Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 987 за запитом можуть

...масштабі геологічного часу ці коливання можуть бути достатньо великі для того, щоб виникли холодніші льодовикові періоди, розділені теплішими межледниковьями. Іншою причиною заледенінь могла бути зміна орієнтування ...
...наведених у таблиці 2 витрати можуть контролюватися (проставте знаки «+», «–») Таблиця 4 Вихідні дані Витрати Керівником виробничого цеху 1. Прямі витрати на матеріали + 2.
Аналіз перспективних економічних заходів, що можуть бути використані в якості антикризових в національній економіці Висновки Список використаної літератури Додатки
З якою метою можуть застосовуватися спеціальні засоби? Завдання 5 Начальник міського відділення міліції розглянув справу про розпивання спиртних напоїв у під’їзді жилого будинку, ...
...соціальні чи економічні перетворення не можуть бути реалізовані у довготривалій перспективі без залучення трудового потенціалу молодого покоління, яке завжди виступає носієм найпрогресивнішого людського капіталу, сформованого в ...
...грн Кошти для розрахунків оперативно можуть бути сформовані шляхом: 1) термінового продажу матеріальних цінностей зі складу на суму 80 000 грн. Є реальний покупець.
Які можуть бути використані докази для підтвердження факту придбання пральної машини в конкретному магазині? Чи може Загірна, у разі задоволення позову, розраховувати ...
...власності громадян або юридичних осіб, можуть бути відчужені (вилучені): а. з мотивів суспільної необхідності; б. для суспільних потреб; в. з мотивів суспільної необхідності та для суспільних ...
...Балів: 1 Засоби захисту шкіри можуть бути: Виберіть одну правильну відповідь a. гумові, бавовняні; b. що частково та повністю захищають шкіру. c.
...і проходження служби взагалі не можуть не займати особливе місце, оскільки стосуються особистого життя кожного працівника міліції. Список використаної літератури.28 с
...й розцвітати всі інші таланти можуть тільки на їхній основі. Талант, вирощений на ґрунті сумніву, себелюбності, марнославства й гордині, несе зло й руйнування не тільки навколишнім, ...
...всі джерела, можливості, запаси, які можуть бути використані для вирішення будь–якого завдання, досягнення визначеної мети, в тому числі й ті, що вже використовуються.
...у сільськогосподарському секторі економіки України можуть мати підприємства, які, по перше, функціонують на засадах приватної власності на засоби виробництва та результати функціонування; по друге, для продукції ...
...предмети, мають крижану структу¬ру, можуть дрейфувати в океані. Отже... 7. Чи випливає висновок з даних засновків, якщо ні — вказати помилку, представити її за допомогою кіл ...
...громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на умовах: а. права постійного користування; б. права постійного успадкованого користування; в.
...і проходження служби взагалі не можуть не займати особливе місце, оскільки стосуються особистого життя кожного працівника міліції. Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу ...
...погляд мають принципове значення і можуть мати статус засад кримінального процесу. 3. Визначте основні складові положення (постулати) засад презумпції невинуватості і підготуйте таблицю за вище вказаною ...
Назвіть види угод, які можуть бути укладені у кримінальному провадженні. Хто згідно закону має право на ініціювання угод? Які передбачені законом умови укладення угоди про ...
...дітей, навіть незначні функціональні порушення можуть спричинити стійку деформацію опорно рухового апарату, мати важкі наслідки для здоров'я дітей. Підвищення тонусу скелетних м’язів, які впливають ...
...й розцвітати всі інші таланти можуть тільки на їхній основі. Талант, вирощений на ґрунті сумніву, себелюбності, марнославства й гордині, несе зло й руйнування не тільки навколишнім, ...
...необхідно враховувати багато факторів, які можуть вплинути на процес повернення кредиту. Розроблено багато методик по оцінці кредитоспроможності позичальника. При оцінці кредитоспроможності позичальника необхідно враховувати не тільки ...
...як каральні заходи, що не можуть мати юридичну силу за межами держави, де вони прийняті. І тому акти про націоналізацію мали визнаватися відносно власності, яка знаходилася ...
...містять економічного змісту та не можуть бути відокремлені від особистості їх носіїв. Далі слухачу варто проаналізувати окремі види особистих немайнових прав фізичної особи.
...чином на потенційні проблеми, які можуть виникнути, як на початку діяльності, так і в її розвитку і за необхідності змінити або відкоригувати бізнес стратегію.
...їх не розмежовують або не можуть розрізнити. Основна частина Поняття конституційного права Конституційне право як галузь права в будь якій державі є провідною складовою її національної ...
...складі продуктивних сил природні ресурси можуть виступати як: a. предмети праці b. засоби праці c. засоби виробництва d. умови для здійснення виробничої діяльності Question 5 Основними ...
Які об’єкти можуть надаватися у концесію; 2. Який існує порядок прийняття рішення про надання концесії? 3. Як здійснюється передача об’єкта концесії?
Чи можуть бронюватись робочі місця для молодих спеціалістів? 6.Вкажіть, за рахунок якого джерела не формується Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування: ...
Всі існуючі запахи можуть бути отримані змішуванням наведених семи запахів у відповідних сполученнях і пропорціях. За сучасними даними, молекули пахучих речовин поглинають і випускають ...
Загальна кількість запитань, які можуть задати наші відвідувачі протягом одного дня (за московським часом) ділиться на дві частини. Перша частина запитань може бути задана користувачами ...
Джерелами формування прибутку підприємства можуть бути прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, прибуток від іншої реалізації і позареалізаційні фінансові результати.
] Вони можуть гармонійно співіснувати або ж протистояти одне одному". Архетип матері втілюється в казках в образі старої жінки: відьми або ж доброї ...
...стягнення за порушення трудової дисципліни можуть застосовуватися до працівників? Який існує порядок застосування дисциплінарних стягнень до працівників? Куди і в який термін може звернутися Курилов з ...
...такій системі інтенсивного, взаємодії не можуть не виникати спори, конфлікти і кризи.
...і сторони за угодою не можуть збільшувати чи зменшувати їх, а орган, який вирішує спори, зобов'язаний застосувати позовну давність незалежно від бажання сторін. [1;с.
...для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані в якості торговельної марки… 25 10. Розв'яжіть задачу. Тема «Промислова власність. Винаходи Комерційна таємниця».
...національним торговим законодавством деяких країн можуть бути визнані як демпінгові, найчастіше є єдиним фактором у конкурентній боротьбі за покупця української металопродукції.
...старшого дошкільного віку в дитини можуть бути виховані досить стійкі форми поведінки, ставлення до навколишнього відповідно засвоєним моральним нормам і правилам.
...внутрішніх та зовнішніх чинників, які можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства. Тому, зростає необхідність здійснення антикризового управління, що являє собою систему управління підприємством, що здатна ...
...злочинці неосудні Деякі злочинці не можуть бути покараними. 2) Усі вчителі – педагоги. Він – учитель. Він – педагог. 3) Усі вчителі – педагоги. Отже, він – не педагог, бо він ...
...соціокультурні та інституційні чинники, які можуть сприяти економічному зростанню або стримувати його. Механізм чинників економічного зростання досліджується у моделях економічного зростання.
...факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст ...
Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої продукції в натуральному чи вартісному (за оптовими цінами або за собівартістю) виразі або прибуток.
...існуючі методи оцінки виробничого потенціалу можуть бути об’єднані в дев’ять груп: – методи, які ґрунтуються на аналізі порівняльних переваг; – методи, які ґрунтуються на теорії рівноваги ...
...тим в розвитку різних груп можуть бути виявлені деякі загальні закономірності. Взагалі, життя групи – процес динамічний, і тому слідкування за змінами та метаморфозами в ній дозволяє ...
...умов, за яких нові фірми можуть увійти в галузь, а також — з комплексу заходів, що забезпечують їх виконання. Отже, держава, впливаючи на економічні суб'єкти, заміщує ...
У соціології об'єктом дослідження можуть, бути будь які процеси та явища соціальної дійсності (демографічні, екологічні, економічні, соціальні, міжнаціональна, сімейно побутові та ін.).
...співробітників вважають, що керівники не можуть об'єктивно оцінити їхню роботу, оскільки не мають необхідної для цього інформації, – 45% співробітників вважають атестаційну співбесіду формальним оголошенням заздалегідь ...
...виховуючого впливу культури людських взаємин можуть свідчити активність і глибина відповідей учнів у процесі засвоєння навчального матеріалу, зацікавленість в обговоренні поставлених проблем, бажання відстоювати свою думку, ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.