Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5064 за запитом метою

Практична частина І. Мета завдання 1. Закріпити знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій 2. Ознайомитись з порядком відображення в обліку основних засобів, ...розділом 1 Які обліковуються за метом участі в капіталі інших підприємств 040 2. Забезпечення наступних витрат і платежів Інші фінансові інвестиції 045 3354 Забезпечення виплат персоналу ...
Основною метою курсової роботи є дослідження основних напрямків розвитку Бразилії. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: 1) Розглянути напрямки ...
Практична № Тема: Ціна ринкової рівноваги Мета: Дослідити ринкові параметри відповідно до варіантів Вар нт а b с d а b с d 5 1 0,5 17 0,...Практична № Тема: Маркетингова продуктова стратегія Мета: Забезпечити для виробничої фірми умови економічно виправданої присутності на ринку В т P VC TFC PS BEP Income 5 10 ...
Практична № Тема: Ціна ринкової рівноваги Мета: Дослідити ринкові параметри відповідно до варіантів Вар нт а b с d а b с d 5 1 0,5 17 0,...Практична № Тема: Маркетингова продуктова стратегія Мета: Забезпечити для виробничої фірми умови економічно виправданої присутності на ринку В т P VC TFC PS BEP Income 5 10 ...
Управління ціноутворенням з метою формування рівня прибутку 2. Порівняльний методичний підхід в оцінці активів підприємства Задача Розробити чотири альтернативних варіанти розміщення грошей інвестора на ... З цією метою необхідно обчислити наступні показники у базовому, короткостроковому та довгостроковому періодах: 1. Приріст (+/–) обсягу збуту продукції 2.
Мета, завдання і основні концепції маркетингового аналізу 44. Мета, завдання і методи економічного аналізу проекту Задача № 32 Проект пошиву жіночих костюмів ...
Мета магістерської роботи – на основі вивчення наукових праць, аналізу чинного законодавства України, проектів Кримінально процесуального кодексу України, а також правозастосовчої практики ... Для досягнення визначеної мети ставляться наступні завдання: проаналізувати загальнотеоретичну і спеціальну юридичну літературу з обраної теми магістерської роботи; дослідити нормативно правову базу регулювання суспільних ...
Характеристика та мета виробничого обліку, його значення у формуванні інформації в системі управлінського обліку 2. Допустимі діапазони відхилень 3....активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей ...
Мета і завдання фінансового менеджменту. 3. Об’єкти фінансового менеджменту, їх класифікація за окремими ознаками. 4.... Мета і завдання управління формуванням прибутку підприємства. 58. Управління формуванням доходів суб’єкта господарювання. 59. Цінова політика суб’єкта підприємництва як ...
В чому полягає головна мета інвестування? 2. Які завдання вирішуються в ході інвестування? 3. Головні учасники інвестиційного процесу? 4. Етапи інвестиційного процесу? 5.... Мета та принципи формування портфеля. 3. Загальне і відмінне у фінансового «спекулянта», «інвестора» і «гравця». 4.
Задача №15 Мета – відпрацювання методики аналізу прибутку і рентабельності підприємства громадського харчування. Завдання – проаналізувати прибуток і рентабельність підприємства громадського харчування за наступними даними: ...витрати 84,0 72,0 Задача № 21 Мета – відпрацювання методики аналізу витрат на 1грн. випущеної продукції. Завдання – проаналізувати витрати на 1грн. продукції консервним заводом за наступними даними: 1.
Вихідні дані Мета завдання – продемонструвати на конкретному прикладі використання фінансового аналізу банку на основі даних, які надаються у вигляді звітів до НБУ (дистанційний ... При цьому враховувати мету банківського нагляду – захист коштів вкладників та збереження довіри до банківського сектора. 2. Розрахунок обов’язкових економічних нормативів та контроль за ...
Мета курсової роботи закріплення знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни, набуття навиків митного контролю та митного оформлення товарів. З метою забезпечення здійснення митними органами митного ...
Мета роботи. Виклад основного матеріалу. Висновки. Література. У роботі розглядається проблема професійного саморозвитку студентів першого курсу спеціальності практична психологія.... Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та аналізі практичного дослідження процесу професійного саморозвитку студентів першого курсу спеціальності «Практична психологія».
Завдання №1 Засоби усунення мультиколінеарності Завдання №2 Поняття автокореляції Завдання №3 Мета роботи Ознайомитися з методикою побудови економетричної моделі у вигляді парної лінійної регресії з використання електронних таблиць EXCEL і навчитися аналізувати ...6,41 20, Завдання №4 Мета роботи: навчитися будувати регресійні моделі з більш ніж однією незалежною змінною, перевіряти незалежні змінні на наявність мультиколеінеарність та оцінювати невідомі ...
Вступ РОЗДІЛ 1 ЗАТ „Кондитерська фабрика „Лагода” 1.1 Завдання, мета, предмет діяльності та стратегія розвитку 1.2 Структура управління 1.2 Організація служби документаційного забезпечення управління 1.3 Документи, що ... Номенклатура справ складається з метою обґрунтованого розподілу документів і формування справ, забезпечення пошуку документів й обліку справ. Вона є класифікаційним довідником і використовується при побудові ...
Розвиток мови дітей в днз: мета, задачі, засоби і методи 1.1. Погляди педагогів на методику розвитку мови 1.2. Мета і задачі розвитку мови дошкільників ...
Поняття та мета покарання в Україні ………………….……….........….7 1.1. Поняття покарання ………………………………………………………..…....7 1.2. Мета покарання……………………………………………………...………....10 Розділ 2.
Поняття мети виховання. 1.2. Українська і зарубіжна педагогіка про мету виховання РОЗДІЛ 2 ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ.
...активізації пізнавальної діяльності учнів з метою самостійного одержання ними знань; застосування вчителем системи методів, засобів, які шляхом розв'язування проблемних завдань у процесі засвоєння нових знань ...її усвідомлення; вироблення здатності формувати мету учіння, приймати рішення в навчальній діяльності, здійснювати контроль і оцінювання. 10. Навчальне співробітництво це (за Г. Цукерман): 11.
Зміст та мета проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2. Завдання та етапи аналізу фінансового стану 1.3....Напрями вдосконалення фінансового аналізу з метою покращення результатів діяльності АТ "НПК Галичина» 3.3 Шляхи покращення фінансового стану АТ "НПК Галичина» Висновки Література Додатки
Визначення об'єкта, мети, завдання курсової роботи 1.2 Актуальність проведення соціально побутового обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів у відділенні соціальної допомоги вдома ...Узагальнення отриманих результатів та оцінка мети і завдання курсової роботи 4.2 Пропозиції щодо поліпшення організації соціально побутового обслуговування ОНГ та інвалідів і відділенні соціальної допомоги ...
...виробництва продукції тваринництва Задача №14 Мета – відпрацювання методики аналізу товарообороту підприємств громадського харчування Завдання – проаналізувати виконання завдання і динаміку товарообороту підприємства громадського харчування за наступними даними: ...реалізацію купованих товарів Задача №38 Мета: відпрацювання методики аналізу джерел формування активів підприємства Завдання: проаналізувати джерела формування активів підприємства, на якому студент прац...
...товарів та інших предметів з метою тимчасового ввезення (вивезення) 17. Порядок нарахування та стягнення митних платежів 21. Правила та обовязки декларанта, який декларує митну вартість товарів ...на митну територію України з метою вільного використання товарів та інших предметів митною вартістю 40 000 дол. США. Товар перебуває під митним контролем 19 днів.
...собівартості продукції тваринництва Задача №16 Мета – відпрацювання методики аналізу прибутку і рентабельності підприємства громадського харчування Завдання – проаналізувати прибуток і рентабельність підприємства громадського харчування за наступними даними: ...витрати 84,0 72, Задача №36 Мета – відпрацювання методики аналізу показників діяльності автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати доходи, витрати, прибуток від перевезень вантажів автотранспор...
Поняття, мета, форми та методи митного контролю. 2. Зони митного контролю. 3. Права митних органів щодо здійснення митного контролю....на перше питання, слід розкрити мету митного контролю, його форми та методи, особливості. При цьому треба зважати, що митні органи самостійно визначають форми та обсяги контролю, ...
...спостереження як психодіагностичного методи, його мета 1.2. Види спостереження 1.3. Схема спостереження Висновки до розділу I Розділ II. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК МЕТОДА ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Мета, задачі, методи і методика дослідження ...
Завдання № 1 "Порівняльна економічна оцінка ефективності експлуатації літаків у заданих умовах організації авіаперевезень" Мета завдання: закріпити теоретичні знання і одержати практичні навички в розрахунках порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень і виборі найбільш ефективного їхнього ...для заданих умов їх експлуатації" Мета завдання: закріпити теоретичні знання і одержати практичні навички в розрахунках економічної ефективності залучення інвестицій для зд...
Вступ 1.1 Необхідність вирішення проблем безробіття жінок в Україні 1.2 Об’єкт, мета і завдання курсової роботи Теоретична частина 2.1 Огляд та аналіз законодавчих і нормативних актів щодо подолання безробіття жінок, напрями ... Вступ 1.1 Необхідність вирішення проблем безробіття жінок в Україні 1.2 Об’єкт, мета і завдання курсової роботи Теоретична частина 2.1 Огляд та аналіз законодавчих і нормативних актів щодо подолання безробіття жінок, напрями державної соціа...
...рентабельності будівельної організації Задача №8 Мета – відпрацювання методики аналізу товарооборотності та впливу факторів на її зміну Завдання – проаналізувати показники товарооборотності по підприємству за звітний рік в ... Задача №34 Мета – відпрацювання методики аналізу показників виробничої програми автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати обсяг перевезень вантажів автотранспортним підприємством за наступними даними: Таблиця 4 ...
Мета тренінгових програм даного напрямку 1.4. Помилки при розробці та проведенні тренінгу продаж Розділ 2.... Своєю метою тренінги ставлять зміну самого підходу персоналу до продаж. Тут все роз'яснюється доступною, не переобтяжене теорією і за допомогою ефективних ...
...підприємств автомобільного транспорту Задача №18 Мета – відпрацювання методики аналізу випуску продукції в асортименті Завдання – провести аналіз випуску окремих видів продукції консервним заводом за рік за наступними ...сливовий т 108 – Задача №34 Мета – відпрацювання методики аналізу показників виробничої програми автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати обсяг перевезень вантажів автотранспортним підприємством за наступними даними: Таблиця 4 ...
Поняття, мета та принципи митного контролю. 2. Форми митного контролю. 3. Зони митного контролю. 4. Права митних органів щодо здійснення митного контролю....на перше питання, слід розкрити мету митного контролю, його форми та принципи. При цьому треба зважати на те, що митні органи самостійно визначають форми та обсяги ...
План дослідження з метою визначення рівня короткострокового попиту на ринку іграшок. 4. Анкета для проведення опитувань з метою визначення рівня короткострокового попиту на ринку ...
Мета Регламенту…………………………………….. 15 Стаття 2. Завдання Регламенту………………………………… 15 Стаття 3. Мета та завдання змагань………………………….. 15 Стаття 4. Управління змаганнями…………………………….….
Вступ Розділ 1 Характеристика діяльності Звенигородської міської ради та її виконавчого комітету 1.1 Сутність, мета і повноваження Звенигородської міської ради 1.2 Структура міської ради Розділ 2 Документне забезпечення діяльності Звенигородської міської ради та її ...формою; достовірні, переконливі і відповідають меті та завданням діяльності міської ради (базуючись на фактах, містять конкретні й змістовні пропозиції, вказівки); належним чином відредаговані (грамот...
...надати його підприємству кредити, маючи мету придбати устаткування для виробництва. При цьому він подав до банку всі необхідні документи. Під час перевірки поданих документів з’ясувалося, ...Зосименко заволоділи автомобілем лише з метою доїхати до сусіднього міста, де збиралися його залишити. Кваліфікуйте дії Щенківського та Зосименка.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії розвитку і оцінки маркетингового потенціалу підприємства 1.1 Стратерія розвитку, її мета і значення для підприємства 1.2 Сутність маркетингового потенціалу, його мета і значення 1.3 Оцінка складових маркетингового потенціалу 1....
Мета, задачі, форми і методи природоохоронної діяльності дітей дошкільного віку Розділ 2. Організація природоохоронної роботи з дітьми старшого дошкільного віку 2.... Мета, методи та організація дослідження 3.2. Дослідження природоохоронних знань дошкільників на етапі констатуючого експерименту 3.3.
...безпеки з іншими підрозділами з метою забезпечення громадської безпеки Розділ 3. Функції міліції громадської безпеки Висновки уривок Отже, Органи внутрішніх справ – це правозахисні органи державної виконавчої ... З цією метою здійснюються профілактичні та оперативно – розшукові заходи щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів. Список використаної літератури
...безпеки з іншими підрозділами з метою забезпечення громадської безпеки Розділ 3. Функції міліції громадської безпеки Висновки уривко Отже, Органи внутрішніх справ – це правозахисні органи державної виконавчої ... З цією метою здійснюються профілактичні та оперативно – розшукові заходи щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів. 3. Профілактика правопорушень.
Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і науково прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового регулювання у сфері діяльності ...
Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і науково прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового регулювання у сфері діяльності ...
Бізнес – план Мета запропонованого бізнес плану й завдання бізнесу ПіТФ „ІФО” Цілями бізнес плану ПіТФ „ІФО” є: 1....експлуатацію комплексного автоматизованого устаткування з метою забезпечення наскрізного технологічного процесу: закупівля сировини (комплектуючих і видаткових матеріалів) виробництво продукції реалізація кінцевого продукту споживачеві Список використаної літератури
Особливості розробки і реалізації цінової стратегії компанії Політика ціноутворення розроблення та вибір загального напряму в ціноутворенні, підходів до визначення ціни, з метою отримання найбільшого прибутку з урахуванням попиту на товари, його властивостей та життєвого циклу, й напрями зміни ціни залежно від дії ...політику ціноутворення не лише з метою встановлення такої ціни, яка б відтворила витрати виробництва продукції або яку міг сплатити споживач. Цінова політика
...спостереження як психодіагностичного методу, його мета 1.2. Види спостереження 1.3. Схема спостереження Висновки до розділу I Розділ II. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ... Мета, задачі, методи і методика дослідження 2.2. Обробка і аналіз отриманих даних Висновки до розділу II ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Основною метою підприємства є організація торгового обслуговування населення і здійснення іншої діяльності, спрямованої на соціально економічні інтереси членів трудового колективу товариства.... З метою надання додаткових послуг розвивається мережа ресторанного господарства. Останніми роками на підприємстві склалась критична ситуація у зв'язку з несприятливою ситуацією ...
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (стаття 309 КК). Задача № 1 Гр. Петров, перебуваючи в нетверезому стані, на пляжі роздягнувся догола, підходив до відпочивальників, показував ...борту намагався виконати політ з метою катання, однак не впорався з керуванням: на висоті 30 метрів різко нахилив гелікоптер уліво більш як на 45°, що призвело ...
...літератури Висновок Відповідно до поставленої мети ми прийшли до наступних висновків. У 1929 р. багаторічна внутрішньопартійна боротьба у СРСР завершилася повною перемогою Й....початку 30 х років з метою полегшення контролю над розвитком культури були створені Спілки письменників, композиторів, художників, архітекторів. Було покладено кінець стилістичним, художнім пошукам, встановлена цензура, ...
Мета ввезення – випуск у вільний обіг. Вартість товару згідно з рахунком фактурою – 35 000. Додатково експортером понесені такі витрати: – навантаження на ... Мета ввезення – випуск у вільний обіг. Вартість товару згідно з рахунком фактурою – $150 000. Додатково експортером понесені такі витрати: – навантаження на ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.