Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 4280 за запитом людини

№0116 Вступ Розділ 1. Основи виховання гуманістичний цінностей у дітей дошкільного віку 1.1 Педагогічні основи гуманістичного виховання 1.2 ...
Зміст ВСТУП 3 1.Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки 4 1.1 Мотивація та пізнавальні процеси.
Тема 1. ЭВОЛЮЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 1. Анатомия: предмет, цели, задачи и взаимосвязь с биологией и другими науками. 2.
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПОХОДЖЕННЯ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ……………………………………………………………………6 1.1.
Вступ 1. Наукові теорії та сучасні дослідження гри 2. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини 3.
1. Загальна характеристика експериментально психологічних методів дослідження мислення і мовлення 2. Аналіз методик, застосовуваних для дослідження мислення 3.
ВСТУП 1. Поняття темпераменту 2. Головні властивості темпераменту 3. Характеристика типів темпераменту 4. Проблема мінливості темпераменту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП Розділ 1. КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ОСОБИ 1.1. Злочини проти життя і здоров’я ...
Вступ 1.Підсолоджувачі та принципи їх регламентування 2.Історія появи замінників цукру 3.Види замінників цукру. 4.
Вступ 1. Вихідні дані 2. Програма спостереження 3. Узагальнюючі таблиці з результатами спостереження 4. Аналіз по питаннях 5.
План br />br /> Вступ...................................................................................................................3 1.Підсолоджувачі та принципи їх регламентування......................................6 2.Історія появи замінників цукру ...................................................................12 3.
Вступ 1. Анатомічна будова органів трахео бронхіальної системи 2. Онтогенез трахео бронхіальної системи 3.
Вступ Розділ 1. Методи і матеріали Розділ 2. Огляд літератури 2.1. Загальні відомості про м'язову систему 2.2.
людина — техніка” b. “людиналюдина” c. “людина— художній образ” d. “людина — природа” Question 4 Балів: 1 Назвіть рядок, у якому названа ...
...35 До якого виду відносять людину сучасного фізичного типу? 1) Людина прямоходяча; 2) Людина вміла; 3) Людина розумна. Question 2 of 35 Чи вірне судження, що ...
1) виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі Question 2 ...
...Богом подальшого розвитку світу і людини) f. матеріалізм g. емпіризм (вчення, що джерелом істинного пізнання є відчуття) Question 4 Балів: 1 Що таке агностицизм?... вчення про нездатність людини отримати достовірне знання b. вчення про нездатність людини перетворювати дійсність c. вчення про створення світу Богом d.
...такі: • пріоритет прав і свобод людини та громадянина; • пріоритет забезпечення національних інтересів; • законність, єдність та ін. До специфічних принципів можна віднести:  подолання фінансових суперечностей і збалансування ...за все, для ціннісної орієнтації людини в складному, різноманітному, багатому на протиріччя світі між людських стосунків, допомагають індивіду усвідомити своє місце в них, стати вольовою та ...
...призводить до важких наслідків для людини твавринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування; в) неконтрольований процес горіння, який викликає загибель людей та нищення матеріальних цінностей; ... а) це захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких пов’язане переважно з несприятливими соціально економічними умовами; б) це збройна боротьба між державами або соціальними, ...
...наука як про біологічний розвиток людини так і про розвиток суспільства; 3) це наука як про людську душу так і про людське тіло; 4) це наука ...кулі в тому числі й людини. Question 2 of 31 Хто ввів у науковий обіг термін „антропологія” 1) Анаксімандр; 2) Аристотель; 3) К. Ліней; 4) Ч.
...наука як про біологічний розвиток людини так і про розвиток суспільства; 3) це наука як про людську душу так і про людське тіло; 4) це наука ...кулі в тому числі й людини. Question 2 of 31 Хто ввів у науковий обіг термін „антропологія” 1) Анаксімандр; 2) Аристотель; 3) К. Ліней; 4) Ч.
емоційно – особистісну сферу людини в процесі старіння та явища, які пов‘язані зі старінням організму c. явища і процеси, пов’язані зі старінням організму, ...віку Question 9 Психічний розвиток людини проходить ряд періодів, послідовна зміна яких необоротна й передбачувана. Кожен віковий період це: a. своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними ...
Наука про виховання людини. 2. Що виступає об’єктом педагогіки. 1. Виховна діяльність. 2. Навчальна діяльність. 3. Виховання людини людиною. 4.
окремої людини b. колективу (підприємства) c. суспільства Question 4 З часом трудовий потенціал особистості (підприємства, суспільства): a. може знижуватися b....я, знання, навички, здібності, мотивація людини b. здатність людини до праці c. сформований (розвинутий) в результаті інвестицій запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивації Question 4 ...
Зародження та розвиток концепції прав людини 58. Основні права та свободи людини. Класифікація. 59. Права людини трьох поколінь. 60. Громадянські (особисті) права людини. 61.
Його корисність чи некорисність для людини залежить від здатності задовольняти її певну потребу. Отже, корисність — це здатність речі чи послуги задовольняти будь яку потребу людини. Гранична корисність та її сутність.
безпосередній процес міркування людини c. фіксація певної думки за допомогою мови d. одна з форм чуттєвого (емпіричного) відображення дійсності e. одна з форм абстрактного мислення людини 4 Софізм це: Виберіть одну ...
Діяльність, за яку людина отримує гроші b. Свідома, цілеспрямована діяльність заради корисного результату c. Діяльність, яка передбачає затрату сил та енергії Question 2 Хто ... Зовнішній вплив на людину b. Бажання працювати c. Чинник, який спонукає до діяльності Question 5 Стимулювання – це: a. Матеріальне заохочення b.
...зовнішнього середовища на психофізіологічний стан людини 6 1.1. Психіка людини та її функції в процесі праці 6 1.2. Вплив умов зовнішнього середовища на працездатність ...
...Найкращий клієнт психологічної практики це людина, яка..» Питання. Вірно чи ні: 1. Ідентифікація психологічних проблем – процес вияснення психологом того, які психологічні проблеми має людина, які дійсні причини та механізми ...
...органів та інших анатомічних матеріалів людині “ трансплантація визначена як спеціальний метод лікування,що полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини чи у тварини.
...філософів античності на соціальну природу людини вказав: a. Геракліт; b. Анаксімандр. c. Арістотель; d. Епікур; e. Фалес; Question 5 У нашому уявленні ідеальна людина за часів Відродження — це: a.
...конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина. 1.1. Поняття конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина. 1.2.
...середовище та його вплив на людину Завдання 2 1. Коротко охарактеризувати фактори навколишнього природного середовища з точки зору їх впливу на життєдіяльність людини. Розділ III.
...і подобою”, в цьому плані людина феодального суспільства постає “духовною людиною”, тобто такою, що усвідомлює себе насамперед “одухотвореною”(такою, що має духу), а не просто тілесною (...
Спробуйте продовжити опис стосунків такої людини як лідера. 3. Е. Фромм виокремив серед характерних людських орієнтацій "експлуататорську". Одна з її особливостей полягає в тому, що символом ... Кожну людину вони розглядають як об'єкт експлуатації та оцінюють її корисність. Опишіть детально поведінку такої людини як лідера. Тема 9.
Тест 1 Question 1 Навколишнє середовище людини, обумовлене в даний момент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, негайну або віддалену дію на людину, її здоров’я і життя, ...
співвідношення “людина світ” b. індивідуальна свідомість c. суспільна свідомість d. людина як онтологічна реальність e. психіка людини f.
...типу темпераменту Характеристики нервової системи людини проявляються в мисленні, емоційній сфері, поведінці, що в першу чергу впливає на працездатність особистості. Тому стає важливим визначення типу темпераменту ...між людьми Визначення професійної придатності людини до певного виду діяльності можливе на основі вивчення індивідуально типологічних ознак, до числа яких відносять: • тип переплетіння пальців; • домінуюче око; • ...
...народам інших країн; Б) формування людини відповідно з соціальним виховним ідеалом; В) виховання людини для даного суспільства; Г) формування особистості з розвиненим почуттям патріотизму та активною ...
...Ви визначаєте особливості емоційного стану людини, не відволікаючи його від роботи. Який метод психології можна використати у цьому випадку? Виберіть одну правильну відповідь a. порівняння b....1 Процес відображення у свідомості людини безпосередньо діючих на її органи чуттів предметів або явищ у цілому, це – Виберіть одну правильну відповідь a. відчуття b.
...Ви визначаєте особливості емоційного стану людини, не відволікаючи його від роботи. Який метод психології можна використати у цьому випадку? Виберіть одну правильну відповідь a. спостереження b....1 Процес відображення у свідомості людини безпосередньо діючих на її органи чуттів предметів або явищ у цілому, це Виберіть одну правильну відповідь a. сприймання b.
діяльність – це дії людини плюс рефлексія цих дій c. усе зазначене d. людина в дії, яка здійснюється і стає продуктом діяльності e.
...психологічні за¬кономірності в системі "людини право", виробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності цієї системи; Question 2 Кримінальна психологія це: a. психологія діяльності кримінальної міліції; b.... людина, групи людей як носії психіки в контексті права; b. психологічний зміст юридичних конфліктів; c. психічні особливості юристів; Question 4 Завданням ...
Трудова діяльність людини в системі "людина людина", специфіка. 3. Трудова діяльність в системі "людина знакова система" 4. Інформаційна модель аналізу трудових процесів в ...
Характеристика системи типу "людина — інструмент". 5. Характеристика системи типу "людина — машина". 6. Засоби отримання інформації про трудову діяльність. 7. Характеристика методів отримання первинної інформації.
КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 1. Громадянство України і статус іноземців в Україні 2. Поняття та види прав і свобод людини і громадянина в Україні 3.
...у сучасних умовах стала ворожою людині, веде до дегуманізації суспільства, до перетворення наукових відкриттів у пануючу над людиною силу Question 7 В якому з суджень знайшла ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.