Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 491 за запитом кримінально-правових

...діяльності велике значення мають заходи кримінально правового впливу. Кримінальний кодекс України містить окрему главу, норми якої встановлюють відповідальність за злочини, що посягають на об'єкти навколишнього ...
Дайте кримінально правову оцінку діям Руслова та Кожеєва. Обґрунтуйте своє рішення. Задача № 2. Після смерті Іванова Н.А.
Дайте кримінально правову характеристику вчиненого. Варіант: чи зміниться рішення, якщо Семенов забрав собі 70 грн., а Фоміну сказав, що грошей у сейфі ...
Кримінально правова охорона трудових прав людини, громадянина, працівника // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2004. № 11. – С. 37 49. 9. Лихова С.Я.
Кримінально правова охорона життя і здоров’я має універсальних характер, вона не залежить від суспільних ознак особи потерпілого.
Дайте кримінально правову оцінку вчиненого. Варіант: чи зміниться кваліфікація, якщо Фролов намагався вчинити статевий акт із Карповою, проте не зміг цього зробити ...
Дайте кримінально правову оцінку дій Бовкуна. Чи може бути Бовкун звільнений від кримінальної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 175 КК? 28.
Дайте кримінально правову характеристику вчиненому. 3. Працівнику відділу виконання покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, управління Державного департаменту України з ...
Кримінально правове та кримінологічне дослідження: Монографія. – К.: Ін т держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. 9. Ковітіді О.Ф.
Кримінально правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. № 6. – С. 36. 11. Тишкевич И.С.
...організованої групи та злочинної організації (кримінальноправовий аспект) // Право України. – 2000 – № 4 – с.59–64. Х Х Х Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых преступлений. – М. : Юрид.
Дайте кримінально правову оцінку вчиненому. 3. Дробов проник на склад хімкомбінату та викрав там один кілограм сафролу і два кілограми ерготаміну, які ...
Кримінально правовий компроміс. – К.: Атіка, 2001. 12. Харитонов С.О. Підстави правомірного застосування працівниками міліції вогнепальної зброї // Вісник Університету внутрішніх справ.
Чи зміниться кримінально правова оцінка, якщо Азовський наказав Федоренко взяти участь у крадіжці, обіцяючи в разі незгоди „вигнати її на вулицю” (квартира, в ...
Кримінально правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. № 6. – С. 36. 17. Смаглюк О.
Дайте кримінально правову оцінку дій лікарів. Варіант. Необхідні лікарські засоби фактично у лікарні були, але у недостатній кількості, і для лікування всіх ...
Кримінально правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. № 6. – С. 36. 18. Смаглюк О.
...і передбачають можливість призначення заходів кримінально правового характеру. Інакше кажучи, наявність в діях чи бездіях особи конкретного складу злочину є підставою для міркування про наявність злочину ...
Кримінально правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. № 6. – С. 36. 18. Смаглюк О.
Кримінально правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. № 6. – С. 36. 21. Смаглюк О.
Дайте кримінально правову характеристику діям Мартова і Яремги. Задача № 3. Остапов, у віці 17 років, перебуваючи у нетверезому стані, прийшов до будинку ...
Дати кримінально правову оцінку готування до злочину невеликої тяжкості (ч. 2 ст. 14 КК). Далі потрібно звернути увагу на поняття виявлення умислу ...
Кримінально правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. № 6. – С. 36. 20. Смаглюк О.
Удосконалення кримінально правових норм, що передбачають відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації автотранспорту // Науковий вісник Юридичної академії МВС України.
Кримінально правове та кримінологічне дослідження: моногр. / О.О. Кваша. К.: Ін т держави і права ім. В.М. Корецького, 2003.
Дайте кримінально правову оцінку того, що сталося. 6. Три 15 річні подруги, розпивши 0,5 л горілки, прийшли на танцмайданчик.
Дайте кримінально правову оцінку ситуації. 2. Чи відповідають дії Машкова якійсь із обставин, що виключають злочинність діяння? Якщо так, то якій саме?
Дайте кримінально правову оцінку поведінці Івченка. 2. Кирилов під час сильної грози, за відсутності свого сусіда Івакіна і не маючи на це ...
Правовий режим банківської таємниці та порядок розкриття інформації, що відноситься до банківської таємниці............................................19 2.1....36 РОЗДІЛ 3. Адміністративно та кримінально правові відповідальності за порушення правового режиму банківської таємниці.............................................39 ВИСНОВКИ...............................................................................................................
...уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / Шейфер С. А. — М. : Норма, 2009. — 240 с. Грошевий Ю. М. Кримінально процесуальне доказування та оперативно розшукова діяльність : [навч.... : Правова єдність, 2009. — 310 с. Погорецький М. А. Докази у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. — 2003. — № 2. — С.
...визначення судимості та показати, які кримінально правові наслідки тягне за собою наявність стану судимості, як особливого правового статусу особи, що виникає у зв’язку з постановленням ...
...доказів), отриманих в ході міжнародної правової допомоги. 3. Процесуальні особливості виконання міжнародних запитів про провадження слідчих дій. 4. Поняття, підстави та процесуальний порядок екстрадиції ( видачі правопорушника)....у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально процесуальний аспект): Дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2000 Гавриш Т.С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (...
...й принципам кримінального процесу, передбачені кримінально процесуальним правом умови, послідовність та порядок діяльності учасників процесу, засоби реалізації ними своїх прав, свобод та обов’язків, процедура ...захисту прав і свобод людини. 6. Процесуальні гарантії це передбачені кримінально процесуальним законом засоби забезпечення завдань ...
...що не відповідають базовим міжнародно правових актів та досвіду інших держав у галузі регулювання прав людини і громадянина. Принцип рівних прав чоловіків та жінок закріплено ...актами: Цивільним і Цивільним процесуальним кодексами. Чинне цивільне та цивільно правове законодавство.
...умови прийому розподілу засуджених у кримінально виконавчих установах. 3. Розкрийте зміст та значення правового виховання засуджених до позбавлення волі. 4. Проаналізуйте значення участі комісій у справах ...
Особливості правового статусу учасників процесу на стадії виконання вироку. 3. Особливості порядку вирішення окремих питань на стадії виконання вироку.... – 2000 Нове в кримінально процесуальному законодавстві України / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х., 2002 Дроздов О. М. До проблеми правового регулювання статусу засудженого на ...
Патентне право як об’єктивна правова категорія 4. Предмет патентного права 5. Принципи патентного права 6. Джерела патентного права 7. Основні міжнародні джерела патентного права ...Характеристика науки патентного права 2. Патентне право як об’єктивна правова категорія 3.
Кримінально правові Question 6 Яку з перерахованих можливостей не надає влада: a. Скеровувати підлеглих в напряму інтересів організації b.... Кримінально правові d. Матеріальні Question 24 На якому з етапів процесу прийняття державно управлінських рішень з’ясовується директивна інформація та правовий ...
Судимість як правове явище: поняття, ознаки, цілі 1.1. Зміст судимості 1.2. Кримінально правові наслідки судимості 1.3 Загально правові наслідки судимості ...
Поняття і види правових гарантій реалізації принципу публічності у кримінальному процесі України……...22 2.2. Кримінально процесуальні гарантії реалізації принципу публічності………28 ВИСНОВКИ ..............................
Правове регулювання низки питань, які вирішуються у стадії виконання вироку за Проектом Кримінально процесуального Кодексу Розділ IV.
...стадії виконання вироку 3.5 Правове регулювання низки питань, які вирішуються у стадії виконання вироку за проектом кримінально процесуального кодексу ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...стадії виконання вироку 3.5 Правове регулювання низки питань, які вирішуються у стадії виконання вироку за проектом кримінально процесуального кодексу Висновок Список використаної літератури Додатки
...термінологія, поняття, види // Вісник Академії правових наук України. Харків, 1997. Вип. 2. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий. Научно практическое пособие.... Норми кримінально процесуального права, що регламентують слідчі дії: загальна характеристика // Прокуратура. Людина. Держава. 2004. № 6. Черненко А.П.
Правовою основою призначення і проведення судових експертиз є Закон України "Про судову експертизу", Кримінально процесуальний
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.