Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 987 за запитом можуть

...правомірні дії керівництва і які можуть бути штрафні санкції передбаченні чинним законодавством у разі відмови від оплати або за невчасну оплату лікарняного листа?... Назвіть причини за якими можуть бути проведенні позапланової перевірки? Завдання 18 Підприємство не виконало нормативу працевлаштування інвалідів протягом 2006 року.
Чи можуть фізичні особи бути суб'єктами (агентами) валютного ринку України: а) так; б) ні. 4. Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати: а) комерційні банки; б) ...
...яких застосовують валютні обмеження; г) можуть вільно обмінюватись на інші валюти; д) визнаються іншими країнами. 5. Частково конвертовані валюти – ті, що: а) мають стійкий і зростаючий ...застосовують окремі валютні обмеження; г) можуть вільно обмінюватись на інші валюти; д) визнаються іншими країнами. 6. Придбання банком у клієнта права на стягнення боргів без права ...
Контролінг та управлінський облік можуть використовуватись: а) лише на промислових підприємствах та в будівельних організаціях; б) в будь яких комерційних організаціях; в) в будь яких ... Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу класифікації витрат? 3. Як поділяються витрати щодо обсягу виробництва? 4. Як ведуть себе витрати в довгостроковому ...
...яких застосовують валютні обмеження; г) можуть вільно обмінюватись на інші валюти; д) визнаються іншими країнами. 5. Частково конвертовані валюти – ті, що: а) мають стійкий і зростаючий ...застосовують окремі валютні обмеження; г) можуть вільно обмінюватись на інші валюти; д) визнаються іншими країнами. 6. Придбання банком у клієнта права на стягнення боргів без права ...
...влади відповідно до Конституції Франції можуть ініціювати прийняття законопроектів на референдумі? Чи має право Прези¬дент Франції самостійно прийняти рішення про розпуск ниж¬ньої палати Парламенту?... Чи можуть бути присутніми члени Уряду на засіданнях в палатах Парламенту? 4. Вища Рада Союзу в Об’єднаних Арабських Еміратах після попереднього ...
...яких застосовують валютні обмеження; г) можуть вільно обмінюватись на інші валюти; д) визнаються іншими країнами. 5. Частково конвертовані валюти – ті, що: а) мають стійкий і зростаючий ...застосовують окремі валютні обмеження; г) можуть вільно обмінюватись на інші валюти; д) визнаються іншими країнами. 6. Придбання банком у клієнта права на стягнення боргів без права ...
...а й ті, які не можуть на нього виноситись. Розглядаючи трете питання, слід розкрити порядок призначення референдумів за ініціативою Президента України, а також на вимогу громадян....а й ті, які не можуть на нього виноситись. Аналізуючи п’яте питання, слід розкрити порядок призначення місцевих референдумів. Розкрити порядок підготовки проведення місцевого референдуму, порядок ...
Які акти можуть бути прийняті урядом у даному випадку? 3. Голова райдержадміністрації М. отримав дарунок вартістю 2400 грн від свого давнього знайомого П....15 років, то поліцейські не можуть йому нічого зробити і спробував втекти з місця події. Один із поліцейських наздогнав його і з силою завдав удари руками ...
За яких умов до молокозаводу можуть бути застосовані господарсько правові санкції? 4. Які господарсько правові санкції можуть застосовуватися до підприємців, що зловживають своїм домінуючим становищем на ...
Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші цінні папери (як правило, акції), що випускаються цим емітентом, відомі як: а) облігації з правом дострокового погашення; ... Казначейські векселі можуть використовуватися їх держателями для: а) видатків на оплату праці; б) погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів; в) грошових виплат ...
...же наказом зазначалось, що вони можуть на годину раніше за¬кінчувати свій робочий день. Один з майстрів — Потапов — не погодився з такою зміною режиму робочого часу, ...раніше майстри закінчувати роботу не можуть, тому цим наказом директора збільшений на годину їх робочий день. Чи має правову силу такий наказ директора? 3.
...тому числі і наша держава, можуть вирішувати господарські завдання, що забезпечують економічне зростання та піднесення добробуту населення. Об’єктом дослідження виступає Відкрите акціонерне товариство «Житомирський маслозавод» — ... Навіть найвибагливіші з них можуть знайти для себе свій смак в асортименті продукції. Головним аспектом зовнішньоекономічної діяльності ВАТ „Житомирський маслозавод” є експорт продукції.
Існують наступні види шкоди, що можуть виникнути в результаті здійснення злочину: моральний, фізичний і майновий. Усунення майнового збитку може виражатися в ремонті ушкодженого предмета, у відновленні ...усунення фізичної і моральної шкоди можуть полягати в публічному вибаченні, у лікуванні і доглядом за потерпілим і т.д. Аналізовані пом'якшувальні обставини нерідко сполучаються, наприклад, ...
...урахуванням сукупних здібностей, можливостей, що можуть бути реалізовані тільки при наявності ресурсів; комплексу вже існуючих зв'язків і В процесі проведеного дослідження в магістерської роботі встановлено, ...підприємства мають практичний характер і можуть бути використані у виробничій діяльності для найбільш ефективного використання трудових, виробничих та матеріальних ресурсів у статичному та динамічному аспектах стратегічного ...
Які заходи реагування можуть бути застосовані судом? Задача.№2 До дільничного інспектора міліції звернулась Хомко із заявою, що її сусіди Гунтер залили водою квартиру, ... Які способи судового захисту можуть бути застосовані у даній ситуації? 3. Чи правомірні дії інспектора?
Які поради можуть бути дані батькові Сергія? ' І 2. Юмошенко, Зелененко та Борошенко вирішили створити Благодійний фонд „Європейський вибір".... якими можуть бути джерела формування майна та коштів благодійного фонду? як здійснюється управління благодійним фондом? чи отримають засновники благодійного фонду майно благодійного ...
Дії ж та рішення судді можуть оскаржуватися до суду вищого рівня в апеляційному та касаційному порядку, а не у порядку позовного провадження.... Банк, розуміючи важливість наслідків, що можуть настати, подав позов до суду про стягнення з ТОВ моральної шкоди в сумі 100 тис. грн.
Іноземні громадяни та без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки: а. тільки сільськогосподарського призначення; б. незалежно від цільового призначення; в. несільськогосподарського призначення; г.... взагалі не можуть набувати у власність земельні ділянки в Україні.
...позначають засобу, запаси, джерела, що можуть бути використані, а також можливості окремої особи, групи осіб, суспільства в конкретній обстановці. В усім світі прийшли до визнання, що ... Показники, що характеризують ці компоненти, можуть відноситися як до окремої людини, так і до різних колективів, у тому числі до персоналу підприємства і населення країни в ...
...так і ходу їх реалізації можуть бути і недосконалість організаційної структури підприємств, і недостатня теоретична підготовка відповідних працівників, їх методична неосвіченість в питаннях інвестиційного менеджменту, і ... Розрахунки за банківськими кредитами можуть здійснюватися різними способами. В роботі розглянуто два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків: зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) по роках; твердий ...
Основними мотивами, які можуть спонукати санатора до реорганізації поглинанням, приєднанням чи злиттям можуть бути: а) реструктуризація заборгованості, б) ефект синергізму; в) попередження захоплення підприємства ...
...політики підприємств, визначення проблем, які можуть виникати та наведення досвіду підприємств розвинутих країн по усуненню цих проблем. Кадрова складова потенціалу підприємств є надзвичайно важливою для ефективного ...що не всі зобовязання підприємства можуть бути покриті його власними коштами менш ніж на половину, а коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів досить високий, хоча в ...
...котрі (можливо, з незначними змінами) можуть продаватися і в Старому і в Новому Світі та в Азії. Завдяки цій програмі ком¬панія значно скоротить витрати не ... Які загрози на європейському ринку можуть чекати в майбутньому? Література
Причинами кризи можуть бути фінансово економічне становище в країні, загострення конкуренції, природні та суспільно політичні катаклізми, непрофесійне управління підприємством.... Причини банкрутства можуть бути найрізноманітнішими. У цілому вони поділяються на дві групи – зовнішні та внутрішні – кожна з яких залежить від певної сукупності конкретних ...
Які види множинності осіб можуть бути на стороні відповідача? 3. Водій ЗАТ “АТП 61423” К. під час керування автобусом вчинив дорожню аварію, внаслідок чого було ...інвалідами дитинства і тому не можуть захистити свої права самостійно. Суд прийняв позовну заяву і відкрив провадження у справі, допустив Д.
Які методи можуть бути використані для збору маркетингової інформації про закордонні ринки? Яку інформацію можна одержати з їхньою допомогою? 2.... Які, на вашу думку, проблеми можуть виникнути в каналах розподілу. Запропонуйте заходи щодо стимулювання учасників каналів розподілу. Завдання до теми 7 Охарактеризуйте законодавчі обмеження використання реклами ...
...чи реструктуризації ці під¬приємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність нале¬жного теоретико методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового ... Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на під¬приємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, ...
...наведених у таблиці 5, які можуть контролюватися керівником підприємства (проставте знаки «+», «–») Таблиця 5 Перелік витрат, які можуть контролюватися керівником підприємства Література
...дають підстави вважати, що підозрювані можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Слідчий суддя, після одержання цього клопотання 15 січня о 10 год. 00 хв.... Які заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути застосовувані до Іванової та Потапенка через неприбуття їх на виклик?
...дозволяє визначити кількість коштів, які можуть бути вкладені в коротко та середньострокові операції з метою одержання прибутків. Таким чином, завдяки перебудові структури активів в бік спрямування ...доводять, що зміни відсоткових ставок можуть бути ефективно використані для отримання додаткових надходжень. Не зважаючи на те, що теорія дисбалансів не може дати точних даних, її ...
Реалізацію товарів населенню можуть виконувати промислові й інші неторгові підприємства через власні фірмові магазини. Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їхнє найменування або однорідна група, ... Фактичні ціни реалізації цих підприємств можуть бути нижчими за граничні залежно від попиту на продукцію. Оптові торгові підприємства для відшкодування витрат обігу й отримання прибутку встановлюють ...
...з’ясування кола питань, які можуть бути предметом того чи іншого виду референдумів. При цьому важливо акцентувати увагу на тому, що визнання народу сувереном не означає ...межі референдумів, а деякі, навпаки, можуть бути вирішені тільки референдумом. Третє питання плану передбачає з’ясування змісту та послідовності основних стадій референдарного процесу.
...коли правопорушення вчинено водієм) КпАП, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. Особи, які беруть участь у провадженні про адміністративне ...коли правопорушення вчинено водієм) КпАП, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.
За яких умов до молокозаводу можуть бути застосовані господарсько правові санкції? 4. Які господарсько правові санкції можуть застосовуватися до підприємців, що зловживають своїм домінуючим становищем на ...
Які види множинності осіб можуть бути на стороні відповідача? 3. Водій ЗАТ “АТП 61423” К. під час керування автобусом вчинив дорожню аварію, внаслідок чого було ...інвалідами дитинства і тому не можуть захистити свої права самостійно. Суд прийняв позовну заяву і відкрив провадження у справі, допустив Д.
...оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту ... Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ...
...дозволяє визначити кількість коштів, які можуть бути вкладені в коротко та середньострокові операції з метою одержання прибутків. Таким чином, завдяки перебудові структури активів в бік спрямування ...доводять, що зміни відсоткових ставок можуть бути ефективно використані для отримання додаткових надходжень. Не зважаючи на те, що теорія дисбалансів не може дати точних даних, її ...
Підприємства суб'єкти господарського права можуть здійснювати всі види господарської діяльності, які не заборонені законодавством України і не суперечать їхнім статутам.... Господарські правовідносини можуть бути класифіковані за різними ознаками: за характером правовідносин; за взаємним становищем сторін; за галузями народного господарства і сферами управління, в ...
Компоненти X та У можуть бути закуплені у зовнішнього постачальника по наступним цінам: X – 60 грн. за од.; У – 62 грн. за одиницю. Завдання: 1....Які параметри ОСУ можуть змінити зі зміною функцій відділу маркетингу? 4. Які напрямки удосконалення ОСУ ви можете запропонувати керівництву підприємства. 7.
Реалізацію товарів населенню можуть виконувати промислові й інші неторгові підприємства через власні фірмові магазини. Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їхнє найменування або однорідна група, ... Фактичні ціни реалізації цих підприємств можуть бути нижчими за граничні залежно від попиту на продукцію. Оптові торгові підприємства для відшкодування витрат обігу й отримання прибутку встановлюють ...
...рахунках в банку, а також можуть бути у вигляді акредитивів, лімітованих та інших чеків. Нормативною базою, яка регулює безготівкові розрахунки в господарському обороті України визначено, що підприємства можуть застосовувати розрахунки з використанням: платіжних ...
Чи можуть виникнути соціально забезпечувальні правовідносини з такого факту як договір. 3. Наведіть приклади фактичних юридичних складів, що породжують соціально забезпечувальні правовідносини.... Наведіть приклади юридичних фактів, що можуть бути підставою для припинення виплати пенсій. 5. Складіть табличку “Види страхових пенсій”. 6. Чи обмежується розмір спеціальних пенсій за чинним ...
Які чинники можуть стати причиною конфліктних ситуацій? 2. Назвіть основні види внутріособистисних конфліктів? 3. Якими можуть бути наслідки конфліктів? ТЕМА 8 1.
...як через правовий інструмент, автором можуть бути реалізовані такі основні права, як право на публікацію чи інше обнародування твору, право на відтворення, право на розповсюдження та ... Це можуть бути усні доповіді, інформації, повідомлення тощо, але ж основною формою повідомлення наукових досягнень суспільству є їх публікація, яка може здійснюватись ...
Завдяки цим показникам користувачі інформації можуть скласти висновок не лише ретроспективний, тобто за минулий період господарської діяльності, а й на перспективу, наступні періоди господарювання. 3....язаних аналітичних таблиць, а також можуть використовуватися простіші моделі жорстко детермінованого факторного аналізу. 13. Аналіз результатів фінансово господарської діяльності складається, зокрема, з наступних процедур: оцінка оборотності ...
Об’єкти, які не можуть бути зареєстровані як винаходи (корисні моделі) 5. Строк дії патенту на винахід 6. Строк дії патенту на корисну модель 7.... Об’єкти, які не можуть бути зареєстровані як промислові зразки 10. Поняття винахідника та автора 11. Поняття володільця патенту, ліцензіата, правонаступника, роботодавця, попереднього користувача. 12.
...повідомлення про кримінальні правопорушення, які можуть бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А згідно Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, до нього вносяться лише відомості ...з якого виявлені обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення? Чи є достатня підстава для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути: інвестори (замовники); виконавці робіт (підрядники); користувачі об'єктів інвестиційної діяльності; постачальники товарно матеріальних цінностей, обладнання та проектної продукції; юридичні ... Розрахунки за банківськими кредитами можуть здійснюватися різними способами. В роботі розглянуто два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків: 5) зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) по роках; ...
Членами ООН можуть бути всі миролюбні держави, які беруть на себе зобов'язання дотримуватися Статуту і, на думку ООН, можуть і прагнуть ці зобов'язання ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.