Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2541 за запитом літератури

Огляд літератури по темі роботи……………………………………..7 Розділ 2. Характеристика природно кліматичних умов та лісового фонду господарства……………………………………………………………………….19 2.1.... Список літератури містить 35 найменувань. Мета роботи. Метою роботи є вивчення стану та росту природних та штучних насаджень сосни звичайної в умовах ...
Складається з трьох розділів, списку літератури. Є посилання в тексті на джерела літератури.
...навчальних ігор в психолого педагогічній літературі 1.2. Характеристика ігор, що можуть застосовуватися на уроках іноземної мови 1.3. Позитивний вплив навчальної гри на вивчення іноземної ...іноземної мови Висновки Список використаної літератури Додаток
Поняття методичної роботи в педагогічній літературі 1.2. Мета і завдання методичної служби дошкільного закладу 1.3. Особистісні та професійні якості методиста дошкільного закладу Розділ 2....роботи з молодими спеціалістами Висновки Література Додатки
...духовність у філософській, психолого педагогічній літературі і визначте місце моралі і духовності в українському етносі. 2. Розкрийте сутність основних принципів морального кодексу українського народу.... Список літератури
Аналіз літератури за темою дослідження 8 1.2. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття та характеристика відчуття 14 1.3....43 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47 ДОДАТКИ 51
Використана література 1. Поняття політики, її зміст та форми Політика (від грецьк. Polis – місто, держава і прикметник politikos – все, що пов'язане ...які є в політичній науковій літературі, можна згрупувати так: br />br /> політика як процес боротьби за завоювання та утримання влади (Н.Макіавеллі, Ж.Бюрдо, М.
...поняття «економічної культури» в науковій літературі 1.2.Економічна освіта і виховання як чинники формування економічної культури школяра 1.3.Педагогічні умови розвитку економічної культури школяра ...культури учнів Висновки Список використаної літератури Додатки
...вітчизняній та зарубіжній психолого педагогічній літературі 1.2. Психологічні особливості розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку 1.3. Роль картини у розвитку мовлення дошкільників....в результаті проведеної роботи ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Теоретичне дослідження роману як жанру літератури 7 1.2. Творча історія роману 15 1.3. Роман виховання – особливий різновид романного жанру 20 Розділ 2....50 Висновки 52 Список використаної літератури 54
Поняття національної свідомості в науковій літературі 1.2.Соціально психологічні особливості формування національної свідомості у підлітковому віці 1.3.Вплив процесу навчання та виховання на формування ...дослідження та їх інтерпретація Висновки Література Додатки
...проблеми акцентуацій характеру в психологічній літературі 1.2. Розвиток уявлень про девіантну поведінку 1.3. Акцентуація характеру як одна з передумов формування девіантної поведінки РОЗДІЛ 2....проблеми акцентуацій характеру в психологічній літературі, розвитку уявлень про девіантну поведінку, розкриттю поняття акцентуації характеру як однієї з передумов формування девіантної поведінки у студентів, а також ...
...особистості дошкільників в психолого педагогічній літературі 1.1. Завдання та умови екологічного виховання....................................................12 1.2. Екологізація діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі............16 1.3.... 40 Висновки Список використаної літератури Додатки
Життєвий шлях видатного представника англійського літератури Джона Кітса 1.2. Творчі надбання Джона Кітса. 1.3. Спадщина Джона Кітса Розділ II....у творчості Джона Кітса Висновки Література
Філософія, література, лінгвістика 2.3. Архітектура, скульптура, живопис 2.4. Математика, астрономія, медицина 2.5. Вплив стародавньої індійської культури на культуру інших ... Український народний обряд – заручини Література
...і фірмових закусок у національній літературі 1.2. Характеристика технологічних властивостей сировини та її зміни при тепловій обробці 1.3. Технологія приготування бутербродів і фірмових закусок ...Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки
Розвиток іспанської літератури Висновок Список використаної літератури
...батьківських відносин у психолого педагогічній літературі 1.2. Відношення батьків до дітей і стилі сімейного виховання 1.3. Характерологічні властивості особистості дитини, які випливають із сценарію ...системі дитячо батьківських відносин ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Аналіз наукової літератури з досліджуваної теми 1.2. Роль української народної іграшки як педагогічного і психотерапевтичного засобу виховання дітей 1.3....результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Вплив прерафаелітів на формування англійської літератури в другій половині 19 ст РОЗДІЛ 2. КРИСТИНА РОСЕТТІ ЯК ВИЗНАЧНИЙ ПРЕДСТАВНИК ПРЕРАФАЕЛІЗМУ 2.1....19 ст ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ РЕЗЮМЕ
Огляд літератури з проблем архівного описування у контексті аналітико синтетичної переробки документів 1.2. Архівознавство як суміжна з документознавством дисципліна Розділ 2....Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки
...письменника у контексті української сучасної літератури 1.2. Тернисті дороги і невтомні пошуки себе у творчості РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ В ТВОРАХ СТЕПАНА ВАСИЛЬОВИЧА ПРОЦЮКА 2....Аналіз крові» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
Історична література IX XIV ст. Основні літописи цього часу. 5. Церковна література XV XVIII ст. 6. Характеристика історичної спадщини Михайла Грушевського. 7.
...спілкування, його вивчення в психологічній літературі 1.2. Єдність свідомості і спілкування 1.3. Мотиви, засоби, способи і види спілкування 1.4....забезпеченню готовності до спілкування ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
...екологічної культури школярів в педагогічній літературі 1.2.Особливості педагогічних умов формування екологічної культури в молодшому шкільному віці РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 2.1....ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
37 Список використаної літератури................................................................39 У роботі використані зноски та вказана реальна використана література. Ціна обговорюється.
...Висновок Список використаних джерел та літератури Список використаних джерел та літератури 1. Афанасенко В.С. Філософія. — Х.: Прапор, 2004. 2. Бойченко І.В. Філософія. — К.
Техніка роботи зі спеціальною літературою Література
...у навчанні в психолого педагогічній літературі 1.2. Індивідуальні форми виховної та навчальної діяльності дошкільника Розділ 2. Особливості індивідуального підходу у навчанні дітей дошкільного віку 2....вищої нервової діяльності Висновки Список літератури
...і психічного примусу в правничій літературі Розділ 3. Нормативно правовий аналіз фізичного та психічного примусу Висновки Список використаної літератури
Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки Актуальність цієї теми зумовлена тим, що навколо проблеми Голодомору 1932 – 1933 років в Україні виникла наукова полеміка, яка спричинила ...появу величезного масиву науково – історичної літератури, історіографічне опрацювання якої надзвичайно важливе для подальшого розвитку окресленого напрямку досліджень, особливо регіонального характеру. Голодомор даного періоду на Бахмаччині – важлива ...
Література та мистецтво ………………………………………………. 14 6. Висновки. Підсумки «культурної революції» ……………………..... 18 Використана література ………………………………………………….. 19
...вчення про рефлексію у науковій літературі 1.2. Особливості розвитку професійної рефлексії майбутніх практичних психологів 1.3. Становлення особистісної рефлексії студентів психологічних факультетів Розділ 2....результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
...стресових ситуаціях в психолого педагогічній літературі 1.2. Характерні особливості підліткового віку та види копінг стратегій в стресових ситуаціях Розділ 2....результатів експерименту Висновки Список використаної літератури
...2 Огляд нормативної і спеціальної літератури 1.3 Техніко економічна характеристика ТОВ «Атон А» РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 2.1 Механізм управління кредиторською заборгованістю ...ведення обліку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Надійна платіжна система, що задовольняє потреби юридичних і фізичних осіб у безпечному та ефективному переказі коштів необхідна умова ...
...у науковій, педагогічній та методичній літературі 1.2. Психофізіологічні основи формування рухових навичок у дітей дошкільного віку 1.3. Характеристика метання як основного руху, особливості виконання ...до розділу 2 Висновки Використана література Додатки
Особливості сімейного виховання в науковій літературі 1.2. Порушення у поведінці дітей 1.3. Вплив сімейного виховання на поведінку дитини Розділ 2....результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Куліша у контексті української літератури ХІХ – початку ХХ століття 1.2. Творчий доробок П.Куліша РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ЗА РОМАНОМ «ЧОРНА РАДА» 2....державотворчих процесів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
Творчість письменника у контексті української літератури ХХ століття 1.2. Тернисті дороги і невтомні пошуки себе у творчості РОЗДІЛ 2 ТВОРЧІСТЬ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО – ЗРАЗОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ , ...Проблема хліба» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
...пізнавальна активність” у психолого педагогічній літературі 1.2. Характеристика розвитку пізнавальної сфери у підлітковому віці Висновок до першого розділу РОЗДІЛ 2....методологічний аналіз у психолого педагогічній літературі поняття „пізнавальна сфера”, „пізнавальна діяльність”, „пізнавальна активність”. 2. Здійснити аналіз психолого педагогічних особливостей розвитку пізнавальної сфери у підлітків, що навчаються ...
...нормативно правових актів та спеціальної літератури 4. Характеристика господарської діяльності та постановки фінансового обліку на матеріалах 5. Облік витрат операційної діяльності 6....Висновки і пропозиції Список використаної літератури
...синтетичного процесу в психолого педагогічній літературі ............................................................ 6 1.2. Специфічні особливості мислення молодшого школяра ......................... 16 РОЗДІЛ ІІ. Експериментальна методика розвитку мислительної діяльності учнів молодших класів в ...50 69 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................... 78
...пізнавального інтересу в психолого педагогічній літературі 1.2. Пізнавальний інтерес як основи навчальної діяльності молодших школярів РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ...програми розвитку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...просторових уявлень в психолого педагогічній літературі………………………………........................................................................................................5 1.2 Проблема формування просторового мислення в геометрії …..............................................9 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ В КУРСІ ... 19 джерел в списку літератури, підходить для педагогічних і математичних дисциплін (методика навчання математики)
Творчість Газданова як феномен в літературі………………..14 РОЗДІЛ 2. РОМАН Г.ГАЗДАНОВА «ВЕЧІР У КЛЕР»…………………...21 2.1. Місце і значення твору «Вечір у Клер» в ...57 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….63
...на особистостість: аналіз психолого педагогічної літератури 1.2. Особливості формування в дошкільників здатності сприймати зображувальне мистецтво Висновки до розділу I Розділ II....Висновки до розділу II ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
...тривожності, її вивчення в психологічній літературі 1.2. Причини появи і розвитку страхів і тривожності у дітей 1.3. Характеристика тривожних дітей Розділ 2....рекомендації батькам та педагогам Висновки Література Додаток
...рівень розвитку освіти, науки, техніки, літератури, мистецтва країн Магрібу; показати відмінності в розвитку культури цих країн; формувати вміння порівнювати історичний матеріал, проводити історичні паралелі, робити власні ...прогрес; основні напрямки в розвитку літератури, мистецтва. Обладнання уроку: підручник, політична карта світу, атлас. Тип уроку: комбінований.
Література як важливий засіб формування духовності в учнів…………………………………………………………….. 1.3. Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі……………………………………………………………… Висновки до першого розділу ... ВИСНОВКИ………………………………………………………… СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………...
...6 Висновки 11 Список використаної літератури 12 Головним результатом функціонування грошової системи є розроблення і реалізація певної грошово кредитної політики. Позитивний вплив цієї політики на розвиток ... У літературі застосовується кілька підходів до визначення сутності грошово кредитної політики. Представники одного з них трактують монетарну політику надто вузько як урядову ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.