Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2541 за запитом літератури

Огляд літератури Розділ 3. Еколого фауністична характеристика лучної ентомофауни 3.1. Анатомо морфологічні особливості видового складу Insecta лучних територій Розділ 4....2.2 Кількісна характеристика Висновки Література Додатки
...2 Огляд нормативної та спеціальної літератури …………………………….. 1.3 Організаційно економічна характеристика підприємства……………… РОЗДІЛ 2 Організація аудиту звітності підприємства про фінансові результати………………………………………………………………………...... СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………… ДОДАТКИ……………………………………………………………………….
...амортизації необоротних активів та спеціальної літератури з теми дослідження 4. Організаційно технологічні особливості діяльності, вплив на облікову політику підприємства Висновок Список літератури
...і специфіка реалізму в англійській літературі РОЗДІЛ 2. Особливості поетики Ч. Діккенса в романі “Домбі і син” 2.1. Традиційність жанрової системи роману “Домбі і син” ... Список використаної літератури
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. З рос.– Харків: Консум, 2008. – 656с. 2. Савчин М.В....: Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с. 3. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.
Основна література: Нормативно правові акти:1, 2,35, 36; Навчальна та науково монографічна література:3, 9,10, 15; Додаткова:25, 43, 47.
...ІІ «ЕНЕЇДА» – ВИДАТНИЙ ТВІР УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 2.1. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі. 1.1. 2.2. Концепція тілесності в «Енеїді» І....особливості «Енеїди» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
...реформування фінансової системи України Висновки Література Примітка, 22 джерела літератури аналіз праць вчених, посилання.
Література і мистецтво …………………………………………………... 14 Висновки …………………………………………………………………….. 18 Література …………………………………………………………………… 19
...віку засобами арт терапії Висновок Література Висновок Аналіз психолого педагогічних досліджень переконує в потрібності посилення емоційно ціннісного компонента навчальної книги з метою плідного використання психологічних можливостей ...компонента у вказаному виді навчальної літератури. Емоціогенний зміст утілених у підручнику знань, способи організації оцінної діяльності учнів засобами навчальної книги та якісний її дизайн є запорукою ...
Поняття «професійна компетентність» у науковій літературі 1.2.Психологічні складові професійної компетентності практичних психологів 1.3.Психолого педагогічні основи розвитку професійної компетентності майбутнього практичного психолога Розділ ...результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
Використання прийому епіграфування у літературі Розділ 2. Дослідження епіграфу у художньому творі 2.1. Особливості сприйняття й аналізу епіграфованого літературного твору 2.2....аналізу художнього твору Висновки Список літератури
...нормативно правової бази та спеціальної літератури 18 4. Організаційно економічна структура ТОВ „ ЮВАЛ ” 24 5. Організаційно інформаційна модель аналізу реалізації товарів 30 6....і пропозиції 47 Список використаної літератури 49 Додатки 51
...1 На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти письмово основні положення теми 1. Поняття судової експертизи її види та значення. 2. Система судово експертних установ в Україні.... Література: 1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 х т. М.: Юристъ, 1997. 2. Експертизи в судовій практиці: Навч.
...нормативної бази та огляд спеціальної літератури 3. Коротка організаційно – економічна характеристика магазину ТОВ “Любава” 4. Ціни та ціноутворення на товари в торгівлі 5....восьми розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків Основний зміст роботи викладено на 36 сторінках друкованого тексту, містить 7 таблиць, 1 додаток.
...дітей в сучасній психолого педагогічній літературі ………………… 7 1.2. Умови, що сприяють розвитку пізнавальної позиції дитини чи гальмують її та стратегії батьків ……………………………………... 11 Розділ II.... 39 Література …………………………………………………………………... 41 Додатки ……………………………………………………………………… 43
...основних рис реалізму в англійській літературі РОЗДІЛ 2. Особливості поетики Ч. Діккенса в романі “Домбі і син” 2.1. Проблемно тематична характеристика роману “Домбі і син” ...нього віє холодо Список використаної літератури
...як окремого жанру в світовій літературі 15 Висновки 21 Список використаної літератури 24
...огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку та аналізу фінансових результатів …………………… 14 1.3 Організаційно економічна характеристика діяльності КП ШЕУ Оболонського району» м.... 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………… 95 ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. 101
Критичний огляд спеціальної літератури аудиту діяльності промислових підприємств 1.4. Організаційно економічна характеристика діяльності підприємства Розділ 2. Організація і методика аудиту на підприємстві 2....вихідної інформації Висновки Список використаної літератури В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потребу створення ...
Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка....: Центр навчальної літератури, 2005 Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Маляренко В.Т.
...та Кредит» ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 р.
...вітчизняним нормативним методом Висновки Використана література ВИСНОВКИ З еволюцією теорії управління витратами стає очевидний факт, що для підприємства важлива не стільки собівартість продукції, точне і повне ... В американській літературі результати зміни норм розглядаються як відхилення. Вони не враховуються під час оцінки незавершеного виробництва і не виділяються під час калькулювання ...
Література Завдання 2 Тестові завдання 1. Де і коли вперше виникає слово „культура"? Єгипет V ст. до н....Лятошинського література 3. О.Довженка музика 4. К.Білокур кіно 13. Приведіть у відповідність прізвища діячів культури з їхніми творами: 1. О.
...Дослідження сенсорних еталонів у психологічній літературі 1.3 Умови та методи формування сенсорних еталонів у дітей дошкільного віку Розділ 2. Експериментальне дослідження з формування у дітей ...результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
Огляд нормативної і спеціальної літератури...............................................18 1.3. Характеристика структури фінансово – господарської діяльності підприємства ТОВ „Оберіг”.......................................................22 Розділ II. Організація бухгалтерського обліку готової продукції підприємства......................................................................................................103 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................
Романтичний пафос у літературі……………………………...с.7 Розділ ІІ. Романтизм у трилогії Р. Купчинського «Заметіль»………с.11 2.1. Історизм як домінантна стильова риса трилогії ...28 Список використаної літератури……………………………………..с.30
...формування особистості: аналіз психолого педагогічної літератури 1.2. Загальні уявлення про процес прилучення дошкільників до національного мистецтва України 1.3. Педагогічні умови та шляхи прилучення дітей ...Висновки до розділу II ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
...документ", "книга", "видання", "твір друку", "література", "публікація" Література
Види фінансово правової відповідальності Висновки Література Примітка. 22 джерела літератури аналіз праць вчених, посилання.
Список використаної літератури. Література Антологія української юридичної думки. Том 2. Історія держави і права України: „Руська правда”. – К., 2002. Балушок В.Г.
...ї в науковій соціально педагогічній літературі 1.2. Причини та фактори, що впливають на появу та розвиток насильства у сім’ї 1.3....над дітьми Висновок Список використаної літератури Додатки
...страждання Молодого вертера» в німецькій літературі 2.1. Жанрові особливості і композиція твору 2.2. «Вертер» Гете і проблема роману в критиці німецького Просвітництва Висновки Основоположником ... Список використаної літератури
...страждання Молодого вертера» в німецькій літературі 2.1. Жанрові особливості і композиція твору 2.2. «Вертер» Гете і проблема роману в критиці німецького Просвітництва Висновки уривок ...справді, обидва вони Список використаної літератури
...Висновки Список використаних джерел та літератури Вступ Релігійне життя України середини XVI – XVII ст. характеризується динамічними змінами конфесійних кордонів, поширенням нової і подальшим оформленням уже існуючої ... Вони охопили церковну догматику, літературу майже всю богословську думку, сприяли переходу знатних родів від православ’я до католицизму. Внутрішня криза української Церкви та поширення римо – ...
...судового процесу Висновок Список використаної літератури Список використовуваної літератури. 1. Владимирский Буданов М.Ф. Огляд історії російського права, 1995. 2. Введенский А.А.
Використання спеціальної літератури 1.3. Економіко правовий аналіз та огляд нормативної бази Розділ 2. Методика та організація фінансового обліку і аудиту статутного капіталу ... Ефективність використання статутного капіталу Висновки Література Додатки Додаток 1. Вимоги до мінімальних статутних капіталів підприємств Додаток 2. Баланс ВАТ „Стар 1” Додаток 3.
Складання плану та робота над літературою в процесі розробки курсової роботи 6. Написання та захист курсової роботи Висновки Література
Творчість Юрія Федьковича крізь призму літератури критичного сприймання Висновки Список використаної літератури
Стан вивченості в літературі 1.2. Соціальні ролі особи як передумова до рольової взаємодії між подружжям. Рольова соціалізація 1.3.... Аналіз результатів ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ Примечание. Очень мощный курсовик. Практич. часть 18 страниц содержит таблицы, диаграммы, проведен статистический анализ, определены кореляции.
Формування мотивів трудової діяльності Висновки Література 2. Управлінські ролі керівників Вступ 2.1. Типи управлінських ролей керівників 2.2. Стиль керівництва, як набір управлінських ролей керівника.. Висновки Література ПРимечание. Здесь два самостоятельных реферата.
Список використаної літератури. Література Василенко М.П. Матеріали по історії українського права. Т.1. К., 1979. Кудін С.
...огляд нормативної бази і спеціальної літератури 1.3.Передумови організації та методології обліку на підприємстві ПАТ «Компанія «Райз» РОЗДІЛ 2. ОБЛІК КОШТІВ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ...ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аналізу виробничих витрат Розділ 2. Аналіз виробничих витрат 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2....інформаційних технологій Висновки Список використаної літератури Додатки
...дошкільного віку: аналіз психолого педагогічної літератури 1.2. Дидактичні умови розвитку естетично чуттєвого сприйняття у дітей засобами зображення природи 1.3....експериментальній і контрольній групах ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва на сільськогосподарському підприємстві 1.3 Методичні аспекти обліку і аудиту витрат виробництва на ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробницт...
...нормативно правової бази та спеціальної літератури 13 4. Організаційно економічна характеристика базового промислового підприємства. 16 5.Організаційно інформаційна модель аналізу прибутку. 21 6.... 51 Список використаної літератури 55 Додатки
Список використаної літератури. Література Антологія української юридичної думки. Том 2. Історія держави і права України: „Руська правда”. – К., 2002. Бальжик І.А.
Список використаної літератури. Література Василенко М.П. Матеріали по історії українського права. Т.1. К., 1979. Гошко Т.Д.
Список використаної літератури. Література Апанович О. Українсько російський договір 1654 . Міфи і реальність. – К., 1994. Бжеський Р. Переяславська угода в планах Б.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.