Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 247 за запитом математичних

Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний показник; – ...
Значення математичних і статистичних моделей для оптимізації (ефективної організації) діяльності органів ДПС. 2. Прогнозування податкових надходжень. 3.
Навіщо потрібні математичні моделі та операції ? 13. Міжгалузевий баланс грошового обігу Задача № 1 Попит на газети має наступний закон розподілу: Таблиця № 1 Обсяг ...
Поняття: моделі, математичні моделі 25. Розрахунок параметрів сітьового графіку Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: Таблиця № Обсяг попиту на газети 0 ...
Класифікація економіко математичних моделей 43. Оптимізація контролю за якістю продукції Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: Таблиця Обсяг попиту на ...
Надати тлумачення поняття «математична модель економічного об’єкта» 12. Дати визначення виробничої функції та вказати область її застосування 42.
Надати тлумачення поняття «математична модель економічного об’єкта» 12. Дати визначення виробничої функції та вказати область її застосування 42.
Застосування методу математичної теорії масового обслуговування при рішенні конкретних аналітичних задач 36. Аналіз структури продукції Ситуаційне завдання (Варіант 8) Література
Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний показник; – ...
Навіщо потрібні математичні моделі та операції? 13. Міжгалузевий баланс грошового обігу Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: Таблиця 1 Вихідні ...
Загальна характеристика економіко математичних методів аналізу 38. Значення та завдання аналізу наявності, структури і динаміки основних фондів Завдання № 73 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити ...
Загальна характеристика економіко математичних методів аналізу та галузь їх застосування 2. Методичні основи аналізу витрат на виробництво та собівартість продукції 3.
Зміст Вступ 2 Герон Олександрійський 3 Забуті інженерні винаходи 5 Математична праця 10 Формулювання та доведення формули Герона 11 Виведення модифікованої формули 13 Приклади використання 14 Висновки 21 Джерела 22
МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ДІЇ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В ЙОГО СТРУКТУРІ 1.1. Історичний огляд методики викладання математики в працях ...
Постановка транспортної задачі і її математична модель 2. Задача №1 За допомогою методу потенціалів вирішити транспортну задачу, вихідне опорне рішення визначити за правилом «північно західного» кута ...
Сутність математичної теорії ігор 2. Прогнозування показників за моделями з адитивною та мультиплікативною компонентою 3. Завдання № 30 ВАТ «Полтава Кондитер» бажає збільшити ...
Сучасні дослідження в галузі економіки характеризуються по перше, впровадженням сучасних математичних методів, по друге, появою новітніх комп’ютерних технологій, що зробили можливим дослідження складних явищ і процесів.
Економіко математична модель міжгалузевого балансу Розділ 3. Аналіз тригалузевої економічної системи за моделлю Леонтьєва Висновки Список використаних джерел
...арифметична проста й зважена, її математичні властивості і спрощені способи обчислення 2 2. Ряди динаміки, види і основні характеристики 6 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 14 Завдання 3 14 ...
Застосування економіко математичних методів при вирішенні конкретних задач Завдання № 5 В таблиці наведені наступні дані по підприємству: Таблиця 1 Вихідні дані Вид виробу ...
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Мистецтво; Педагогічна освіта; Системні науки та кібернетика; Соціально політичні науки; Фізико математичні науки.
У статті розглянуто питання сучасного стану соціального захисту малозабезпечених верств населення, проаналізовано динаміку його показників та розроблено математичну модель, яка описує співвідношення між показниками соціального забезпечення.
Педагоги класики про математичний розвиток та формування у дошкільників уявлень про форму предметів 1.2. Шляхи ознайомлення дітей з геометричними фігурами та формою предметів ...
...біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний кофе, два місяця, двадцять чотири депутата, півтора кілограма. 4. Написати числівники у відповідному відмінку: 879 депутатів (о. в.
Математичні методи розв’язку задачі 2.2. Проектування алгоритмів 2.2.1. Структура програмного забезпечення 2.2.2.
Побудова математичної моделі економічної динаміки відкритого акціонерного товариства "Вінницька кондитерська фабрика 4. Методика підготовки інформації для лінійної моделі економічної динаміки ВАТ "Вінницька ...
1.4.1 Математичні здібності 1.5 Здібності і типологія людей. Висновок Розділ 2. Інтелект і здібності як індивідуально психологічні особливості людини.
Математичне сподівання доходу при врахуванні факторів ризику Література
Значення позакласних занять у розвитку математичних здібностей учнів молодших класів 5 1.2. Особливості організації позакласної роботи з математики 8 РОЗДІЛ 2.
...випадкової величини, для якої відоме математичне сподівання та оцінка дисперсії, що має n k ступені вільності? Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У ...
Автоматика та управління; Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електроніка; Електротехніка та електромеханіка; Інформатика та обчислювальна техніка; Машинобудування та матеріалообробка; Менеджмент і адміністрування; Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно вимірювальні технології; Морська техніка; Природничі науки; Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок; Транспорт і транспортна інфраструктура; Фізико математич...
Математичний опис………………………………………………..…….6 3. Структури інформаційних масивів……………………………………………...8 4. Програмне забезпечення………………………………………………………..12 Додаток…………………………………………………………………………..…12 Список використаної літератури……………..…………………………………...23
Математичний опис………………………………………………..…….6 3. Структури інформаційних масивів……………………………………………...7 4. Програмне забезпечення………………………………………………………..11 Додаток…………………………………………………………………………..…12 Список використаної літератури……………..…………………………………...19
Необхідність використання економіко математичного моделювання в аналізі та розвитку інноваційної діяльності підприємства 36 2.2. Методика діагностики інноваційного потенціалу економіко виробничої системи 41 2....
Метод аналізу ієрархій (МАІ) математичний інструмент системного підходу до складних проблем прийняття рішень. МАІ не наказує особі, що приймає рішення (ОПР), будь якого «правильного» рішення, ...
...менеджменті 2.2 Основні завдання математичного програмування у процесі вирішення загальних проблем операційного менеджменту 2.3 Використання «Дерева рішень» у вирішенні проблем операційного менеджменту Розділ 3.
Технологія рішення математичних проблемних задач 2.2. Технологія проблемного викладу 2.3. Технологія евристичної бесіди 2.4. Технологія дослідницької діяльності Розділ 3.
Столяров та економічно – математичні методи дослідження Розділ 3 Використання досягнення вчених економістів на практиці 3.1 Використання досягнень С.
...забезпечення; Соціально політичні науки; Фізико математичні науки; Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції; Хімічна технологія та інженерія. p>div>span style="font size: 10pt">br>/span>/...
Аналіз математичних моделей систем та процесів захисту 2.3. Програмно технічні методи та засоби захисту інформації WEB –порталу Розділ 3.
ЗМІСТ ВСТУП 6 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1 Поняття і економічний зміст капіталу підприємства 11 1.2 Основні принципи управління формуванням капіталу 19 1.3 Показники ефективності управління формуванням капіталу 32 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ВАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 41 2.1 Загальна економічна характеристика діяльності підприємства 41 2.2 Фінансовий аналіз діяльності пiдприємства 49 2.3 Аналіз формування та використання обігового капітал...
...33 3.1 Принципи економіко математичного моделювання структури джерел фінансування……………………………………………………………………… 33 3.2 Побудова моделі оптимізації структури джерел фінансування……………. 35 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ...
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ДП «УКРСПИРТ» СУХОДІЛЬСЬКЕ МПД 3.1 Теоретичні засади та практичне застосування оптимізації джерел фінансування ...
Побудуйте математичну модель, яка дозволить визначити кількість автомобілів, що перевозиться з кожного заводу у кожен розподільчий центр, та оптимальний план перевезень таким ...
...дарунків» Фребеля у формуванні логіко математичних знань дошкільників ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
Математична модель фінансового ризику на базі нечіткої логіки 2.5. Алгоритм вирішення задачі Розділ ііі. Програмна реалізація задачі визначення ступеня ризику ...
...напрямків оптимізації грошових потоків засобами математичного моделювання 3.2. Рекомендації щодо удосконалення фінансово господарської діяльності через нові проектні рішення 3.3.
РОБОТА З МАТЕМАТИЧНИМ ПРОЦЕСОРОМ MATHEMATICA ЗАВДАННЯ 1. ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ В МИТНІЙ СПРАВІ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПАКЕТУ MATHEMATICA ЗАВДАННЯ 2.
Побудуйте математичну модель, яка дозволить визначити кількість автомобілів, що перевозиться з кожного заводу у кожен розподільчий центр, та оптимальний план перевезень таким ...
Вступ Розділ 1 Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці 1.1 Кадровий потенціал підприємства 1.2 Структура кадрового потенціалу 1.3 Нормування праці на підприємстві 1.4 Продуктивність праці Розділ 2 Стилі, методи управління та їх застосування в умовах України 2.1 Нормативний стиль, авторитарний, командно адміністративний, ліберальний, демократичний, змішаний адміністративно правовий стиль та його становлення і розвиток в умовах України 2.2 Економічні методи управлінн...
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.