Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 168 за запитом мовлення

Зміст 1. Історія розвитку професіоналізмів. 2. Терміни і професіоналізми. 3. Особливості використання професіоналізмів для викладачів. Список використаних джерел.
Егоцентричне мовлення.....................18 РУБІНШТЕЙН С.Л. Мовлення. Мовлення і спілкування.....22 ВИГОТСЬКИЙ Л.С. Мислення і мовлення. Проблема і метод дослідження........................................
...МЕТОДОЛОПЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ Розділ 1. Теоретико методологІчнІ засади дошкільної лінгводидактики § 1. Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття § 2.... Лінгвістичні засади методики розвитку мовлення дітей § 7. Педагогічні засади лінгводидактики § 8. Методи наукового дослідження а дошкільній лінгводидактиці Розділ 2. Навчально мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку ...
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «МОВА І МОВЛЕННЯ»...97 Тематика курсових робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» ...102 Тематика дипломних робіт з «Методики вивчення розділу “Мова ...
2 Формування мовлення в процесі онтогенетичного розвитку дитини. Поняття про мовленнєву ваду. Співставлення норми та патології. З. Основні періоди нормального мовленнєвого розвитку дитини....характеристика дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. 8. Попередження вад мовлення у дітей дошкільного та шкільного віку. 9. Загальні принципи обстеження та корекційної роботи з логопатами. 10.
...виснажуванiстю, 2 iз затримкою розвитку мовлення. Адмiнiстрацiя школи вимагає вiд психолога органiзацiї психологiчного коригування у цьому класi. 1.Як органiзувати роботу? 2....виснажуванiстю, 2 iз затримкою розвитку мовлення. Адмiнiстрацiя школи вимагає вiд психолога органiзацiї психологiчного коригування у цьому класi. Як органiзувати роботу? Чи є доцiльними заняття з усiм ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 1.1. Погляди вчених на проблему розвитку мовлення дітей раннього віку 1.2.
Проблема формування монологічного мовлення у вітчизняній та зарубіжній психолого педагогічній літературі 1.2. Психологічні особливості розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку 1.3.
...роботи з розвитку зв’язного мовлення РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 2.1. Методика розвитку діалогічного мовлення 2.2.
Методи розвитку мовлення дітей з діагнозом хронічний ларингіт Розділ 3. Експериментальне дослідження процесу відновлення функціональних порушень голосу у дітей старшого дошкільного віку при ... Артикуляція мовлення у дітей старшого дошкільного віку хворих на хронічний ларингіт 3.2. Експериментальне дослідження процесу відновлення функціональних порушень голосу Висновки Список ...
...з одного боку, “слухове” – усне мовлення; з другого, “видиме” – писемне мовлення. Формування у школярів навичок усного і писемного мовлення – важке і багатогранне завдання, яке стоїть перед ...
Розвиток мовлення дітей у процесі формування елементарних математичних уявлень 1.1. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 1.2....їх засвоєння та застосування у мовленні 2.2. Структура інтегрованого заняття з розвитку мови і мовлення дошкільника 2.3. Види мовних завдань у структурі інтегрованого заняття ...
...педагогів класиків на проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку 1.3. Особливості розвитку мови дітей старшого дошкільного віку… 1.3. Зміст базисного компонента мовленнєвого розвитку випускника ... ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ В ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 3.1. Напрями роботи з розвитку мовлення дітей 3.2.
Непряме мовлення та його таксономія (на матеріалі англомовного Художнього дискурсу) 2.1. Непрямий мовленнєвий акт як один із способів непрямої передачі змісту 2.2. Непряме мовлення героїв Ф. С.
Непряме мовлення та його таксономія (на матеріалі англомовного Художнього дискурсу) 2.1. Непрямий мовленнєвий акт як один із способів непрямої передачі змісту 2.2. Непряме мовлення героїв Ф. С.
Розвиток мови і мовлення в різних видах діяльності дошкільників з вадами слуху. 21. Готовність дошкільників до навчання в школі. 22.... Види мовлення, їх характеристика дошкільників з вадами слуху. 27. Характеристика роботи. Сборник «Пути обучения речи» 1960. 28.
...збігаються); дистриб’ютор – порушено чистоту мовлення (треба: розповсюджувач). 3. Перекладіть словосполучення українською мовою: Партийный билет, билет Государственной казны, экзамен по предмету «Гражданское право», проявить гражданскую позицию, ... Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.2006 (чи інші видання); Шевчук С. В. Російсько український словник ділового мовлення, – К., 2011 (чи інші видання).
Поняття мовлення 1.2. Фізіологічні механізми мовної діяльності підлітків 1.3. Різновиди мовлення підлітків Розділ 2. Дослідження мовленнєвого розвитку підлітків 2.1.
Розкрийте принцип розвитку мислення та мовлення. 2. Поняття про розумовий розвиток дитини дошкільника з ТПМ. 3. Завдання розумового виховання дітей з вадами мовлення. 4. Засоби розумового виховання. 5.
Ставлення до гендерлекту на Україні; Мовлення жінок та мовлення чоловіків (що спільного, яка різниця). Приведить приклади. 3. Статут. При виконанні другого завдання ознайомтесь і запишіть правила ...
Навчання діалогічного та монологічного мовлення Розділ ІІІ. Навчання читання 3. 1. Суть читання та його психофізіологічні механізми 3.2. Навчання техніки читання 3.2.... Письмо і писемне мовлення 4.2. Навчання техніки письма 4.3. Етапи навчання писемного мовлення 4.4. Роль письма у навчанні англійської мови Висновки ...
...3.3 морфологічні засоби ділового мовлення 3.3.1 Особливості вживання іменників у мові документа 3.3.2 Прикметники і числівники ділового мовлення 3.4 особливості вживання у ...
Підготовчим етапом розвитку мовлення у 2,5 3 місяці є: 1. Гукання. 2. Лепетання. 3. Співуче аґукання. 46. На фоні позитивного емоційного стану у ...аґукання як підготовчий етап розвитку мовлення виникає: 1. У 4 5 місяців. 2. У 2,5 3 місяці. 3. У 6 місяців. 49.
1. Мовлення як психічний пізнавальний процес (мова і мовлення, функції, види та розвиток). 2. Поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість». співвідношення між ними.
Дві форми мовлення. Основні вимоги до мовлення. 2.Завдання № 1 Перекладіть текст українською мовою: На конгрессе по лингвистике и информатике ученые провели эксперимент: ...
...лексичного запасу і граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку 3. Розвиток звукового і синтаксичного аспектів мовлення. Усвідомлення дошкільниками звукового складу слова Висновок Список використаної літератури
...форми проведення дискусії, поняття культури мовлення під час дискусії, основні прийоми активізації уваги слухачів. . Опрацьовуючи друге завдання, запишіть правила правопису слів іншомовного походження.... Українське ділове мовлення. Донецьк, 1997. 6. Є.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. Сучасні ділові папери. К., "А.Є.К.", 1998.
Культура усного професійного мовлення. 7. Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми. 8. Терміни, професіоналізм, фразеологізм. 9.
Методика формування діалогічного мовлення 2.2. Методика навчання монологічного мовлення 2.3. Методика навчання розповіді за картинами 2.4.
...інтегрованих уроків рідної мови і мовлення…………. 28 2.3. Мовні завдання у структурі інтегрованого заняття мови і мовлення в початкових классах………………………………………… 29 2.4.
...та організації ефірного та кабельного мовлення, що здійснюють технічну підтримку/діяльність. Тому й повинна здійснюватися охорона суміжних прав тих, хто допомагає авторам творів довести до відома ...відеограми та оприлюдненню передачі організації мовлення. Для сповіщення про свої права на фонограмах, відеограмах, і всіх їх примірників, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах можуть ...
...вона у вигляді різноманітних актів мовлення, що повторюються усно та фіксуються письмово. Саме в системі національної мови закодовано інтелект тієї чи іншої нації....рівнем і низьким рівнем культури мовлення. Виходячи з історичних і мовнокультурних особливостей формування етнічного складу населення України, де кількісну перевагу, крім Криму, мають українці, роль державної (...
Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.2006 (чи інші видання); Шевчук С. В. Російсько український словник ділового мовлення, – К., 2011 (чи інші видання).
Розвиток мовлення у дітей раннього та дошкільного віку. 18. Сюжетно рольова гра як провідна діяльність у дошкільному віці. 19....період: елементарні моральні почуття, внутрішнє мовлення тощо. 20. Психологічна готовність до шкільного навчання, її основні показники. 21. Характеристика учбової діяльності як провідної діяльності молодшого шкільного віку.
...ранньому віці та особливості розвитку мовлення. 28) Розвиток пізнавальних психічних процесів у дітей раннього віку. 29) Передумови розвитку особистості. Особливості перших уявлень про себе.... 49) Особливості розвитку мовлення в підлітковому віці. Підліткова мовленнєва субкультура. 50) Особливості спілкування підлітка з батьками, вчителями, однолітками. 51) Формування та розвиток особистості підлітка.
Українське ділове мовлення. К., 1997. 4. Російсько український словник для ділових людей. / під ред. А.А. Тараненка, В.М. Брицина.—К., 1992. 5.... Українське ділове мовлення. Донецьк, 1997. 6. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. К., 1998.
...9 Які найчастіше зустрічаються дефекти мовлення у дітей? a. Труднощі у вимові голосних звуків b. Забування намірів c. Прискорення темпу мови d. Уповільнення темпу вимови e.... Відсутність або недорозвиненість мовлення внаслідок органічного ураження мовних зон кори головного мозку у внутріутробному або ранньому періоді розвитку дитини.
...виховувати прагнення до багатства індивідуального мовлення. Своєрідність мовної особистості формується мовою, в першу чергу, мовою рідною, за допомогою якої людина здобуває перші знання про навколишній світ ...рівня оволодіння мовою; б) забезпечення мовлення функціонально стилістичною метою; в) врахування індивідуальних відмінностей мовленнєвого досвіду; г) здійснення мовленнєвого контролю; д) володіння мовленнєвою ситуацією.
...9 Які найчастіше зустрічаються дефекти мовлення у дітей? a. Труднощі у вимові голосних звуків b. Забування намірів c. Прискорення темпу мови d. Уповільнення темпу вимови e.... Відсутність або недорозвиненість мовлення внаслідок органічного ураження мовних зон кори головного мозку у внутріутробному або ранньому періоді розвитку дитини.
...педагогічної творчості, 11) висока культура мовлення (фонетична чіткість, емоційність, експресія, змістовність і виразність мовлення), 12) почуття гумору 4, 3, 2, 1 Завдання 4.
Українське ділове мовлення. Посібник, К., 1997. 2. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К., 1997 3.Гараненко А.А., Брицин В.... Українське ділове мовлення. Донецьк, 1997. 6. С.В. Глищук., О.В. Дияк., С.В. Шевчук. Сучасні ділові папери. К., "А.С.К.", 1998
Культура і техніка мовлення вчителя. Функції, форми та комунікативні якості мовлення вчителя. Взаємозв'язок вербальних та невербальних засобів у педагогічній діяльності вчителя. 26.
...різноманітні образи Голос інтонаційно забарвлений, мовлення жваве. Захоплення у світлі нових тенденцій. Схильний до оригінальності, акцентуванню власних переваг Комунікабельний, легко входить у довіру.... Голос монотонний, різкий, мовлення уривчасте. У спілкуванні суховата, формальна, про себе розповідає мало. Коло друзів обмежене, але надійне. Відмінні риси – постійність та висока відповідальність.
Мовлення та причини його порушення 2. Афазії та їх види ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Етикетне мовлення у кінці ХІХ початку ХХ ст. 2.Основи уміння сказати більше, ніж вимовити Література
Сьогодні зростає увага до культури усного та писемного мовлення. Стає престижно розмовляти гарною українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання мови – важлива професіограма людей різних спеціальностей.
Фізіологічна основа мовлення – дихання. 3. Основні властивості голосу. Їх вдосконалення. 4. Значення дикції в процесі виразного читання. 5. Орфоепічні норми сучасної української мови.
Педагогічні умови виховання звукової культури мовлення у дітей Висновок Список використаної літератури
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.