Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 4221 за запитом людини.

...є міжнародно правовими стандартами прав людини? Розкрийте їх види 2. Стисло охарактеризуйте конституційні гарантії політичних прав і свобод людини та громадянина 3.
...практику Європейського Суду з прав людини у справах про захист права на життя, передбаченого ст. 2 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (справа Пол ...
...обмеження основних прав і свобод людини й громадянина. 2. Дайте загальну характеристику основних економічних, соціальних і культурних прав людини й громадянина в Україні. 3.
...незаконного позбавлення волі або викрадення людини 2.1. Об’єкт та суб’єкт досліджуваного злочину, його об’єктивна та суб’єктивна сторона 2.2....незаконного позбавлення волі або викрадення людини 3. Відмежування незаконного позбавлення волі або викрадення людини від захоплення заручників Висновки Задача 1 Беденко з застосуванням погрози фізичної сили ...
...Верховної Ради України з прав людини 3. Порядок звернення до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4. Основні напрямки удосконалення діяльності уповноваженого Верховної Ради України ...
...характеристика фразеологізмів на позначення діяльності людини 2.1. Мовностилістичні особливості фразеологічної синоніміки...........9 2.2. Поетичне переосмислення фразеологічних одиниць на позначення діяльності людини.............................................................................21 Висновки................................................................................................................
Метою психодрамотерапії є пробудження спонтанності людини, яка знаходить вираз в творчому акті. Теорія і практика психодрами зробили величезний вплив на багато інших видів групової психотерапії.... Психодрама дає можливість моделювати життя людини, переживати події минулого, теперішнього та майбутнього, – як такі, що існували, так і такі, яких не було і не могло бути, ...
Активність і діяльність людини. 1.1. Активність особистості та її джерела 1.2. Діяльність як зв'язок суб'єкта з об'єктом 2. Характеристика діяльності людини. 3. Види діяльності.
Образи людини у загальнотеоретичному правознавстві 2. Поняття та види правового статусу 3. Структура правового статусу людини і громадянина Висновки Список літератури
Походження людини ……………………………………………………... 4 2. Виміри людського життя: природні, духовні, соціальні ………………. 7 3. Поняття «людина», «особистість», «індивідуальність» ……………….. 12 Висновки …………………………………………………………………….. 16 Література …………………………………………………………………… 17
Небезпека ураження людини електричним струмом …..…………………2 2. Умови ураження людини електричним струмом…………………………..3 Список використаної літератури……………..………………………………...10
Докази тваринного походження людини 2. Систематичне положення людини Література
Відмінність людини і людиноподібних мавп 2. Подібні риси людини й людиноподібних мавп Висновок Література
... Варіант №17 1. Заздрість – антипод совісті....та чим вона викликається в людині? Альтруїзм і егоїзм як явище моралі. Що таке альтруїзм та які його витоки? Що таке егоїзм та як він може ...
... Варіант №28 1. Сенс існування і призначення людства. Є чи сенс життя в кожної людини? Сенс життя перед лицем смерті.
Загальна будова нервової системи людини 2. Функціональна організація роботи мозку 3. Конституційні типології в психології 4. Темперамент як інтеграційна характеристика індивідуальних властивостей людини Висновок Список використаних джерел Додаток ...
Позитивні аспекти дії інтернету на людину 1.1. Інтернет як джерело комп'ютерних навчальних програм для дітей 1.2. Інтернет як джерело інформації та збагачення знань ... Негативний влив інтернету на людину 2.1. Інтернет залежність 2.2. Інтернет я джерело рольових ігор та занурення в віртуальну реальність.
Злочини проти виборчих прав людини і громадянина 2. Порушення аліментних, опікунських та інших прав 3. Злочини проти трудових прав людини Висновки Список використаної літератури
Загальні основи генетики людини 1.2. Становлення генетики людини як науки 2.1. Генетика якісних ознак Закони Менделя Хромосомна теорія спадковості Основи молекулярної генетики ...
Причини та патогенез захворювання людини сифілісом 1.1. Біологічна характеристика збудника сифілісу 1.2. Перебіг захворювання сифілісом 1.3. Методи лікування людини сифілісом Розділ 2.
План: Вступ………………………………………………………………………… 2 I Людина як самокерована бiосоцiальна i духовна система…………….. 3 II Суб’ектогенетичеський пiдхiд в стратегічному кадровому менеджменті……………………………………………………………………… III Самоврядування розвитком людини як чинник стратегічного кадрового менеджменту………………………………………………………… ...
Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина Розділ ІІ. Характеристика основних політичних прав і свобод людини і громадянина 2.1.
Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина Розділ ІІ. Характеристика основних політичних прав і свобод людини і громадянина 2.1.
Права і свободи людини в теорії конституціоналізму. br />br /> 1.1. Теорії виникнення феномену прав і свобод. br />br /> 1.2. Права і свободи людини в правовій державі.
Свідомість як форма відображення людиною дійсності 1.2. Принципи і методи діагностики свідомості і самосвідомості РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СВІДОМОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ 2.1.
...її вплив на здоров’я людини 2. Основні джерела забруднення поверхневих і підземних вод 3. Причини забруднення поверхневих вод 4. Захворювання водного походження 5. Вплив на людину хімічного складу води Висновки Список ...
...та політичні права і свободи людини і громадянина. 3. Соціальні, економічні та культурні права і свободи людини і громадянина. 4. Основні обов’язки громадян.
...міжнародно правових актах регулюються право людини на життя і право на свободу (світогляду, пересування, думки тощо) 2. Уточніть, які права й свободи громадян належать до колективних, ... Дайте класифікацію прав людини за різними критеріями. Задача казус. Учень ліцею Сашко Назаров прийшов до класу з антикварним срібним значком на шкільній формі, на ...
...захист прав та основних свобод людини 1.1.Поняття тлумачення правових норм 1.2.Система принципів тлумачення Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини 2.
Як співвідносяться честь і гідність людини? Цивільна честь, честь родини, честь прізвища, професійна честь. Як підтримувати і захищати кожен вид честі? 2. Музичні мистецтва. Технічні мистецтва.... Камю: „Щоб зрозуміти світ, людина має інтегрувати його до людського, накласти на нього свій відбиток. Всесвіт кицьки відрізняється від всесвіту мурашки”.
...Верховної Ради України з прав людини по електронній почті надійшло звернення від громадянина Ващенка М.М. про порушення його права на підприємницьку діяльність, що не заборонена ...Верховної Ради України з прав людини? Які форми захисту своїх прав може використати громадянин? Відповідь обґрунтуйте посиланнями на нормативно правові акти України.
Проаналізуйте статус прав людини в міжнародному та внутрішньому праві 2. Конституційно правові гарантії права людини на життя 3. Соціально економічні права іноземців та осіб ...
Біологічна дія радіоактивного випромінювання на людину та її здоров’я 5. Харчування людини в умовах радіаційного забруднення Висновок Список використаної літератури
Проблема людини в філософії Сократа порівняно з софістами і Арістотелем 2.1. Софісти і Сократ 2.2. Розбіжність в ставленні до людини між Сократом і Арістотелем Розділ ...
...і вплив на здоров'я людини 5. Створення штучних геохімічних провінцій та їх вплив на здоров'я людини 6. Закон „шагреневої шкіри” і закон неможливості усунення ...
Розкрийте сутність права людини на свободу пересування 3. Міжнародно правовий базис прав людини та їх національна імплементація Задача казус. Сім’я з Канади Н.
Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва. 2.2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково ...
11 2.2 Конституційний статус людини і громадянина…………………… 18 2.3 Конституція України про систему органів державної влади…….. 21 ІІІ. Механізм захисту прав людини – основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму…………………………………..
1. Природа: поняття, суть 2. Природа та суспільство 3. Людина та природа Література
Вступ Розділ 1. Людина психотерапія в контексті сучасних наукових досліджень 1.1.
Вступ Розділ I. Похила людина як суб’єкт вікових змін в основних психічних процесах 1....
1. Історичний розвиток взаємодії людини з природою 2. Популяційні аспекти сучасного розвитку людства 3. Українська екологічна школа 4.
1. Людина: індивід, індивідуальність, особа.............................................. 3 2.
1. Поняття стимулювання праці. 2. Види стимулювання. 3. Заохочення як найефективніший засіб стимулювання людини до праці. Список використаної літератури
1. Вплив діяльності людини на довкілля 2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва 3.
Вступ 1. Стан наукових досліджень проблем конституційного права людини і громадянина на свободу думки ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.