Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 4280 за запитом людини

Основні права людини як загальносоціальне явище. 1.2.Поняття та елементи еколого правового статусу людини і громадянина (об’єкти та суб’єкти).
Які функції виконує людина в процесі трудової діяльності? 5. Що таке соціальна характеристика праці? Задание 2 1. У чому полягає сутність нормування праці? 2....полягають основні положення теорії „механіки людини”? 6. Які Вам відомі ознаки групування трудових операцій? Задание 5 1. Що таке управління виробництвом і які його складові? 2.
...результаті побутового травматизму загинуло 3796 людин. Населення області – 1929 тис. Визначити ризик загибелі по області за зазначений період часу. Задача 2 Рівень виробничого травматизму зі смертельним ...склав по роках: 1999 – 1388 людин; 2000 – 1325; 2001 – 1399; 2002 – 1285. Визначити ризик загибелі на виробництві протягом цих чотирьох років. Чисельність працюючих прийняти 20 млн.
м ткані та 2 людино години, а на виготовлення крісла другого виду, відповідно, 4 кв. м, 1,25 кв. м, та 1,75 людино години.
Принципи правового статусу людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України……………………………………………………...………11 Розділ 2. Захист прав і свобод особи……………………………….………14 2.1.... Особливості правового захисту людини в Україні, відносно її правового стану………………………………………………………..………...…26 Розділ 3. Роль правоохоронних органів у забезпеченні прав і свобод людини……………………………………………………………..…………….…32 Висновки………………………………………………………………..
Формування людини у період раннього палеоліту та його розселення по території України 2.3. Роль пізнього палеоліту в історії людства та нашої ... Еволюція житла первісної людини у ранньому та середньому палеоліті 3.2. Формування житла людини у пізньому палеоліті 4. Основні функції житла населення пізнього палеоліту ...
...інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 2. Об’єктивні ознаки порушення авторського і суміжних прав. 3. Суб’єктивні ознаки порушення авторського і суміжних прав....інших особистих прав і свобод людини і громадянина, з’ясувати їх суспільну небезпечність. Розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки порушення авторського і суміжних прав, як ...
Акцент з управління виконання людиною механічних завдань перемістився на управління відносин між людьми, що стало основною відмітною характеристикою школи людських відносин.... Мейо, був прихильником концепції "соціальної людини" і розглядав неекономічні стимули як вирішальний чинник виробництва. Він вважав, що сутність взаємин індивіда й організації прихована у співпраці.
Екстремальні умови в трудовій діяльності людини 1.3. Шляхи підвищення ефективності трудової діяльності людини в складних умовах Висновок до розділу Розділ 2.
...надання соціальних послуг будь якій людині; В) наука про соціально педагогічні механізми формування особистості в соціумі та гармонізація її взаємовідносин на мікро , мезо та макрорівнях; Г) ...для повноцінної життєдіяльності будь якої людини, яка потребує захисту та підтримки; Б) спеціаліст із медико соціальної реабілітації дітей інвалідів для роботи в сім’ї та соціальних ...
У первісному суспільстві людина була нерозривно пов’язана зі своїм родом, і цей зв’язок визначав її життя від народження до смерті. За часи феодалізму людське життя людини суворо регламентувалося релігією.
Психологічна задача: У первісному суспільстві людина була нерозривно повязана зі своїм родом, і цей зв'язок визначав її життя від народження до смерті.... У середньовіччя життя людини суворо регламентувалося регігією. І лише у Відродженні відкрила можливості для самореалізації. Запитання: Що покладено до основи життєвого шляху людини?
...язків з індивідуально психічними особливостями людини. 3. Дослідження психічних станів у різних видах людської діяльності. Контрольні питання 1. Диференційований підхід у навчанні. 2....та вікова специфіка життєвого циклу людини. 4. Предмет, завдання та методи диференційної психології. 5. Системний аналіз ієрархії індивідуальних відмінностей. 6. Диференційно психологічна характеристика психічних процесів особистості.
...черепа людиноподібної мавпи черепу первісної людини, то виявляється, що мозок останньої переважає мозок найрозвиненіших видів мавп більш більш ніж удвічі (600 і 1400 см.куб.) До того ж мозок людини має значно складнішу будову.
...вимагає спеціального вивчення особливостей ставлення людини до природи в різних сферах. Виникла необхідність гармонізувати взаємовідношення людини і природи, на що, в тому числі, направлена концепція сталого ...
Характеристика діяльності людини оператора 2.2. Психологічні особливості прийняття рішення 2.3. Етапи прийняття рішень в діяльності людини оператора 2.4.
Права і свободи людини у системі цінностей 2.4. Громадянське суспільство та його значення у формуванні та функціонуванні правової держави Висновок уривок У ст....відповідальна за правопорядок, що гарантує людині свободу і безпеку, тому що духовним фундаментом його є визнання прав людини. Поділ влад – це політико правова доктрина і конституційний ...
Дотримання прав людини. Question 3 of 18 Психіатричну допомогу здійснюють, що мають ліцензію: 1. Державні психіатричні (психоневрологічні) установи. 2. Недержавні психіатричні (психоневрологічні) установи.... Зміною відносин людини до життя й суспільства. 4. Підвищенням уваги суспільства до хворої людини. 5. Їх инвалідизацією. Question 5 of 18 Психіатричний огляд ...
Однією з властивостей людини, що формується під безпосереднім впливом суспільства, взаємодії особистості з іншими людьми, є характер. У найзагальнішому вигляді характер може бути визначений ...особистості, що виявляються у відносинах людини до себе, до людей, до роботи, що виконується, до дозвілля тощо. Характер це індивідуальне поєднання стійких психічних особливостей людини, що ...
...яка повинна служити суспільству і людині, тісно пов’язані з розвитком приватного права, можливістю цивільно правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
Політеїзм Question 5 Вербальне звертання людини до об'єкта своєї віри a. Молитва b. Омовіння c. Теологія Тест до теми 2 Ранні форми релігійних вірувань Question ...Question 4 Вірування у спорідненість людини з тваринним світом a. магія b. тотемізм c. анімізм Question 5 Система гадань і передбачень близька до магії і основана ...
Назвіть риси вихованої людини. З'ясуйте огріхи ділового спілкування, правила їх уникнення, як досягти ефективності ділових взаємин? Які загальноприйняті норми ділового етикету (як подолати ...а мною людина — невпізнан...а людина; не сказан...е слово несказан...а радість; не скінчен...а вчасно розмова нескінчен... а розмова.
Громадянські права і свободи людини й громадянина 26 3.2. Політичні права і свободи людини й громадянина 29 3.3.
...тої ситуації, в якій перебуває людина. Ми добре знаємо про те, що людина в своїх діях різноманітного плану як правило має можливість вибору, проте це може ...
Правовий захист людини в Україні, відносно її правового статусу….31 3.1. Право на захист та форми захисту……………………………………………31 3.2. Принципи правового захисту людини в Україні……………………...……..35 3.3.
...правовий статус особи — це положення людини у правовій реальності, що відображає її (людини) фактичний стан у взаємовідносинах з суспільством і державою.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження формування витрат суспільної праці 1.1 Сутність суспільної праці та її значення 1.2 Структура та функції суспільної праці 1.3 Оцінка ефективності витрат суспільної праці Розділ 2 оцінка витрат суспільної праці в економіці україни 2.1 Статистична оцінка витрат суспільної праці за період січень – листопад 2008 року 2.2 Проблеми сучасної системи суспільної праці в Україні Розділ 3 шляхи збільшення ефективності витрат на суспільну працю ...
...широкому розумінні — авторитет¬на мудра людина, яка має великий вплив на людей. Вчителями назива¬ли творців наукового вчення (Арістотель, Сократ), релігійного (Христос, Будда, Аллах), проповідників цих ...визнання поєдну¬ються в одній людині — скромному і чесному трудареві, покликаному навчати й виховувати дітей у школі. Поряд зі словом учитель ми вживаємо і слово педагог ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз літератури 1.2 Аналіз джерельної бази РОЗДІЛ 2 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 2.1 Політика захисту інформації 2.2 Основні складові інформаційної безпеки 2.3 Підходи до захисту інформації РОЗДІЛ 3 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 3.1 Поняття та особливості інформаційної політики держави 3.2 Поняття державно правового механізму легалізації інформаційної безпеки 3.3 Правова б...
Єдність людини та довкілля». Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема відображення цілісності життя в змісті шкільного курсу «Біологія» набуває особливого звучання в ...картини світу, нової стратегії поведінки людини в біосфері, системного екологізованого мислення. У працях СУ. Гончаренка, І.Д. Зверєва, Л.Я. Зоріної, В.Р. Ільченко, Г.С.
Вступ Кожна людина повинна навчатися такої мовленнєвої діяльності, яка б забезпечувала різні сфери її спілкування. Важливість цього завдання пояснюється в шкільних програмах з ...успішного оволодіння знаннями активної діяльності людини у будь якій сфері суспільного життя. Розвиток мовлення є, таким чином, важливим складником формування особистості нашого сучасника у світлі завдань, ...
...собою обмін між природою і людиною, праця працівників бюджетних установ має свій предмет впливу. Він спрямований або на людину, або на суспільство в цілому.
...від 5—100 л повітря, людина за добу споживає 12—15 кг, а це значно перевершує середньодобову потребу в їжі і воді. Атмосфера, крім того, надійно оберігає людину від численних небезпек, що загрожують ...
...власне філософське бачення сенсу життя людини. У повісті казці дія відбувається у казковій країні — князівстві Керпес, серед героїв є маги, феї, які впливають на життя людей (...засудження адміністративної системи, прославлення творчої людини. Проблематика: гроші і влада; коло морально етичних проблем: кохання, освіти, добра і зла, творчої людини і бездуховного філістера Список використаної ...
...глибоких змін спосіб життя предків людини, посилився його колективний характер, прискорилося формування язика та мови, виросли темпи розвитку соціальності. Вогонь дав можливість старим людям доживати віку ...переломним моментом в соціальній еволюції людини, що дозволило людям урізноманітнити білкову та вуглеводну їжу, приготувати її, розвинути активність в нічний час, а також захищатися від хижаків.
...сходинкою в розвитку підприємницької діяльності людини, у всьому суспільному виробництві. Часто в його надрах зароджуються іновації, що визначають цілі шари прогресивного розвитку суспільства. Підприємницька діяльність людини є головною умовою її виживання ...
...все більше стають природні права людини. В Конституції України права і свободи людини та громадянина вперше закріплені на підґрунті природного права.
...все більше стають природні права людини. В Конституції України права і свободи людини та громадянина вперше закріплені на підґрунті природного права.
Кожна людина, яка живе в суспільстві, намагається зайняти в ньому певне місце, свідомо керуючись тими вимогами, які суспільство висуває до кожного з ... Волонтерська діяльність дає людині можливість самореалізувати себе, вдосконалити індивідуальні якості та властивості особистості, відкрити внутрішні резерви людини. Тому ми вважаємо, що волонтерську діяльність можна ...
...широкому розумінні – це процес залучення людини до соціального життя шляхом активного засвоєння його норм, цінностей та ідеалів. Труднощі дітей з особливими потребами пов’язані не лише ...негативного ставлення, з яким стикається людина у своєму найближчому оточенні. Уявлення про підлітка з особливими потребами як про людину, яка багато чого не може робити, яка ...
...широкому розумінні – це процес залучення людини до соціального життя шляхом активного засвоєння його норм, цінностей та ідеалів. Труднощі дітей з особливими потребами пов’язані не лише ...негативного ставлення, з яким стикається людина у своєму найближчому оточенні. Уявлення про підлітка з особливими потребами як про людину, яка багато чого не може робити, яка ...
...з почуттями і роздумами кожної людини. Філософія це трагічне веселощі. До речі , це одна з фатальних речей в людській історії: закони людської історичної еволюції суперечать законам ... Проблеми, поставлені не самим людиною , а звалилися на нього , поставлені перед ним його життям , суть проблеми практичні . Філософія це справа спортсменів , людей вільних .
...ними у березні відпрацьовано 1536 людино – днів, неявки – 314 людино – днів, цілоденні простої – 10 людино – днів Задача Середньогодинна продуктивність праці робітника підприємства у звітному періоді проти ...
Поняття правового статусу людини і громадянина. 2. Моделі правового статусу особи. 3. Поняття та ознаки громадянства. 4. Порядок набуття громадянства в зарубіжних країнах.. 5.... Розмежування понять «права людини» і «права громадянина». 9. Класифікація прав, свобод та обов’язків людини та громадянина у зарубіжних країнах. 10.
...ними у березні відпрацьовано 1536 людино днів, неявки 314 людино днів, цілоденні простої – 10 людино днів. Задача 4. Середньогодинна продуктивність праці робітника підприємства у звітному періоді ...
Особливості соціалізації людини у залежності від типу поселення. Вплив засобів масової комунікації (інформації) на соціалізацію сучасної молоді. Соціалізація молоді в умовах громадських організацій.... Місце освіти в соціалізації людини. Роль школи у процесі соціалізації особистості. Особливості та проблеми розвитку і соціалізації дітей з функціональними обмеженнями.
...сходинкою в розвитку підприємницької діяльності людини, у всьому суспільному виробництві. Часто в його надрах зароджуються іновації, що визначають цілі шари прогресивного розвитку суспільства. Підприємницька діяльність людини є головною умовою її виживання ...
Чим вища рольова компетентність людини, тим багатоаспектніше її функціонування, тим багатовимірніша її особистість, тим більше можливостей для творчої самореалізації. Можна стверджувати, що рольова компетентність значною ...сприяє творчому проектуванню та здійсненню людиною свого життєвого проекту, а отже є всі підстави розглядати цей феномен як важливу умову життєтворчості людини (див. [8]).
...в рекламну практику, значно понизили людино витрати на одиницю продукції, підвищили її якість, дозволили у величезних масштабах розширити і інтенсифікувати процес рекламної обробки населення, збільшити її ...окремих засобів реклами на свідомість людини. Причому психологічна дія найбільш результативна, якщо вона приводить потенційних споживачів до здійснення покупки. Таким чином, економічна ефективність залежить від ступеня ...
права, свободи та обов'язки людини і громадянина Question 6 Балів: 1 Поняття: "політична система", "правова держава", "грома¬дянське суспільство", "групи інтересів" тощо, якими оперує політоло¬... залучення людини до сфери політичного життя c. розробка понятійного апарату d. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади e. стимулювання політичної активності громадян f.
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.