Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 609 за запитом маркетингу

1. Анотація для керівництва 3 2.... Програма маркетингу 27 7. Фінансові показники та прогнози 30 8. Організаційна структура 32 9. Реалізація плану 34 10.
1. Анотація для керівництва 3 2.... Програма маркетингу 26 7. Фінансові показники та прогнози 32 8. Організаційна структура 34 9. Реалізація плану 36 10.
1. Анотація для керівництва 3 2. Загальні відомості про підприємство 5 3.... Програма маркетингу 27 7. Фінансові показники та прогнози 30 8. Організаційна структура 33 9. Реалізація плану 33 10.
1. Анотація для керівництва 3 2.... Програма маркетингу 24 7. Фінансові показники та прогнози 27 8. Організаційна структура 29 9. Реалізація плану 30 10.
1. Анотація для керівництва 3 2.... Програма маркетингу 29 7. Фінансові показники та прогнози 34 8. Організаційна структура 36 9. Реалізація плану 38 10.
Вступ 1. Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг 2. Процес розробки стратегії банківського маркетингу Висновок Список використаної літератури
Задача № 1 Відділом маркетингу проведено сегментацію роздрібного ринку з використанням географічної змінної, змінної рівня доходів і змінної ...
Вступ 1. Теоретична частина 1.1. Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 1.2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'я ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………………...4 1. Розділ 1. Аналіз ринку……………………………………………………….......5 2. Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів....товар на підставі проведення пробного маркетингу…………..…………………………………………………..27 Розділ 4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом……………..……..27 Розділ 4.2.
2. Класифікація маркетингової діяльності 27. Соціально економічна спрямованість маркетингу Ситуаційні завдання: Задача № 1 За даними таблиць 1 і 2 ...
5. Життєвий цикл товару 24. Планування маркетингу на підприємстві Ситуаційні завдання: Задача № 1 За даними таблиць 1 і 2 ...
7. Сутність та види цін. Стратегії ціноутворення. Ціна, як визначення корисності товару 22. Методи прогнозування продаж у маркетинговій діяльності ... Які маркетингові заходи запропонуєте ви підприємству для збільшення попиту на продукцію. Задача № 4 Спрогнозувати продаж комп’ютерних засобів та канцтоварів студентам. 1.
8. Розповсюдження товару на ринок. Канали розподілу 21. Анкета – основний інструмент дослідження споживачів 3.... Які маркетингові заходи запропонуєте ви підприємству для збільшення попиту на продукцію. 3.4 Задача № 4 Спрогнозувати продаж комп’ютерних засобів та канцтоварів ...
1. Методи прогнозування кон’юнктури ринку 2. Конкуренція. Конкурентоспроможність. Стратегії основних конкурентів Ситуаційні завдання: Задача № 1 За даними таблиць ... Які маркетингові заходи запропонуєте ви підприємству для збільшення попиту на продукцію. Задача № 4 Спрогнозувати продаж комп’ютерних засобів та канцтоварів студентам. 1.
9. Створення образу товару. Стимулювання збуту 20. Соціологічне дослідження у вивченні поведінки споживачів та їх попиту на товари Ситуаційні ... Які маркетингові заходи запропонуєте ви підприємству для збільшення попиту на продукцію. Задача №4 Здійснити прогнозування купівлі (попиту) комп’ютерних засобів та канцтоварів ...
10.Оптова та роздрібна торгівля 19.Маркетингове середовище фірми. Фактори макросередовища Ситуаційні завдання: Задача № 1 За даними таблиць 1 ... Які маркетингові заходи запропонуєте ви підприємству для збільшення попиту на продукцію. Задача № 4 Здійснити прогнозування купівлі (попиту) комп’ютерних засобів та канцтоварів ...
Завдання 1 Вам доручено організувати збут хімічного реагенту для очищення води в басейнах. Опишіть різні канали збуту, які можуть ... Завдання 3 Диференційований маркетинг не є актуальною стратегією на розвинутих ринках. Прокоментуйте цю заяву. Література
1. Задача № 1 Визначити стадії життєвого циклу різних видів послуг, що надавались споживачам на кінець 1998 р....9.1 приведені подібні дані маркетингу по експорту об'єднання С відповідної групи товарів в поточному (1995 р.) та попередньому (1996 р.) періодах.
8.9 Характеристика методів установлення цін для стимулювання збуту та дискримінаційних. 8.10 Державна політика регулювання та види ініціативних ...12.9 Система організації служби маркетингу 12.10 Результативність та ефективність діяльності маркетингових служб.
Вступ 1. Суть маркетингу в туризмі 2. Кон'юнктура ринку, мотивація і поведінка споживачів 3.
Вступ 1. Дати визначення поняттям 2. Формування ринку медичних послуг. Потреби та попит на медичні послуги 3....в цій клініці менеджером з маркетингу та планування послуг. До травня 2009 року справи у вашій клініці йшли добре. Але в умовах економічної кризи підприємство опинилося ...
1. Дати визначення поняттям 2. Дослідження попиту, конкуренції. Просування на ринку галузі медичних послуг 3....в цій клініці менеджером з маркетингу та планування послуг. До травня 2009 року справи у вашій клініці йшли добре. Але в умовах економічної кризи підприємство опинилося ...
Вступ 1. Дати визначення поняттям 2. Внутрішні і зовнішні критерії при формуванні цін на медичні послуги 3....в цій клініці менеджером з маркетингу та планування послуг. До травня 2009 року справи у вашій клініці йшли добре. Але в умовах економічної кризи підприємство опинилося ...
1.Дослідження ринку промислових товарів 2.Завдання № 1 Виробних годинників вже протягом десятиріч пропонує наручні годинники дуже високої якості, ... Яку стратегію маркетингу слід використати в даному конкретному випадку? 3.Завдання № 2 Розробти анкету для дослідження промислового підприємства 4.
1. Види цін та їх сутність 2. Цінова політика підприємства 3. Стратегія ціноутворення 4.... Яку стратегію маркетингу слід використати в даному конкретному випадку? 5. Завдання № 2 Розробти анкету для дослідження промислового підприємства 6.
1. В чому полягає сутність ціни базисної, контрактної та реальної? 2. Що розуміють під угодою в міжнародному маркетингу? 3.
1. В чому полягають особливості міжнародного маркетингу, пов’язані з пакуванням та маркуванням товарів? 2.
1. Суть і основні елементи комплексу маркетингових комунікацій 2. Маркетингові методи непрямого ціноутворення Література
6. Аналіз ринкових можливостей підприємства 14. Поняття маркетингового середовища. Основні чинники мікро середовища функціонування фірми 26.... Вказати, які маркетингові заходи повинні бути вжиті в кожному з випадків. Література
ПЛАН ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………... 3 Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ПРЕДПРИЯТИИ ………... 4 1.1. Понятие спроса, его эластичность ……………………………..... Прямой маркетинг: сущность и основные преимущества ………. 17 Список использованной литературы …………………………………….. 20
1. Сутність стратегій стандартизації та адаптацій товару 2. Продуктово – асортиментна політика та її адаптація в міжнародному маркетингу Список використаних джерел
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні аспекти дослідження попиту в системі моніторингу маркетингової діяльності ...
Вступ 1 Теоретичний розділ 1.1 Характеристика видів маркетингових досліджень 1.2 Аналіз схеми та призначення маркетингової інформаційної системи ...
1. Сутність маркетингових досліджень ринку 2. Система показників кон’юнктури конкретного товарного ринку Список використаної літератури
1. Сутність конкуренції та конкурентів 2. Стратегії конкурентної боротьби Список використаної літератури
1. Інтелектуальна і промислова власність, їх сутність 2. Ринок інтелектуальних продуктів і його особливості 3.
1. Дослідження споживачів 2. Дослідження конкурентів і фірмової структури ринку 3. Маркетингова політика підприємства 4.
1. За якими істотними ознаками відрізняються ТНК та глобальні компанії? 2. Який зв'язок існує між рівнем розвитку матеріальної культури ...
1. Класифікація маркетингової діяльності 2. Маркетингова товарна політика Задача Фірма лідер займає 40% частки ринку. Претендент на лідера 30%.
1. Роль інформації в прийнятті маркетингових рішень. Об’єктивні причини зростання потреб в інформації. Інформація, яка цікавить маркетологів комерційних підприємства ...
I рівень Завдання №1. Розподілите нижче приведені бажання по наступних поняттях:, потреба, запит, обмін Бажання: автомобіль ЗАЗ 1102, подивитися телевізор, ...
1. Охарактеризувати і визначити як впливають на основні напрямки маркетингових досліджень фактори внутрішнього і зовнішнього середовища фірми, контактна аудиторія 2.
Задача Розрахувати зміни товарообороту підприємства, що відбувається під впливом інфляції. Товарооборот підприємству у 1 му півріччі – 470 тис. грн..
Визначити перспективну ємкість ринку товару на 2008 рік. Назва товару Річне спожив.товару Забезпечен.товаром Чисель ність населен ня 2005р.
1. Сутність основних напрямків маркетингових досліджень. 2. Охарактеризуйте основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентноздатності товару і конкурентноздатності фірми.
1. Загальне ознайомлення з діяльністю підприємства 2. Ознайомлення зі специфікою діяльністю маркетингових служб підприємства 3.
Вступ Маркетингова діяльність фірм дуже впливає на людей, що виступають як покупці, продавці, пересічні громадяни.
ЗМІСТ (31 стр.) Підсумкове творче завдання практичне 1.1. Торгове підприємство спеціалізується на продажу побутової техніки.
ВСЕГО 194 ответа ТЕСТ К ТЕМЕ 1 Question 1 Циклические колебания свойственны ценам на товары производственного ...
Варіант 1 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ…………………………………………………….3 1.1 Форми відображення та класифікація маркетингової інформації…………3 1.2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.