Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 431 за запитом культурному

Історично визначена спрямованість культурної практики, зокрема індивідуальної творчої діяльності людини, яка завжди сприяла розвитку культурно – мистецького середовища. Відповідно ці тенденції позитивно впливають і на ...
...навичками, вміннями, засвоєння людиною соціально культурного досвіду. 4. Передача соціального досвіду учнями. 4. До яких наук належить дошкільна педагогіка. 1. Філологічних. 2. Педагогічних. 3. Психологічних. 4....вивчає значення і специфіку організації культурного середовища конкретного освітнього закладу в загальній виховній системі. 3. Галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання й виховання. 4.
...життєвих цілей, девальвація загальнолюдських і культурно національних цінностей, для значної частини дітей властивий стан соціальної інфантильності. Актуалізуються проблеми культури спілкування, адаптованості дітей і підлітків до навчально ...до позашкільної освіти, задоволення їх культурних інтересів та спортивно оздоровчих потреб. Поліпшення умов розвитку дітей має розглядатись як передумова сприятливого соціально економічного і демографічного майбутнього, як ...
...пакту про соціальні, економічні та культурні права щодо права трудящих на представництво їх інтересів за участю профспілок. 3. Охарактеризуйте принципові положенняКонвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації ...пакті про соціальні, економічні і культурні права? 4. Які конвенції Міжнародної організації праці спрямовані на заборону примусової праці? 5. Які конвенції Міжнародної організації праці спрямовані на ...
Таблиця 2.10 Фінансування соціально культурної сфери по м. Сміла за 2005р. (тис. грн) Таблиця 2.11 Фінансування соціально культурної сфери по м. Сміла за 2006р.
Виникнення Галицько Волинського князівства як культурного осередку 2. Писемність та освіта Галицько Волинського князівства 3. Культурні особливості міст та церков 4.
Серед численних факторів, що зумовлюють рівень матеріального та культурного життя у будь якій країні, чільне місце займає досягнутий нею інтелектуальний потенціал. Історичний досвід розвитку суспільства свідчить про те, що ...віддалені перспективи економічного, соціального та культурного розвитку країни. Максимальний розвиток та реалізація потенціалу в галузі політики, економіки, матеріального виробництва, управління, науки, техніки, літератури, мистецтва, освіти та ...
...протесту в Англії 1.1 Культурно історичні передумови виникнення “сердитих” 1.2 “Сердиті молоді люди” як літературне явище. Спільне і відмінне у представників “сердитих”, тенденції розвитку, ...вона залишила помітний слід у культурному житті Великобританії. Значний внесок в розвиток англійської національної драми зробив Джон Осборн. День прем’єри його п’єси “Озирнись гніваючись” ...
...використаних джерел Вступ Важливим явищем культурного життя Київської Русі стала поява літератури: історичної, філософсько публіцистичної, юридичної, художньої та церковної. Виникнення і розвиток давньоруської літератури тісно пов'...з соціально економічними, політичними та культурними успіхами Русі, поширенням писемності в усіх сферах суспільного життя. Серед повного розпалу творчості народного поетичного генія наприкінці X століття, за ...
...явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має невичерпний потенціал для постійного прогресу, він пов'язаний з багатьма галузями економіки, що зумовлює його провідне ...діяльності, це чинник економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища та історико культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру, дотримання прав людини та основних свобод.
Соціально культурна анімація має багатосторонній характер, відповідні різноманітності потреб, інтересів і запитів відпочиваючих. Призначення соціально культурної анімації полягає в активному залученні людини ...
...їх прагнення до визволення й культурного відродження, сприяла процесу створення власних установ і організацій, надавала їм фінансову підтримку. Незважаючи на несприятливі внутрішні й зовнішні умови, ідеологам ...національних меншин на принципах національно – культурної автономії, захист їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності; розбудова широкої мережі органів самоврядування неукраїнського населення; утвердження у міжетнічних відносинах ...
...вищої освіти; здійснення творчої, мистецької, культурно виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою; здійснення підготовки наукових ...і сприяння працевлаштуванню випускників; забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції ...
...у політичному, соціальному, економічному й культурному житті своєї країни, заважає зростанню добробуту суспільства і сім'ї тощо. Документами передбачено, що працюючі чоловіки і жінки повинні мати ...галузях економічного, політичного, соціального і культурного життя. Щодо створення рівності статей велике значення має стаття 23 Конституції, де наголошується, що "кожна людина має право на вільній ...
А) природно культурних вікових завдань; Б) соціально культурних вікових завдань; В) соціально психологічних вікових завдань; Г) у всіх перерахованих вище випадках.
...Автор теорії, який встановив вплив культурних відмінностей на види управління та визначив фактори, які обумовлюють схожість та відмінність країн та організацій: a. Г. Хофштеде b. Ч.... культурні відмінності e. почуття і емоції Question 24 Символи,герої, ритуали, міфи тощо це: a. форми, образи організаційної культури b.
...ролі в соціально економічному та культурному житті суспільства – це: а) надзвичайний стан; б) катастрофа; в) війна; г) урбанізація. 5. Скільки існує способів знешкодити мікроорганізми, які залишилися?...ролі в соціально економічному та культурному житті суспільства – це: а) надзвичайний стан; б) катастрофа; в) війна; г) урбанізація. 5. Скільки існує способів знешкодити мікроорганізми, які залишилися?
...соціальні чинники, науково – технічні чинники, культурні чинники, екологічні чинники Розглянуті чинники маркетингового мікросередовища ЗАТ «Лагода»: споживачі, постачальники, контакні аудиторії, конкуренти. Показники ефективності використання мааркетингового потенціалу проаналізовані ...Таблиця 2.10 Попередня таблиця культурних факторів макромаркетингового середовища Таблиця 2.11 Підсумкова таблиця культурних факторів макромаркенгового середовища Таблиця 2.12 Попе...
Значення культурно творчої діяльності в соціалізації особистості 2. Спілкування з мистецтвом як засіб соціалізації особистості 3. Соціально культурне середовище та його значення в ...
Основні культурні пам’ятки міста Путивль 2. Державний історико культурний заповідник у м. Путивлі 3. Святодухів дівочий монастир 4. Мовчанський монастир 5.
Соціально культурне та технологічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сутність та основні риси cоціально культурного та технологічного середовища 1.2 Основні ...
Соціально культурне та технологічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сутність та основні риси cоціально культурного та технологічного середовища 1.2 Основні ...
Соціально культурне та технологічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сутність та основні риси cоціально культурного та технологічного середовища 1.2 Основні ...
Культурно історичні параметри поетичного світу Ліни Костенко 1.1. Хронотопна парадигма культурної пам’яті у ліриці поетеси 1.2.
...рух в Україні як соціально культурний феномен 1.1. Волонтерство як феномен цивілізованого суспільства 1.2. Зародження та розвиток волонтерського руху 1.3....роль у реалізації соціальних та культурних проектів 2.3. Ризики волонтерської діяльності, шляхи їх попередження та подолання Розділ 3. Культурологічні та практичні аспекти волонтерської діяльності 3....
Погляди видатних українських культурних діячів на освіту країни .. 1.1.1. Педагогічна діяльність М.В. Ломоносова ...................................... 1.1.2. Культурно просвітницька діяльність Кирило Мефодіївського товариства (...
Елементи трипільської культури в сучасному культурному житті України. Тема 2 1. Культура античних міст держав та колоній – Пантікапей, Херсонес, Фанагорія, Ольвія. 2.... Ідеологізація культурного життя України в радянський період.
Вступ Розділ 1 Особливості функціонування наукових видань УРСР у повоєнні роки 1.1 Основні напрямки наукового та культурного життя в УРСР 1.2 Вплив ідеології на зміст наукових видань УРСР Розділ 2 Особливості функціонування наукових видань УРСР у ...період застою 3.1 Стан культурного життя 3.2 Особливості функціонування наукових видань Висновки Література
Історико культурні ресурси Верховинського району 2.1. Історико культурна спадщина сіл Верховинщини 2.2. Характеристика основних пам’яток Верховинського району Висновки Список ...
...міфології, літератури у творчості українських культурних діячів опери Д.Бортнянського, І.Веделя; твори І.Котляревського, поезії Т.Шевченка, Л Українки, І.Франка” за схемою. Український культурний діяч Античний сюжет Твір 1 ...
Духовне та культурне життя Коломиї 2.1 Церква та релігійні громади 2.2 Освіта 2.3 Видавнича справа Розділ III. Громадсько культурне і політичне життя Коломиї Висновки ...
Історико культурні ресурси Верховинського району 2.1. Історико культурна спадщина сіл Верховинщини 2.2. Характеристика основних пам’яток Верховинського району Висновки Список ...
...міфології, літератури у творчості українських культурних діячів опери Д.Бортнянського, І.Веделя; твори І.Котляревського, поезії Т.Шевченка, Л Українки, І.Франка” за схемою. Український культурний діяч Античний сюжет Твір 1 ...
Соціально культурні ресурси як чинник розвитку окремих видів туризму 2.1. Історико культурні ресурси 2.2. Етнографічні ресурси 2.3.
Заповніть таблицю «Культурологічна періодизація культурно історичного процесу»: Етнографічна епоха Типи культур Форма соціальної організації Археологічні епохи 3. У чому полягає синкретизм первісної культури? 4....та античної культури на формування культурного простору на території України. Завдання: 1. Деякими дикими племенами при церемоніях уживалася тріщалка. Це була пляшка з гарбуза, наповнена камінням, ...
ІСТОРІЯ РАЙОНУ ТА ГОЛОВНІ ІСТОРИКО – КУЛЬТУРНІ ПАМ’ЯТКИ 3.1 Культурно – історичні ресурси 3.2 Природно – заповідний фонд Ківерцівського району 3.3 Поширення народних промислів та ...
Універсально культурні народознавчі аспекти в аналізі «Лісової пісні» Лесі Українки. 2.2. Універсалії культури в образах та персонажах української народної міфології.... Українська міфологія та універсально – культурна структура «Лісової пісні» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
...Розумовських Рєпніних в Яготині як культурно історична спадщина 2.4. Собор Різдва Богородиці в Козельці – шедевр палацової архітектури Розділ 3. Доля гетьманських нащадків 3.1....Розумовських пов'язане піднесення політичного, культурного й економічного життя України після поразок початку XVIII століття – завдяки їм було відновлено інститут гетьманства й автономію Гетьманщини.
...середовищі з використанням природного та культурного потенціалу регіону, або як форму малого підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити його добробут, ...повніше використати природний та історико культурний потенціал сільської місцевості. Розвиток сільського відпочинку має реальну державну перспективу і сприяє поліпшенню соціально економічної ситуації сільської місцевості.
Історико культурні ресурси (назва, місце знаходження, короткі характеристика та історія, унікальність, інтегрованість – наявність – в Інтернеті): пам’ятки археології пам’ятки історії пам’...ятки містобудування і архітектури історико культурні заповідники 10. Природоохоронні території та об’єкти природно заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення (назва, розташування, площа, дата утворення, характеристика, ...
...як в суспільному, так і культурному житті Галичини та Буковини. Зокрема Костянтина Іванівна відома сучасникам як педагог, діячка культурно освітніх товариств, активна учасниця українського жіночого руху, ...
Культурна сфера та шляхи її реформування 3.1 Заклади культури в умовах економічної кризи 3.2 Підтримка культурної галузі як невід’ємна умова ...
...Освіта Наука Література Обґрунтуйте визначення культурного розвитку в Україні в 20 ті роки як „українізація”, „культурне відродження” ....................................................... 9 Література ........................................................................................................... 16
...Освіта Наука Література Обґрунтуйте визначення культурного розвитку в Україні в 20 ті роки як „українізація”, „культурне відродження” ....................................................... 9 Література ........................................................................................................... 16
...реалізації соціально педагогічних потреб виступають культурні здобутки нації, які розглядаються у контексті загальносвітового культурологічного процесу. Залучення особистості до гуманістичних традицій поколінь найбільш актуалізується у старшому шкільному ... Проаналізувати філософсько культурні та психолого педагогічні аспекти проблеми естетичного розвитку особистості засобами мистецтва. 2. Визначити критерії формування естетичних якостей школярів через творчість Сковороди.
...ВИСНОВКИ У світлі національного і культурного відродження України розвиток рекреації набуває сьогодні особливого значення. Адже рекреація – це одна з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного ...реальним засобом її оздоровлення, відновлення культурного та духовного потенціалу народу України, його трудового потенціалу. Довгострокові дослідження показали, що в перший місяць після активного відпочинку продуктивність праці ...
ДЕРЖАВНО КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ СУЧАСНИЙ СТАН…………………………………………………………….29 3.1. Культурація та акультурація основні проблеми……………….29 3.1. Культурна функція держави на сучасному етапі………………...
...народу в певному географічному і культурно історичному середовищі етносу. Question 3 of 20 Ментальність розглядають як систему, що створена трьома компонентами – емоційним, пізнавальним та поведінковим....регулює найбільш доцільний у даних культурних та природних умовах тип поведінки. Question 5 of 20 Національний характер – це сукупність соціально психологічних рис (установок, стереотипів), які властиві ...
...непереможний дух українського національного й культурного відродження, збиралося сподівання передової української інтелегенції (О.Кописького, М.Драгоманова, В.Антонова, М.Грушевського та інших). «створити в Галичині всеукраїнське культурне вогнище, літературне і наукове, працею ...
...значеннях: а) для позначення соціально культурних настанов, які протистоять фундаментальним принципам пануючої культури; б) як моделі, що зберегли і реставрували культурні надбання; в) як відмові від ...
« 1 2 3 4 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.