Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 729 за запитом мовах

...1.4 Цілі навчання англійській мові на початковому етапі в середній школі Розділ 2. Розвиток граматичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: вираження модальності 2.1.
...1.4 Цілі навчання англійській мові на початковому етапі в середній школі Розділ 2. Розвиток граматичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: вираження модальності 2.1.
Перекласти прізвища українською мовою: Репин, Белинский, Окаёмов, Ильинский, Марьин, Алябьев, Каменев, Лесков, Бедняк, Беликов, Грачев, Лебедев, Сичкарь, Юрьев. 5. Перекласти текст з української мови на російську 250 300 слів (...
Перекладіть їх на рідну мову. 1. The crankshaft speed of a diesel engine is of 100 to 750 revolutions per minute (rpm). 2....9 Переробить речення з прямою мовою в речення з непрямою мовою. Перепишіть та письмово перекладіть перероблені речення. 1. A sergeant picked up the receiver and said, "...
Мова як елемент культури 2. Українська мова як ознака національної культури українців Висновок Список використаної літератури
Загальна характеристика креольських мов 2. Креольські мови: історія, розвиток, сучасність 3. Синтаксичні, лексичні та граматичні особливості Висновок Список використаної літератури
Функції мови у суспільстві. Дві форми мовлення. Основні вимоги до мовлення. 2.Завдання № 1 Перекладіть текст українською мовою: На конгрессе по лингвистике и ...
Лексика китайської мови описана в сотнях словниках різних типів: тлумачних, енциклопедичних, синонімічних та ін. Китайською лексикографією зібраний надзвичайно багатий фактичний матеріал і ця ...резюме до роботи на китайській мові
...поняття та основні групи мертвих мов 2. Загальні особливості деяких мертвих мов Висновок Список використаної літератури
Вступ РОЗДІЛ І. Лексико стилістичне навантаження синонімів та синонімічних рядів у сучасній українській мові І. 1.
Розкрийте поняття літературної мови. Наведіть стилістично різноманітні зразки української літературної мови — зв'язні висловлення, кожне з яких відповідає певному стилеві і становить абзац. 2.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ І. Образ Клода Фролло у романі……………………………………..6 РОЗДІЛ ІІ. Образ Квазімодо…...…………………………...………...……....18 ВИСНОВКИ…………………………………………………………….………....перший історичний роман написаний французькою мовою. Опублікований він був у 1831 році. Над своєю книгою Юго працював з 25 липня 1830 по 14 січня 1831 року, ...
Українсько польські мовні контакти найдавнішого періоду Розділ ІІ. Українізми в польській мові ХVІ – ХVІІ ст. Їх семантична класифікація Розділ ІІІ.
Дієслова руху в контексті мови і тексту 1.1. Дієслова руху: загальна характеристика 1.2. Граматичні функції дієслів руху Розділ ІІ.... Функціональність дієслів руху в англійській мові Висновки уривок За результатами проведеного в роботі дослідження можна зробити наступні висновки: У сучасній лінгвістиці намітились дві лінії досліджень в ...
...характеристика антонімії у фразеосистемі англійської мови 1.1. Явище фразеологічної антонімії 1.2. Антонімічні зв’язки у фразеології Розділ 2. Дослідження антонімії у фразеосистемі англійської мови 2.1.
...місце читання у навчанні іноземної мови 1.1. Навчання техніки читання 1.2. Навчання читання на початковому етапі вивчення англійської мови 1.3.
Орфографічні норми сучасної української літературної мови. 2. Судові промови. 3. Виправте помилки у словосполученнях: Гостра біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний кофе, два місяця, ... Перекласти текст українською мовою 200 250 слів (юридичного спрямування).
СИНОНІМІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 6 1.1. Історія виникнення синонімів. 6 1. 2 Поняття про синоніми. 9 1. 3 Класифікація синонімів. 12 РОЗДІЛ ІІ. АНТОНІМІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 15 2.1.
Основні етапи становлення сучасної української мови. Сутність поняття «мовна норма» … 3 2. Запишіть 20 слів термінів з вашої професійної галузі, п’ять з них введіть у ... Перекладіть конструкції ділового стилю українською мовою і запишіть їх …. 12 4. Запишіть іменники в родовому відмінку однини ……………………. 13 5. Складіть заявку на одержання канцтоварів …………………………..
Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Наведіть приклади літературних норм. До якого стилю належить поданий нижче текст? Чому?... Перекладіть текст українською мовою Наличие молекул воды во влажном материале также смещает частотную дисперсию электрофизических параметров до области низких частот в сравнении с дисперсийными ...
Особливості евфемізмів як явища мови. 1.1. Поняття та способи утворення евфемізмів. 1.2. Класифікація евфемізмів. Розділ 2. Вживання евфемізмів сучасної англійської мови в різних сферах людського життя.
Особливості вивчення рідної мови 2. Проблеми розвитку рідної мови 3.Ознайомлення з навколишнім світом дітей раннього віку ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
...засади навчання монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття монологічного мовлення 1.2. Монолог опис та формування монологічних умінь у ... Методика навчання монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1. Основні підходи до навчання монологу опису учнів початкових класів 2.2.
Створити на уроці мовні ситуації, що моделюють реальні ситуації обговорення охорони навколишнього середовища на міжнародній конференції екологами, лікарями, директорами великих промислових підприємств, які б мотивували використання іноземної мови з метою спілкування. 2.
...ВИКОРИСТАННЯ АУДІОМАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ 1.1. Сутність аудіо засобів в навчальному процесі 1.2. Лінгвістичні труднощі смислового сприйняття інформації на ...ВИКОРИСТАННЯ АУДІОЗАСОБІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 2.1. Основні форми та методи роботи з аудіозасобами 2.2. Вправи на основі аудіозасобів ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Метою роботи є визначення тенденцій динаміки розвитку лексико семантичної системи китайської мови, змін у шляхах і засобах збагачення словникового складу на базі аналізу словотворчих та семантичних процесів, іншомовних та внутрішньомовних запозичень на ...найменувань, з яких 15 – іноземними мовами), список лексикографічних джерел (14 найменувань). Повний обсяг магістерської роботи 107 сторінок, основний зміст викладено на 86 сторінках.
Завдання №1 Перетворіть речення з активного стану в пасивний та перекладіть їх на рідну мову. 1. Man lieferte die Ware zu den angegebenen Terminen. Die Ware wurde zu den angegebenen Terminen geliefert. 2....Завдання №7 Перекладіть на рідну мову та вивчіть слова та словосполучення напам»ять. Die allgemeinen Geschaftsbedingungen besprechen einen Kaufvertrag schlieBen den Preis festlegen die PreisermaBigung geben ...
Характеристика каламбуру в англійській мові 8 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКОГО КАЛАМБУРУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 11 2.1. Шляхи пошуку відповідного варіанту перекладу 11 2.2.
...Завдання №2 Перекладіть прізвища українською мовою: Алябьев, Соловьёв, Ержов, Зозулевич, Медведев, Веденеев, Соболев, Белый, Пешковский Поясніть особливості перекладу прізвищ українською мовою Завдання №3 Дайте тлумачення термінів: ...
...розвиток суспільно політичної лексики в мові українських та російських засобів масової інформації РОЗДІЛ 2. Особливості використання суспільно політичної лексики в мові друкованої преси 2.1.
...in modern life (Роль іноземних мов у сучасному житті) 3.My view on foreign languages as a subject: way to perfection (Моє бачення іноземних мов як навчального предмету: шлях до ...
...та перекладіть речення на рідну мову. Зверніть увагу на переклад поширених означень. 1.Die von dieser Firma verkaufte Ware ist gut. 2....та письмово перекладіть на рідну мову текст. Einzelunternehmung Die Einzelunternehmung ist der Produktionsbetrieb oder die Erwerbstatigkeit eines einzelnen Unternehmers. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daB die Geschicke ...
29 br />br /> Вступ Мова — одне з чудес, за допомогою якою люди передають найточніші відтінки думок та почуттів. Вона відзеркалює душу народу, його історію....позначення діяльності людини в українській мові”. Отже, актуальність дослідження зумовлена
Мовні особливості звітів ООН в аспекті перекладу 33 2.2.1. Лексичні особливості. 34 2.2.2. Морфологічні особливості....of UN Peace Operations українською мовою 40 Висновки до розділу 2 47 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52
...семантики рідше, ніж інші частини мови, виражає значення кількості. Граматичні характеристики числа дієслів мають опосередкований характер, лексичне вираження кількості в дієслові здатне диференціювати динаміку кількісних відносин ...у смислових структурах дієслів англійської мови, які співвідносяться із лексичними засобами вираження кількості, поряд із семами дій виокремлюються семи кількісної ознаки дії.
...семантики рідше, ніж інші частини мови, виражає значення кількості. Граматичні характеристики числа дієслів мають опосередкований характер, лексичне вираження кількості в дієслові здатне диференціювати динаміку кількісних відносин ...у смислових структурах дієслів англійської мови, які співвідносяться із лексичними засобами вираження кількості, поряд із семами дій виокремлюються семи кількісної ознаки дії.
а) Відтворити українською мовою російські прізвища, пояснити правопис підкресленого прізвища: Потанин, Зверев, Котельников, Фадеев, Ананьин. б) Поставити ім’я, що в дужках, у кличному ...порядок слів, виправити помилки, видалити мовні покручі. Як забезпечити безпеку праці по цехам комбінату, якщо відсутній навіть дотепний спецодяг для робочих, ніхто не одягав окулярів під ...
Перекладіть словосполучення українською мовою В адрес, вакантная дожность, в будущем году, ввиду вышеизложенного, веское основание, вести протокол, взаимопомощь, в знак благодарности, в остальной части, ...ім’я по батькові українською мовою, та провідміняйте їх у Родовому відмінку. Гончар Роман Иванович, Масло Тамара Викторовна, Зоркин Федор Геннадиевич, Павленко Лилия Леонидовна, Макарчук Александра ...
СТВОРЕННЯ ЕНМК З ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVA СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ MOODLE 2.1. Система управління навчальними ресурсами Moodle…………………47 2.1.1. Ресурси курсу………………………………………………………….... Створення ЕНМК для вивчення мови програмування Java ………….67 РОЗДІЛ 3. ЕСПЕРИМЕНТАЛЬНО ДОСЛІДНА РОБОТА…………….………..75 3.1. Методична основа дослідження…………………………...………...…75 3.2. Розробка лекційного заняття…………………………………………...
ВСТУП 1. Мова та її порушення 2. Афазії та їх класифікація ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Варіант 3 1. Дайте визначення документа. Які основні види документів виділяються: а) за ... Перекладіть текст українською мовою: Парафиновые углеводороды. Низшие парафиновые углеводороды это газы. Они могут быть растворены в нефти в небольших количествах.
Завдання № 7 Завдання 1. Опрацюйте вимову деяких особових форм дієслова, наголошування яких часто викликає труднощі.... Перекладіть речення українською мовою. 1 Международная ярмарка вакансий была организована по инициативе Всеукраинской ассоциации экономического и культурного сотрудничества. 2.
Завдання № 8. 2. Складіть пояснювальну записку з приводу запізнення на роботу (Лекція 7.4). 3. Перекладіть українською мовою.
1. Запишіть слова фонетичною транскрипцією 2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією і визначте, коли звучить [й], а коли [і] 3.... Тема «Українська мова і сьогодення» Література
УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРАВОЗНАВЧИМ СПРЯМУВАННЯМ) Варіант 17 1. Публічний виступ: види, вимоги до його підготовки, мовна ...
ВАРІАНТ 4 1. За наведеним зразком подайте основні відомості одного з курсу “Українська ділова мова”.
РОЗДІЛ 1. ВПРАВИ 1. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини, обгрунтуйте вибір закінчення.... Запишіть подані прізвища українською мовою. Винницкий, Евсеенко, Житецкий, Ильяш, Крушельницкий, Лукьяненко, Лебидь, Матвиенко, Петришкин, Недилько, Басалаев, Арефьев, Горячев, Крученых, Леонтьев, Мясоедов, Почтарев, Шмелев, Щавелев. 5.
Варіант № 9 (Х, Ц, Ч) Завдання 1. Дайте визначення мові та її функціям. Завдання 2.
ВСТУП ………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ...процесів на уроках з української мови та читання в початковій школі...........16 РОЗДІЛ II. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ В ПРАКТИКУ СУЧАСНИХ УРОКІВ …... 22 2.1.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.