Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 356 за запитом морального

Теорія морального стимулювання Question 4 Балів: 1 До теорій, які відображають зміст потреб не належить: Виберіть одну правильну відповідь a....6 Балів: 1 Тривале застосування моральних стимулів на шкоду матеріальним приводить до: Виберіть одну правильну відповідь a. Незадоволення з боку працівників і негативно впливає на ефективність ...
...найважливіших показників економічного, соціального і морального благополуччя суспільства. Водночас сучасні соціально економічні та екологічні кризи в країні зумовили значне погіршення здоров’я населення, особливо дітей....зміцнення фізичного, психічного, соціального та морального здоров’я школярів, формування у них умінь і навичок здорового способу життя. Проблема збереження, зміцнення і відтворення здоров’я особистості ...
...виникнути в результаті здійснення злочину: моральний, фізичний і майновий. Усунення майнового збитку може виражатися в ремонті ушкодженого предмета, у відновленні колишнього стану первісного виду речі і ... Заходи для усунення фізичної і моральної шкоди можуть полягати в публічному вибаченні, у лікуванні і доглядом за потерпілим і т.д.
...1 тисячі гривень та відшкодування моральних збитків у розмірі 20% від суми боргу. Такі вимоги він пояснив тим, що за цей час дуже багато пережив і ...правомірними вимоги Петренка про відшкодування моральних збитків? Вимоги щодо позички? Перерахуйте види строків позовної давності та назвіть відмінні риси кожного з них.
...1 тисячі гривень та відшкодування моральних збитків у розмірі 20% від суми боргу. Такі вимоги він пояснив тим, що за цей час дуже багато пережив і ...правомірними вимоги Петренка про відшкодування моральних збитків? Вимоги щодо позички? Перерахуйте види строків позовної давності та назвіть відмінні риси кожного з них.
...1 тисячі гривень та відшкодування моральних збитків у розмірі 20% від суми боргу. Такі вимоги він пояснив тим, що за цей час дуже багато пережив і ...правомірними вимоги Петренка про відшкодування моральних збитків? Вимоги щодо позички? Перерахуйте види строків позовної давності та назвіть відмінні риси кожного з них.
...їхньому ранньому віці визначається і моральний її вплив на них у ці перші їхні роки. З роками, однак, значення цього безпосереднього піклування втрачає моральну роль.
Щоб змінити на краще стан моральності нашого суспільства, необхідно зважати, що вихованість наших учнів результат копіткої щоденної роботи, а також тих реальних міжлюдських стосунків, у які ...стосунків, спрямованість життєдіяльності родини, її морального фону. Дуже важливим для виховання дитини є вміння батьків бачити в її друзях, близьких знайомих та в сторонніх людях передусім ...
Порядок відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду 3.1.... Особливості відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду Висновки Список використаних джерел
...два види зносу — фізичний і моральний. Амортизація — це грошове відшкодування зносу основних засобів шляхом включення частини їхньої вартості у витрати на випуск продукції. Отже, амортизація є грошове вираження фізичного і морального зносу основних засобів.
...особистої користі і зорієнтованість на моральній культурі людства. Відтак цілі й наміри духовно зрілої особистості вкорінені в системі надіндивідуальних цінностей, завдяки чому вони виконують функцію вищого ...добро тощо, тобто сенс вищих моральних Список використаних джерел
...плаваючими; для лізингоодержувача зменшується ризик морального і фізичного старіння майна, так як майно не купується у власність, а береться в тимчасове користування.... Зокрема, на лізингодавця покладається ризик морального старіння устаткування (особливо, якщо договір лізингу укладається не на повний строк його амортизації), а для лізингоодержувача вартість лізингу виявляється більш ...
...язаних і узгоджених за матеріальними, моральними та соціальними потребами різноманітних груп носіїв інтересів на підприємстві для досягнення поставлених цілей. 2. Зважаючи, що конкретні групи учасників процесу ...підвищення якості персоналу та його морального заохочення. 4. У роботі розроблено модель оцінювання рівня якості системи мотивації праці за допомогою методу побудови латентного показника з урахуванням ...
У використанні моральних стимулів виявленні такі недоліки, як відсутність дошки пошани; не практикується вручення похвальних листів та грамот; досить рідко застосовується керівником усна ...у напрямку використання матеріальних та моральних стимулів праці, кожна пропозиція супроводжується детальним обгрунтуванням. Для підвищення ефективності діяльності товариства я пропоную: введення системи надбавок за виконання найбільш ...
...зумовлений незадоволенням робітників щодо методів морального стимулювання. Частою причиною звільнення є несприятливий соціально психологічний клімат у колективі, нечесна конкуренція. При цьому керівник по різних причинах іноді ...діяльність заводу системи заходів з морального стимулювання працівників, ускладнити та удосконалити систему преміювання, а також розробити програму участі робітників в управлінні підприємством.
моральної шкоди. Рішенням суду з С. в користь Д. присуджено 500 грн. відшкодування збитків і 850 грн. моральної шкоди. С.
...переоцінити значення позитивних взаємин у моральному вихованні людини нового суспільства. Індивідуальний розвиток дитини не можна розглядати і вивчати поза її спілкуванням з дорослими і ровесниками....з іншими людьми закладаються основи моральних якостей особистості. Дитячі взаємини виявляються і формуються у спільній діяльності. Існує взаємозв’язок між рівнем взаємин і рівнем діяльності дітей.
...функції освіти, формування громадянськості, працелюбності, моральності, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, сім'ї, довкілля розглядається одним із стратегічних напрямів державної політики в ...досвіду індивідуального вибору стосовно правових моральних явищ і фактів, що знижує усвідомлення ними сутності прав і обов'язків, які покладаються на них законом і сприяють їхній ...
...того, він також вимагав компенсації морального збитку внаслідок вимушеного звільнення та безробіття. Які правовідносини виникли в даному разі і якими нормами права вони регулюються?... моральну на суму 1000 грн.). Собака була на повідку, несподівано вирвалася з рук господаря, вдержати її ні командою, ні силою не ...
45) Психологічні особливості формування моральної сфери особистості в молодшому шкільному віці. 46) Особливості навчальної діяльності підлітка. Зміни відношення до навчання протягом підліткового віку....Індивідуальний та віковий підхід в моральному вихованні дітей. 108) Психологічне обґрунтування виховних впливів (переконання, навіяння, заохочення і покарання). 109) Психолого педагогічні проблеми статевого виховання.
з морального виховання. 48. Методика морального виховання школярів. Змоделювати етичну бесіду з підлітками. 49. Трудове виховання як актуальна проблема. 50.
...вага обладнання зазнала фізичного та морального зносу і потребує витрат на їх ремонт та модернізацію. Значна частка виробничих потужностей потребує ремонту, в основному поточного, що свідчить ... Рівень морального зносу обладнання 30%. При цьому застосуванням заводом новітніх технологій вимагає його модернізації або заміни новим обладнання.
...вага обладнання зазнала фізичного та морального зносу і потребує витрат на їх ремонт та модернізацію. Значна частка виробничих потужностей потребує ремонту, в основному поточного, що свідчить ... Рівень морального зносу обладнання 30%. При цьому застосуванням заводом новітніх технологій вимагає його модернізації або заміни новим обладнання.
Визначити особливості морального виховання. 5. В чому полягає формування правової свідомості? 6. Визначити особливості правового виховання. 7. В чому полягає правова вихованість? 8.... Визначити особливості морального виховання 4. В чому полягає формування правової свідомості? 5. В чому полягає правова вихованість? 6. Особливості поняття правової компетентності 7.
призводять до морального занепаду c. невідповідні людській природі d. нестабільні e. економічно неефективні Question 27 Балів: 1 "Вірю, щоб розуміти" казав......Балів: 1 Він створив для моральних вимірив героїв своїх творів нескінченно дрібні елементи добра і зла, побачив в кожному з них «чорта», серед «живих» «мертвих», серед «...
моральність d. публічність e. багатопартійність Question 3 Наявність яких ознак є обов'язковим для характеристики поняття "публічна влада"? a.... моральний авторитет d. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості e. реальна перевага у володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; ...
моральний авторитет b. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості c. реальна перевага у володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; ... моральність c. багатопартійність d. універсальність e. публічність Question 6 Хто є автором концепцій трьох форм лідерства традиційного, харизматичного і легального: Виберіть ...
моральний авторитет Question 7 Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політичної влади? a. економічні b. нормативні c. силові d.... моральність b. багатопартійність c. універсальність d. моноцентричність e. публічність Question 10 За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: аристократична, ...
моральний авторитет e. реальна перевага у володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; наказове вираження інтересів суб'єкта власності Question 2 Балів: ... моральність d. моноцентричність e. багатопартійність Question 4 Балів: 1 Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політичної влади?
моральний авторитет e. реальна перевага у володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; наказове вираження інтересів суб'єкта власності Question 2 Балів: ... моральність d. моноцентричність e. багатопартійність Question 4 Балів: 1 Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політич¬ної влади?
відшкодування тільки моральної шкоди ТЕСТ ДО МОДУЛЯ 4 Question 1 Заповідач має право скласти заповіт: a. зробити заповідальний відказ b. з умовою c....вираз майнової шкоди Question 12 Моральна шкода: a. може виражатися у фізичному болю та стражданнях, які особа зазнала у зв'язку з каліцтвом b.
...він на це не має морального права d. ні, вчений не може ніяк протистояти емпіричним фактам Question 3 Метод, який полягає у русі теоретичної думки до ...роботи Question 9 Проблема загострення моральних проблем науки характеризує передусім: a. античну науку b. постнекласичну науку c. класичну науку d. некласичну науку Question 10 Засновником експериментальної ...
...виховання які є методами формування моральної свідомості? 1. етичні бесіди, моральні задачі 2. заохочення, покарання 3. вправи, вправляння 4. показ натури, зразка 77.... З перерахованих нижче виділіть принципи морального виховання дітей 1. Свідомість в оволодінні рухами, гігієнічними навичками 2. Принцип єдності вимог і поваги до особистості 3.
...і моралі треба зазначити, що «моральність» політики залежить:по перше, від ефективності соціального контролю над владними структурами,по друге, від умов політичної конкуренції, по третє, від ...умови для внутрішньої свободи людини, морального відродження народу. Актуальним в контексті розглядуваних проблем вбачається проаналізувати зміст та поняття системи забезпечення національної безпеки України.
Гомеровский эпос как выражение морального облика античного гражданина Эллинские добродетели Этические учения «Семи мудрецов» Список использованной литературы 1. Чанышев А.Н.
Моральність і ефективність діяльності суду та правоохоронних органів 3. Координація правоохоронної діяльності Література
Визначення фізичного, функціонального, морального зносу об’єкту оцінки 2. Задача № 56 Використовуючи нижченаведені дані розрахувати чисту поточну вартість доходу підприємства: 1) Вартість проекту – 2 ...
СПІЛКУВАННЯ ЯК ЦАРИНА ЛЮДСЬКОЇ МОРАЛЬНОСТІ 2. ПАРАДИГМА СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Сутність моралі і моральність. 2. Етика – вчення про мораль 3. Поняття та види юридичної етики. 4. Звичай, релігія, природне і позитивне право як джерела ...
Щастя як поняття моральної свідомості 3. Сенс щастя Висновок Список використаної літератури Висновок Відповідно до поставленої мети ми прийшли до наступних висновків.
Проблема морального світу людини у творчості Г. Сковороди Висновки Література
Моральність орієнтації на життя Література
Завдання фізичних або моральних страждань 4. Зараження соціальними хворобами Список використаної літератури
...ушкодження їх здоров’я та моральних збитків. 3 2. Вплив електромагнітних полів на людину, методи захисту від електромагнітних полів. .... 5 3.
Система моральних вимог, її структура……………………………… 1.3. Кодекс професійної етики юриста…………………………………… Висновок……………………………………………………………………. Список використаної літератури………………………………………….
Система моральних вимог, її структура……………………………… 1.3. Кодекс професійної етики юриста…………………………………… Висновок……………………………………………………………………. Список використаної літератури………………………………………….
Співвідношення права з моральними нормами 1.3. Право й соціально технічні норми РОЗДІЛ 2. ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.1.
...ушкодження їх здоров’я та моральних збитків ........ 3 2. Види вібрацій, їх параметри та вплив на організм людини. Нормування вібрацій та загальні методи захисту ..... 5 3.
Визначення рівня моральної шкоди Практична частина: 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз рівня економічної безпеки підприємства 2.3 Шляхи підвищення ...
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.