Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Роман

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 925 за запитом мала

Роль малих підприємств у економіці 2.Державна підтримка малого підприємства:принципи та напрямки 3.Державна підтримка малих підприємств в Україні: проблеми й ...
Малий бізнес та підприємництво відіграють важливу роль в умовах ринкової економіки. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її ...
Тема: Культові маски та мала пластика Мета: охарактеризувати рівень розвитку мистецтва культових масок та малої пластики африканських країн; формувати вміння порівнювати історичний матеріал, проводити історичні ...
Місце та значення малого підприємництва в розвитку України……………5 2.Коротка економічна характеристика малого підприємства…………………11 3.Економічна характеристика комерційної діяльності малого підприємства..
Поняття та значення малого підприємництва 2. Особливості розвитку малого підприємства в Україні 3. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Джерела інвестиційних ресурсів малого підприємництва та методи їх залучення Задача № 60 Методом прямого рахунку визначити суму виручки за оптовими цінами по виробничому підприємству Найменування ...буде віднесено підприємство до категорії малих: п.п Показник І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 1 Чисельність штатних працівників 19 26 26 27 2 ...
3 РОЗДІЛ І Жанрова модифікація малої прози І.Франка: еволюція естетичного мислення 1.1.Поетика художньої модальності малої прози І.Франка........................8 1.2.
...та особливості формування статутного капіталу малого підприємства Задача № 61 Визначити коефіцієнти зносу, вибуття і оновлення основних засобів підприємства на основі даних таблиці: (тис. грн.)....буде віднесено підприємство до категорії малих: п.п Показник І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 1 Чисельність штатних працівників 23 26 27 26 2 ...
І. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 3 й семестр 1....оскільки грошей у нього було мало, а він хотів ще придбати пакет цукру. Це бачив Сердінов, який ніде не працю¬вав і не мав постійного місця ...
...держави, її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу 2. Задача № 75 Розрахувати середньорічну повну вартість основних засобів підприємства на основі таких даних: (тис.грн....буде віднесено підприємство до категорії малих: п.п Показник І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 1 Чисельність штатних працівників 23 26 27 26 2 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення та розвитку підприємств малого бізнесу 1.1 Сутність та види підприємств малого бізнесу 1.2 Методологія організації фінансів підприємств малого бізнесу Розділ 2 Практичні ...
Економічна сутність і функції малого підприємництва в ринковій економічній системі 2. Методика розробки цінової політики малого підприємства Задача №1 В першому кварталі мініхлібопекарня випекла 10000 ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 6 1.1. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки 6 1.2.
...основні принципи фінансової звітності на малих підприємствах 2. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановка фінансового обліку на малому підприємству 3. Зміст, структура та порядок складання балансу ...
...з використанням регістрів обліку майна малого підприємства 2.Організація обліку короткострокових та довгострокових кредитів банку 3.Організація обліку розрахунків по оплаті праці 4.Задача № 4 Мале підприємство «АРГ» 25 травня отримало ...
Задача № 6 Мале підприємство реалізувало продукцію на суму 120000 грн.. Сума ПДВ склала 20000 грн.. Сума витрат 50 тис. грн.... Задача № 17 Мале підприємство виробляє компакт диски по ціні 10 грн. за одиницю. В поточному році було реалізовано 10000 компакт дисків.
Сутність, функції малого підприємництва 2. Особливості розвитку малого підприємництва на Україні Список використаної літератури
Сутність надання послуг у малих готелях 2. Класифікація готельних номерів у малих готелях Список використаної літератури
Задача №1 Мале підприємство «АРГ» 25 травня отримало від вітчизняного постачальника підприємства "МРІЯ" товари для реалізації в роздріб на суму 18000 грн....господарські операції в проводках На малому підприємстві "САПФАН" робітникам основного виробництва нарахована заробітна плата у розмірі – 4000 грн. та технічному персоналу виробничого цеху – у розмірі 3500 ...
...напрямки фінансової стратегії суб'єктів малого і середнього бізнесу в сучасних умовах економічного розвитку Задача № 53 Використовуючи наведені дані, розрахувати рентабельність активів підприємства за формулою Дюпона....можна впливати на рентабельність підприємств малого бізнесу? Задача № 85 Протягом місяця підприємство реалізувало основні засоби: а) комп'ютерна техніка: балансова вартість – 120 тис.грн.
Значення малого підприємництва в економіці країни 1.2. Сутність і принципи формування господарського механізму підприємства 1.3.... Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні 3.2. Шляхи удосконалення господарського механізму підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Мала проза В. Підмогильного: джерела та своєрідність психологізму у творах 1.2. Проблематика прозових творів письменника Розділ іі....оригінальне явище в розвитку української малої прози 20 х – поч. 30 х років ХХ ст. Продовжуючи кращі традиції класичної спадщини, письменник правдиво й всебічно зображує українську ...
...9 За договором купівлі продажу мале підприємство «Агва» придбало у ТОВ «Вікторія» партію товару. При укладенні договору було домовлено, що покупець повинен забрати товар 1 липня, ...дітей і самостійних доходів не мала. До того ж, під час смерті мати Бузикіних юридично вже не була жінкою Семедова, тому що вони розірвали шлюб за ...
Задача № 2 Мале підприємство "АТОН" 27 квітня реалізувало покупцю – підприємству "РІКАС" – 5 шт. телевізорів "Sonу" – на суму 9000 грн. (в т.ч....травня його було повернено постачальнику – малому підприємству "АТОН". Завдання: Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити господарські операції в проводках. 5.
Загальні критерії відбору працівників малого готелю та управлінського персоналу 1.4. Вимоги до персоналу РОЗДІЛ 2. Основні аспекти прийому персоналу на роботу 2.1....головний чинник забезпечення послуг у малому готелі 3.1. Персонал як чинник забезпечення якості готельних послуг 3.2. Незадовільна якість обслуговування, її причини 3.3.
Задача № 1 Мале підприємство «АРГ» 25 травня отримало від вітчизняного постачальника підприємства "МРІЯ" товари для реалізації в роздріб на суму 18000 грн.... Задача № 10 На малому підприємстві "САПФАН" робітникам основного виробництва нарахована заробітна плата у розмірі – 4000 грн. та технічному персоналу виробничого цеху – у розмірі 3500 ...
...майна суб’єктів дрібного та малого бізнесу………………………………………………………………………….……..29 3.1. Правовий режим майна підприємців громадян…………………….………….29 3.2. Правовий режим майна малих підприємств…………………………………32 Висновок………………………………………………………………………...…..
...економічного розвитку економіки країни розвиток малого та середнього бізнесу. Тому держава повинна приділяти постійну увагу, щодо розвитку цього сегменту ринку, забезпечуючи його ефективність....економіки перехідного періоду; 2) зростання малого та середнього бізнесу окрім кредитування ще повинне бути підтримано шляхом податкового стимулювання: зниження ставок податків, надання податкових кредитів, безмитного імпорту ...
План Вступ 3 1.Загальна теорія малих коливань в системі з n ступенями вільності.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитування підприємств малого бізнесу 1.1 Сутність, форми і основні принципи кредитування 1....
1. Систем безпеки готельних підприємств 2. Безпеки та вимоги щодо її забезпечення у малих готелях 3.
Актуальність. У моменти внутрішнього перелому в житті суспільства, а отже, і в ... Мала проза Є.Гуцала відрізняється не лише високим естетичним, мистецьким рівнем, орієнтацією на серйозні морально філософські проблеми, а й наповненістю художнього ...
1. Процес обслуговування гостей 2. Порядок реєстрації і розміщення гостей у малих готелях 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи менеджменту на малих і середніх підприємствах 1.1 Суть командного менеджменту ...
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність і завдання економічного аналізу 1.2 ...
ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО 20 ГРН/ЗАДАЧА 1. Сєргієнко уклала трудовий договір з малим державним підприємством ”Глобус” 25 жовтня.
Задача 1 Державний будивельний трест "Будівельник" уклав із малим приватним підприємством "Дон" угоду,за яким "Дон" ...
1. Роль ринку капіталу в розвитку середнього і малого бізнесу Задача 1. Підприємство використовує 3 верстати, що були придбані ...
1. Засновницькі документи та їх підготовка 2. Сутність та методи державного регулювання підприємництва Задача №1 В поточному році запланований обсяг реалізації малого виробничого підприємства 20000 одиниць продукції, ...
2. Організація обліку наявності і руху коштів на розрахунковому рахунку та на інших рахунках банку 7.... Задача № 6 Мале підприємство "КОСАН" – продавець, реалізувало основні засоби – автомобіль "Соболь" за 21 000 грн. (в т.ч. ПДВ – 3500 грн.
19. Облік ремонту основних засобів 44. Склад і загальна характеристика бухгалтерської звітності підприємств малого бізнесу Завдання № 2 1.
ВАРІАНТ 1 1. Процес кваліфікації. 2. Умисне тяжке тілесне ушкодження.... перебували у шлюбі 8 років, мали трьох дітей. Між подружжям склалися неприязні стосунки упродовж спільного життя. Якось на ґрунті виниклої сварки М. вирішила вбити свого чоловіка.
ВАРІАНТ 1 1. Процес кваліфікації. 2. Умисне тяжке тілесне ушкодження. 3.... перебували у шлюбі 8 років, мали трьох дітей. Між подружжям склалися неприязні стосунки упродовж спільного життя. Якось на ґрунті виниклої сварки М. вирішила вбити свого чоловіка.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.