Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2541 за запитом літератури

У роботі простежено історію та сучасний розвиток видання навчальної літератури в Україні, визначено проблеми галузі та шляхи ...
У курсовій роботі проведено аналіз усіх етапів опрацювання редактором оригіналу навчальної літератури, виявлено труднощі, які виникають під час робти, а ...
Заповнити тематичну таблицю Зробіть таблицю “Сюжети, образи античної філософії, міфології, літератури у творчості українських культурних діячів ...
Зробіть таблицю “Сюжети, образи античної філософії, міфології, літератури у творчості українських культурних діячів ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЛІТЕРАТУРИ 1.1.
ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 1....СЛОВНИК СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ЗМІСТ Вступ Модуль 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ 1....режим регулювання валютних відносин Рекомендована література Глосарій
У рефераті досліджено процес апробації шкільних підручників, висвітлено значення апробації навчальних видань, а також подано вимоги до шкільних підручників.
1. Three major literary genres. Characteristic features of literary genres and forms. 2. Anglo Saxon poetry. The epic poem “Beowulf”.
Вступ 1. Тема лицемірства в комедії Мольєра «Тартюф». 2. Специфіка реалізації романтичного двосвіття в новелах Е.Т.А.
Зміст роботи: 1. Вступ. 2. Київ – княже місто. 3. Історія “міста Ярослава”. Розбудова Києва. 4. Софія Київська. Історична довідка. 5.
Актуальність. Формування покоління, на долю якого ляже складне завдання розбудови нової незалежної, демократичної України, потребує значного оновлення і ...
... ВСТУП РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ І ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1.1.
ЗМІСТ Передмова Розділ 1. Загальна теорія криміналістики 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики 2.
51 Нормативні акти і література.....52 Тема 2 Фінансове право як галузь права 2.1. Предмет і метод фінансового права.....53 2.2....72 Нормативні акти і література.....73 Тема 3 Фінансово правові норми і фінансово правові відносини 3.1. Поняття, структура, особливості і види фінансово правових норм.....
17 Література. 18 Терміни та поняття. 18 Тема 2. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва.19 2.1.... 32 Література. 33 Терміни та поняття. 33 Тема 3. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. 34 3.1. Населення як демоекономічна категорія.
91 Додатки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник / Ткаченко Л.В. – К.: Центр на вчальної літератури, 2003. – 192 с. 2.
Література для студентів. 13. Література для викладача. 14. Інформаційні, навчально методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік).
6 Рекомендована література……………………………………………………………………......... 9 Запитання для самоперевірки……………………………………………………………….....….. 9 РОЗДІЛ 2. ПАРАМЕТРИЧНІ РЯДИ……………………………………………………….…………. 10 Рекомендована література……………………………………………………………….………… 11 Запитання для самоперевірки……………………………………………………………..…..…... 11 РОЗДІЛ 3.
...систематизація матеріалу (вивчення джерел і літератури, добір фактів, їх аналіз і узагальнення). 4. Проведення лекційного заняття: Починайте лекцію з чіткої і ясної формулювання теми, цілей....положень (обсяг до 5 сторінок) Література, що пропонується студентам. Література, що використовувалася викладачем. Практичне заняття №2 Тема:Методика підготовки та проведення нетрадиційних видів лекційних занять з ...
26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….….………..28 ВСТУП Віктор Марі Гюґо (фр. Victor Marie Hugo, 26 лютого 1802, Безансон, Франція – 22 травня 1885, Париж — це один ...лідерів течії романтизму у французькій літературі, драматург, письменник, публіцист, поет та громадський діяч, який увійшов у світову історію, як один з найвпливовіших представників французької літератури ХІХ ...
...статті і дослідження з історії літератури, народної творчості, театру, багато публіцистичних виступів. М. Рильського справедливо відносять до одних із найвпливовіших майстрів слова української та світової літератури.
Проблема демократизації освіти Список рекомендованої літератури Розділ 2. Розвиток дошкільної освіти в країнах світу 2.1. Розвиток теорії дошкільного виховання у працях зарубіжних і вітчизняних учених ...в різних країнах Список рекомендованої літератури Розділ 3. Розвиток шкільної, позашкільної та професійно технічної освіти у провідних країнах світу 3.1.
Література. Галицько Волинський літопис Розділ III. Мистецтво Галицько Волинської держави Розділ IV. Музична культура Галицько Волинського князівства Висновок Уривок Висновки Освіта ... Література Галицько Волинського князівства розвивалась в нерозривному зв'язку з соціально економічною і політичною історією краю.
...життя Київської Русі стала поява літератури: історичної, філософсько публіцистичної, юридичної, художньої та церковної. Виникнення і розвиток давньоруської літератури тісно пов'язані з соціально економічними, політичними та ...
Вервесом польської літератури, її зв’язків з українською літературою 2.2. Наукові досягнення Г.Д. Вервеса на ниві вивчення історії та сучасного стану ...
...досить широко розроблялась у західноєвропейській літературі. До неї звертались брати Гонкури, О. Бальзак, Е. Золя і О. Мірбо. Але здебільшого тогочасна література не бачила в «пропащій жінці» ...
…………28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….………30 ВСТУП У будь якій мові світу постійно з'являються абсолютно нові слова, що служать для називання нових предметів....та висновки на основі вибраної літератури. Методи використані у даному дослідженні: метод аналізу (на основі вибраної літератури), дескриптивний метод (опис через слова дескриптори), діахронічний метод (дослідження ...
25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...27 ВСТУП Оскар Фінґал О'Флагерті Вілс Уайльд (або Вайлд), (Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, 16 жовтня 1854, Дублін, ...який увійшов у світову історію літератури, як один з найцікавіших представників європейської літератури кінця XIX століття. Це письменник англійського раннього модернізму, який належав до течії естетизму.
...помітний внесок у розвиток української літератури. Її творчість – це крок у становленні лірики, у збагаченні мови ліричних творів. Кращі з них увійшли в золотий фонд української літератури. У ліричних творах Л.
Своєрідність французької літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Естетична програма натуралізму 1.1. Натуралізм у французькій літературі 1.2.
...в контексті української та світової літератури 1.1. Творчий внесок Е. По в світові літературу 1.2. Е. По як засновники детективного жанру Розділ 2.
особливості розвитку літератури: традиції й новаторство. 3. Літературна дискусія на Україні 1925 1928 років: її хід та етапи. 4.... Література 30 х років. Початок сталінського терору. Естетична нормативність – державна директивність, регламентація. Література: 1. Історія української літератури XX століття.
Аналіз наукової літератури з проблеми вироблення у дітей самостійних навичок читання 1.2. Мета, завдання предмета «Зарубіжна література» та етапи формування читацької самостійність ...
………25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………28 ВСТУП Ономастика – це розділ мовознавства про власні імена об’єктів, зокрема: антропоніми (імена, прізвища, прізвиська, псевдоніми), топоніми, гідроніми, зооніми, ...зробити підсумки на основі обраної літератури. Об’єкт дослідження: всі особові назви українців,чоловічих та жіночих імен в різних варіаціях. Предметом нашого наукового дослідження виступають власні ...
28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...…31 ВСТУП Мова – основа духовного життя народу, втрата її, як сказав великий український письменник Панас Мирний, “смерть для його душі”....людського духу»,— писав класик нашої літератури Панас Мирний. «Мова народу — це його дух, а дух народу — це його мова», — писав мовознавець і філософ Вільгельм фон Гумбольдт.
32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………...……...….34 br />br /> ВСТУП br />br /> Кримінальне право як наукова дисципліна головним чином вивчає злочин і покарання....власні висновки на основі вибраної літератури. Об‘єктом дослідження є злочин. Предметом курсової роботи виступає час, як одна з характеристик об’єктивної сторони злочину.
32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...…34 br />br /> ВСТУП br />br /> Кримінальне право як наукова дисципліна головним чином вивчає злочин і покарання....власні висновки на основі вибраної літератури. Об‘єктом дослідження є злочин. Предметом курсової роботи виступає час, як одна з характеристик об’єктивної сторони злочину.
...розвивався пізніше, ніж у європейській літературі. У його становленні можна прослідкувати три етапи: перший етап (1820 – 1930 і роки) – ранній американський романтизм (В. Ірвінг, Д. Ф....кількох завдань – створення оригінальної національної літератури та створити образ своєї країни, відобразити її становлення і здобутки. Серед всіх найзначніших американських романістів можна виділити: Г. Мелвілла, Н.
...до Розділу ІІІ Висновки Список літератури Додатки ВСТУП Актуальність. Проблема самоактуалізації особистості досить актуальна у наш час, оскільки йдеться про одну з головних проблем середньостатистичної сучасної ... Проаналізувати наукову літературу з проблем самоактуалізації та творчого потенціалу особистості. 2. Вивчити зв’язок між потягом до самоактуалізації та творчим потенціалом.
...проблеми, які відображено в науковій літературі, необхідно виявити основні ознаки, властиві одиничному злочину й розкрити їх зміст. Вирішивши це завдання, слід сформулювати поняття одиничного злочину та ...того, на підставі вивчення спеціальної літератури потрібно висловити свою думку про можливість виділення як окремих видів ускладнених одиничних злочинів так звані злочини з двома діями, злочини, ...
Поняття психологізму у світовій Літературі: теоретичний аспект 1.1. Психологія творчості та поняття психологізму 1.2. Явище психологізму і літературознавство Розділ 2....увійшли до вічних образів світової літератури, які хвилюють усе нові й нові покоління читачів. Легенда про Трістана та Ізольду дала початок двом лініям розвитку європейської літератури.
Поняття психологізму у світовій Літературі: теоретичний аспект 1.1. Психологія творчості та поняття психологізму 1.2. Явище психологізму і літературознавство Розділ 2....увійшли до вічних образів світової літератури, які хвилюють усе нові й нові покоління читачів. Легенда про Трістана та Ізольду дала початок двом лініям розвитку європейської літератури.
Проблематика французької літератури ХІХ ст 1.1. Особливості творчості Оноре де Бальзака в французькій літературі 1.2. Особливості художнього світу митця Специфіка жіночого ...
...Вступ Під „юрисдикцією” в правовій літературі розуміють компетентність відповідних органів, посадових осіб розглядати юридично значущі справи і приймати щодо їх вирішення юридично обов’язкові рішення....адміністративно юрисдикційної діяльності в юридичній літературі немає. Поняття і види підвідомчості справ. Поняття "юрисдикція" (від лат. Jurisdiction) у тлумачних словниках розглядається, по перше, як право чинити ...
...національної економіки Висновки Список використаної літератури 3. баланс міжгалузевих зв’язків в економіці; Висновки Список використаної літератури 4. модель національної економіки в Україні та в розвинутих ...
«Південна школа» американської літератури 2.2. «Магнолієвий міф» у творчості письменників «південного ренесансу» Аналізується рецепція південного або так званого «магнолієвого міфу» у літературі США 20 40 х років ...
Завдання ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО» для ІБО Написати власний кейс Обсяг оформленого кейсу – до 20 сторінок зі списком літератури. Алгоритм виконання: 1. Обираєте тему і проблемну ситуацію. 2. Вивчаєте літературу по кейсам, їх написанню, потім по темі Вашого майбутнього ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.