слідчого ...
...охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: ...советскому уголовному праву. М.., 1964. 10. Дудченко В.В. Деякі кримінально правові проблеми охорони здоров'я ...
Нове в кримінально процесуальному законодавстві України / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х., 2002. Гультай М.М. Особливості вітчизняної моделі ювенальної юстиції //Вісник ...слідства та кримінального судочинства щодо малолітніх та неповнолітніх // Півд. Укр. правовий часопис. – 2000. № 3. – С.
...касаційного провадження по кримінальним справам // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. – Короткі тези доп. та наук. повідомл. респ. міжвід. науково практичної конференції....право. – 2005. – № 2. – С. 76 83. Шевченко Т.В. Нове кримінально процесуальне законодавство потребує подальшого вдосконалення // ...
Нормативні акти та література: Кримінально процесуальний кодекс України / Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.01.1961 1961 р., № 2, стор....10. Кругликов А. П. Следователь и начальник органа дознания: проблемы правового положения и взаимодействия // Российская юстиция.
...попереджувальні Question 29 Принцип дотримання правових презумпції адміністративного процесу полягає в: Виберіть одну правильну відповідь a. провадження за скаргами громадян на рішення, дії чи бездіяльність ...міліції регламентують: a. регулюють норми різних галузей права: адміністративного, кримінального, кримінально процесуального тощо b.
Кримінально процесуальне право України : [навч. посіб.] / Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с....у розмірі 25 тис. гривень протягом того ж терміну. Дайте правову оцінку законності даної угоди.
...не Податковим кодексом України, а Кримінально процесуальним кодексом України, який не передбачає можливості призначення та проведення перевірок дотримання податкового законодавства органами податкової служби....Визначте всі юридично значимі дії учасників вищеописаної ситуації, проведіть їх правовий аналіз та надайте свої нормативно ...
, 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К....європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Судова експертиза: нормативно правове регулювання та наукові коментарі: Навчально ...
Правове регулювання стадії порушення кримінальної справи //Прокуратура. Людина. Держава. 2005. № 7. C. 78 87 Душейко Г.О....з повинною як привід до порушення кримінальної справи: кримінальний та кримінально процесуальний аспекти // Держава і право.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.