Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2311 за запитом матеріалами

Вступ…………………………………………………………………………………...3BR> 1.Роль і функції роздрібного підприємтсва………………………………………….5BR> 2.Коротка економічна характеристика роздрібного підприємтсва……………........
ВСТУП ………………………………………………………………………. 3 Розділ I. ГОЛОВНІ АСПЕКТИ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ ЯК ЗАСОБУ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ………. 6 1.1.
ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Історіографія проблеми та джерельна база дослідження……………..
Вступ Розділ 1. Теоретичні та методичні засади оцінки фінансової діяльності підприємства житлово комунального господарства 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретично методичні основи розвитку житлово комунального господарства 1.1. Загальна характеристика галузі та основи її ...
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1 ВИКОРИСТАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ І МЕТАФОР У ПОЛІТИЧНОМУ ТЕКСТІ……………………………………………….
ВСТУП 3 1 СТАН СПОЖИВНОГО РИНКУ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ 5 2 ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ АСОРТИМЕНТ І ЯКІСТЬ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ 9 ...
...рахунку попередню оплату постачальнику за матеріали (вкл. ПДВ) 24000,00 2. Отримано від постачальника попередньо оплачені матеріали (опер.1) Розбіжностей при прийманні матеріалів не виявлено Суми ...
Дидактичні основи використання наочно ілюстративного матеріалу в період навчання грамоти ……………………………….…..С. 7 1.1. Психолого педагогічні умови використання наочно ілюстративного матеріалу в навчальній діяльності першокласників…...…………С.
...трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині “ трансплантація визначена як спеціальний метод лікування,що полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини чи у ...
...Question 1 До основних лакофарбових матеріалів відносять: a. всі відповіді правильні b. лаки, фарби, емалі, пасти, мастики c. лаки, фарби, емалі, ґрунтовки, шпаклівки Question 2 За ... класи Question 4 Лісові матеріали класифікують за такими ознаками: a. порода, призначення, спосіб обробки, формою, кольором b. порода, щільність, ступінь твердості, призначення, спосіб і ступінь ...
...10000; розрахунки зі страхування – 5000; матеріали – 170000; нерозподілений прибуток – 105000; незавершене виробництво – 193000; готова продукція – 85200; поточний рахунок в банку – 87000; статутний капітал – 762000; нематеріальні активи – ...; витрачено на виробництво продукції матеріали – 8400 грн.; відображено надлишок матеріалів, виявлених під час інвентаризації – 124 грн. Індивідуальне завдання 3 за темою «Облік основних засобів».
...підлягають вирішенню експертом (експертами); – назвати матеріали, які надсилаються на експертне дослідження, вимоги, що ставляться до їх оформлення; – спрогнозувати значення висновку експерта для розслідування злочину: 1....підстав знайдені на місці події матеріальні об’єкти як матеріальні сліди злочину; указати окремо, яке значення має класифікація слідів для розслідування злочину: 1.1.
Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання матеріальних запасів 2. Практичні аспекти обліку матеріальних запасів та аналізу ефективності їх використання на Черкаському ...на вивчення даних про використання матеріалів на підприємстві, розробку шляхів раціоналізації обліку матеріальних запасів, вдосконалення виробництва з тією метою, щоб зменшити невиробниче використання матеріалів, запобігти нагромадженню ...
У підприємства «Рута» матеріальні оборотні кошти складають 200 000 тис. грн, дебіторська заборгованість на 1.01 звітного року – 100 000 тис.... Всі матеріальні оборотні кошти необхідні для виробництва, надлишкових запасів та безнадійної дебіторської заборгованості не має, грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення – 10 ...
...темі, допомагає відібрати найбільш істотний матеріал. Добір і систематизація матеріалу (вивчення джерел і літератури, добір фактів, їх аналіз і узагальнення). 4.
У підприємства "Рута" матеріальні оборотні кошти складають 200.000 тис.грн., дебіторська заборгованість на 1.01. звітного року 100.000 тис.грн.... Всі матеріальні оборотні кошти необхідні для виробництва, надлишкових запасів та безнадійної дебіторської заборгованості – не має, грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення – 10....
...Кредит Контрольний рахунок фінансового обліку Матеріали 20000 Незавершене виробництво 8700 Готова продукція 2300 Разом 31000 У звітному періоді відбулися такі господарські операції: № п/п Зміст операції ...загальногосподарському персоналу разом 3 Відпущено матеріали зі складу: в основне виробництво на загальновиробничі потреби на потреби з реалізації продукції для утримання заводоуправління разом 4 Списуються витрати ...
Текстуальний виклад осново матеріалу. 11. Формулювання висновку, узагальнення. 12. Література для студентів. 13. Література для викладача. 14. Інформаційні, навчально методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік).
...виробничих запасів належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, інші матеріали ...
...Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 23 “Матеріали і продукти харчування”, 24 “Готова продукція” і 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва”. Контроль запасів поділяється на попередній, поточний і подальший та ...обстеження, контрольні закладення сировини і матеріалів, лабораторний аналіз і експертна оцінка. Досліджуючи практичні аспекти обліку запасів на прикладі Дніпродзержинської середньої загальноосвітньої школи № 41, яка є закладом ...
...право включає в себе: а) матеріальні та процесуальні норми; б) лише матеріальні; в) лише процесуальні; г) адміністративні. Адміністративний процес у широкому розумінні включає в себе: а) ...
При списанні запасів сировини, матеріалів, готової продукції використовувати метод середньозважених розрахунків. Підприємство працює в нормальному режимі, і всі загальновиробничі витрати слід розподілити по замовленням пропорційно ... Матеріал для виконання завдання: 1. Сальдо по рахункам на початок : грн. Табл.1, Код рахунку Дебет Кредит 10 200 000 13 ...
Завдання матеріали та методика аналізу основного виробництва 3.2. Аналіз прямих матеріальних витрат 3.3. Аналіз структури і динаміки витрат основного виробництва ...займають витрати на сировину й матеріали, які складають 28,94% від собівартості товарної продукції. Це говорить про матеріаломісткість виробництва. Також аналіз показав, що значне місце займають ...
підвищення витрат матеріалів b. рівномірне споживання енергії c. підвищення витрат сировини Question 7 Технологічна система – це: a. множина не пов’язаних між собою ... матеріали, які повинні мати високі коефіцієнти тертя b. усе вище перелічене c. матеріали з малою міцністю d.
Матеріали 5. Заборгованість до Пенсійного фонду 6. Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці 7. Заборгованість підзвітних осіб, 8.... Сировина і матеріали 13. Незавершене виробництво 14. Готова продукція 15. Товари І6. Заборгованість до бюджету по податках 17. Каса 18. Заборгованість постачальникам 19.
Підводячи підсумки вище викладеному матеріалу, можна зробити наступні висновки щодо фінансово економічної діяльності підприємства. Аналізуючи основні показники господарської діяльності ВАТ "Іркліївський маслосирзавод", відмічаємо деяке зниження ...знаходяться в обороті, а запаси матеріалів в сумі 1606,6 тис. грн. є страховкою на випадок підвищення цін на них. Хоча зростання в той же час ...
...відповідність фактичних розмірів запасів та матеріалів нормативним Проаналізувати стан складських запасів сировини та матеріалів; Зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Матеріал Середньо добове витрачен ня ...
...обгрунтована їх класифікація, тобто групування матеріалів за їх функціональним призначенням. Важливим елементом організації обліку запасів є також оцінка або грошовий вираз їхньої вартості....Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 23 “Матеріали і продукти харчування”, 24 “Готова продукція” і 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва”. Контроль запасів поділяється на попередній, поточний і подальший та ...
Оформлення повинно було здійснюватися з матеріалів та за ескізами Сірченка. Строк виконання замовлення становив один місяць. Керівник ТОВ звернувся до юрисконсульта з проханням підготувати відповідний проект ...язався придбати для Марченко будівельні матеріали. Коли будівельні матеріали були придбані, Марченко відмовився від прийняття матеріалів і відшкодування їх вартості Хребтову, посилаючись на те, що матеріали ...
...виробничих запасів належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, інші матеріали ...
...СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Термін «матеріальні ресурси» широко увійшов у науковий лексикон в таких економічних науках, як економічна теорія, мікроекономіка та економіка підприємства. Матеріальні ресурси – збірний термін, який означає ...
...Розрахувати норматив виробничих запасів конструкційного матеріалу СМ 030 у натуральному та вартісному вираженні, користуючись наведеними далі вихідними даними. 1. Згідно з виробничою програмою підприємства споживання конструкційного матеріалу становить 4880 т/рік. 2.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, м2 3,2 3,13 8. Ціна одиниці матеріалу, грн 28 28 9.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, м2 8. Ціна одиниці матеріалу, грн 9. Умовно постійні витрати на одиницю продукції,грн 22,9 ** 10.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, м2 3,2 3,13 8. Ціна одиниці матеріалу, грн 28 28 9.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, м2 8. Ціна одиниці матеріалу, грн 9. Умовно постійні витрати на одиницю продукції,грн 22,9 ** 10.
...витратах, щоб підприємство раціонально використовувало матеріали на виробництво того чи іншого матеріалу, зменшення відходів, або і можливо в переробці повторне використання (наприклад: на нашому підприємстві це ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.