Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 356 за запитом морального

План стор. 1. Основні етапи формування антисоціальної поведінки 2. Психологічна характеристика юридичної праці Практичне завдання – задача Список ...
теорія моральності; b. філософія мистецтва, зокрема філософія прекрасного; c. розділ етики. d. наука про людську поведінку; e. моральна філософія; Question 2 Твердження: “Найбільша ...
Які необхідні умови для визначення моральності? 2. Які є види волі людини? 3. У чому полягає формальна або психологічна воля? 4.... У чому особливість морального закону? 3. Як розуміти добровільність виконання умов морального закону? 4. У чому полягає помилковість твердження про походження морального закону від ...
...порушення авторського права, і відшкодування моральної шкоди. Позивач зазначив, що він створив літературний твір під назвою "Инноватика как возможность «встать на нош» в Украине", внаслідок чого ...під час ДТП, та стягнення моральної шкоди, суд у рішенні зазначив, що позовні вимоги позивача задоволені повністю і стягнув вартість зіпсованих речей у розмірі 980 грн, ...
Суть, та основні завдання морального виховання 1.2. Особливості морального виховання молодших школярів 1.3. Роль вчинку та прикладу дорослих у моральному вихованні молодших школярів ...
...низький рівень соціальної відповідальності й моральної компетентності c. Імпульсивність, агресія, непевності в собі, тривожність, схильність до деліквентної поведінки d. Високий ступінь відповідальності, компетентності, дружелюбності, гарна адаптивність, ... Підвищена моральна відповідальність d. Домінуюча гіперпротекція Question 9 Результатом якого типу неадекватного батьківського ставлення може бути: високий рівень домагань, стремління до лідерства, ...
моральна філософія; c. теорія моральності; d. наука про людську поведінку; e. розділ етики. Question 2 Твердження: “Найбільша розкіш — розкіш людськогоспілкування” належить: ...
...Сутність і механізми формування звичок морального поводження Розділ 2 Виховання звичок морального поводження в дітей середнього дошкільного віку 2.1 Середній дошкільний вік як найбільш сприятливий ...
Характерістіка понять «моральне виховання» і «моральний розвиток». Механізм соціально морального виховання дошкільнят. 30.Задачі і зміст соціально морального виховання. 31.Средства і методи соціально морального виховання.
індивідуальний моральний досвід b. жодної правильної відповіді c. суспільний моральний досвід d. моральність Question 2 Ділова етика – це: a.
...вольової активності та високого рівня моральної свідомості. Головним засобом реалізації соціально педагогічних потреб виступають культурні здобутки нації, які розглядаються у контексті загальносвітового культурологічного процесу....коли в учнів виникає потреба морального осмислення навколишньої дійсності, інтенсивного характеру набувають пошуки власної програми життя. Крім того, саме у старшокласників відбувається кореляція між інтелектуально пізнавальною ...
...універсальні вселюдські цінності це: 1) Моральна свідомість 2) Моральна практика 3) Моральний вибір ……………………………………………………………………. 20 2.3. Внутрішня, суб’єктивно особистісна спонука до дії, зацікавленість ц її ...
...ВК" про стягнення матеріальної та моральної (немайнової) шкоди, посилаючись на те, що при зіткненні автомобілів позивача та відповідача, яке сталося з вини водія останнього, автомобіль ТОВ ...також просив стягнути суму компенсації моральної (немайнової) шкоди в розмірі 15 тис грн., оскільки при ДТП його водій зазнав тілесних ушкоджень й як наслідок, йому була ...
наукові теорії можуть бути як моральними, так і аморальними c. наукові досягнення можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям d....він не має на це морального права c. ні, вчений поступається перед більш досконалою теорією d. так, вчений може створити додаткові гіпотези, скоригувати межі застосування теорії ...
...і співвідношення понять «етика», «мораль», «моральність»….. 3 2. Проблеми та функції етики ……………………………………………. 4 3. Інституціональні і неінституціональні регулятори життя суспільства …. 5 4. Категорії моральної свідомості ………………………………………... 6 5.
...скоюється проти громадського порядку та моральності.......................................................................8 1.1. Поняття хуліганства.............................................................................................8 1.2. Юридичний аналіз складу хуліганства.............................................................10 Розділ II. Характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності.........................................................
Походження та сутність моралі та моральності. Чим викликана потреба в розрізненні моралі і моральності. Під впливом яких обставин створюється моральність? 3. Прокоментуйте наступний вислів.
...Хохлова з вимогами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної їй джерелом підвищеної небезпеки під час ДТП. Хохлов, у свою чергу, на підставі належним чином оформленого ...користуванні земельною ділянкою та відшкодування моральної шкоди посилаючись на те, що відповідач самовільно захопив частину його земельної ділянки площею 0,04 га, обгородив її і відмовляється звільнити.
...Хохлова з вимогами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної їй джерелом підвищеної небезпеки під час ДТП. Хохлов, у свою чергу, на підставі належним чином оформленого ...користуванні земельною ділянкою та відшкодування моральної шкоди посилаючись на те, що відповідач самовільно захопив частину його земельної ділянки площею 0,04 га, обгородив її і відмовляється звільнити.
Суть його світогляду глибоко моральна, етична. Спираючись на багатовіковий моральний досвід людства – від античності до його днів – Еразм Ротердамський сформулював ряд глибоких етичних принципів і ...
Проблема морального виховання особистості та виховання культури поведінки завжди була однією з актуальних проблем, а в сучасних умовах вона набуває особливого значення....ставлення до навколишнього відповідно засвоєним моральним нормам і правилам. У процесі формування культури поведінки у дітей старшого дошкільного віку беруть участь одночасно і освітній заклад і ...
...загалом пасивними, вони перебувають у моральній залежності від керівників, завдання яких полягає у тому, щоб схилити робітників до співробітництва. Мейо вважав, що прагнення до співробітництва є ... Високий моральний стан та менший опір формальної влади можуть призвести до зростання продуктивності праці. У всякому разі вони повинні послабити суперечки всередині ...
...суспільства на формування особистості, викриття морального розкладу і деградації суспільства під впливом "закону особистої вигоди". В різних аспектах, незліченій кількості життєвих варіантів письменник показує, як чесність ... Власне, у цьому полягає моральний сенс всіх цих історій молодої людини в буржуазному суспільстві, які подає Бальзак у "Людській комедії": Ежена Растіньяка, Рафаеля де Валантена ...
моральну та фізичну шкоду; b. моральну, фізичну або майнову шкоду. c. моральну та матеріальну шкоду; d.
...собою та у співвідношенні із моральністю?: a.Августин b. Платон c. Заратустра d.Конфуцій Question 3 „Природний закон –основа всесвіту і, зокрема, держави і права”.... на моральних засадах Question 7 Які форми державного правління видатний мислитель античності Платон критикує і називає неправильними: a.демократія b.
...мав адвокатського свідоцтва) і компенсації моральної шкоди до дорожньо монтажного управління (ДМУ), яке проводило в день аварії ремонтні роботи на ділянці події....за освітою; д) про відшкодування моральної шкоди не може бути і мови, оскільки була завдана шкода фізична. Як суд оцінить доводи відповідача і яке рішення ухвалить?
Роль морального виховання у формуванні особистості. Етична бесіда: функції, структура. Форми і методи виховання у молодших школярів моральних звичок та культури поведінки.
Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.....206 3.3. Інші юридичні факти як підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.....209 Глава 13.... Поняття компенсації моральної шкоди, визначення її розміру.....299 3. Захист цивільних прав та інтересів судом.....300 4. Захист цивільних прав та інтересів у ...
Мораль, етика, моральна свідомість, моральна діяльність, спілкування, професійна культура мають свої закони, котрі потрібно знати. Існують непорушні категорії, на яких базується митний етикет, ...
Сутність, мета і моральний сенс спілкування 2. Основні типи, принципи та суперечності спілкування 3. Зміст і вияви моральної культури спілкування 4.
Моральна референція особистості 5. Щастя як категорія моральної свідомості Література
...Добро і зло як явища морального плану фіксуються відповідними етичними категоріями. Для етики як науки, а також для моралі та моральності це є фундаментальні категорії, від ...
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ ЗАВДАННЯ 1. Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти громадського порядку та моральності. Запишіть принаймні 5 з них. 2.
...злочинів проти громадського порядку та моральності. 2. Характеристика об’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 296 КК. 3. Характеристика суб’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 296 КК....злочинів проти громадського порядку та моральності, встановлення їх видів, з’ясування їх суспільної небезпечності. Далі, слід розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки хуліганства, як злочину, ...
РЕФЕРАТ «Обов’язки суб’єктів права користування чужими земельними ділянками» Під обов'язком розуміють сукупність моральних зобов'язань людини перед суспільством. Він виступає як нормативна категорія, що регламентує соціальні обов'язки, котрі повинен виконувати індивід у ... Обов'язок — вища моральна зобов'язаність, що стала внутрішньою якістю і стимулом вільної поведінки особистості, це органічна необхідність, що узгоджує особисті й суспільні інтереси.
Мета, завдання, сутність морального виховання дошкільників 1.2. Методи морального виховання дітей дошкільного віку 1.3. Виховання культурної поведінки у дітей середнього дошкільного віку ...
Поняття та зміст моральної шкоди Розділ 2. Відшкодування майнової шкоди 2.1. Відшкодування майнової шкоди завданої працівником 2.2.... Відшкодування моральної шкоди 3.1. Відшкодування шкоди заподіяної життю та здоров’ю фізичної особи 3.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок злочину ...
...користуванні земельною ділянкою та відшкодування моральної шкоди посилаю¬чись на те, що відповідач самовільно захопив частину його земельної ділянки площею 0,04 га.... Цими неправомірними діями завдає йому моральної шкоди. У ході судового розгляду Борисенко підтримав свої позовні вимоги, зазначивши, що звертався за вирішенням спору щодо меж земельної ділянки ...
...цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.
...власності на будинок і відшкодування моральної шкоди на підставі ст.12 Закону України «Про власність» та ст.23, 1167 ЦК. У позовній заяві зазначалося, що у ...спірний будинок, чим заподіяв останньому моральну шкоду. Якому суду підсудна дана справа? Що таке договірна підсудність і в яких випадках її правила не можуть застосовуватися?
...власності на будинок і відшкодування моральної шкоди на підставі ст.12 Закону України «Про власність» та ст.23, 1167 ЦК. У позовній заяві зазначалося, що у ...спірний будинок, чим заподіяв останньому моральну шкоду. Якому суду підсудна дана справа? Що таке договірна підсудність і в яких випадках її правила не можуть застосовуватися?
...позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У позовній заяві вона вказала, що внаслідок дорожньо транспортної пригоди, яка відбулась у м....та що їй було завдано моральних страждань. Чи може бути об’єднано ці дві вимоги в одній позовній заяві? Дайте нормативне обґрунтування свого висновку.
...повернення авторської винагороди і відшкодування моральної шкоди. У заяві він визначив, що умовами договору було передбачено виконання роботи у єдиному екземплярі і містилася заборона на створення ...мінімальних розмірів заробітної плати, відшкодування моральної шкоди і прийняття рішення про вилучення і знищення контрафактних примірників твору П. Огризко "Збірник задач з економіки підприємств".
...наситивши її соціальною, філософською і моральною проблематикою. Він розробив її художню форму розвинув мистецтво діалогу, увівши до нього живе розмовне мовлення....реалізації цього призначення з погляду моральної відповідальності особистості перед іншими людьми. Наприклад, у драмі «Будівельник Сольне» її носієм постає представник мистецтва. Список використаної літератури
...наситивши її соціальною, філософською і моральною проблематикою. Він розробив її художню форму розвинув мистецтво діалогу, увівши до нього живе розмовне мовлення....реалізації цього призначення з погляду моральної відповідальності особистості перед іншими людьми. Наприклад, у драмі «Будівельник Сольне» її носієм постає представник мистецтва. Список використаної літератури
...повернення авторської винагороди і відшкодування моральної шкоди. У заяві він визначив, що умовами договору було передбачено виконання роботи у єдиному екземплярі і містилася заборона на створення ...мінімальних розмірів заробітної плати, відшкодування моральної шкоди і прийняття рішення про вилучення і знищення контрафактних примірників твору гр. Огризко "Збірник задач з економіки підприємств".
...стягнення витрат на експертизу, компенсацію моральної шкоди. Експертизою було встановлено, що дефект машини не пов’язаний з експлуатацією і носить прихований виробничий характер....також про відшкодування спричиненої крадіжкою моральної шкоди. Агенція задовольнити вимоги відмовилося, спираючись на те, що в ході розслідування по кримінальній справі була встановлена непричетність працівників агенції ...
...два види зносу — фізичний і моральний. Амортизація — це грошове відшкодування зносу основних засобів шляхом включення частини їхньої вартості у витрати на випуск продукції. Отже, амортизація є грошове вираження фізичного і морального зносу основних засобів.
Що більше свідчить про моральний вигляд особистості її вчинки або мотиви цих учинків? Яку роль у моральній оцінці особистості відіграє розуміння мотивів її поводження?
...Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів досудового слідства, прокуратури і суду Г) Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного ...
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.