Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 4280 за запитом людини

...те, чим діяльність і знання людини в умовах раціоналізації відрізняються від ситуації міфологічного мислення, у якій знаходиться людина первісної культури. Але відмінність полягає не просто у ...
блага, що необхідня для життя людини c. товари і послуги, що придбані в магазині на зарплату d. засоби задоволення людських потреб Question 2 Балів: 1 Що ... користь, яку отримує людина від споживання вітамінної продукції Question 9 Балів: 1 Які особливості ієрархії потреб А.Маслоу? Виберіть одну правильну відповідь a.
...ТЕСТ 11 Question 1 Коли людина переповнена проблемами, вона: Виберіть одну правильну відповідь a. говорить не те, що відчуває b. не може зрозуміти іншу людину c.
...Question 1 Балів: 1 Коли людина переповнена проблемами, вона: Виберіть одну правильну відповідь a. всі варіанти є правильними b. не може усвідомити свої почуття та виразити ... не може зрозуміти іншу людину Question 2 Балів: 1 Психолог консультант: Виберіть одну правильну відповідь a. має справу головним чином з такими проблемами, як самогубства ...
...типу темпераменту Характеристики нервової системи людини проявляються в мисленні, емоційній сфері, поведінці, що в першу чергу впливає на працездатність особистості. Тому стає важливим визначення типу темпераменту ...між людьми Визначення професійної придатності людини до певного виду діяльності можливе на основі вивчення індивідуально типологічних ознак, до числа яких відносять: • тип переплетіння пальців; • домінуюче око; • ...
...середовища, у тому числі поведінку людини і тварин b. Завдяки ЦНС відбувається об’єднання усіх тканин і органів в єдину фізіологічну систему, яка забезпечує життєдіяльність організму ...завдяки яким здійснюються складні взаємостосунки людини і тварин з навколишнім середовищем c. Набуті протягом життя реакції нервової системи, які забезпечують життєдіяльність організму Question 22 Балів: 1 ...
Свобода волі – джерело творення долі людини 2.4. Проблема гріховності людини та її вплив на долю Висновки уривок ВИСНОВКИ 1. Найпростішою і зрозумілою була концепція долі ...
Які є види волі людини? 3. У чому полягає формальна або психологічна воля? 4. Чим доводиться наявність у людині формальної волі? 5.
...пізнанні всіх закономірностей формування психіки людини у філогенезі d. у дослідженні здібностей людини e. у штучному розмноженні тварин для харчування людини Question 4 Які з перерахованих ...
...залишається питання справжньої поваги до людини та її особистих прав і свобод, задекларованих у Конституції України. Конституційні принципи не завжди знаходять своє втілення в правому житті ...до загальноцивілізаційних поглядів на права людини. Проголошення України демократичною, правовою і соціальною державою є свідченням розбудови в нашій державі громадянського суспільства одним з характерних ознак якого ...
...вивчення якої є індивідуальність, неповторність людини та конкретних обставин її життя; • стандартизоване, часто обмежене у часі дослідження, призначене для визначення кількісних (і якісних) індивідуально психологічних відмінностей; • ...психологічні закономірності навчання і виховання людини. Question 3 of 3 Із запропонованих нижче визначень виберіть більш повне, Метод – це: • методичний засіб для отримання первинної соціологічної та ...
...середовища, у тому числі поведінку людини і тварин Question 2 Балів: 1 Що включає ЦНС? Виберіть одну правильну відповідь a. ЦНС включає головний і спинний мозок; ...завдяки яким здійснюються складні взаємостосунки людини і тварин з навколишнім середовищем b. Така сукупність поведінкових реакцій, яка забезпечує біологічне пристосування організму до навколишнього середовища c.
...5 У нашому уявленні ідеальна людина за часів Відродження — це: a.мандрівник; b. аскет; c. творчаособистість, митець; d. селянин. e. учений дослідник; Question 6 Концепцію “втечі ...Question 18 За античнимиуявленнями, досконала людина — це: a. аскет; b.поєднання фізичної та моральної досконалості. c. воїн володар; d. моральні чесноти; e.
Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають: А) антропопсихізмом; Б) антропоморфізмом; В) актуалізацією; Г) антропогенезом; Д) аферентацією 5....сукупності дій тварин і вчинків людини; 6. Спільна назва всіх навчених, набутих в індивідуальному досвіді тварин – це А) закон вправ Б) закон ефекту; В) дресура; Г) ...
Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають: А) антропопсихізмом; Б) антропоморфізмом; В) актуалізацією; Г) антропогенезом; Д) аферентацією. 5....сукупності дій тварин і вчинків людини; 6. Спільна назва всіх навчених, набутих в індивідуальному досвіді тварин – це А) закон вправ Б) закон ефекту; В) дресура; Г) ...
Підмогильний пізнавав людину в складних умовах становлення досі незнаних форм життя через її думки, почуття, прагнення та дії....такі проблеми, як сенс буття, людина і світ, які взагалі були головним об'єктом творчості прозаїка. У своїх прозових творах В.
Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають: А) антропопсихізмом; Б) антропоморфізмом; В) актуалізацією; Г) антропогенезом; Д) аферентацією. 5....сукупності дій тварин і вчинків людини; 6. Спільна назва всіх навчених, набутих в індивідуальному досвіді тварин – це А) закон вправ Б) закон ефекту; В) дресура; Г) ...
...вивчення якої є індивідуальність, неповторність людини та конкретних обставин її життя c. вивчає психологічні закономірності навчання і виховання людини Question 3 Балів: 1 Із запропонованих нижче ...
3 Відпрацьовано людино днів 32500 31875 4 Заплановані неявки, людино днів 2500 2600 5 Неплановані неявки, людино днів 1225 цілозмінні простої 725 прогули ...
...змісту і обсягу соціальних прав людини спонукають до пошуку спільних моделей у вирішенні спільних проблем. Міжнародні норми впливають на трудове законодавство України шляхом: безпосереднього застосування міжнародних ...що складають Міжнародну хартію прав людини, а також з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, свідчить, що в Конституції в основному містяться ті ж ...
...теоцентричного погляду на світ і людину. 4. Богословське вирішення проблеми взаємодії релігії і науки. 5. Ознаки глобальної кризи сучасності. 6. Істинні критерії історичного прогресу з богословської ... виникає у взаємодії людини і Бога b. одностороннім даром Бога c. породженням людини Question 3 До доказів буття Божого не відноситься a.
блага, що необхідня для життя людини c. товари і послуги, що придбані в магазині на зарплату d. засоби задоволення людських потреб Question 2 Що вивчає економічна ... користь, яку отримує людина від споживання вітамінної продукції Question 9 Які особливості ієрархії потреб А.Маслоу? a. потреба в самореалізації задовольняється останньою b.
...кількість відпрацьованих усіма робітниками : А) Людино – днів 33000 29400 3600 89, Б) Людино – годин 264000 220500 43500 83, Завдання Проаналізувати кредиторську заборгованість підприємства (табл.
Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових процесів. 4. Вступ в психологію праці. 5. Фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та умови праці.
...статус особи 1.2 Права людини, права нації (народу) та їх розвиток у сучасний період 2. Розділ іі. Правовий статус громадян, іноземців та осіб без ромадянства ... Захист прав і свобод людини та громадянина в міжнародному і національному законодавстві 3.1 Методи гарантування і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина ...
...Верховної Ради України з прав людини 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 3.1. 3.2.
Конституційний статус людини і громадянина 13 2.2. Конституційні основи організації діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 18 3....якій найвищою соціальною цінністю визнається людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, а носієм суверенітету і єдиним джерелом влади – народ.
...ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності. Б. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків. В....ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності. Б. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну ...
...ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності. Б. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків. В....ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності. Б. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну ...
...значне місце в системі прав людини. Під політичними правами та свободами розуміють такі права і свободи людини і громадянина, які забезпечують йому можливість приймати участь в ...
свідомий вплив людини на об'єкти, процеси та на людей; Question 2 Вкажіть, яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою: a....умов, які діють на поведінку людини і дозволяють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі відносять до функції: a.
...по перше, задовольняє певну потребу людини, по друге, здатний обмінюватись на інші блага в певних пропорціях. Тобто йому властиві споживна вартість і вартість....здатність речі задовольнити певну потребу людини. Причому тут йдеться про задоволення потреб не самого товаровиробника, а інших осіб, тобто ця властивість виявляється як суспільна споживна вартість.
...процес його дослідження, можливість ідентифікації людини за почерком та вирішує інші завдання почеркознавчої експертизи Судове почеркознавство вивчає письмо з метою вирішення ідентифікаційних і неідентифікаційних (діагностичних) завдань....засіб фіксації і зберігання думки людини; походить від звукового мовлення і є основним засобом спілкування людей. Розрізняють смисловий і графічний бік письма.
...спеціалізованою групою; 2) прямими пращураим людини сучаного фізичного типу; 3) пращурами Homo erektus; 4) людиноподібними мавпами. Question 7 of 32 Чи вірно судження, що неандертальці мали ...переважної більшості сучасних вчених, виникла людина сучасного фізичного типу? 1) в Азії; 2) Африці; 3) Сибіру. Question 12 of 32 Вперше виявили кісткові рештки синантропів: 1) ...
ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ: ЛЮДИНА ТИТАН Питання до теми 5 1. Розкрийте зміст основних понять філософії Відродження: пантеїзм, геліоцентризм, антропоцентризм, гуманізм, індивідуалізм; утопічний соціалізм, Реформація.... Що таке буття людини? 10. Чому прогресивні революційні наукові відкриття можуть призвести до кризи в науці? 11. Чи змінилися соціально історичне тлумачення простору й ...
Внутрішні мотиватори поведінки людини. Зовнішні мотиватори поведінки людини. Досвід мотивації персоналу в економічно розвинутих країнах. Закон України "Про оплату праці" і його роль в ...
Занотувати види суб’єктивних прав людини та громадянина. Використовуючи Конституцію України навести приклади соціальних прав. Практичне завдання до теми 15 1....права і закону; пріоритету інтересів людини у вирішенні питань державного будівництва; заперечення ідеології нормативізму; право виникло із самої природи людини і існує незалежно від держави c.
...ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності c. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних зв'язків Question 9 ...ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності b. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання, що мають певну ...
...типу акцентування особистостей належить дві людини. Вкажіть особливості роботи психолога по відношенню до представників цих типів. А) Помітною особливістю А. є постійне (або часте) перебування у ...тільки в спілкуванні, в єдності людини з людиною, в єдності, яка спирається лише на реальність відмінності між Я і Ти. Л.Фейєрбах.
33600 38780 Відпрацьовано робітниками: Людино годин 184000 180500 Людино днів 23000 2300 Середньооблікова чисельність робітників цеху, осіб 100 110 Задача 18 Визначити зростання продуктивності праці ...
...відображення в Загальній Декларації прав людини? 3. Які трудові права сформульовані в Міжнародному пакті про соціальні, економічні і культурні права? 4....підгалузь міжнародного права захисту прав людини Question 2 Вперше ідею міжнародно правового регулювання праці сформулював: Р. Оуен К. Сантейт Р. Мюллерсон Question 3 У 1905–1906 ...
Теорія трьох поколінь прав людини 1.1. Походження та поняття прав і свобод особи, людини і громадянина 1.2. Моральна природа прав людини 1.3.
Концепції самовдосконалення людини Висновки Отож, розглянувши вчення шкіл епохи еллінізму, було виведено багато цікавих пропозицій та ідей для покращення життя людини, які, пройшовши крізь тисячоліття, залишаються ...
Багряного «Людина біжить над прірвою» у гендерному аспекті……………………………………………31 2.1. Особливості образної структури твору………………………...31 2.2. Система жіночих образів у романі І. Багряного «Людина біжить над прірвою» із погляду ...
...державотворення урізноманітнення загроз та викликів людині, державі і суспільству призвело не лише до загострення проблем національної безпеки, а й спричинило значну трансформацію її змісту....спроможністю, транспарентністю, гідними умовами життя людини і громадянина. Формування повноцінного режиму національної безпеки передбачає вибір пріоритетів і аналіз факторів національної безпеки на рівні особливої стратегії, початок ...
2.3 Пріоритет прав людини в Україні 11 14с. 2.4 Правотворчість в Україні 14 15с. 2.5 Верховенство права 15 16 2.6 Подолання ...по друге, конституційно визначені права людини та поряд правова і соціальна цінність держави, по третє, більшість варіантів рішень береться в західноєвропейській школі права, запозичення, яке немає ...
коли людина задовольняє свої вітальні потреби b. коли поведінка одного індивіда попадає під вплив іншого або групи незалежно від того, чи присутні ... коли людина розмірковує про сенс свого життя Question 3 Балів: 1 Теоретична соціологія відрізняється від прикладної за: Виберіть одну правильну відповідь a.
...Вплив бензолу (бензену) на організм людини. Патогенез 2.4 Профілактика на виробництві ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ Проблема регулювання відносин «природа – людина» у наш час набула особливої ...
Міжнародно правові гарантії прав людини та громадянина. Основна література: Нормативно правові акти:1, 2,6, 9, 18, 22; Навчальна та науково монографічна література:2, 10, ...з того, що забезпечення прав людини є безумовним пріоритетом розвитку сучасного демократичного суспільства і є неприпустимим перекладення відповідальності за забезпечення основних прав і свобод на самих ...
...єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і праці d. умови життя і праці e. турбота батьків про щастя дітей Question 3 Балів: 1 Класно ... наука про людину c. частина педагогіки, що вивчає процес виховального навчання d. галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання e.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.