Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 247 за запитом математичних

Математичні основи алгоритму Retinex……………………………………....19 1.4. Модифікована версія алгоритму Retinex……………………………………...23 2. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБРАНОГО НАПРЯМУ ПРОЕКТУВАННЯ……………..26 2.1.
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ 10 1.1 Економічна сутність і джерела формування обігового капіталу 10 1.2 Мета і завдання управління обіговим капіталом підприємств 17 1.3 Методика аналізу джерел формування та ефективності використання обігового капіталу 40 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ ВАТ „ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ” 50 2.1 Фінансово економічна характеристика діяльності підприємства 50 2.2 Аналіз структури та дин...
...літератури, підходить для педагогічних і математичних дисциплін (методика навчання математики)
Методика роботи з логіко математичними іграми 2.4.Експериментальне дослідження результативності впровадження методики з навчанню дітей розв’язувати логічні задачі ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1 Матеріальні ресурси підприємства як об’єкт управління 10 1.2 Логістичний підхід до управління матеріальними ресурсами 18 1.3 Показники ефективності використання логістичних систем управління матеріальними ресурсами 32 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» 40 2.1 Фінансово економічна характеристика діяльності підприємства 40 ...
Вступ 1 Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1 Сутність та складові рентабельності 1.2 Класифікація та методи обчислення рентабельності 1.3 Факторний аналіз рентабельності 2 Аналіз рентабельності виробництва ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.3 Аналіз рентабельності ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.4 Фак...
Побудуйте математичну модель, яка дозволить визначити кількість автомобілів, що перевозиться з кожного заводу у кожен розподільчий центр, та оптимальний план перевезень таким ...
економіко математичне моделювання d. класифікація галузей економіки Question 3 Продуктивні сили – це: a. галузі сфери матеріального виробництва b.
...прибутку підприємства на основі використання математичного моделювання Висновки Список використаних джерел Додатки
Вступ 1 Теоретичні основи резервів зростання продуктивності на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Фактори зростання продуктивності обладнання 1.3 Методика визначення продуктивності праці 2 Аналіз резервів зростання продуктивності на ТОВ «Геоземпроект» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Геоземпроект» 2.2 Аналіз основних показників фінансово господарської діяльності ТОВ «Геоземпроект» 2.3 Аналіз продуктивності праці на ТОВ «Геоземпроект» 3 Ш...
...Черкасихліб» 3.2 Застосування економіко математичних методів для прогнозування рівня рентабельності на ВАТ «Черкасихліб» Висновки Література Додатки
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИДИ ПОСЛУГ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ В УКРАЇНІ 9 1.1 Нові форми безготівкових розрахунків і їхня типологія 9 1.2 Мобільний банкінг 23 1.3 Національна система масових електронних платежів 31 Висновки до розділу 1 40 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ І ЯКОСТІ ПОСЛУГ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНО ІМПОРТНОГО БАНКУ «УКРЕКСІМБАНК» 42 2.1 Характеристика банку 42 2.2 Емітуваня платіжних карток 48 2.3 Інтернет банкінг і сис...
...було використано сучасну прогнозну економіко математичну модель. В результаті розрахунку було встановлено, що капіталовкладення є ефективними, бо коефіцієнт ефективності перевищує 1. ЗМІСТ Стор. ВСТУП РОЗДІЛ 1.
...прибутку підприємства на основі використання математичного моделювання Висновки Список використаних джерел Додатки
Методика організації і проведення математичних ігор 3.4. Дослідницька діяльність і експериментування 3.5. Методика використання творчих завдань ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
...пп „екватор” із застосуванням економіко математичних методів та моделей 3.1. Оптимізація цінової політики як один з методів збільшення прибутку на підприємстві 3.2.
...Черкасихліб» 3.4 Застосування економіко математичних методів для прогнозування рівня рентабельності на ВАТ «Черкасихліб» Висновки Література Додатки
Сучасні математичні моделі ризик менеджменту у банківській сфері …69 3.2. Методичні рекомендації щодо мінімізації банківських ризиків на основі трансфертного підходу ………………………………………………………….
Застосування економіко математичних методів та моделей для забезпечення якості продукції 3.5. Удосконалення системи якості підприємства Розділ 4.
Математичні моделі інформаційно пошукової системи 2.1.6. Класифікація інформаційно пошукових систем 2.2. Історія розвитку інформаційно пошукових систем РОЗДІЛ 3.
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1.1 Історія становлення та розвитку соціальної нерівності українського населення 1.2 Поняття соціальної стратифікації суспільства, визначення її ролі та необхідності 1.3 Основні економічні групування населення як передумова поділу його на стани 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІЧНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2007 2009 РОКИ 2.1 Аналітична оцінка стану, структури та динаміки насел...
...рівня сформованості цих вмінь залежить математична підготовка учнів початкових класів і результативність вивчення математики у наступних.
...рівня сформованості цих вмінь залежить математична підготовка учнів початкових класів і результативність вивчення математики у наступних.
...аналізу основних засобів засобами економіко математичного моделювання 3.3 Обгрунтування доцільності проведення внутрішнього аудиту основних засобів 3.4 Прогнозування діяльності підприємства з урахуванням запропонованих заходів Висновки ...
...біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний кофе, півтора роки, 26,7 відсотків, два місяця, три десятка, двадцять чотири депутата, півтора кілограму. б)Відкорегуйте речення.
...підприємства 3.3 Застосування економіко математичних методів для прогнозування рентабельності діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки
(Необхідно побудувати математичну модель для системи автоматизованого управління). Висновки Література
Економіко математичний метод. «Дерево рішень»……………………………….86 РОЗДІЛ ІV Охорона праці 4.1.Охорона праці……………………………………………………………………….90 Висновки Список використаних джерел…………………………………………………………107 Додатки
...двигуна 5.4.2 Розробка математичної моделі АД 5.4.2.1 Нерухома система координат а в 5.4.2.2 Рухома система координат d q, ...
Економіко математичні методи і моделі Висновок Список використаних джерел В результаті SWOT – аналізу було вироблено стратегії організації: Досягати росту виробництва на 15% ...
...типи моделей: фізичні, аналогові і математичні (символічні).Етапи побудови моделі такі: постановка задачі, визначення інформаційних обмежень, перевірка на вірогідність, реалізація висновків і відновлення моделі.
...біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний кофе, зубна біль, далекий путь, двадцять чотири депутата 4. Додайте іменники в родовому відмінку до поданих слів Більшість, ...
...це статуси Олімпійського чемпіона, кандидата математичних наук, банкіра, студента, дружини, оскільки .....
...технічного та організаційного прогресу Економіко математична модель Висновки Список використаної літератури Додатки
Аналіз експериментальної роботи за допомогою математичної статистики Висновки до третього розділу Висновки Рекомендації Література Додаток
Математичне забезпечення.............................................................................104 3.3. Організаційне, технічне і програмне забезпечення………………….…….110 3.3.1 Опис організаційного забезпечення………………………….…...110 3.3.2.
45 3.4 Економіко математичне обґрунтування ефективності надання депозитних послуг ………………………………………………...… 48 4 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ТА ПРОПОЗИЦІЙ,ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ 4.1 Економічне обґрунтування ...
Математичні основи соціологічних досліджень. (любая одна тема) Задачи к теме 5 Задача. 1. Річний обсяг робіт слюсарно складального цеху становить 540000 ...
...відхилень використовують не економічний, а математичний підхід;  відносні відхилення – розраховуються по відношенню до інших величин і виражаються у відсотках. Частіше відносне відхилення обчислюється по відношенню до ...
Економіко математичне моделювання стратегії інноваційної діяльності ТОВ "Арлекіно" ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...портфельна теорія базується на економіко математичних методах та моделях, активно застосовує комп’ютерну техніку. Підсумовуючи результати проведеного аналізу кредитного портфеля ПАТ «Сведбанк», можемо констатувати незадовільну його ...
...а також вставка в документ математичних формул 1. Послідовність дій для вставки діаграми в текст. 2. Які типи діаграм Вам відомі? 3.
...їх вирішення за допомогою логіко математичних методів): Навч. посібник. – К.: Вид. АртЕк, 1997. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 ...
...гіпотезу про можливі типи статистико математичних функцій з метою одержання теоретичних рівнів тренду; б) синтезувати можливі трендові моделі, адекватні емпіричному розподілу; в) розрахувати теоретичні рівні тренду ...
...методичний підхід з використанням економіко математичного методу таксономії. Визначено економічні показники побудови узагальнювальних коефіцієнтів рівнів мотивації власників, менеджерів та спеціалістів, робітників, на підставі яких можна узгодити ...
...аналітичний, оптимізації планових рішень, економіко – математичне моделювання. При плануванні необхідно, вибирати найбільш вигідні варіанти капіталовкладень, враховувати собівартість тощо. В сучасних економічних умовах основним документом фінансового планування ...
Побудовано структурну схему системи, розроблено математичний апарат, інформаційне забезпечення для реалізації більш досконалого рішення даної задачі. Для досягнення цього був використаний метод аналізу існуючої системи на ...
...науки в її складі виділилися: математична статистика, загальна теорія статистики, соціально економічна статистика, галузеві статистики. Економічна статистика як галузь єдиної статистичної науки, спираючись на положення загальної ...
Математична школа в політичній економії 263 Розділ Х. Економічна думка в Росії 266 1. Економічна думка на початку ХІХ ст.
...зміни в діяльності підприємства; б) математичний опис взаємозв'язку витрат та їхніх чинників; в) залежність витрат від обсягу виробництва продукції. Практична частина Підприємство виготовляє декоративні вироби ...
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.