Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 729 за запитом мовах

Особливості зарубіжних методик викладання іноземної мови в середній школі………………………………………………………………………………….7 1.1. Види методик викладання англійської мови…………………………...7 1.2. Особливості комунікативної методики навчання англійської мови ...
...навчання учнів на уроках іноземної мови 1.1. Сутність пізнавального аспекту навчання 1.2. Організація навчально пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови Розділ 2.
...навчання учнів на уроках іноземної мови 1.1. Сутність пізнавального аспекту навчання 1.2. Організація навчально пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови Розділ 2.
...зорової наочності на уроках іноземної мови 1.1. Психологічний аналіз використання наочності в процесі навчання іноземної мови 1.2. Принцип наочності навчання на уроках англійської мови.
...використання гри на уроках англійської мови 1.1. Основні функції гри в процесі вивчення мови 1.2. Прийоми використання гри на уроках англійської мови РОЗДІЛ 2.
...технічних засобів у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 1.1. Поняття технічних засобів навчання та їх застосування на уроках іноземної мови 1.2.
...граматичного матеріалу в підручниках іноземної мови 1.1. Відображення граматичного матеріалу в сучасних підручниках з іноземної мови 1.2. Способи організації граматичних одиниць у підручнику з ...
...засобів роботи на уроках німецької мови 1. 2. Рольова гра — ефективний засіб навчання іноземної мови Розділ 2. Методика проведення рольових ігор 2. 1.
...визначте та запишіть, якою частиною мови є у виписаних вами реченнях ці слова. Перекладіть речення українською мовою. Custom, legislation, legal rulings, code, precedent, compulsory, course, litigation, ...
Загальні особливості мов Африки 2. Класифікація африканських мов та їх характеристика 2.1. Афразійська сім'я 2.2.
Ділова українська мова: історія формування 1.1. Письменництво Київської Русі 1.2. Ділова мова після розпаду Київської Русі Розділ 2.
Ділова українська мова: історія формування 1.1. Письменництво Київської Русі 1.2. Ділова мова після розпаду Київської Русі Розділ 2.
Вступ. Розділ 1. Прислівя і приказки як жанр усної народної творчості. 1.1. Значення і функції англійських прислів’їв.... Мовні засоби реалізації англійських пареміологічних одиниць 2.2. Взаємодія фонетичних засобів у створенні образності англійських паремій. 2.3.
Проблемні аспекти культури мови 3. Культура мови як морально етичне обличчя людини та суспільства 4. Шляхи підвищення особистої культури мови Висновок Список використаної літератури
Загальна характеристика мови і стилю навчального видання 2. Особливості роботи редактора над стилістикою наукової мови навчального видання 3.
Поняття типу мови 3. Поняття літературної мови. 4. Диференціація та інтеграція мов Висновки Список використаної літератури
КОМПОЗИТНІ УТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 1.1. Принципи класифікації композитів німецької мови 1.1.1. Семантико синтаксична класифікація складних слів 1.1.2.
Генетична спорідненість слов’янських мов 3. Старослов'янська мовамова перших слов'янських писемних пам'яток 4. Слов’янські літературні мікромови Висновок Список використаної літератури ...
...необхідна складова структури уроку іноземної мови 1.1. Шляхи активізації мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови 1.2. Мовленнєва розминка як один із засобів розвитку ініціативної ...
Теоретичні основи навчання іноземної мови з використання комп’ютерних технологій в загальноосвітній школі 1.1. Поняття комп’ютерних технологій навчання 1.2....у педагогічній діяльності вчителя іноземної мови Розділ 2. Дослідження використання комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови у загальноосвітній школі 2.1.
Стає престижно розмовляти гарною українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання мови – важлива професіограма людей різних спеціальностей. Адже у народу немає бiльшого скарбу, нiж його ...
...засобів роботи на уроках німецької мови 1. 2. Рольова гра — ефективний засіб навчання іноземної мови Розділ 2. Методика проведення рольових ігор 2. 1.
...класної самостійної роботи з іноземної мови в середній загальноосвітній школі 1.1. Методологічні засади запровадження класної самостійної роботи учнів 1.2....самостійної роботи учнів з іноземної мови в середній загальноосвітній школі 2.1. Доцільність і особливості використання аудіо і відео матеріалів в класній самостійній роботі на уроках ...
Труднощі навчання читання іноземною мовою. ІІ. 1. Психологічні особливості учнів старших класів. 2. Система вправ для формування соціокультурної компетенції учнів старших класів. Список використаної літератури.... Іноземні мови №2, 2004. 4. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Т.І., Метьолкіна О.Б.
...2 Функціонування зоонімів в обох мовах. 2.1 Функціонування зоонімів в українській мові 2.2 Функціонування зоонімів в іспанській мові (на основі приказок та прислів’їв) ...
Перекласти українською мовою, поставити наголос, пояснити підкреслене слово .......9 6. а) Перекладіть прізвища українською мовою; б) Поставте ПІБ в відповідному відмінку; в) Подайте ...
...конструкції, що існують в англійській мові: види, їх функції в реченні та засоби перекладу українською мовою. У другому розділі проведено аналіз особливостей функціонування та перекладу інфінітивних ...
Культура мови та мовне спілкування 2. Невербальні засоби комунікації 2.1. Фонація 2.2. Кінесика 2.3. Мова вигуків 4.
...про знак і знакову систему мови 2. Типологія знаків 3. Структура знака 4. Специфіка мовного знака. Своєрідність мови як знакової системи 5.
Аналіз планів з іноземної мови 2. Недоліки діючих планів навчання з іноземної мови 3. Аналіз шкільної програми та змісту підручників іноземної мови Список літератури
Аналіз планів з іноземної мови 2. Недоліки діючих планів навчання з іноземної мови 3. Аналіз шкільної програми та змісту підручників іноземної мови Список літератури
Завдання №1 Прочитайте та перекладіть текст українською мовою AGRICULTURAL ECONOMICS Agricultural economics is a field of economics dealing with the economic problems associated with agriculture, the efficiency of ...Дайте відповідь на запитання – англійською мовою 1. What is agricultural economics? 2. What is the main indication of the efficiency of a farm? 3.
...характеристика значення прийменників в англійській мові 1.1. Сутність та еволюція поглядів на прийменник 1.2. Різноманітні значення прийменників Розділ 2. Дослідження значення прийменників в англійській мові 2.1.
...характеристика значення прийменників в англійській мові 1.1. Сутність та еволюція поглядів на прийменник 1.2. Різноманітні значення прийменників Розділ 2. Дослідження значення прийменників в англійській мові 2.1.
Дієслова руху в контексті мови і тексту 1.1. Дієслова руху: загальна характеристика 1.2. Граматичні функції дієслів руху Розділ ІІ.... Функціональність дієслів руху в англійській мові Висновки уривок Висновки За результатами проведеного в роботі дослідження можна зробити наступні висновки: У сучасній лінгвістиці намітились дві лінії досліджень ...
...безособових речень в сучасній англійській мові 1. 1. Дослідження безособових речень мовознавцями різних напрямів 1.2. Види простого речення 1.3. Безособові речення в англійській мові 1.4.
...що застосовуються на уроках української мови 2. Методичні рекомендації щодо використання наочного матеріалу 3. Здійснення міжпредметних зв'язків Висновок Література Таким чином, психологічний аналіз використання наочності в процесі навчання української мови дає можливість зробити такі висновки: ...
...ВІДОМОСТІ ЩОДО СКОРОЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ……………………………………………………….....6 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СКОРОЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ…………………………………………………………11 2.1. Графічні скорочення……………………………………………….11 2.2. Лексичні скорочення……………………………………………….
...ТА ПАРОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 1.1. Шляхи виникнення та різновиди омонімів 1.2. Загальна характеристика паронімів ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ РОЗДІЛ 2....ОМОНІМІВ І ПАРОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 2.1. Стилістичні можливості омонімів в українській мові 2.2. Стилістичні функції паронімів ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
...ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 1.1. Особливості групового навчання на уроках іноземної мови у сучасній школі 1.2. Значення групової роботи в оволодінні іншомовною ...
Відображення духовного світу Володимира Сосюри мовою його творів 3. Мовні особливості поезії Володимира Сосюри 4. Жанрово композиційна оригінальність лірики В.Сосюри 5.
...фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 1.1. Проблема визначення фразеологічних одиниць 1.2. Семантична структура фразеологічних одиниць Розділ 2. Структурно семантична характеристика фразеологічних одиниць з метеокомпонентом у сучасній англійській мові 2.1 Семантичний аналіз фразеологічних ...
...як спроби модерного оновлення української мови 1.1. Стиль новелістики В.Винниченка 1.2. Визначення впливу модерністських течій неореалізму і неоромантизму на твори В....як спроби модерного оновлення української мови 2.1. Модерне оновлення української мови новелами Винниченка 2.2. Зв’язок творчості Винниченка з неоромантизмом Висновки Список літератури
Тестовий контроль у навчанні іноземної мови 1.1. Тестовий контроль знань школярів як педагогічна проблема 1.2. Класифікація тестів з іноземної мови в середній загальноосвітній школі Розділ ...
Аналіз концепції Закону про мови в Україні 3. Шляхи втілення в життя Закону про мови в Україні Висновки Список використаної літератури
...ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 1.1. Принципи відбору та організації лексичного матеріалу та їх значення в освоєнні лексичного мінімуму на уроках англійської мови в 6 класі 1.2.
...та дидактичні основи навчання української мови». 4. Законспектуйте норми і критерії оцінок орфографічних та пунктуаційних навичок учнів, творчих робіт учнів. 5....покажчик журнальних статей («Дивослово», «Українська мова та література в школі»), пов’язаних із вивченням різних розділів шкільного курсу мови (за останніх 5 років). 8.
...рольових ігор на уроках іноземної мови на початковому ступені навчання 1.2 Вікові особливості дітей дошкільного віку, які необхідно враховувати при організації рольових ігор Розділ 2....як ефективного прийому навчання іноземним мовам в дошкільних навчальних закладах 2.1 Навчальні і виховні можливості рольової гри 2.2 Вимоги до рольових ігор в дошкільних ...
...учнів в процесі вивчення української мови та літератури Розділ II. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2.1.
ХАРАКТЕРИСТИКА СКОРОЧЕНЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 2.1. Структурні особливості скорочень сучасної німецької мови…….. 2.2. Семантична класифікація скорочень сучасної німецької мови…… Висновки до другого розділу………………………………………… ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.