Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5064 за запитом метою

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату....придбання сучасного медичного обладнання з метою підвищення якості послуг. На кінець звітного періоду частка власного капіталу зменшилась. Отже, підприємство є залежним від зовнішніх кредиторів.
...зберігав для власного вживання без мети збуту. Аналогічні пояснення дала і О. М. Марчук. Під час огляду місця події та складення протоколу огляду й схеми ДТП, ... Савчина, адвокат порадив йому з метою приховування вчинення тяжчого злочину інсценувати вчинення менш тяжкого шляхом здійснення повторного наїзду на пішохода, позбавивши його життя.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату....придбання сучасного медичного обладнання з метою підвищення якості послуг. На кінець звітного періоду частка власного капіталу зменшилась. Отже, підприємство є залежним від зовнішніх кредиторів.
Об’єктивна істина виступає метою пізнавальної діяльності в кримінальному процесі. Істина розуміється як правда, достовірні дані про обставини предмету доказування....розв’язання завдань і досягнення мети кримінального процесу. Процесуальна форма сприяє реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя, виступає гарантом захисту прав і свобод людини. 6.
Основна мета дипломної роботи полягає у дослідження особливостей формування доходної та цільового використання видаткової частини Державного бюджету України. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’...
Мета дослідження: проаналізувати природу як засіб естетичного виховання, розробити елементи педагогічної системи з естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи.... Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань було використано такі методи: теоретичні: аналіз, синтез, систематизація вітчизняної та зарубіжної психолого педагогічної й методичної ...
Катречко з метою крадіжки пізно ввечері проник в магазин, але був помічений працівником міліції, який повертався з кіно.... Говорков, з метою заволодіння табельною зброєю, надав міліціонеру Курасову завідомо неправдиві відомості про місце захо ваної невідомим зброї.
Мета: розкрити в повному обсязі тему, що висунута в заголовок роботи. Завдання: поглинутись в історію, себто дослідити історію української мови, етапи ... У вступі визначено мету, завдання, метод аналізу та подається коротка інформація про обрану тему. У розділі І подана історія розвитку української мови поетапно, з ...
...й застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює: установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів ... З метою оцінки якості продукції підприємства проведено короткий аналіз результатів його діяльності та асортименту виробленої продукції. Асортимент продукції АТЗТ «Новомосковський завод мінводи» ...
...збільшення об’єму виробництва з метою досягти хоча б наближення до науково обґрунтованої норми споживання. Головною причиною спаду виробництва став той факт, що молочне скотарство виявилось ... Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було вивчення та аналіз впливу кормової добавки мікробіологічного походження «BIOSAF DF 20» на молочну продуктивність ...
Метою створення підприємства було одержання кредиту в банку і привласнення одержаних коштів Варіант. Каплун також не мав наміру здійснювати господарську діяльність ... З цією метою він пригостив їх пловом, м’ясо якого було заражене бактеріями сибірки. Від вживання зараженого м’яса Нагорнюк помер, а життя ...
Мета і задачі дослідження Мета дослідження полягає у системному аналізі сучасного стану охорони літературних та художніх творів в Інтернеті та розробка ...
На конкурентному ринку ресурсів основною метою фірми є вживання рідкісних технологій, що дозволяють успішно використовувати сировину, що не користується попитом у інших фірм....фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й ...
На конкурентному ринку ресурсів основною метою фірми є вживання рідкісних технологій, що дозволяють успішно використовувати сировину, що не користується попитом у інших фірм....фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й ...
...язані, наприклад, з обліком з метою оподаткування, залишаються недостатньо вивченими. Таким чином, актуальність і значущість питань удосконалення обліку та аудиту основних засобів, а також недостатнє їхнє ... Метою роботи є розробка теоретичних, методичних і практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів.
Мета та завдання дипломної роботи досягнуті шляхом аналізу забезпеченості і використовування матеріальних ресурсів за допомогою оцінки реальності планів матеріально технічного постачання, ... З метою зростання виробничої потужності та обсягу прибутку підприємства прийняте рішення з 2005 року провести поетапну модернізацію технологічного устаткування підприємства шляхом придбання ...
...надається вищестоящим бюджетом нижчестоящому з метою забезпечення ними реалізації конкретних цілей, але без необхідності вкладання коштів з боку отримувача — це... 5. Взаємні розрахунки — це ... 6....надається вищестоящим бюджетом нижчестоящому з метою забезпечення виконання ними своїх функцій без обмеження сфери використання коштів на безповоротній основі і не вимагає вкладання коштів з боку ...
Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є розробка теоретичних і методичних засад розкриття суті та економічної природи формування портфеля цінних ...
З якою метою здійснюється фінансова санація? 5. У яких випадках може ухвалюватися розв'язок про проведення фінансової санації підприємства? 6.... З якою метою здійснюється фінансова санація? 5. У яких випадках може ухвалюватися розв'язок про проведення фінансової санації підприємства? 6.
...актуальність теми дослідження, постановку його мети та завдань. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних та методичних положень, а також в розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку ...
Мета дипломного дослідження – теоретичні, методичні та практичні підходи до управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку в ВАТ «Ощадбанк» та розробити ... Для досягнення мети в магістерській дипломній роботі вирішені наступні завдання: проаналізувати теоретичні підходи щодо тлумачення кредитного портфеля та принципів управління кредитним портфелем банку; ...
...розподільчими трубопроводами така структура відповідає меті та цілям діяльності Звенигородського УЕГГ. Не значну частку займають малоцінні необоротні матеріальні активи та інструменти, прилади і інвентар....оптимізації маршрутів перевезення пошти з метою підвищення ступеня завантаження автомобілів, скорочення їх пробігу та зменшення витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції; поліпшення структури основних фондів шляхом ...
...для проведення аналізу розрахунків з метою прогнозування ймовірності настання платіжної кризи суб'єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її попередження; Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому ... Метою роботи є вивчення реального стану та вдосконалення методології обліку та контролю розрахунків з покупцями і замовниками ТОВ «НД ДАТЕКС».
З якою метою встановлюються обмежувальні та заборонні умови проведення страйків в державах заходу? 5. Як законодавчо вирішено питання щодо допустимості страйків державних службовців ... В чому полягає мета міжнародного трудового права? 3. Вкажіть суб`єктів міжнародного трудового права 4. Які соціально економічні чинники були передумовами створення Міжнародної організації ...
Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є розробка теоретичних і методичних засад розкриття суті та економічної природи інвестиційної діяльності комерційних ...
Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є комплексний аналіз концептуальних положень вчення про предмет злочину.
...мають визначену економічну і правову мету; вони завжди укладаються з господарчою (комерційною) метою для досягнення необхідних господарчих і комерційних результатів. У даному випадку це виробництво і ...
Метою дослідження є вдосконалення обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг. Для досягнення поставленої мети в роботі визначено такі завдання: • ...
...ТЕМИ 4 Question 1 Головна мета Болонського процесу це: a. сприяння необхідним європейським вимірам у вищій освіті; b. створення ідентичної систем освіти у різних країнах; c.... кількістю пропущених занять; Question 2 Мета навчання – це a. усвідомлений результат навчання. b. передбачення навичок та вмінь; c. спонукання до навчання; Question 3 Який загальний час ...
Мета формування та розмір резервного фонду бюджету. Порядок виділення коштів з резервного фонду бюджету. Напрями використання резервного фонду, їх характеристика. 11.... Мета.форми. методи та основні інструменти фінансового вирівнювання. Особливості фінансового вирівнювання в Україні (практика міжбюджетних трансфертів), 29.
Метою розгляду даної теми дипломної роботи буде розкриття таких питань як система грошового обігу та її елементи, зокрема поняття грошового обігу ... Відповідно до поставленої мети були визначені завдання дослідження:  визначити сутність та поняття готівкового грошового обігу;  обґрунтувати методику управління готівковим грошовим обігом;  зазначити нормативно правове ...
Метою діяльності Товариства є одержання відповідного прибутку (доходу) від здійснення своєї посередницької діяльності. ТОВ «ТД» є оптовиком організатором, який працює в ... З метою правильної організації ведення обліку валових доходів на ТОВ «ТД» ведеться Книга обліку валових доходів за двома подіями за кожною господарською ...
Мета та завдання дослідження. Таким чином метою даної роботи є теоретичне обґрунтування методик оцінки доходів, витрат та визначення прибутків комерційного банку.
Метою дослідження в дипломній роботі є детальне вивчення такого важливого інституту міжнародного права як взаємна правова допомога у кримінальних справах, його ... Враховуючи мету, що стояла перед автором, основними завданнями, які вирішені в дипломній роботі є: вивчити сутність і правову природу міжнародного співробітництва держав ...
...спрямований на працівників страховика з метою координації їх дій для досягнення поставлених перед страховою компанією цілей, а саме: a. для надання страхових послуг страхувальникам b....на працівників страхової компанії з метою координації їх дій для надання тільки фінансових послуг страхувальникам та суб’єктам фондового ринку b.
...свідомо організованні для досягнення певної мети, наділенні внутрішньою структурою, певними методами діяльності, мають установчі документи – це : А) група неформальна; Б) група напівформальна; В) група формальна; Г) ...предмет соціально педагогічного дослідження; Б) мета соціально педагогічного дослідження; В) техніка соціально педагогічного дослідження; Г) об’єкт соціально педагогічного дослідження. 28.
...і дасть можливість маневрування з метою отримання бажаної уяви про клієнта. Кредитний ризик не одержує кількісного вираження і якщо і включається в процентну ставку, то тільки ... З метою захисту інтересів кредиторів і вкладників банку креди тування позичальників здійснюється згідно з чинним законодавством України з дотриманням встановлених Національним банком ...
...підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості. Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
...підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості. Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
Наша мета в тому, щоб стати одними з кращих на українському ринку виробництва меблів, відповідати високим світовим стандартам у взаєминах з діловими ...підприємства з іншими підприємствами з метою збільшення обсягів продажу, частки ринку та прибутку;  стратегія диверсифікації – передбачає вихід підприємства в нові сфери бізнесу.
...підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості. Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
...зовнішні стосовно підприємства фактори з метою передбачення потенційних загроз і нових можливостей, що відкриваються. Тому доцільно розглянути етапи формування стратегічного потенціалу підприємства в умовах нестійкого зовнішнього ...постійний моніторинг технологічного середовища, з метою ідентифікації змін, що з’являються в ньому, та становлять загрозу існуванню підприємства. Неабияке значення при формуванні стратегічного потенціалу підприємства має ...
Рильського «На білих островах» Мета роботи: висвітлення образів вогню та води ранньої збірки М.Рильського «На білих островах». 1Крижанівський С.А. Максим Рилльський. К. 1985.... Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1. Здійснити аналіз теоретичних праць із проблеми дослідження символу як універсальної категорії, що відбиває специфіку міфопоетичного ...
...знань ТЕСТ 6 Question1 Стратегічна мета України щодо розвитку освіти і науки полягає у: a. досягненні визнання на світовому рівні b.... поточний, підсумковий, ректорський Question 4 Метою впровадження КМНСОНП є: a. підвищення якості освіти фахівців, конкурентоспроможності, престижу b. сприяння доступності знань для студентів c.
...ТЕСТ 6 Question 1 Стратегічна мета України щодо розвитку освіти і науки полягає у: a. досягненні визнання на світовому рівні b.... поточний, підсумковий, ректорський Question 4 Метою впровадження КМНСОНП є: a. підвищення якості освіти фахівців, конкурентоспроможності, престижу b. сприяння доступності знань для студентів c.
Конта, є метою позитивної науки? a. пізнання апріорних законів розуму b. постановка практичних цілей, в досягненні яких зацікавлено суспільство c.... спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та практичного освоєння дійсності b. система певних способів та прийомів, що застосовуються у певній сфері ...
...та форм звітності, що обумовлюється метою контролю за збереженням і цільовим використанням державного майна, тому актуальною на даний час є необхідності перегляду чинних бухгалтерських регістрів та звiтностi з метою визначення їх оптимальної (мiнімальної) кiлькостi ...
І. Мета завдання 1. Закріпити знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій 2. Ознайомитись з порядком відображення в обліку основних засобів, ...1 380 Які обліковуються за метом участі в капіталі інших підприємств 040 2. Забезпечення наступних витрат і платежів Інші фінансові інвестиції 045 3354 Забезпечення виплат персоналу ...
Вступ 1. Мета споживача. Кардиналістська модель 2. Мета споживача. Ординалістська модель 3. Бюджетне обмеження споживача 4. Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії 5.
Мета дослідження є дослідження економічних, демографічних, соціальних, екологічних факторів, котрі впливають на соціально економічний розвиток міста Луцька. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: – обґрунтувати ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.