Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 356 за запитом морального

...та висуває вимогу про відшкодування моральної шкоди, завданої ухваленням незаконного судового акту. Складіть апеляційну скаргу у даній справі. Яке рішення має ухвалити суд апеляційної інстанції?
...свободи громадян, від професіоналізму та моральності представників судової влади. Аналіз судової статистики та узагальнення судової практики дають підстави з повною відповідальність заявника, що судова система України ...
...язків власник зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Практичне завдання П. Горик вирішив особисто створити товариство з обмеженою ...
...надання юридичної допомоги та компенсацію моральної шкоди. Вирішіть спір. Чи є оплатним договір доручення в даній ситуації? Яка форма договору доручення?
...відшкодування вартості шапки і компенсацію моральної шкоди. ТзОВ, заперечуючи проти позову, посилалося на те, що в день зникнення шапки гардеробниця занедужала і не було ким замінити ...
...йому такими неправомірними діями відповідача моральну шкоду. Ухвалою Центрального районного суду м. Сімферополя від 16 грудня 2011 р. у відкритті провадження за позовом Шевченка відмовлено з ...
...про відшкодування мате¬ріальної і моральної шкоди. Чи правомірні вимоги Гончарової? Як повинен бути вирішений спір? Задача 5. У померлої Громової залишилися два дорослих сина Сергій ...
...в середньому 40% наявності, а моральний 10%. Відомо, що нетоварне споживання цього товару досягає 25 млн. од Завдання № 9. Традиційно застосовуючи витратний метод ціноутворення, власник кіоску ...
...а основою влади служать її моральний авторитет у суспільстві і традиція, в силу чого влада спадкова та невід'ємна. В Японії Імператор до 1945 р.
Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду 6. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності 7. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни ...
) та моральної шкоди в розмірі 2000 гривень. Свої вимоги до авіакомпанії він обґрунтував неналежним (несвоєчасним) виконанням зобов’язань, а до залізниці – неправомірною ...
...активізація якостей людини (інтелектуальних, вольових, моральних) і спрямування їх на ефективне виконання певного виду діяльності c. наявні, конкретні обставини, які характеризують психічний стан суб’єкта, відношення ...
На негативну тенденцію фізичного та морального зносу основних засобів, про яку згадувалося раніше, вказує і коефіціент фондовіддачі. Цікавою є поведінка коефіціенту обертання дебіторської заборгованості.
...закон встановлює принципи добросовісності, розумності, моральності, не окреслюючи їх тлумачення чи розуміння. Разом з тим, суддя не вправі відмовити в розгляді справи, посилаючись на неточність закону ...
...период вынужденного прогула и компенсации морального ущерба, причиненного действиями работодателя.
...якому дається оцінка ділових і моральних якостей особи працівника (студента, практиканта). Особова справа – це сукупність документів, що містять докладні відомості про працівника, студента.
...здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; усунення непродуктивних витрат. 2.
Визначте методи матеріального та морального стимулювання для всіх категорій працівників. Задача 14 Розробіть анкету, яка може бути використана для розподілу фонду преміювання в комерційному підприємстві ...
) та моральної шкоди в розмірі 2000 гривень. Свої вимоги до авіакомпанії він обґрунтував неналежним (несвоєчасним) виконанням зобов’язань, а до залізниці – неправомірною ...
...здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; усунення непродуктивних витрат. 2.
...розвитку в них високоідейних і моральних якостей особистості, переконань, пізнавальних інтересів, запитів тощо. Мета даної роботи полягає в обґрунтуванні впливу мотивів навчальної діяльності молодших школярів..
...має значний ступінь зносу, як морального так і фізичного. При цьому збільшиться питома вага залучених джерел, але це допоможе підприємству більш ефективно використовувати виробничі і трудові ...
Визначте методи матеріального та морального стимулювання для всіх категорій працівників. Задача 14 Ви голова Ради директорів банку. Перед вами стоїть задача формування мотиваційної політики установи.
...здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; усунення непродуктивних витрат. 2.
моральної шкоди, яка виникла з за шкоди репутації ТОВ як надійного партнера в очах контрагентів»). Разом сплатити: 527 250 грн.
...а також відшкодування матеріальної та моральної шкоди в зв’язку з невиконанням умов договору. Суд позовну заяву залишив без розгляду на підставі того, що Асоціація не ...
...а також відшкодування матеріальної та моральної шкоди в зв’язку з невиконанням умов договору. Суд позовну заяву залишив без розгляду на підставі того, що Асоціація не ...
Внутрішні: високий фізичний і моральний знос основних фондів, що впливають на якісні характеристики продукції, що випускається, на собівартість продукції тому що їхня продуктивність набагато нижче ...
...клімат у колективі; • є елементом морального ( новий соціальний статус) і матеріального стимулювання ( збільшення зарплати тощо); • забезпечує вивільнення робочих місць, тим самим сприяє оновленню колективу і його ...
...клімат у колективі; • є елементом морального ( новий соціальний статус) і матеріального стимулювання ( збільшення зарплати тощо); • забезпечує вивільнення робочих місць, тим самим сприяє оновленню колективу і його ...
...і прояву в діловій сфері моральних критеріїв, норм у відносинах між виробниками і споживачами, службовцями і керівництвом компанії, компаніями і суспільством: a. мораль b.
моральної шкоди. Вирішіть спір. Завдання № 7 Компанії відповідно до договору перевезення був відправлений вантаж – полотнина. Перевезення відбувалось у прямому змішаному залізнично ...
...має значний ступінь зносу, як морального так і фізичного. При цьому збільшиться питома вага залучених джерел, але це допоможе підприємству більш ефективно використовувати виробничі і трудові ...
Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.....334 3.3. Інші юридичні факти як підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.....339 РОЗДІЛ ПІ.
...персональних комп’ютерів і їх моральна застарілість. В третьому розділі подано наступні пропозиції: 1. Запровадження електронної системи комплексної автоматизації документообігу (DIRECTUM), що дозволить повністю автоматизувати документообіг ...
...здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці. На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів ...
Відшкодування моральної шкоди.....694 3. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.....696 4.
Поняття та особливості відшкодування моральної шкоди. 111. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, або внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки. 112.
...період вимушеного прогулу, відшкодувати заподіяну моральну шкоду. На судовому засіданні було з’ясовано, що з Фроловим при прийнятті на роботу дійсно було укладено строковий трудовий договір, ...
...страхуванні малих підприємств від швидкого морального старіння обладнання в умовах науково технічного прогресу. Застосування схеми фінансового лізингу надасть можливість не лише збільшити обсяги виробництва продукції за ...
Порушення моральних принципів b. Депресія c. Витіснена депресія d. Помста за критику ТЕСТ 17 Question 1 Які види сильних емоцій можуть викликати ...
...безпечного керування Question 30 Для морального ризику при страхуванні життя страховик повинен: a. По можливості виключити його з полісу при страхуванні b.
...безпечного керування Question 30 Для морального ризику при страхуванні життя страховик повинен: a. По можливості виключити його з полісу при страхуванні b.
...мають більш високий рівень ризику морального старіння b. вони забезпечують більш високий рівень рентабельності по зрівнянню з фінансовими інвестиціями c. вони є основним засобом зовнішнього інвестування ...
Порушення моральних принципів c. Депресія d. Витіснена депресія Тест №17 Question 1 Балів: 1 Які види сильних емоцій можуть викликати стрес?
...різних альтернатив і вибрати максимум “морального очікування” Критерій Бернуллі  орієнтуються на мінімізацію не стільки втрат, скільки жалкування з приводу упущеного прибутку правило мінімакс (критерій Севіджа)  оптимальною ...
морального виховання Question 61 Балів: 1 Форма виховання – це: Виберіть одну правильну відповідь a. засіб, метод b.
первісною вартістю Question 5 Моральний знос обумовлений: a. навантаженням на обладнання b. первісною вартістю об’єкта c. технічним прогресом, зміною попиту на продукцію Question 6 ...
...другою стороною; Д) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом. 6. Знайдіть вірне твердження. А) У разі порушення грошового зобов’язання учасник господарських відносин звільняється ...
Поняття фізичного та морального зиску основних засобів, їх види та характеристика. Сутність амортизації основних засобів та методи її нарахування, ї х суть.
« 1 2 ... 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.