Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 512 за запитом людей.

...різних життєвих ситуаціях, у стосунках людей між собою. І мораль, і право є продуктом цивілізації та культури, створюються в результаті свідомої діяльності людей, їх спільнот та соціальних інституцій.
1) характери поселень первісних людей; 2) кількість особин в популяції; 3) антропологічний тип. Question 4 of 35 Що досліджується за допомогою соматологічних методів?...вони засновані на міфах прадавніх людей; 3) вони мають обґрунтований характер (підкріплені фактами). Question 15 of 35 Мисляча оболонка планети з відділенням мислячого духу від своєї ...
...соответствующих форм поведения у других людей в) нет верного ответа 2. Целерациональное социальное действие осуществляет тот, кто действует: (отметьте лишнее) а) ориентируясь на цель, средства, побочные ... группа людей, чьей информации потребитель доверяет b. социальный класс, к которого належит человек c. это группа, ассоциации с которой человек стремится избегнуть ...
...соціального впливу групи рівних їм людей, ніж до спонукання засобів контролю, що використовуються керівниками; 4) робітник виконує розпорядження керівника, якщо останній зможе задовольнити соціальні потреби своїх ... Людей потрібно любити, поважати і розглядати їх як частку колективу. 2. Основний обов'язок керівника — переконати кожного працівника в тому, що ...
...и мотивов поведения на других людей г) стойкое негативное эмоциональное состояние, которое возникает в связи с неуспешной деятельностью и проявляется в том, что человек не может ...качеств и места среди других людей д) стремления к достижению цели того уровня сложности, которую человек считает возможным достичь Question 10 of 80 Point Value: 1 ...
...процес менеджменту є видом діяльності людей для досягнення цілей. При реалізації даного процесу оперують категоріями: процес, система, комунікації, організаційно стабілізаційні методи і організаційно розпорядливі засоби....процесом спонукання себе і інших людей до діяльності через формування мотивів поведінки для досягнення особистих цілей і цілей організації. В процесі мотивації передбачається використання певної послідовності ...
...характеризующийся своими отличиями от других людей, индивидуальной и личностной неповторимостью e. Субъект деятельности, активный преобразователь окружающего мира Question 3 Что такое управление? a....необходимое для согласования совместной деятельности людей d. Это организованное развитие производственной системы e. Это движение информации и ее трансформация от исходной в командную Question 4 Расположите ...
...багато хто з оточуючих вас людей займають більш високе положення в суспільстві, користуються більшою повагою, ніж ви? а) так; б) ні. 3. Знаходячись на зборах людей, рівних вам по соціальному статусу, ...
здатність задовольняти потреби людей b. корисність кожної додаткової одиниці блага c. падіння корисності після задоволення потреби d. задоволення групи студентів від споживання цукерок Question ... Діяльність людей з перетворення сил і речовин природи Question 2 Балів: 1 Спеціалізація суспільного розвитку привела до : Виберіть одну правильну відповідь a.
...и мотивов поведения на других людей; d. стойкое негативное эмоциональное состояние, которое возникает в связи с неуспешной деятельностью и проявляется в том, что человек не может ...качеств и места среди других людей; e. стремления к достижению цели того уровня сложности, которую человек считает возможным достичь. 18 Балів: 1 Укажите положение, которое характеризует ...
необходимо воспринимать неосознанное обращение людей c. объект отказывается от сотрудничества d. правильного ответа нет e. необходимо избегнуть субъективности оценок поведения Question 14 Эффект наблюдения оказывается ...4 Question 1 Исследования обращения людей в магазине предполагает следующую форму наблюдения: a. все ответы верные b. правильного ответа нет c. лабораторную d. кабинетную e.
необходимо воспринимать неосознанное обращение людей c. объект отказывается от сотрудничества d. правильного ответа нет e. необходимо избегнуть субъективности оценок поведения Question 14 Эффект наблюдения оказывается ...4 Question 1 Исследования обращения людей в магазине предполагает следующую форму наблюдения: a. все ответы верные b. правильного ответа нет c. лабораторную d. кабинетную e.
“Країна чесних людей” Question 9 Відсоток етнічних китайців, що мешкають на території Китаю дорівнює: a. 80% b. 90% c. 99% d. 85% e....із реакцією на них інших людей. a. ні b. так Question 15 Домінуючою релігією у арабських країнах є: a. християнство b. іслам c. язичництво d.
навчання людей b. створення соціально психологічних умов для розвитку особистості c. лікування різних за віком і статтю громадян d. захист психологічного здоров’я людей Question 2 Балів: 1 Серед ...
Завдяки спілкуванню здійснюється інтеграція людей, виробляються норми поведінки, взаємодії. Зв'язок людей у процесі спілкування є умовою існування групи як цілісної системи.
Сукупність людей, що об’єднані тривкими соціальними зв’язками і відносинами, яка виступає об’єктом соціології 3. Кому належить визначення: «Соціологія – це наука, яка вивчає поведінку людей, що живуть в середовищі себе ...
...об'єкти, процеси та на людей; Question 2 Вкажіть, яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою: a. школа поведінкових наук; b. школа людських стосунків; c.... Question 2 Організація це група людей: a. які разом працюють b. які перебувають у неформальних відносинах c. діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети; Question ...
а) сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі, свідомості чи порядку, що склались у суспільстві або до яких воно прямує б) вчинки та дії людей, які здійснюються в процесі певних ...
...організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей Question 9 Анрі Файоль, Лінделл Урвік, Джеймс Муні – це представники школи: a. Адміністративного менеджменту b. Людських відносин c.... Людей мотивує задоволення п’яти рівнів потреб b. Людей мотивує бажання бути впливовим і контролювати чиєсь середовище c.
...оказывать результативное воздействие на деятельность людей с помощью воли, авторитета, применения насилия»? а) механизм правового регулирования; б) власть; в) социальные нормы; г) силовое воздействие; д) законодательная ... а) осуществлялась особой группой людей; б) принадлежала всей родовой общине; в) осуществлялась на общественных началах; г) принадлежала отдельной социальной группе; д) опиралась на волю и ...
...історично складених форм спільної діяльності людей. ¾ це сукупність певного числа людей, об’єднаних спільним інтересом чи спільною справою ¾ це система підрозділів і сфер суспільного ...
...друзей и оказывать влияние на людей” наведені дев’ять правил, дотримування яких дозволяє впливати на людей, не ображаючи їх. Правила ці такі: Починайте з похвали та ...
здатність задовольняти потреби людей b. корисність кожної додаткової одиниці блага c. падіння корисності після задоволення потреби d. задоволення групи студентів від споживання цукерок Question ... Діяльність людей з перетворення сил і речовин природи Question 2 Спеціалізація суспільного розвитку привела до : a. Підвищення рівня продуктивності праці b.
...человека, отличающие его от молодых людей. 5. Представьте, что перед вами группа людей и все они в возрасте от 40 до 60 лет.
...виникає стихійно в результаті діяльності людей, а законодавча влада лише доповнює його b. розмежування права і закону; пріоритету інтересів людини у вирішенні питань державного будівництва; заперечення ... загальні правила поведінки людей в суспільстві c. правила поведінки загального характеру, які виникли в процесі історичного розвитку, регулюють різні сфери суспільних відносин, мають зміст, ...
...фізичних, духовних і соціальних потреб людей c. становище людини в суспільстві Question 7 Середня очікувана тривалість життя в Україні в 2009 році становила: a....дії підприємницьких структур і ділових людей, спрямовані на одержання позитивних результатів підприємницької діяльності Question 2 Поняття «трудова активність» і «економічна активність» тотожні? a. ні b.
Тренинг «Развитие сенситивности» Цель: лучше понимать людей, улавливать скрытые переживания собеседника, уменьшение числа конфликтов с социальным окружением. Задачи: повысить чувствительность в восприятии окружающего мира; разовьет способность понимать ...в общении, прогнозировании и деятельности людей; поможет в предсказании поведения людей принадлежащих к разным социальным группам. расширение горизонтов личностного роста находить истинные причины собственных...
...закономірності поведінки, діяльності і спілкування людей у соціальних спільнотах, групах, колективах; Б) професійна або волонтерська діяльність, спрямована на гарантовану підтримку і надання соціальних послуг будь якій ...соціальною пітримкою і соціальним захистом людей, які її потребують через соціальну захищеність, хворобу або інші соціальні причини; 5. Соціальна група, в межах якої діяльність особистості позитивно ...
Вступ Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм ...розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення прав...
Правила поведения и действия людей при землетрясениях и наводнениях ……………………………………………………………….. 15 6. Правила поведения людей в лавиноопасных регионах и при ураганах ……………………………………………………………………. 18 7.
...прадавніх так і про сучасних людей; 2) це наука як про біологічний розвиток людини так і про розвиток суспільства; 3) це наука як про людську душу ...узорів на пальцях і долоні людей, називається: 1) краніологія; 2) одонтологія; 3) дерматогліфіка. Question 16 of 31 Альбінізм виникає внаслідок: 1) відсутності у клітинах шкіри, волоссі ...
...прадавніх так і про сучасних людей; 2) це наука як про біологічний розвиток людини так і про розвиток суспільства; 3) це наука як про людську душу ...узорів на пальцях і долоні людей, називається: 1) краніологія; 2) одонтологія; 3) дерматогліфіка. Question 16 of 31 Альбінізм виникає внаслідок: 1) відсутності у клітинах шкіри, волоссі ...
Соціальні служби для людей похилого віку 1.5. Соціальні послуги для людей з фізичними і розумовими вадами 1.6.
Вся діяльність людей здійснюється в рамках певних відносин між ними, вимагає створення відповідних укладів суспільного життя. Як розібратися в цій різноманітності процесів, що ... Політекономія, вивчаючи виробничі (економічні) відносини людей, розглядає не лише організаційно економічні та техніко економічні питання, але й вивчає соціально економічні умови, в яких відбувається життєдіяльність людей.
...1.3.2 Причины объединения людей в группы 1.3.3 Виды групп 1.3.3.1 Обязательные и свободные группы 1.3.3.2 Первичные ...степени сбалансированности действий, учитывающих интересы людей и производства. Проще говоря, заботясь о конечном результате работы группы людей, необходимо уделять равно высокое количество внимания и тому, что ...
...народів; В) про психічну своєрідність людей, що належать до різних етносів; Г) звичаї народів; Д) етностереотипи. Question 4 of 50 Основною ознакою нації вважається: А) спільна ...50 Етнос це стійка сукупність людей, що А) має загальну справу; Б) живе на одній території; В) відрізняється власною культурою та психічними особливостями, а також усвідомленням ...
...в сьогоднішні дні, бачачи бідних людей, зростання злочинності та економічний спад в цілому. На різних етапах розвитку людського суспільства ефективність використання робочої сили була різною....і відносне аграрне перенаселення, частина людей становила прихований надлишок, деякі з них займалися промислами на “великій дорозі”, інші поповнювали військо, призначенням якого було завоювання нових земель.
...відповіді на проблеми, які стосуються людей Question 3 Зустрічаючись із маніпулятивним запитом, ми маємо повідомити клієнту, що: a. не можна розв’язати проблеми третіх осіб заочно, ...свобода вибору, наявна в інших людей у тому ж ступені, як і у клієнта, який звернувся по допомогу d. людина впевнена у тому, що існують такі ...
...ставлення до світу, до інших людей, до самого себе. Проблеми розвитку самооцінки, її структури та функцій в різні часи були предметом дослідження таких вітчизняних та зарубіжних ... Спілкування є важливою умовою взаємодії людей у соціумі. Воно об’єктивно продовжується спільною життєдіяльністю людей в системах їх зовнішніх стосунків з соціальним оточенням, у внутрішньогруповій та ...
використання наполегливих, агресивних людей c. мотивація людей виклик d. усе разом Question 14 Трудові посередники це: a. агенти ринку праці b.
...та індивідуальній дистанції у спілкуванні людей татварин. 3. Які типи спільностей ви знаєте? 4. Дайте характеристику відмінностей мови людей та тва¬рин.
...та індивідуальній дистанції у спілкуванні людей татварин. 3. Які типи спільностей ви знаєте? 4. Дайте характеристику відмінностей мови людей та тва¬рин.
...тенденції у стані здоров'я людей — хронІзації па тологій, зростанні онкологічних захворювань тощо. Про погіршення стану здоров'я українців свідчать і медико де мографІчні показники: смертність ... Багато людей не розуміють тісного зв’язку між діяльністю людини і навколишнім середовищем, що являється наслідком відсутності знань та екологічної інформації.
Група людей, які працюють на одному підприємстві і об’єднані спільною метою, інтересами та відповідальністю b. Група людей, які працюють на одному підприємстві ...
...організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей Question 8 Балів: 1 Підхід, який вивчає розв’язання окремих управлінських ситуацій, тобто конкретного набору обставин, які впливають на організацію ...організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей b. розробкою принципів і методів організації праці c. розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу d.
...Question 2 Взаємний потяг двох людей визначається головним чином внутрішніми якостями кожного з них. a. Так b. Ні Question 3 Шлюбні пари, які «жили разом» до ...спільною метою та спільною діяльністю людей c. Малу соціальну групу, що складається з поєднаних шлюбом чоловіка та жінки, їх дітей (власних або усиновлених), інших осіб, пов’...
переміщення людей за межами власної країни в пошуках знань чи кваліфікованої роботи Question 3 Структура вищої освіти в європейських країнах поділяється на ...Question 7 Безперервна освіта охоплює людей: a. починаючи з наймолодших і закінчуючи найстарішими b. починаючи з навчання у ВНЗ і закінчуючи отриманням наукового ступеня c.
переміщення людей за межами власної країни в пошуках знань чи кваліфікованої роботи Question 3 Структура вищої освіти в європейських країнах поділяється на ...Question 7 Безперервна освіта охоплює людей: a. починаючи з наймолодших і закінчуючи найстарішими b. починаючи з навчання у ВНЗ і закінчуючи отриманням наукового ступеня c.
...Балів: 1 «Суспільство – це взаємодія людей, яка є продуктом соціальної дії». Кому належить це визначення суспільства? Виберіть одну правильну відповідь a. Аристотелю b. Е.Дюркгейму c....Question 8 Балів: 1 Група людей, які очікують автобус на зупинці, є прикладом: Виберіть одну правильну відповідь a. соціальної агрегації b. соціальної спільноти c.
Найбільш вразливі групи людей в умовах надзвичайних ситуацій. 3. Підходи до роботи з потерпілими в умовах надзвичайних ситуацій: підхід «резилієнс» та підхід «травма». 4....значення в контексті психосоціальної підтримки людей в умовах надзвичайної ситуації. 5. Основні принципи психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій. 6. Принцип багаторівневої підтримки.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.