Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 5064 за запитом метою

...послуг) для власних потреб з метою одержання прибутку; Г) діяльність господарюючих суб’єктів з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з метою підвищення економіки держави шляхом виконання ...
...про необхідне досягнення суспільно корисної мети; 2) неможливість досягнення цієї мети не ризиковим діянням; 3) прийняття особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам.
...та дебіторської заборгованості на підприємстві Мета написання дипломної магістерської роботи – дослідження методологічних засад відображення грошових активів і дебіторської заборгованості в обліково аналітичній системі, надання пропозицій щодо ... Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: розглянути теоретичні аспекти обліку і контролю грошових коштів та дебіторської заборгованості; дослідити стан обліку і контролю ...
...ефективності: результативність характеризує досягнення корпоративної мети, ефективність є наслідком індивідуальної продуктивності та означає досягнення мети з мінімальними витратами для її учасників; • окремим індивідам властиві особисті мотиви ...
метою профілактичної роботи практичного психолога b. метою психоконсультативної роботи практичного психолога c. метою психодіагностичної роботи практичного психолога d.
усі відповіді правильні Question 3 Метою податків є: a. задоволення потреб держави b. усі відповіді правильні c. задоволення певних потреб чи витрат установ d....адміністрування обов’язкових платежів з метою виконання державою своїх функцій b. фіскальні взаємовідносини між суб’єктами господарювання в процесі адміністрування обов’язкових платежів c.
...Question 23 Балів: 1 Основна мета стимуляційно мотиваційного компоненту процесу навчання: Виберіть одну правильну відповідь a. використати інноваційні форми навчального процесу b.... мету та завдання b. організацію навчання c. стимули навчання d. організаційні форми e. методи та прийоми Question 28 Балів: 1 Регулювання ...
наявність спільної мети c. розмежована діяльність працівників Question 2 Сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі спільної діяльності працівників, являє собою: a.... відсутність мети та спільних інтересів c. організована система активності взаємодіючих між собою індивідів Question 4 Колективні суб'єкти управління формують за такими ...
...язаних проектів, об’єднаних загальною метою, наданими ресурсами і відпущеним на їх виконання часом c. сукупність проектів і/або програм, не обов’язково пов’язаних одна ...об’єднаних суцільно тільки з метою контролю, координації і оптимізації усіх проектів у сукупності d. це сукупність не пов’язаних між собою проектів, які виконує організація (...
Мета і завдання дослідження. Мету дослідження становлять: розгляд процедури та принципів банківського кредитування в Україні, місце застави, як інструменту забезпечення виконання ...
Види аудиту, їх мета та завдання. 4. Мета і завдання незалежного аудиту фінансової звітності. 5. Організація аудиту і управління ним. 6.
Сутнiсть, мета, принципи та роль податкового контролю…..….. 5 1.2. Форми та види контролю в сферi оподаткування…… …………… 8 1.3....щодо сутностi i функцiонального призначення, мети i завдань, а також принципiв органiзацiї податкового контролю. Зазначене підкреслює актуальність проведення даного дослідження. Мета дослiдження полягає в аналiзi основних ...
...впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості. 3. Наука про дитину. 4. Наука про виховання людини. 2. Що виступає об’єктом педагогіки. 1.... Визначіть мету дошкільної освіти. 1. Виконання вказівок Міністерства освіти і науки. 2. Виконання рішень педагогічної ради. 3.
...для фірми групи споживачів з метою розробки та обґрунтування маркетингових дій – це: Виберіть одну правильну відповідь a. мета АВС аналізу b. мета аналізу конкурентів c.
...2.2 Question 1 Кінцева мета дослідження кон’юнктури товарного ринку – це : a. забезпечення прибутків фірми b. укладання господарських зв’язків c.... тільки оновлення асортименту Question 5 Мета кон’юнктурного аналізу полягає в: a. виявленні і моделюванні тенденцій та закономірностей розвитку ринку b. визначенні асортименту товарів c.
Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і розробка організаційно методичних рекомендацій з удосконалення обліку, аудиту та аналізу грошових коштів та грошових потоків для підприємств з метою підвищення ефективності управління ними.
...психологічні основи правоохоронної діяльності з метою профілактики правопорушень: c. вивчити психологічні закономірності впливу права і правоохоронної діяльності на окремих осіб, групи колективи; розробити основи право слухняної ... пріоритетність мети; b. доказовість. c. багатослівність; ТЕСТ 6 Question 1 Заперечте або дайте підтвердження нижчезазначеним умовиводам Властивостями уваги є: стійкість, об’єм, ...
...яке б не ставило на меті досягнути максимального прибутку і отримати дохід від своєї діяльності. Кожне підприємство створює всі можливі умови для економічно вигідної робо ти, з метою отримати більший дохід і зменшити ...
Question 1 Метою психологічної служби є: Виберіть одну правильну відповідь a. навчання людей b. створення соціально психологічних умов для розвитку особистості c.... психограма Question 11 Балів: 1 Мета психологічної допомоги клієнту полягає: Виберіть одну правильну відповідь a. у переслідуванні власних цілей психолога, реалізації своїх нахилів b.
Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування працівників 1.3 Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4 Планування і підготовка резерву керівників Розділ ІІ Аналіз і оцінка планування трудової кар’єри на підприємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства: 2.1.1 Мета предмет та основн...
Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування працівників 1.3 Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4 Планування і підготовка резерву керівників Розділ ІІ Аналіз і оцінка планування трудової кар’єри на підприємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства: 2.1.1 Мета предмет та основн...
З метою попередження злочинності та запобігання продовженню початкових злочинних дій закон передбачає відповідну стимулюючу норму. Це досить важливо, особливо в сучасних умовах ... Метою якого є посилення превентивної сили кримінального закону, надання особам, які почали злочинну діяльність, останньої можливості уникнути кримінальної відповідальності і покарання.
Мета та завдання вивчення теми. 6. Ключові поняття теми (перелік та визначення). 7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у ... Мета та завдання вивчення теми. 6. Ключові поняття теми (перелік та визначення). 7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у ...
...і від неї буде залежати мета і основні завдання лекції. Складання плану лекції, який дозволяє лектору уявити собі подумки, що він повинен сказати по даній темі, ...тип) лекційного заняття (за дидактичною метою; місцем у навчальному процесі; способом проведення). Прийоми активізації навчально пізнавальної діяльності студентів на лекції. Обладнання.
...перерахованого нижче не повинно бути метою розділення великого підприємства, що перебуває у кризовому фінансовому стані: a. прискорене банкрутство дочірніх підприємств, що виділяються з майном і продукцією, ...Чи можна вважати, що найближчою метою розділення підприємства є підвищення ліквідності материнської компанії або підприємств, що виділяються: a. так b. ні c.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві ...для об’єднання зусиль з метою виготовлення максимальної кількості готових виробів і тому керівництвом прийнято рішення про впровадження оплати праці за кінцевим колективним результатом.
...класифікують за наступними ознаками: з метою визнання доходу та визначення його суми (дохід від реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні ...
...і засобів управління підприємством з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку d. це сукупність методів і форм управління інноваційним процесом, а також управління зайнятими цією ...різні об’єкти (інструменти) з метою одержання прибутку c. послідовний ланцюг подій, у ході яких інновація розвивається від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги ...
...калькуляція баланс, звітність Question 6 Метою податкового менеджменту є : a. своєчасне та повне виконання зобов’язань платника податків у відповідності з діючим законодавством b....платники податків Question 9 Основною метою корпоративного податкового менеджменту є: a. абсоютна мінімізація податкових платежів b. максимізація чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової ...
...державного та місцевого бюджету з метою створення централізованих державних фондів фінансових ресурсів для виконання державою своїх функцій. Сукупність податків (зборів, обов’язкових платежів), що встановлюються законодавчою ...комерційна фірма „ЖИЛВ” створено з метою задоволення потреб в його роботах, (послугах), а також одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах засновника.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.