Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-247 з 247 за запитом математичних

...питань банківської справи, аналітичні, економіко математичні, статистичні збірники, матеріали перводичної преси, статистичні методи дослідження. Наукова новизна полягає у розкритті можливостей комерційних банків щодо гнучкого і адекватного ...
...30, 32, 34, 35); • фізико математичний ліцей, колегіум «Берегиня»; • спеціалізовану загальноосвітню школу з вадами слуху (№3 загально освітня вечірня (змінна) школа І ІП ступенів; • 2 установи ...
...себе статистичні, бухгалтерські та економко математичні методи фінансово економічного аналізу підприємства? 2. Що розуміється під поняттям „фінансова звітність”, яка її мета? 3.
...та якісного аналізу, використанням методів математичної статистики. Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: вперше досліджувався взаємозв’язок між рівнем потягу до самоактуалізації та рівнем креативності особистості.
...комплексної розрахункової робот из курсу математичної статистики 1. Вихідні дані Для прогнозування курсу деякої місцевої валюти фінансовий менеджер протягом року вивчає її курс відносно долару США, ...
...комплексної розрахункової робот з курсу математичної статистики 1. Вихідні дані Для прогнозування курсу деякої місцевої валюти фінансовий менеджер протягом року вивчає її курс відносно долару США, ...
...комплексної розрахункової робот из курсу математичної статистики 1. Вихідні дані Для прогнозування курсу деякої місцевої валюти фінансовий менеджер протягом року вивчає її курс відносно долару США, ...
...комплексної розрахункової робот з курсу математичної статистики 1. Вихідні дані Для прогнозування курсу деякої місцевої валюти фінансовий менеджер протягом року вивчає її курс відносно долару США, ...
Математичне сподівання і середнє квадратичне відхилення цієї величини відповідно дорівнює 30 і 20. Знайти ймовірність того, що відхилення за абсолютною величиною ...
Розрахований рівень ризику за математичною моделлю ймовірностей було з’ясовано, що ризик може коливатися у межах від 5% до 64%.
...якщо аргумент розподілений нормально, причому математичне сподівання X дорівнює 2 і середнє квадратичне відхилення дорівнює 0,5. Задача № 16 Маємо вибірку з 20 елементів: 6, 6, 9, ...
...гіпотез про походження планет, доказів математичних теорем та способів використання ядерної енергії. Форма звітності для завдання 1.2 Питання Відповідь. Аргументація Чи можуть зазначені об'єкти ...
...заснована на вживанні сучасних економіко математичних, імовірнісних і статистичних методів. Крім того, значення рейтингу в даному випадку прямо вказує на вірогідність надійного функціонування кредитної установи в ...
...ознак розвитку окремого підприємства, формування математичного апарату, забезпечення сталого економічного зростання та фінансової рівноваги.
...конкурентними перевагами на підприємстві, економіко математичної моделі з оптимізації складу заходів з формування конкурентних переваг і підвищення конкурентного потенціалу підприємства. Реалізація сукупності розроблених теоретико методологічних положень ...
...комунікації в Україні та Чехії); Математичне когнітування (визначено модель розвитку спеціальних подій у формуванні позиції образу країн). порівняльний аналіз (порівнюється і виокремлюється псевдоподія від реальної події); ...
...їх вирішення за допомогою логіка математичних методів). – К.АртЕк., 1997. 29. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л., 1973. 30. Яценко С.С.
Розрахований рівень ризику за математичною моделлю ймовірностей було з’ясовано, що ризик може коливатися у межах від 5% до 64%.
математичні концепції b. ідеї c. методи діяльності d. правильні всі відповіді Question 14 Не є об’єктами авторського права: a.
...та дедукції, статистичні та економіко математичні методи, методи абстрагування та моделювання. Робота складається із вступу, чотирьох розділів і висновку, що викладено на 119 сторінках друкованого тексту.
...та дедукції, статистичні та економіко математичні методи, методи абстрагування та моделювання. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Результати дослідження дають змогу сформулювати наступні положення: 1.
...експертних оцінок; наукового передбачення; методи математичного моделювання економічних процесів та актуарних розрахунків прогнозу; для оцінки ефективності заходів реформування – порівняльно економічний; Інформаційною базою дослідження є законодавчі та ...
...аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, математичні методи. Інформаційним забезпеченням для застосування зазначених вище методів дослідження слугували показники фінансово господарської діяльності підприємств.
...аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, математичні методи. Інформаційним забезпеченням для застосування зазначених вище методів дослідження слугували показники фінансово господарської діяльності підприємств.
методи математичного прогнозування c. методи парної і множинної кореляції d. метод «експертних оцінок» Question 7 Метод Дельфі використовується в тих випадках, коли: ...
...володіти вищою математикою, теорією ймовірностей, математичним програмуванням, то даний програмний продукт автоматизує ці складні розрахунки і забезпечить отримання найточніших результатів. На мою думку, даному підприємству, яке ...
...банку були використані методи економіко – математичного моделювання. Практичне значення даної теми дипломної роботи полягає у тому, що знання теми забезпечує системний аналіз норм чинно¬го банківського ...
...оцінок, системний аналіз результатів дослідження, математична обробка його результатів. Практичне значення одержаних результатів. Положення і висновки теоретично експериментального дослідження підтверджені практикою і можуть бути рекомендовані до ...
...нормативу поточних активів необхідно використовувати математичні економічні моделі транспортна задача, керування запасами; використання ефекту фінансового левериджа, можливе лише в тому випадку, якщо коефіцієнт фінансового левериджа ще ...
...експериментальних даних із застосуванням методів математичної статистики.
У третьому розділі використано економіко математичні методи щодо розрахунку коефіцієнту ризику та логічні підходи. Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що ...
Мати гарні математичні здібності. 7. Відрізнятися турботою про підлеглих. Question 18 Першорядними завданнями для подолання кризи в Україні є: a. 1.
Дисконтування за простими відсотками: математичне та банківське. 126.Зміст нарощення складними відсотками. Множник нарощення і його економічний зміст. 127.Порівняння росту за складними та простими ...
математичні ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 Термін „екологія” вперше було запропоновано в: a. 1866 р. b. 1668 р. c.
...нормативу поточних активів необхідно використати математичні економічні моделі транспортне завдання, керування запасами. Також зробивши аналіз фінансового стану ПП “КІПП”, можна запропонувати такі шляхи поліпшення, як: 1.
Математична школа маржиналізму (лозаннська) – Г.Госсен, А.Курно, В.Парето, Л.Вальрас. Завдання №18 1. Особливість інституціоналізму як течії економіч¬ної ...
математичні методи Question 7 Матриця Бостонської консультативної групи характеризується наступними параметрами: a. частка ринку, яку займає кожний продукт b.
програмно математичні b. екологічні c. фізіологічні d. радіоелектронні Question 10 До заходів, які гарантують економічну безпеку на рівні підприємства, відносять ... a.
Зміни економіко математичного моделювання b. Створення технологічних процедур c. Всі відповіді вірні d. Зміни в підходах та методах управління організацією Question 8 Який ...
Балансовий метод це: економіко математичне моделювання; розрахунково аналітичний метод; метод балансування підсумкових показників; нормативний метод 99. Оперативний фінансовий контролінг включає в себе: бюджетний контроль; систему ...
математичні здібності 3. здатність до творчості 4. художня діяльність 111. Про складові якої культури педагога йде мова: «Засвоєння гуманістичних принципів моралі, ...
...аналізу — порівняння, елімінування, узагальнення, статистичних, математичних методів тощо. 3. Основи аналізу фінансової стійкості (стабільності) підприємства. Поняття фінансової стійкості (стабільності) підприємства. Типи фінансової стійкості.
методи математичного моделювання Question 2 Результат зіставлення річної економії та витрат на розробку і впровадження стандарту, які приведені до одного розрахункового року ...
« 1 2 3 4 5

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.