Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 987 за запитом можуть

Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; б) 10%; в) 15%.... Цінні папери емітента можуть бути вилучені а обігу і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю продаж протягом: а) ...
Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; b) 10 %; c) 15 %; d) ... Цінні папери емітента можуть бути вилучені з обігу і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю продаж протягом: а) ...
Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; b) 10 %; c) 15 %; d) ... Цінні папери емітента можуть бути вилучені з обігу і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю продаж протягом: а) ...
Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; b) 10 %; c) 15 %; d) ... Цінні папери емітента можуть бути вилучені з обігу і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю продаж протягом: а) ...
...випуск продукції або надають послуги, можуть складатися з одного або кількох пускових комплексів, це: a. черга будівництва b. будова c. пусковий комплекс d....не застосовуються Question 5 Чи можуть кошти Державної інноваційної фінансово кредитної Установи формуватися за рахунок іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб: a. так b.
...позначають засобу, запаси, джерела, що можуть бути використані, а також можливості окремої особи, групи осіб, суспільства в конкретній обстановці. В усім світі прийшли до визнання, що ... Показники, що характеризують ці компоненти, можуть відноситися як до окремої людини, так і до різних колективів, у тому числі до персоналу підприємства і населення країни в ...
...відомості та/або данні, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. В усі часи інформація (відомості, дані, знання) відігравали велику роль ...відмежувати явища навколишньої дійсності, які можуть бути об'єктом правовідносин, від тих явищ, які в силу їхніх властивостей або норм права не можуть бути такими, а ...
...відомості та/або данні, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. В усі часи інформація (відомості, дані, знання) відігравали велику роль ...відмежувати явища навколишньої дійсності, які можуть бути об'єктом правовідносин, від тих явищ, які в силу їхніх властивостей або норм права не можуть бути такими, а ...
...цивільних прав, як і кримінальних, можуть бути декілька осіб, але вони притягуються до цивільно правової відповідальності як одна особа (солідарна відповідальність); по четверте, до цивільно правової відповідальності можуть притягуватись треті особи, які участі ...
...єктами права приватної власності, які можуть бути власниками будь якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.
...електронних баз даних, які також можуть охоронятися авторським правом. Фіксація перелічених об’єктів авторсько правової охорони в електронній формі та транскордонний характер Інтернету спрощує можливість порушення ...ускладнюється й тим, що порушники можуть бути громадянами багатьох країн, що зумовлює необхідність позивача порушувати позови в різних країнах і за різними юрисдикціями.
...засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати рівень своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі персони й регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на ...
...2) сума коштів, яку вони можуть інвестувати; 3) строки, на які кошти можуть бути заморожені в інвестиційні вкладення; 4) собівартість окремого об’єкта інвестицій; 5) сума ...
...рентабельності, визначити інші фактори, що можуть впливати на рішення. 4. За всіма розрахунками зробити обгрунтовані висновки. 5. Ситуація 2 Взуттєве підприємство середніх розмірів спеціалізується на виготовленні ... Які параметри ОСУ можуть змінити зі зміною функцій відділу маркетингу? 3. Зробіть обгрунтовані висновки по всім розрахункам. 6. Ситуація 3 Підприємство, що займається виробництвом ...
Основна ідея, проблема, що можуть бути подані у вигляді епіграфа, притчі, педагогічної метафори. План лекції. Короткий зміст основних положень (обсяг до 5 сторінок) Література, що ... Коротке обґрунтування спеціалістів, які можуть цю тему. 10. Текстуальний виклад осново матеріалу з маркуванням інформації, яку викладає той чи інший спеціаліст. 11. Формулювання висновків, узагальнення.
...чинним законодавством підприємства та організації можуть придбати акції тільки за рахунок власних коштів. Акції можуть бути видані одержувачу (покупцеві) тільки після повної сплати їхньої вартості.
Частину з цих послуг можуть виконувати безпосередньо продавці, інші послуги надаються кваліфікованими спеціалістами, які за договорами оренди чи на інших умовах працюють на спеціально виділених ...площах магазинів, ще інші послуги можуть виконуватися працівниками підприємств сфери побутового обслуговування, але збір заявок на їх виконання та прийом оплати за виконані послуги можуть здійснювати ...
...та здійснення спільних програм страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю.
...Question 3 Платники податків вСША можуть оскаржувати свою заборгованість за податковими платежами безпопередньої оплати й подальших позовів про відшкодування в: a. Податковому суді США b....Question 18 Суди панчаятів вІндії можуть застосувати: a. лишештрафи b. можуть призначати позбавленняволі c. засобивиховного впливу, штрафи або примусовий обов'язок до здійснення певних дорученьчи дій ...
...Балів: 1 Попит і пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої ролі ціни: Виберіть одну правильну відповідь a. на ринку ресурсів b. на валютному ринку c.... проміжку часу, протягом якого виробники можуть пристосовуватися до зміни цін b. частки доходу споживача, яка направляється на придбання даного товару c.
...кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати: a. фітосанітарному контролю b. організаційному контролю c. адміністративному контролю d. господарському контролю Question 3 Граничний строк перебування товарів, транспортних ...робочих днів Question 5 Громадяни можуть бути декларантами після досягнення ними: a. 16 років b. 18 років c. 21 року d.
...досвіду і професійних навичках вони можуть цілком відповідати займаним посадам, але вони ніколи не навчалися і не працювали на ПК. Відправляти їх на навчання?...основі новітніх інформаційних технологій і можуть бути використані в якому завгодно секторі ринку і при будь яких концепціях і процедурах керування організацією.
...співвіднесенні типів та рівнів самовизначення можуть простежуватися парадоксальні ситуації, коли особа, яка самовизначається за "особистісним" типом, насправді ніяк не може вважатися справжньою особистістю....між собою, співрозмовники іноді не можуть знайти спільної думки. Визначте ймовірні причини, які можуть ускладню вати процес взаєморозуміння. 5. Чи завжди конформізм характеризується неузгодженістю реальної поведінки ...
...мають чітких етнокультурних орієнтацій, не можуть з впевненістю заявити свою причетність до того чи іншого етносу, до тієї або іншої культури називаються: a. невизначеними b.... не можуть визначити свою національну належність Question 9 Щоб провести порівняльний аналіз двох чи кількох етносів у етносписхології застосовують a.
...землі Question 4 Предметом неустойки можуть бути: a. рухоме майно b. майнові права c. гроші d. нерухоме майно Question 5 Застава виникає: a....Question 15 Предметом договору дарування можуть бути: a. нерухоме майно b. картини c. зброя d. кошти e. отруйні речовини Question 16 Суб'єктами відповідальності за шкоду, ...
Цим документом можуть встановлюватися умови натуроплати послуг Зберігача. 5.2. Щомісячно, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним, Товароволоділець сплачує винагороду Зберігачу ...за даним договором між Сторонами можуть бути припинені шляхом проведення заліку зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не вказаний, чи визначений моментом вимоги ...
...з якими зустрічається практичний психолог, можуть мати однозначне і точне правове розв’язання c. є данина моді Question 4 Етичний кодекс психолога це документ, який регламентує ...існують такі варіанти поведінки, які можуть змінити у бажаному напрямку поведінку інших осіб Question 12 Гіпотеза психолога консультанта являє собою набір тверджень, які встановлюють зв'язок ...
...та деякі інші суб'єкти можуть здійснювати в суді свої функції лише шляхом особистої участі у процесі. На нашу думку, коло суб'єктів, які можуть мати представника в суді, повинно ...
...28 Критеріями класифікації правових норм можуть бути: a. термін дії, галузь права, юридична сила b. сфера правового регулювання, система права c....Question 41 Суб’єктами правовідносин можуть бути: a. фізичні особи, юридичні особи, держава, соціальні спільноти b. держава, громадяни, апатриди, соціальні спільноти, фратрії c.
можуть бути істинними або хибними c. є безпосередньо очевидними d. завжди хибними e. утворюються внаслідок класифікації понять 2 Вкажіть, який закон ... можуть бути істинними або хибними 26 Вкажіть, яке правило логіки, що випливає із закону логіки, порушується в наведеному нижче прикладі: "Студент ...
Особи, які можуть виокремлювати головне з великого об’єму інформації, що дозволяє їм приймати вірне управлінське рішення, формувати стратегію організації, впроваджувати інновації d.... Особи, які можуть виокремлювати головне з великого об’єму інформації, що дозволяє їм приймати вірне управлінське рішення, формувати стратегію організації, впроваджувати інновації d.
...послуги у сфері нематеріального виробництва можуть бути різноманіт¬ними, усі вони мають характеристики, що відрізняють їх від товару: невідчутність або нематеріальний характер послуги; нездатність до збере ...які провадять свою діяльність одноосібно, можуть проводити аудит і надавати супутні аудиту послуги. Дохід від надання аудиторських послуг може бути визначений виходячи зі ступеня завершеності операцій ...
Система кримінальних покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх за чинним Кримінальним кодексом України 2. Особливості окремих видів покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх 3.
Особи, які можуть бути усиновлені……………………………………………9 1.3. Особи, які можуть бути усиновлювачами……………………………………11 1.4. Умови усиновлення та порядок його здійснення……………………………14 ...
Покарання що можуть призначатися і як основні, і як додаткові Розділ 3. Правове значення системи покарань Висновки Список використаної літератури Висновок У відповідності ...застосовуються тільки самостійно і не можуть приєднуватися одне до іншого або поєднуватися. За один злочин може застосовуватися лише одне основне покарання, вказане в санкції статті (частини ...
...про те, що викрадені речі можуть знаходитись на квартирі у батька підозрюваного, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення там обшуку....і не знає де вони можуть знаходитися. Яких заходів має вжити слідчий для встановлення віку у цій ситуації? 8. Кирилюк підозрювався у вчиненні розбійного нападу.
Антонімічні фразеологізми можуть утворювати чотири типи кореляцій. Гомоструктурні фразеологічні одиниці можуть утворювати два типи кореляцій – корелюють а) полілексемні спільнокомпонентні гомоструктурні антонімічні фразеологізми (grey ...
Прикладами допоміжних виробництв можуть бути: енергетичні цехи (дільниці); котельні; водоканалізаційне господарство; компресорні цехи; ремонтні цехи; транспортні цехи (дільниці); тарні цехи; очисні споруди....деяких підприємствах тепло, вода, електроенергія можуть обліковуватися як куповані матеріали й послуги. Підприємство також може користуватися послугами сторонніх організацій для виконання як транспортних послуг, так і ...
Матеріали курсової роботи можуть бути використані під час викладання вишівського курсу «Методика навчання української мови». Результати дослідження стануть у нагоді вчителям для підготовки й ... Основними положеннями курсової роботи можуть скористатися студенти з метою написання власних наукових доробків. Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних ...
Види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. 4. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування за КК України. 5....вичерпний перелік видів покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, які вчинили злочин. До них належать: 1) штраф; 2) громадські роботи; 3) виправні роботи; 4) арешт; ...
...можливо декілька душевних угруповань, котрі можуть існувати в одному індивіді досить незалежно одне від одного, можуть нічого "не знати" однин про одного, і котрі по черзі ...
Перерахувати види місцевих рад, що можуть створюватися в Україні. Розглянути їх місце в системі місцевого самоврядування. Дослідити порядок формування місцевих рад різних рівнів.... Дослідити питання, що можуть бути вирішені тільки на сесії місцевої ради. Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс].
...виділити ознаки, за якими вони можуть бути класифіковані. Інститути спільного фінансування можуть існувати у формі як юридичних осіб, так і без створення юридичної особи.
...підставі, що його засновники не можуть займатися підприємництвом. Заявники звернулися у суд з заявою про скасування рішення про відмову в державній реєстрації.... Які види діяльності можуть здійснювати такі особи? Вирішить ситуацію по суті. 2) Комунальне підприємство вирішило на базі своєї філії створити дочірнє підприємство.
...функціональні залежності динаміки обох секторів можуть бути достатньо складними і різноманітними, а тому їх використання передбачає доволі складні попередні етапи визначення динамічних закономірностей функціонування такої (двосекторної) ...розглядають перехідний період, впродовж якого можуть змінитися і всі базові параметри, які вважаються у таких моделях постійними. При цьому враховувати зсуви у базових параметрах доволі складно, ...
...про причини виникнення гіперактивності: це можуть бути генетичні фактори, особливості побудови і функціонування головного мозку, пологові травми, інфекційні захворювання, перенесені дитиною в перші місяці життя і ... Крім того, такі форми впливу можуть сприяти формуванню в дитини негативних рис характеру. У результаті страждають усі: і дитина, і дорослі, і діти, з якими вона ...
...утримання своєї власності акціонери не можуть не здійснювати функції управління, викликані процесом організації привласнення результатів виробництва. Відтворювальний процес акціонерної власності, здійснюваний у ході матеріального відтворення, покладає ...до її створення і реалізації можуть скласти основу концепції управління акціонерною власністю. Акціонерна власність, як і будь яка інша форма власності, має кількісний і якісний аспект.
Проценти можуть бути нараховані: 1.Із суми заборгованості до дати наступного платежу 2.Від дати видачі до дати оплати чергової трати 3.... З урахуванням відстані перевезення товари можуть бути отримані покупцем через 1 місяць після відвантаження. Середньомісячна банківська депозитна ставка 4%. Строк платежу за домовленістю сторін обраний наступний: ...
При серйозному підході вони можуть дати молодій людині таке фізичне навантаження, яке вона тільки побажає; зрілішим танцівникам танці дозволяють отримати цілком ефективне навантаження без зайвої ... Зрідка можуть додавати довільні фігури на певний музичний розмір 3/4. Танець тривав 30 хв. Його можна було назвати урочистим ходом, під ...
...влади відповідно до Конституції Франції можуть ініціювати прийняття законопроектів на референдумі? Чи має право Президент Франції самостійно прийняти рішення про розпуск нижньої палати Парламенту?... Чи можуть бути присутніми члени Уряду на засіданнях в палатах Парламенту? 4. Вища Рада Союзу в Об’єднаних Арабських Еміратах після попереднього ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.