Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3264 за запитом методика

...собівартість кожного виду продукції за методикою повного включення витрат до собівартості продукції. Установіть ціну на продукцію залежно від бажаної норми прибутку 3. Визначте собівартість виробів за методикою неповних витрат, обчісліть маржинальний дохід ...
...і матеріальних ресурсів; o запропоновано методику оцінки рівня прогнозованих економічних показників підприємства; o визначено зміст поняття “стратегія підприємства” з урахуванням економічних зв'язків і відносин, які ...резервів використання ресурсів на перспективу; методики ефективності використання стратегії підприємства, яка дозволить визначити резерви використання ресурсів та прогнозувати розвиток підприємства в подальшій перспективі; методики факторного аналізу, ....
...і матеріальних ресурсів; o запропоновано методику оцінки рівня прогнозованих економічних показників підприємства; o визначено зміст поняття “стратегія підприємства” з урахуванням економічних зв'язків і відносин, які ...резервів використання ресурсів на перспективу; методики ефективності використання стратегії підприємства, яка дозволить визначити резерви використання ресурсів та прогнозувати розвиток підприємства в подальшій перспективі; методики факторного аналізу, ....
Методи та методики психологічної корекції Послухайте скарги батьків та запропонуйте оптимальні, на Вашу думку, методи психологічної корекції. 1.... При виконаннi проективних методик спостерiгаються висока тривожнiсть, фрустрованiсть. 2. Розробіть план корекційних заходів у даному випадку. Тимко, 13 років.
Методика формування ціни імпортних товарів. 7. Особливості обліку авансів при імпортних операціях. 8. Методика розрахунку ПДВ при імпорті. 9. Імпорт це ......
Методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. 9. Як класифікують джерела коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства? 10. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості.... Методика розрахунку відповідних показників. 6. Як класифікуються поточні пасиви за терміновістю погашення? Оцінка їх якісного складу. 7.
отказа от фатальности Question 46 Методика, построенная по принципу условно рефлекторного закрепления навыка изменять свое соматическое состояние при контролировании его с помощью различных приборов называется: a.... электроэнцефалографической биообратной связи Question 48 Методика, при которой происходит погружение человека в ситуацию (воображаемую или реальную), вызывающую страх с формированием новой адекватной реакции на ситуацию и ...
На сьогоднішній день існують методики, які дозволяють частково врахувати вищезгадані критерії. Однією з таких методик є розрахунок комплексної оцінки результатів праці і ділових якостей працівників.
...верны Question 46 Балів: 1 Методика, построенная по принципу условно рефлекторного закрепления навыка изменять свое соматическое состояние при контролировании его с помощью различных приборов называется: Виберіть ...связ Question 48 Балів: 1 Методика, при которой происходит погружение человека в ситуацию (воображаемую или реальную), вызывающую страх с формированием новой адекватной реакции на ситуацию и ...
На сьогоднішній день існують методики, які дозволяють частково врахувати вищезгадані критерії. Однією з таких методик є розрахунок комплексної оцінки результатів праці і ділових якостей працівників.
...Таблиця 1.1Показники платоспроможності та методика їх розрахунку Таблиця 1.2. Показники фінансової стійкості та методика їх розрахунку Таблиця 1.3.
1. Методика та організація оформлення договору та шляхи становлення договірної ціни на аудит чи аудиторські послуги………………………………..3 2. Зазначити особливості програми та охарактеризувати методику сільськогосподарського підприємства……………………………………………8 3.
1. Методика проведення ревізії розрахунків із підзвітними особами 2. Методика проведення ревізії розрахунків по претензіях та відшкодуванню матеріальних збитків 3.
Методико теоретические основы анализа финансового состояния предприятия 1.1. Содержание, задачи и особенности методики анализа финансового состояния 1.2.
Методико теоретические основы анализа финансового состояния предприятия 1.1. Содержание, задачи и особенности методики анализа финансового состояния 1.2.
Організація і методика аудиту коштів у дорозі 19. Методика проведення аудиторської експертизи розрахунків з бюджетом
Методика проведення ревізії розрахунків з покупцями й замовниками 30. Методика проведення ревізії оприбуткування матеріальних цінностей Задача № 1 При проведенні інвентаризації головної ...
Методика розвитку швидкісно силових якостей волейболіста 1.1. Фізична підготовка спортсменів волейболістів 1.2. Методи розвитку сили і швидкісно силових якостей 1.3. Швидкість і методика її розвитку 1.4.
Методика проведення ревізії розрахунків з покупцями й замовниками 3. Методика проведення ревізії розрахунків з дебіторами й кредиторами, кредитних операцій Задача 1 ...
Загальна методика аналізу балансу підприємства................................6 1.1. Поняття ліквідності балансу підприємства....................................................6 1.2. Методика групування активів і пасивів балансу за ...
Переваги та недоліки застосування тестових методик в психодіагностиці 2. Проблема використання тестів. Психометричні властивості тестів 3. Види тестових завдань 4. Методичне забезпечення тестування в психодіагностиці 5.... Рекомендації зі складання комплексу тестових методик 6. Вимоги до психометричної підготовки психолога Висновок Список використаної літератури
Основные макроэкономические показатели и методики их расчета 1.1 Сущность и характеристика основных макроэкономических показателей 1.2 Методика расчёта основных макроэкономических показателей 2.
На сьогодні в Україні існує методика, за допомогою якої можна провести вартісну оцінку того чи іншого виробу мистецтва. Методика полягає у багатосторонньому огляду предмету експертизи і ...
Задача №15 Мета – відпрацювання методики аналізу прибутку і рентабельності підприємства громадського харчування. Завдання – проаналізувати прибуток і рентабельність підприємства громадського харчування за наступними даними: Таблиця 1 ...72,0 Задача № 21 Мета – відпрацювання методики аналізу витрат на 1грн. випущеної продукції. Завдання – проаналізувати витрати на 1грн. продукції консервним заводом за наступними даними: 1.
Наукова новизна дослідження визначається створенням ефективної методики вивчення синонімів у шкільному курсі української мови. Теоретичне значення курсової роботи полягає в поглибленні теоретичних відомостей з лексикології, окресленні провідних ...під час викладання вишівського курсу «Методика навчання української мови». Результати дослідження стануть у нагоді вчителям для підготовки й проведення уроків. Основними положеннями курсової роботи можуть скористатися ...
Теоретичний аналіз методик роботи із молоддю з девіантною поведінкою 1.1. Дослідження наукової літератури з теми 1.2.... Порівняльна ефективність використання різних методик ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ 1.1 Зміст понять «заробітна плата» та «система оплати праці» 1.2 Форми та ...ролі оплати праці 1.4 Методика аналізу показників, що характеризують рівень використання фонду оплати праці на підприємствах Висновки до розділу РОЗДІЛ 2.
Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки ... Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки фінансового стану банку, їх вибір та обґрунтування 1.3 Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан банку Розділ 2 Аналіз фін...
Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки ... Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки фінансового стану банку, їх вибір та обґрунтування 1.3 Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан банку Розділ 2 Аналіз фін...
Теоретичні аспекти мислення та методики його дослідження у дітей дошкільного віку 1.1. Сутність і види мислення 1.2. Теоріі розвитку мислення у дітей 1.... Основні методики дослідження мислення у дошкільників Розділ 2. Діагностика мислення у дітей старшого дошкільного віку 2.1.
Специфика применения проективных методик ………………………... 4 2. Анализ проективной методики «Случайные рисунки» ……………….. 7 Вывод ………………………………………………………………………… 18 Литература …………………………………………………………………... 19
...господарської діяльності, його структура і методика складання 20. Нормативно правове регулювання судово бухгалтерської експертизи в Україні 40. Методика експертного дослідження банківських операцій в іноземній валюті Завдання № ...
Методика експертного дослідження операцій з товарно матеріальними цінностями 57. Методика експертного дослідження операцій з Пенсійним фондом Завдання № 1 Скласти програму ревізії ...
Всего 129 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Методика наукового дослідження розуміється як: a. сукупність методологічних принципів, що застосовуються в даній галузі знання b....можна у практиці дослідження розглядати методику і процедури дослідження окремо від філософського та загальнонаукового підходу? a. можна, бо це різні рівні дослідження b.
Методика аудиту собівартості основного виробництва 2.1 Прийоми і методи аудиту собівартості основного виробництва 2.2 Порядок проведення аудиту собівартості основного ...та собівартість продукції, робіт, послуг, методики їх облікового процесу. розробити заходи впливу для їх ліквідації, внесення відповідних коректив, притягнення до відповідальності винних службових осіб.
Теоретичні основи та методика розрахунку платоспроможності та ліквідності підприємства 2.1. Оцінка платоспроможності підприємства, її необхідність і значення 2.2.Методика розрахунку платоспроможності та ліквідності підприємства ...
Завдання №1 Засоби усунення мультиколінеарності Завдання №2 Поняття автокореляції Завдання №3 Мета роботи Ознайомитися з методикою побудови економетричної моделі у вигляді парної лінійної регресії з використання електронних таблиць EXCEL і навчитися аналізувати отримані результати Завдання до ...невідомі параметри моделі, знайомитися з методикою побудови економетричної моделі у вигляді парної лінійної регресії з використання електронних таблиць EXCEL і навчитися аналізув...
Методика прийняття управлінських рішень 4. Методика організації трудового процесу з метою досягнення поставлених цілей 5. Контроль в роботі менеджера 6.
...МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ТА МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ЙОГО СТРУКТУРІ 1.1. Урок математики як основна форма організації навчальної діяльності молодших школярів 1.2. Методика опрацювання нового матеріалу Розділ II.
Ситуаційне завдання вариант № О, 5 Використовуючи метод “факт/факт” встановіть суму річного та місячного розміру доходу товариства "Омега" використовуючи методику нарахування простих процентів. ТОВ "Омега" розмістило 01/03/06 на депозит в ЗАТ банк "Гарант" 500 тис. грн....Встановіть дохід фірми "Парус" використовуючи методику нарахування складних та простих процентів якщо вона розмістила на депозит в КБ "Пілигрим" 500 тис. грн.
Історичні відомості застосування проективних методик 1.2. Переваги і недоліки проективної методики «Неіснуюча тварина» 1.3. Особливості застосування та інтерпретації тесту «Неіснуюча тварина» Розділ II.
...тваринництва Задача №14 Мета – відпрацювання методики аналізу товарообороту підприємств громадського харчування Завдання – проаналізувати виконання завдання і динаміку товарообороту підприємства громадського харчування за наступними даними: Таблиця 1 ...товарів Задача №38 Мета: відпрацювання методики аналізу джерел формування активів підприємства Завдання: проаналізувати джерела формування активів підприємства, на якому студент працює у таблиці наступної форми: Т...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 1.1 Сутність економічної діагностики 1.2 Методика фінансового аналізу підприємства 1.3 Методика економічної діагностики управлінської діяльності підприємства РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНО ДІАГНОСТИКА ПАТ «НЗФ»……………..
...тваринництва Задача №16 Мета – відпрацювання методики аналізу прибутку і рентабельності підприємства громадського харчування Завдання – проаналізувати прибуток і рентабельність підприємства громадського харчування за наступними даними: Таблиця 2 ...72, Задача №36 Мета – відпрацювання методики аналізу показників діяльності автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати доходи, витрати, прибуток від перевезень вантажів автотранспортного підприємства за наве...
Методика проведення аудиту Розділ 2. Аналіз фінансово господарської діяльності підприємства 2.1. Загальні відомості підприємства 2.2.... Методика аудиту звіту про власний каптал Висновки Список використаних джерел Додатки
...організації Задача №8 Мета – відпрацювання методики аналізу товарооборотності та впливу факторів на її зміну Завдання – проаналізувати показники товарооборотності по підприємству за звітний рік в порівнянні з ... Задача №34 Мета – відпрацювання методики аналізу показників виробничої програми автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати обсяг перевезень вантажів автотранспортним підприємством за наступними даними: Таблиця 4 Вихідні дані ...
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ...............................................................................9 1.1. Поняття і класифікація електронних бібліографічних ресурсів...................9 1.2. Методика створення електронного каталогу................................................
...відомості та особливості застосування проективних методик діагностики 1.2. Характеристика проективної методики «Неіснуюча тварина» Розділ II. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДУ «НЕІСНУЮЧА ТВАРИНА» У ВИВЧЕННІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ 2....
Класифікація історичних документів в методиці викладання історії та значення їх використання 3. Методика використання історичних документів в сучасних умовах розвитку історичної освіти 4.
...транспорту Задача №18 Мета – відпрацювання методики аналізу випуску продукції в асортименті Завдання – провести аналіз випуску окремих видів продукції консервним заводом за рік за наступними даними: Таблиця ...108 – Задача №34 Мета – відпрацювання методики аналізу показників виробничої програми автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати обсяг перевезень вантажів автотранспортним підприємством за наступними даними: Таблиця 4 Вихідні дані ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.