Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 247 за запитом математичних

1. Завдання № 1 Знайти найбільше та найменше значення функції f ( х1, х2 ) при заданій системі обмежень: Z = 6 ...
1.Задача № 6 Виходячи з наведених в таблиці результатів спостережень випадкової величини Х, знайти емпіричну функцію розподілу, вибіркове ...
Все котрольные на русском языке Тема 1 1. Студент на екзамені відповідає на білет, в якому три питання.
Завдання 1 За допомогою логарифмічного методу визначити вплив зміни собівартості та обсягу реалізації продукції на рівень затрат на 1 ...
...провадження експериментів на ЕОМ з математичними моделями, які з певним ступенем достовірності описують закономірності функціонування реальних систем і об'єктів. Машинна імітація (імітаційне моделювання) як метод ... По третє, можна побудувати математичну модель розглянутої системи, що зв'язує вхідні (незалежні) змінні з вихідними (залежними) змінними, а також з економічною стратегією, тобто способом ...
...провадження експериментів на ЕОМ з математичними моделями, які з певним ступенем достовірності описують закономірності функціонування реальних систем і об'єктів. Машинна імітація (імітаційне моделювання) як метод ... По третє, можна побудувати математичну модель розглянутої системи, що зв'язує вхідні (незалежні) змінні з вихідними (залежними) змінними, а також з економічною стратегією, тобто способом ...
математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c.... математичному описі функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів c. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 3 Принцип сумісності ...
математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів Question 2 Принцип розвитку полягає в: a. розгляді досліджуваного об'єкта як єдиного цілого b. математичному описі функціонування й дослідження різноманітних ...
економіко математичний c. вибірковий d. стохастичний Question 2 На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є: a. визначення динаміки податкових платежів b.... економіко математичний d. маркетинговий Question 9 Етапами проведення комплексного податкового аналізу не є: a. визначення системи показників, які необхідні для проведення аналізу ...
...страхування життя поділяються на: а) математичні резерви; б) резерви належних виплат страхових сум; в) математичні резерви, резерви належних виплат страхових сум; г) математичні резерви, резерв заявлених, ...
...згідно з варіантом завдань: побудувати математичну модель; записати модель подвійної задачі; розв’язати початкову задачу симплекс методом; знайти розв’язання подвійної задачі; визначити дефіцитні ресурси; визначити ...згідно з варіантом завдань: побудувати математичну модель; розписати план розподілу виробів по видах обладнання згідно з оптимальним планом; визначити сумарну собівартість виготовлення всіх виробів; визначити коефіцієнт ...
Математична газета і математичний куточок в газеті 2.4. Математичні куточки в класах 2.5. Гурткова робота з математики 2.6.
Математична газета і математичний куточок в газеті 2.4. Математичні куточки в класах 2.5. Гурткова робота з математики 2.6.
Чому дорівнює математичне сподівання та дисперсія цієї випадкової величини? Задача № 5 Проведено n = 800 незалежних випробувань — підкидань грального кубика Нехай подія Х полягає ... Задача № 8 Відомо математичне сподівання а = 17 і середнє квадратичне відхилення випадкової величини , що розподілена за нормальним законом. Знайти ймовірність попадання цієї величини в ...
...розподілу величини X та її математичне сподівання: Задача № 5 Проведено n = 800 незалежних випробувань — підкидань грального кубика Нехай подія Х полягає у випаданні числа 5 або ... Задача № 8 Відомо математичне сподівання а = 26 і середнє квадратичне відхилення випадкової величини , що розподілена за нормальним законом. Знайти ймовірність попадання цієї величини в ...
Знайти математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, інтегральну функцію розподілу F\x) цієї випадкової величини. Завдання №8 Неперервна випадкова величина задана диференціальною ...у заданий інтервал {рс;0); в)математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення; г)накреслити графіки інтегральної і диференціальної функцій розподілу. Завдання №20 Задана рівномірно розподілена в інтервалі (...
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЩЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 36 2.1 Оптимізаційні моделі виробничого планування 36 2.2 Критерії оптимальності моделей оптимізації виробництв ... ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 70 3.1 Задача оптимізації виробничого плану підприємства 70 3.1.1 Економічна ...
Перевірити адекватність прийнятої математичної моделі статистичним даним на основі критерію Фішера з надійністю . Якщо математична модель із заданою надійністю адекватна експериментальним даним, то знайти ...
використанні апарату математичної статистики b. висновках експертів c. основі досягнення науки і практики d. соціально демографічних тенденціях Question 6 Встановлення динамічної рівноваги між ... економіко математичного d. експертних оцінок Question 7 Методи, сутність яких полягає у подвійній зорієнтованості на безпосередню дійсність і на одночасне використання абстрактних ...
...оптимізму)  критерієм вибору слугує значення математичного очікування альтернативи правило Байєса (критерій математичного очікування)  для кожної окремої альтернативи в найгіршому для неї випадку її цінність буде дорівнювати ...
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Завдання №1 Скласти математичну модель задачі та розв’язати її графічним методом .
...та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення); 2) умовний розподіл при умові, що , та відповідні числові характеристики; 3) коефіцієнт кореляції між і ....року і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( ). Визначити відносні похибки прогнозних значень. 7) Побудувати пряму лінію вибіркової регресії; нанести точки, що відповідають даним спостережень.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У 1 КЛАСІ…….. 11 2.1. Педагогічні дослідження щодо предмету і завдання методики початкового навчання математики..........................11 2.2.... Методи математичного розвитку 6 річних учнів……………….. 18 Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ 6 РІЧНОГО ...
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС 2.1. Постановка задачі 2.2. Математичний опис 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ПРОГРАМНОГО, ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3.1.
ВПЛИВ ГРИ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ…………………………………………….20 2.1. Використання дидактичних ігор…………………….………………20 2.2. Сюжетно рольові ігри…………………………………………………25 2.3.... Математичні конкурси та дозвілля………………………………....31 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….….33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…35
ВПЛИВ ГРИ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ…………………………………………….20 2.1. Використання дидактичних ігор…………………….………………20 2.2. Сюжетно рольові ігри…………………………………………………25 2.3.... Математичні конкурси та дозвілля………………………………....31 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….….33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…35
Математичне сподівання. 2). Дисперсію. 3). Середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини Х за заданим законом її розподілу....ймовірності) f(X); б) знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини X; в) побудувати графіки інтегральної і диференціальної функцій F(x) і f(x).
Формування у дітей математичних уявлень засобами гри……………… ...20 2.2. Розвивальний потенціал ігор на математичному матеріалі……………. ....24 2.3.Мистецькі ігри в початковій школі………………………………………….
Дослідження математичних знань дітей з використанням комп’ютерів на етапі константувального експерименту 2.3. Формування математичних знань дошкільників з використанням комп’ютерів ...
Дослідження математичних знань учнів на етапі константувального експерименту 2.3. Формування математичних знань учнів з використанням комп’ютерів на етапі формуючого експерименту ...
Удосконалення математичного мислення як важлива складова розвитку особистості на уроках математики 3.1. Методична система розвитку особистості учнів на уроках математики 3.2. Математична обдарованість та подальший її розвиток ...
...ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В НАТО: ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ…………………………………27 3.1 Програма дослідження………………………………………………………27 3.2 Побудова математичної моделі …………………………………………….29 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ………………...
Удосконалення математичного мислення як важлива складова розвитку особистості на уроках математики 3.1. Методична система розвитку особистості учнів на уроках математики 3.2. Математична обдарованість та подальший її розвиток ...
Удосконалення математичного мислення як важлива складова розвитку особистості на уроках математики 3.1. Методична система розвитку особистості учнів на уроках математики 3.2. Математична обдарованість та подальший її розвиток ...
...60 40 300 300 Скласти математичну модель задачі і розв’язати гру. Завдання 5.2b На складі торгівельної фірми де i видів товарів, кожен з яких ... Скласти математичну модель задачі і розв’язати гру. Попит Види товару Низький Середній Високий Столи 40 50 120 Стільці 20 70 300 ...
...резерви зі страхування життя; г) математичні та вільні; д) технічні, математичні та резерв збитків Тест 6. Норматив розміщення коштів страхових резервів в окремі категорії активів встановлені: ...
Дослідження ймовірнісної економіко – математичної моделі оптимізації рівня запасів готової продукції на ВАТ «Володимирцукор 3.1. Моделювання оптимального рівня запасів готової продукції на промисловому підприємстві ... Практичне застосування економіко – математичної моделі оптимізації рівня запасів готової продукції на ВАТ «Володимирцукор» Розділ ІV. Рекомендаційна частина. Шляхи удосконалення механізму управління оборотними активами на ...
Як здійснюється метод аналізу математичних моделей руху? 4. На які складові розкладається трудова операція? 5. В чому полягають основні положення теорії „механіки людини”? 6.... Як здійснюється метод аналізу математичних моделей руху? 4. На які складові розкладається трудова операція? 5. В чому полягають основні положення теорії „механіки людини”? 6.
...має величезне значення для забезпечення математичної компетентності — здатності розв'язувати прикладні задачі та задачі з «життя», адже функції слугують математичними моделями різноманітних закономірностей і явищ природи.
...Шафи 30 60 200 Скласти математичну модель гри і з’ясувати, чи існує сідлова точка. Якщо сідлова точка існує, знайти розв’язок гри у чистих стратегіях....для проведення екскурсій, скориставшись методом математичного сподівання виграшу і методом ризиків. 2. Платіжна матриця гри з природою, в якій гравець А – «людина», гравець В – «природа», має ...
математичного аналізу c. статистичної обробки даних d. особистісно орієнтовні Question 14 Балів: 1 Зазначте, яке з наведених визначень найбільшою мірою розкриває ...аналізу, подібний до філософського, економічного, математичного аналізу, його об’єктом є психічна реальність, психічні функції, стани і процеси b. узагальнююче поняття, яке відображає динамічну сукупність психічних ...
Для цього було використано методи математичного моделювання і зокрема метод безпосередньої екстраполяції та кореляційно регресивного аналізу. За допомогою останнього методу на підставі аналізу фактичних даних за 1998 2003 роки отримана математична модель, яка описує залежність величини ...
Для цього було використано методи математичного моделювання і зокрема метод безпосередньої екстраполяції та кореляційно регресивного аналізу. За допомогою останнього методу на підставі аналізу фактичних даних за 1998 2003 роки отримана математична модель, яка описує залежність величини ...
...випадкових величин та ; б) знайти математичне сподівання, дисперсію та стандартне відхилення випадкових величин та ; в) обчислити кореляційний момент і коефіцієнт кореляції ; г) побудувати умовний закон розподілу ...k+2; д) знайти умовні математичні сподівання Література
Для цього було використано методи математичного моделювання і зокрема метод безпосередньої екстраполяції та кореляційно регресивного аналізу. За допомогою останнього методу на підставі аналізу фактичних даних за 1995 1999 роки отримана математична модель, яка описує залежність величини ...
економіко математичний c. вибірковий d. стохастичний Question 2 На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є: a. визначення динамики податкових платежів b.... економіко математичний d. маркетинговий Question 9 Етапами проведення комплексного податкового аналізу не є: a. визначення системи показників, які необхідні для проведення аналізу ...
...на рентабельність підприємства і побудована математична модель цього зв’язку. Результати прогнозування на основі статистичних даних та побудованої математичної моделі показали стрімке погіршення рентабельності підприємства (навіть ...
кандидат фізико математичних наук, викладач університету, репетитор За домовленістю
Завдання №4 Створити математичну модель. Меблева фабрика випускає крісла двох видів. Для виготовлення крісла 1 го виду витрачається 2 кв. м дощок, 0,8 кв.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.