Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3264 за запитом методика

Києва 1.3 Сучасні методики діагностики Розділ II 2.1 Загальна характеристика бактеріологічних лабораторій 2.2 Аналіз штатної структури бактеріологічної служби 2.3 Аналіз показників ...III 3.1 Впровадження сучасних методик діагностики в роботу баклабораторії Київської центральної міської клінічної лікарні 3.2 Економічне обґрунтування впровадження сучасних методик діагностики в роботу баклабораторії ...
Огляд діагностичних методик 2.2. Діагностика страхів і тривожності за допомогою методики «Страхи» М.А. Панфілової 2.3.
Методика факторного аналізу загальної суми та рівня витрат 5. Методика факторного аналізу впливу основних факторів на загальну суму та рівень витрат ...
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ ЗАГАРТУВАННЯ 2.1. Методика загартування традиційними методами 2.2. Методика загартування нетрадиційними методами 2.3.
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ІІ.1. Методика розвитку діалогічного мовлення ІІ.2.
Методика складання балансу 2.1 Бухгалтерський баланс, його призначення та функції 2.2. Принципи побудови та структура балансу підприємства 2.3 Методика складання балансу відповідно до П(...
Методика складання статей балансу 2.1. Загальні вимоги до складання статей балансу 2.2. Застосування інформаційних систем щодо складання бухгалтерського балансу ... Методика проведення аудиторської перевірки фінансового стану 4.4. Узагальнення результатів аудиту фінансового стану підприємства Висновок до розділу Висновки та пропозиції Список ...
Методика складання статей балансу 2.1. Загальні вимоги до складання статей балансу 2.2. Застосування інформаційних систем щодо складання бухгалтерського балансу ... Методика проведення аудиторської перевірки фінансового стану 4.4. Узагальнення результатів аудиту фінансового стану підприємства Висновок до розділу Висновки та пропозиції Список ...
Розробка змісту та методики використання натуральних об’єктів наочності на заняттях з трудового навчання 2.1. Авторські пропозиції щодо формування методики використання об’єктів наочності 2....
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ІМПОРТУ ТОВАРІВ 29 2.1 Документальне оформлення операцій з імпорту товарів на підприємстві 29 2.2 Організація і методика обліку операцій з імпорту товарів ...
Організація і методика виїзних документальних перевірок розрахунків з бюджетом з податку на прибуток підприємств 2.4. Методика аналізу розрахунків з бюджетом з податку ...
Методика преподавания истории психологии. 2. Методика преподавания юридической психологии. Список использованной литературы
Теоретичні засади дослідження методики розслідування зґвалтування 1.1. Поняття та об’єкт злочинів проти статевої свободи 1.2. Криміналістична характеристика зґвалтувань Розділ 2. Характеристика методики розслідування зґвалтування 2.1.
Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять з курсу Дошкільна педагогікА Блок практичних завдань Завдання 1. 1....сучасних соціокультурних умовах; Теорія і методика організації ігрової діяльності дітей у ЗДО; Тема практичного заняття також може бути обрана самостійно. Завдання 3.
Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 19. Організація і методика аудиту витрат підприємства Завдання № 1.3 Необхідно: 1.
Переваги та недоліки застосування тестових методик в психодіагностиці 2. Проблеми використання тестів 3. Психометричні властивості тестів 4. Методичне забезпечення тестування в психодіагностиці 5. Рекомендації зі складання комплексу тестових методик Висновок Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методики нарахування та обліку податку на додану вартість 1.1 Економічна сутність та функції ПДВ 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методики нарахування та обліку податку на додану вартість 1.1 Економічна сутність та функції ПДВ 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ПДВ 1.3 Методика нарахування та сплати ПДВ 1.4 Зарубіжний досвід сплати ПДВ Розділ 2 Практичні асп...
Теоретичні основи методики вивчення морфемної будови слова та елементів словотворення у початкових класах 1.1 Поняття про морфемну будову слова, словотвір 1.2 ... Методика роботи над вивченням морфемної будови слова та елементів словотворення у початкових класах 2.1 Методи і прийоми при вивченні будови ...
Суть та особливості методики загартування П.Іванова 3. Документальні матеріали про Іванова, його методику та вчення Висновок Список використаної літератури
Теоретичні основи методики введення та формування нових понять та їх означень 1.1. Поняття, як логіко гносеологічна категорія 1.2. Об’єкт, поняття.... Основні етапи методики введення нових понять та формування означень 2.1. Виконання дії підведення під поняття 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методики та техніки узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства 1.1 Методологія узагальнення даних бухгалтерського обліку 1.2 Сутність ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методики та техніки узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства 1.1 Методологія узагальнення даних бухгалтерського обліку 1.2 Сутність і призначення балансу, його нормативно – правове регулювання 1.3 ...
Лекція й методика читання лекцій 3. Практичні, семінарські й лабораторні заняття 4. Методика організації й управління дискусією ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Лекція й методика читання лекцій 3. Практичні, семінарські й лабораторні заняття 4. Методика організації й управління дискусією ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Теоретичні основи методики використання технічних засобів у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 1.1. Поняття технічних засобів навчання та їх застосування ... Дослідження методики використання технічних засобів у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 2.1. Застосування аудіоматеріалу на заняттях з іноземної мови ...
...iгри: поняття, органiзацiя та керiвництво, методика навчання.С 1.1 Характеристика спортивних iгор та їх значення у фiзичному розвитку дiтей дошкiльного вiку....С 1.4 Методика навчання спортивим iграм та вправам.С 1.5 Специфiка педагогiчної дiяльностi вихователя на заняттях зi спортивних iгор i вправ.
Методика, приклад 1.1. Методика складання горизонтального та вертикального балансу 1.2. Позитивні та негативні сторони аналізу Розділ 2.
...характеристика, процедура проведения и интерпретация методики ОТеЦ………………………………………………………………………………. 15 3. Общая характеристика, процедура проведения и интерпретация методики ЦТО………………………………………………………………………………… 17 Выводы…………………………………………………………………………….. 18 Литература………………………………………………………………………… 19
Методика их определения. Финансовое равновесие. 1.1. Оргнанизация безналичных расчетов 1.2. Сущность собственных оборотных средств и методика их определения 1.3.
Методика аналізу ефективності використання кредитів банку 2. Практичні аспекти аналізу ефективності використання кредитів банку на “Дельта 95” 2.1....тивності використання кредитів банку, його методику; практичні аспекти аналі зу ефективності використання кредитів на фірмі “Дельта 95”. Разом з цим було здійснено ознайомлення з основними економічними ...
...з такою навчальною дисципліною як “Методика викладання психології”? 3. Що вивчає “Методика викладання психології”? 4. Структура компонентів викладацької праці психолога та її основні функції. 5.
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 9 1.1 Поняття малоцінних та швидкозношуваних предметів, мета і завдання їх аудиту 9 1.2 Загальна методика проведення аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів 12 1.3 Джерела інформації, методи та прийоми аудиту 16 2 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ...
Методика розвитку максимальної сили 1.4. Методика розвитку швидкої сили РОЗДІЛ II. Вікова динаміка природного розвитку сили у школярів РОДІЛ III.
Методика аудиту короткострокових фінансових інвестицій Розділ 2 Практичні аспекти аудиту короткострокових фінансових інвестицій 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2....на прикладі конкретного підприємства розроблено методику аудиторської перевірки фінансових інвестицій. В ході розробки були виконані наступні етапи: знайомство з характеристикою підприємства і фінансовою звітністю, проведення її ...
Організація та методика ліплення в початковій школі 2.1. Матеріали та інструменти на уроках ліплення 2.2. Сушіння і розпис виробів із глини 2.3. Методика проведення уроків ліплення у початковій ...
Організація та методика ліплення в початковій школі 2.1. Матеріали та інструменти на уроках ліплення 2.2. Сушіння і розпис виробів із глини 2.3. Методика проведення уроків ліплення у початковій ...
ЗМІСТ Завдання на дипломну роботу Реферат Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів Вступ Роздiл 1 Аналiз лiтератури з теми дослiдження 1.1 Поняття про фiзичнi якостi 1.2 Сила i основи методики її виховання 1.2.1 Засоби виховання сили 1.2.2 Методи виховання сили 1.2.3 Методики виховання силових здiбностей 1.3 ...
Методика аналізу показників праці підприємства 4.1 Чисельності і складу показників (за галузями діяльності) 4.2 Продуктивності праці 5. Методика аналізу витрат на оплату праці ...
Методика оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 2.1. Дослідження оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 2.2. Розробка методики оцінювання навчальних досягнень учнів на ...
Методика навчання кидків м΄яча у кошик з близької відстані 2.1. Навчання техніці кидків м’яча у кошик з близької ...баскетболу рекомендуємо застосовувати розроблену нами методику навчання, також регулярно проводити обстеження з метою виявлення помилок у техніці виконання технічних прийомів. Особливо необхідно звернути увагу на виконання ...
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ СИЛИ В УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 2.1. Методики розвитку силових здатностей 2.2.
Організація та методика проведення занять. 3.1. Розробка методики проведення занять. 3.2. Аналіз навчально матеріальної бази. Висновки. Список використаних джерел. Додатки .
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 47 2.1 Документальне оформлення і облік реалізації продукції, товарів, робіт та ...55 2.3 Організація і методика обліку витрат і доходів іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій 59 РОЗДІЛ ІІІ. ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА МАЛИХ ...
...даної проблеми обумовлена недостатньою розробленістю методики використання онлайнових середовищ у навчальному процесі: сьогодні рівень використання електронних засобів дистанційного навчання, зокрема засобів для навчання в Інтернеті, у ... Не розроблено методики проведення уроків з використанням Інтернету, вчителі не звикли надавати учням консультації в Інтернеті, публікувати домашні завдання тощо.
Методи і методики дослідження 32 2.2. Організація дослідження 35 РОЗДІЛ 3 36 ПЕДАГОГІЧНА І ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНІВ 36 СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 36 ...інтерес науковців до застосування комплексних методик у фізичному вихованні дітей з вадами здоров'я. Фахівцями [7 та ін.] наголошується, що виконання фізичних вправ дітьми спеціальної медичної ...
Розробка та апробація методики контролю поточної дебіторської заборгованості ПП «РиалЕлитСервис РЛК» 3.3. Розробка та апробація методики загального аналізу поточної дебіторської заборгованості Висновок до ...
Вступ 1. Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку 2. Особливості методики розвитку монологічного мовлення дошкільників Висновок ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Система і принципи безготівкових розрахунків 1.2 ...операцій на підприємстві 2.3 Методика аудиту безготівкових операцій на ЗАТ «Суми Агротехніка» РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ АУДИТУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………… 3 Раздел I.... МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ, ФОРМИРУЮЩЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ………………...15 2.1. Цель, задачи, предмет и метод исследования ………………… 15 2.2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи складання балансу. 1.1. Баланс, його зміст і значення.... Шляхи удосконалення методики складання балансу підприємства. 3.1. Заповнення форми «Балансу» з використанням комп’ютерної програми. Висновки Список використаних джерел Додатки
Введение. 1. Анализ состояния развития физических качеств школьников. 2.... Методика организации самостоятельной работы. 5. Комплексы упражнений для самостоятельных занятий. Выводы
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.