Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2311 за запитом матеріалами

Структура витрат підприємства: матеріальні витрати, % заробітна плата основних робітників,% витрати на управління та обслуговування виробництва,% 3. В плановому періоді очікуються наступні зміни: а) підвищення ...робітників,% 3, г) ціни на матеріали підвищаться,% 0, д) зменшення норм використання матеріалів 0, е) підвищення витрат на обслуговування та управління виробництвом,% Задача Розрахувати в плановому році розмір ...
...операції Сума На підприємство надійшли матеріали від постачальника 2300 460 До каси надійшла остання частина внесків засновників до статутного капіталу 3000 На поточний рахунок з каси ...погашена заборгованість перед постачальниками за матеріали 5500 На виробництво направлені матеріали в повному обсязі для переробки 6300 З поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на ...
...наступного місяця 6 Норми витрат матеріалів (грн./шт.) 1, 7 Запас матеріалів на початок квітня (тис. грн.) 5, 8 Запас матеріалів на кінець періоду: % від потреби ...
; 3) сплачено постачальнику за доставку матеріалів – 300 грн., ПДВ – 60 грн., усього – 360 грн.; 4) реалізовано основні засоби: первісна вартість – 4 000 грн.... Підприємством здійснена передоплата постачальникові за матеріали на суму 50 000 грн., ПДВ – 10 000 грн. Під час приймання встановлена недостача матеріалу на суму 300 грн.
...підприємствами малих форм господарювання у матеріальні активи і лише 4% у нематеріальний основний капітал. Пояснюється це тим, що чим більше у малого підприємства власних ресурсів, тим ...на придбання обладнання, запуск виробництва, матеріалів згідно виконаних розрахунків, будуть повернуті інвесторові з виплатою 18 % річних. Здійснення даного проекту передбачає певні ризики і проблеми, а саме ...
...операції Сума На підприємство надійшли матеріали від постачальника 3050 610 До каси надійшла остання частина внесків засновників до статутного капіталу 9000 На поточний рахунок з каси ...погашена заборгованість перед постачальниками за матеріали 3660 На виробництво направлені матеріали в повному обсязі для переробки 3000 З поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на ...
...язаних зі складуванням та зберіганням матеріалів, прийнята в розмірі 6% від середньої вартості складського запасу. З урахуванням особливостей матеріалу та застосовуваної технології максимальний термін зберігання цементу ...
...язаних зі складуванням та зберіганням матеріалів, прийнята в розмірі 6% від середньої вартості складського запасу. З урахуванням особливостей матеріалу та застосовуваної технології максимальний термін зберігання цементу ...
...язаних зі складуванням та зберіганням матеріалів, прийнята в розмірі 6% від середньої вартості складського запасу. З урахуванням особливостей матеріалу та застосовуваної технології максимальний термін зберігання цементу ...
...язаних зі складуванням та зберіганням матеріалів, прийнята в розмірі 6% від середньої вартості складського запасу. З урахуванням особливостей матеріалу та застосовуваної технології максимальний термін зберігання цементу ...
На підприємство надійшли матеріали від постачальника 2600 520 2. До каси надійшла остання частина внесків засновників до статутного капіталу 9000 3....погашена заборгованість перед постачальниками за матеріали 3120 5. На виробництво направлені матеріали в повному обсязі для переробки 9000 6. З поточного рахунку до каси надійшли грошові ...
...язаних зі складуванням та зберіганням матеріалів, прийнята в розмірі 6% від середньої вартості складського запасу. З урахуванням особливостей матеріалу та застосовуваної технології максимальний термін зберігання цементу ...
Відпущені матеріали зі складу в основне виробництво 2. Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва 3.... Надійшли матеріали на склад від постачальників 6. Оплачені рахунки постачальників за матеріали з поточного рахунку в національній валюті 7.
...язаних зі складуванням та зберіганням матеріалів, прийнята в розмірі 6% від середньої вартості складського запасу. З урахуванням особливостей матеріалу та застосовуваної технології максимальний термін зберігання цементу ...
...язаних зі складуванням та зберіганням матеріалів, прийнята в розмірі 6% від середньої вартості складського запасу. З урахуванням особливостей матеріалу та застосовуваної технології максимальний термін зберігання цементу ...
...економії за рахунок скорочення витрат матеріалів,заробітної плати і відповідно відрахувань на соціальні заходи. Тому доцільним є запропонувати шляхи зниження витрат на виробництво та збільшення, таким ... Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 Основні показники діяльності підприємства Таблиця 2 Показники ліквідності та платоспроможності ЗАТ «Графія Україна» Таблиця 3 Показники фінансової стійкості ...
...наступні порушення: фактичні кількості виданих матеріалів по вимогах превищували кількості, зазначені в них, були виявлені арифметичні помилки в вимогах на відпуск матеріалів на виробництво і непродуктивні втрати ...
...її виготовлення використовується багато різних матеріалів. Перевірка якості тари при надходжені товарів, обережне ставлення при відкритті, організація малого ремонта в торгових підприємствах, своєчасне повернення її тарозбиральним ...тим самим з економити значні матеріальні ресурси, збільшити свій прибуток. Зменшення витрат, пов’язаних із реалізацією товарів народного споживання і збільшення рентабельності торговлі можуть бути досягнуті ...
Відпущені матеріали зі складу в основне виробництво 2. Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва 3.... Надійшли матеріали на склад від постачальників 6. Оплачені рахунки постачальників за матеріали з поточного рахунку в національній валюті 7.
матеріальні, кваліфіковані; b. формальні, привілейовані. c. формальні, матеріальні, усічені; Question 5 Об’єктом злочину є: a. матеріальні цінності; b. суспільні відносини.
Матеріалами для дослідження були підручники, посібники з економіки підприємства, наукові роботи, фактологічний матеріал Держкомстату, тощо. Практичне значення курсової роботи полягає в ...
Основний капітал – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам ...на придбання обладнання, запуск виробництва, матеріалів згідно виконаних розрахунків, будуть повернуті інвесторові з виплатою 18 % річних. Рентабельність проекту = чистий прибуток за рік / сукупні витрати за рік ...
...підприємствами малих форм господарювання у матеріальні активи і лише 4% у нематеріальний основний капітал. Пояснюється це тим, що чим більше у малого підприємства власних ресурсів, тим ...на придбання обладнання, запуск виробництва, матеріалів згідно виконаних розрахунків, будуть повернуті інвесторові з виплатою 18 % річних. Здійснення даного проекту передбачає певні ризики і проблеми, а саме ...
...документа¬цією, інструментами, механізмами, пристроями, матеріалами, які застосовуються в деревообробній промисловості. Вчитель повинен чітко спланувати організацію проектної діяльності і починати потрібно з складання тематичного планування, що ...етапів учні узагальнюють вивче¬ний матеріал, включаючи його в загальну систему своїх знань і вмінь. На технологічному етапі учень виконує технологічні операції, корегує свою діяльність, здій¬...
: 7 400 – сировина і матеріали 7 250 – МШП 150 23 Виробництво 3 600 26 Готова продукція 31 Каса 25 31 Рахунки в банках 17 350 ... 1 Оприбутковано сировину і матеріали від вітчизняних постачальників (без ПДВ) 4 350 Відображено податковий кредит з ПДВ ? 2 Оприбутковано МШП (строком експлу¬атації менше ніж ...
Перелік графічного матеріалу: Рис. 1. Послідовність оцінки інвестиційної привабливості підприємства Рис. 2. Визначення показника ВСД за графічним методом Таблиця 1 Технічні характеристики напольних ...рік) Таблиця 7 Витрати на матеріали Таблиця 8 Сировина, матеріали та комплектуючі вироби Таблиця 9 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань обладнання Таблиця 10 Витрати на оплату праці ...
: 7 400 – сировина і матеріали 7 250 – МШП 150 23 Виробництво 3 600 26 Готова продукція 31 Каса 25 31 Рахунки в банках 17 350 ... 1 Оприбутковано сировину і матеріали від вітчизняних постачальників (без ПДВ) 4 350 Відображено податковий кредит з ПДВ ? 2 Оприбутковано МШП (строком експлу¬атації менше ніж ...
...аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу і залученням всіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію; академічні розрахунки і моделі; матеріали таблиць; графічні ілюстрації тощо.
...праці робітнику підприємства були продані матеріали за купівельною вартістю на суму 1920 грн., у тому числі ПДВ. Бухгалтерські записи: 1. Продані робітнику матеріали за ціною придбання: Д т ...
...дозволяє спланувати закупівлю сировини і матеріалів безпосередньо під замовлення клієнта або поточний план. Особливо зручна на підприємствах, які при виробництві якого небудь товару або продукту використовують ...кількість найменувань початкової сировини і матеріалів. Дозволяє раціонально розподіляти засоби, що поступають, протягом місяця, автоматично визначає наявність залишків на складі і на виробництві.
...щодо обліку та збереження будівельних матеріалів, не призначивши відповідальну особу, яка б вела облік матеріалів, що відпускаються підприємству, не здійснив ніяких дій щодо збереження цементу, який ...
...мають способи навчання, розташування навчального матеріалу, навчальний план, програма, принципи навчання й, нарешті, мети й завдання навчально виховної роботи в цілому. Оскільки прийоми викладання пейзажного живопису виробляються відповідно до матеріалу викладання, то в кожному шкільному ...
Робота виконана на матеріалах СТОВ «Перемога» Проаналізувавши основні показники, що комплексно характеризують господарську діяльність підприємства можна побачити, що на підприємстві Значення коефіцієнта загальної ліквідності, ... Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1.2 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу Таблиця 1.3 Огляд ...
...447 2 Структурв витрат підприємства: матеріальні витрати % 78 заробітна плата основних робітників % 15 витрати на управління та обслуговування виробництва % В плановому році очікуються наступні зміни: а).... ціни на матеріали підвищаться (+), зменьшаться ( ) % 1,3 д). Зменшення норм використання матеріалів % 1,3 е). Підвищення витрат на управління та обслуговування виробництва % 0 Проаналізувати ...
...стилю в ділових та інформаційних матеріалах; збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції; розробка, впровадження і супровід програмних засобів ЕОМ, ... Перелік графічного матеріалу Рис 1.1 Генезис теорії конкурентних переваг Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формування конкурентних переваг ...
...наступного місяця 6 Норми витрат матеріалів (грн./шт.) 1, 7 Запас матеріалів на початок квітня (тис. грн.) 5, 8 Запас матеріалів на кінець періоду: % від потреби ...
...затрат Вироби А Вироби Б Матеріали (за собівартістю) 4905 Основна заробітна плата 2136 Додаткова заробітна плата 250 Відрахування на соціальні заходи 1049 Витрати на утримання і ...швидкозношувальні предмети» 201 «Сировина і матеріали» 210 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 230 30 «Каса» ...
...затрат Вироби А Вироби Б Матеріали (за собівартістю) Основна заробітна плата Додаткова заробітна плата Відрахування на соціальні заходи Витрати на утримання і експлуатацію устаткування Загальновиробничі витрати ...швидкозношувальні предмети» 201 «Сировина і матеріали» 210 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 230 30 «Каса» ...
...стилю в ділових та інформаційних матеріалах; збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції; розробка, впровадження і супровід програмних засобів ЕОМ, ... Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Еволюція трактування терміна «потенціал» в економічній літературі [34] Рис. 1.1. Загальна класифікація методів оцінки підприємства та ...
...і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків. Зниження витрат виробництва і собівартості продукції є однією з основних якісних характеристик роботи промисловості і ... Знижуючи собівартість сировини і матеріалів, можна спростити процес виготовлення напівфабрикату і заощадити на цьому відому суму витрат. Однак ця міра може викликати додаткові витрати на ...
...замовника з його чи своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу. Особливості договору підряду полягають у тому що: предметом договору підряду є ...свій ризик з використанням власних матеріалів, або матеріалів замовника; сторонами договору підряду можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність ...
Матеріальні збитки, завдані майну фірми внаслідок пожежі b. Збитки чистого прибутку плюс фіксовані в полісі витрати c....втрати або пошкодження сировини та матеріалів внаслідок настання визначеного договором страхування страхового випадку e. Все наведене вище Question 6 Страхова сума своєю базою має: a.
Матеріальні збитки, завдані майну фірми внаслідок пожежі b. Збитки чистого прибутку плюс фіксовані в полісі витрати c....втрати або пошкодження сировини та матеріалів внаслідок настання визначеного договором страхування страхового випадку e. Все наведене вище Question 6 Страхова сума своєю базою має: a.
Матеріальні активи підприємства були застраховані на 60 млн грн, що становить 50 % від їх оцінки. Після укладення договору підприємство додатково закупило ...ремонту включає: а) вартість нових матеріалів та вартість ремонтних робіт; б) вартість ремонтних робіт; в) вартість нових матеріалів, необхідних для відновлення елементів оздоблення. 10.
...потужну національну мережу гіпермаркетів будівельних матеріалів з широким асортиментом товарів. Для покупців існує можливість знайти все необхідне для будівництва та облаштування оселі в одному місці «під ...К” є так звані POS матеріали. До них належать плакати різних форматів, наклейки, стенди, прапори, гірлянди. Більшість POS матеріалів підприємству надають дистриб’ютори будматеріалів.
...і нормативної бази та інструктивних матеріалів обліку і аудиту формування собівартості продукції; 2) досліджено організацію різних видів обліку собівартості продукції на ВАТ „Продтовари”; 3) проведений аудит ...собівартості хлібопродукції проведено на практичних матеріалах ВАТ „Продтовари”. За 2004рік підприємство отримало валових прибутків 103,0 тис.грн. Для визначення подальшого зниження собівартості хлібопродукції було проведено:  аналіз ...
...транспортного засобу при визначенні розміру матеріаль¬ного збитку; г) погіршення зовнішнього вигляду автомобіля внаслідок страхово¬го випадку; д) усі варіанти правильні. 5....окремі конструктивні елементи; в) будівельні матеріали. 2. В Україні за договором страхування будівель страхова оцінка має дорівнювати: а) будь якій вартості; б) первісній вартості; в) дійсній ...
...менш радянські криміналісти накопичували емпіричний матеріал, вирішували задачі криміналістичної науки, використовували її реко мендації в практиці розслідування різноманітних злочинних посягань. Узагаль нення багатого емпіричного матеріалу стало основою для формування в ...
...діяльності витрат на оплату праці, матеріальні витрати тощо). Дані аналізу дозволяють стверджувати, що в Облспоживспільці не ефективно використовуються основні засоби, оборотні активи, власний капітал.... Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Склад джерел находження та напрями витрачання грошових коштів підприємства Таблиця 1.2 Розкриття поняття «грошових потоків» різними ...
...питому вагу займають сировина та матеріали і на кінець 2002 року сировина та матеріали також мають найбільшу долю – 45,96%. Розрахунок свідчить про те, що росту ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.