Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 925 за запитом мала

... Задача 1209 В 2011 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з ...
Завдання: 1. Йдучи на роботу, прибиральниця Костіна була затримана на прохідній, оскільки не мала перепустки.
ВАРІАНТ 2 ( №№ 2, 12, 22, 32) 1. Герасимови перебували у шлюбі 8 років, мали трьох дітей.
Оператори масло екстракційного заводу Опришко і Дудкін викрали зі сховища готової продукції, до якого мали доступ в зв’язку з ...
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ...
Предмет: Терапія, ВНХ Вступ Короткий огляд літератури Власні дослідження. Коротка характеристика господарства Історія хвороби Щоденник перебігу ...
1. Організація обслуговування 2. Правила поведінки персоналу 3. Процес обслуговування гостей у готелі. Функції та обов’язки персоналу Список ...
1. Професійна етика аудиторів Під професією розуміють оволодіння певною групою людей знань та навиків.
ВСТУП РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІЗИНГОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Суть і функції лізингу 1.2 Історія виникнення лізингу ...
1. Основні послуги та додаткові 2. Організація побутового обслуговування 3. Організація прибиральних робіт Список використаної літератури
1. Якість готельних послуг 2. Сприйняття і оцінка якості обслуговування Список використаної літератури
1. Основні розділи бізнес плану, їх сутність і взаємозв’язок 2. Інформаційно технологічні системи бізнесу Література
Обрана тема досліджень є особливо актуальною на сьогоднішній час, коли відбувається впровадження новітніх комп’ютерних технологій у сфері торгівлі.
20. Поняття і склад нематеріальних активів 45. Бухгалтерський баланс, оцінка активів і пасивів підприємства Завдання № 2 1.
18.Організація обліку нарахування амортизації (зносу)основних засобів 50. Особливості організації обліку при переході на ставку податку ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ 6 1.1. Гумористичний текст як об’єкт лінгвістичного аналізу 6 ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ 7 1.1 Сутність фінансового планування як основи інвестиційної стратегії……….
...Internet становлять поки що дуже малий відсоток від загальної кількості населення країни. Але не зважаючи ні на що з кожним днем в Internet просторі України з’... Перелік графічного матеріалу Мал.1.1 Процес придбання товару до, і після впровадження технології електронної торгівлі Мал.1.2 Фази електронної комерції Мал.
малим c. великим d. науково виробничим Question 2 За допомогою яких заходів держава може впливати на розвиток малого підприємництва: a.
малим Question 2 За допомогою яких заходів держава може впливати на розвиток малого підприємництва: Виберіть одну правильну відповідь a.
...умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм d. організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’...умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм b. цілісний науково виробничий комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на ...
...умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм d. організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’...умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм b. цілісний науково виробничий комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на ...
...умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм Question 2 Інкубатор це: a. складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм b.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 6 1.1. Організаційно правові основи функціонування малих підприємств України 6 1.2. Склад, призначення та основні характеристики фінансової ...
1 державна податкова інспекція як орган виконавчої влади 1.1 загальні положення податкової інстпекції 1.2 організаційна структурна схема смілянської одпі 1.2.1 служби та відділи підпорядковані начальнику одпі 1.2.2 служби та відділи підпорядковані першому заступнику начальника одпі 2 система документаційного забезпечення смілянській одпі 2.1 головні поняття документообігу 2.2 питання организації документообігу 2.2.1 надходження, реєстрація, виготовлення та інши операції виконанн...
ТОВ «МКС» є малим підприємством, тому подає і складає звітність за спрощеною формою Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма 1 ...
мало динамики и много контроля, персонал подбирается под функции, культ стабильности, риск бездействия b. мало динамики и контроля, свои функции определяет ...
...Законі України "Про державну підтримку малого підприємництва"; д) правильної відповіді немає. 2. Закон України "Про підприємництво" прийнято в: а) 1990р.; б) 1992р.; в) 1994р.; г) 1996р....Про державну підтримку суб'єктів малого підприємництва" прийнято в: а) 1994р.; б) 1996р.; в) 1998р.; г) 2000р.; д) правильної відповіді немає. 9.
Дане подружжя мало стосунки швидше батька та дитини, а не чоловіка та жінки. Жінка грала роль важкого підлітка: допізна сиділа у клубах, вживала ... З однокласниками дружить мало. Є один друг у дворі. Хлопчик погано переносить розлуки з домівкою, сім’єю, поїздки до оздоровчого табору тощо.
...ГРН) Question 1 До складу малого та великого журі присяжних в США входять: a.вісімнадцять присяжних до малого, 24 до великого b.
...пи тому вагу в кредитуванні мали торгівля та громадське харчування бі льше 50%, а промисловість та виробництво і інші кредити ділили між собою друге місце, то ...умо вах, передбачених кредитним договором мали такі характерні риси : забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова на правленість. Принцип забезпеченості кредиту давав наявність у банку права для ...
...табулятора; « Примітка» друкується від поля малими буквами, а текст її не повинен заходити під назву.[ Розроблений нами текст «Положення» представляємо на додатку 29.... Перелік графічного матеріалу Мал.1 Структура законодавчої і нормативної бази діловодства Формуляр і структура правил внутрішнього р розпорядку організації Мал 2.
мало серійного виробництва c. безперервного виробничого процесу d. всі відповіді вірні 6 Склад виробничих підрозділів підприємства, їх взаємозв”язок, порядок і ...відповіді немає ТЕСТ 5 1 Мале соціальне об”єднання людей, які контактують між собою на основі спільних цілей, норм поведінки, сполучення індивідуальних і групових інтересів – це: ...
в управлінні малими організаціями b. в управлінні об'єднаннями організацій c. в управлінні великими організаціями d. в управлінні кооперативними організаціями Question 25 Що ... в управлінні малими організаціями c. в управлінні великими і малими організаціями. d. в управлінні об'єднанням організацій Question 29 Де переважно застосовується лінійно ...
...ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Економічна сутність малого підприємництва 1.2 Економіко організаційні форми створення малих підприємств 1.3 Фінансові ресурси малого ...
...ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Економічна сутність малого підприємництва 1.2 Економіко організаційні форми створення малих підприємств 1.3 Фінансові ресурси малого ...
...та інших необоротних активів на малих підприємствах 2. Задача Мале підприємство «Дніпро» займається виробничою діяльністю і веде облік з використанням спрощеного плану рахунків і регістрів обліку ...
...економічної системи України є розвиток малого бізнесу – сектору, який на сьогодні виконує таку важливу роль, як накопичення капіталу. Практика економічно розвинутих країн показує, що одним з основних напрямків формування успішного малого бізнесу є формування різноманітних мережевих ...
Поняття про малу групу та її ознаки. 40. Історія досліджень малої соціальної групи. 41. Класифікація малих соціальних груп. 42.
...що підприємство у 2004 році мало збиток у розмірі 1,3 тис. грн. Це сталося в першу чергу, через значне невиконання завдань з волового прибутку ( 7,...дане підприємство, як і всі малі за розмірами підприємства особливо вразливе в період економічної нестабільності, і це добре відображене показниками його фінансової діяльності за 2004 рік.
Загальна теорія малих коливань в системі з n ступенями вільності.....................4 2.Дослідження коливань подвійного маятника в системі Maple............................12 2.1.... Малі коливання подвійного маятника……………………………………..18 2.4. Анімація малих коливань подвійного маятника в системі Maple………..20 2.5.
Мале підприємство «Дніпро» займається виробничою діяльністю і веде облік з використанням спрощеного плану рахунків і регістрів обліку для малих підприємств із складанням відомостей 1 м, 2 м, 3 м. 4 м, 5 м та оборотно сальдової відомості....рахунках бухгалтерського обліку господарські операції малого під¬приємства «Дніпро» за березень 200 р.. склавши Журнал реєстрації господарських операцій за наведеним зразком: Журнал реєстрації господарських операцій № п/...
...забезпечення комерційної діяльності на прикладі малого приватного підприємства «Спорт Центр» 2.1. Загальна характеристика малого приватного підприємства „Спорт центр” 2.2.
...максимально широкі владні повноваження, що мало бути підтверджено, як шляхетським походженням, так і старожитністю та почесністю гербів, використаних при конструюванні легендарної генеалогії та родового герба....зображення на гербі кошового є мало подібним до герба Несоба, оскільки на відміну від останнього не має поземого перетину щита, сумнівною є також наявність в гербі ...
...через широку мережу середніх та малих роздрібних торгівельних підприємств. Багато покупців відійшли від уявлення, що годинники мають бути суперточними та працювати дуже довго (майже все життя)....робить ставку на моделі, що мали успіх в минулому. Хоча він добре розуміє, що слід дещо змінити стосовно проблем збуту та підвищення обсягу витрат на продаж, ...
...через широку мережу середніх та малих роздрібних торгівельних підприємств. Багато покупців відійшли від уявлення, що годинники мають бути суперточними та працювати дуже довго (майже все життя)....робить ставку на моделі, що мали успіх в минулому. Хоча він добре розуміє, що слід дещо змінити стосовно проблем збуту та підвищення обсягу витрат на продаж, ...
...продтоварів "Світанок" (прибутковість і рентабельність) мали тенденцію до підвищення за всіма параметрами. Аналіз власних фінансових ресурсів показав, що Полтавський завод продтоварів "Світанок" протягом 1999 року забезпечив ...заводу продтоварів доцільно створити чотири малих підприємства. Ці підприємства будуть підпадати під визначення суб’єкта малого підприємництва, і відповідно Указа Президента від 3 липня 1998 року "...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.