Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2342 за запитом міжнародних

...ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 1.1. Міжнародний кредит як економічна категорія 1.2. Міжнародне кредитування та фінансування України.
...види торгівлі 1.2 Теорії міжнародної торгівлі Розділ 2 Аналіз ролі Украни в системі міжнародної торгівлі 2.1 Товарна структура міжнародної торгівлі України 2.2 Торгівельні ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та практичний інсрументарій організації і регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними і українськими банками 1.1 Сутність міжнародних кореспондентських відносин та основні форми міжнародних розрахунків 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та практичний інсрументарій організації і регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними і українськими банками 1.1 Сутність міжнародних кореспондентських відносин та основні форми міжнародних розрахунків 1.2.
Товарна структура міжнародної торгівлі 2. Світовий ринок і міжнародний поділ праці 3. Результати світового ринку в розвитку світового господарства 3.1 Світовий ринок ...
1.8 Головні ознаки міжнародної економіки 2.8 Механізми контролю міграції 3.8 Оцінка обсягів портфельних інвестицій 4.8 Тенденції розвитку торгівлі 5 8 Масштаби ... 1.8 Головні ознаки міжнародної економіки 2.8 Механізми контролю міграції 3.8 Оцінка обсягів портфельних інвестицій 4.8 Тенденції розвитку торгівлі 5 8 Масштаби діяльності спільних підприємств 6.8 Організація міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами 7.8 Єдиний внутрішній ринок Європейсько...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи функціонування міжнародного фінансового ринку 1.1 Сутність, значення і структура фінансового ринку 1.2 Класифікація фінансових ринків 1.3 Основи функціонування міжнародного фінансового ринку Розділ 2 практичні ...
Роль мас медіа у міжнародній політиці 1.1. Вплив мас медіа на внутрішню і зовнішню політику держави 1.2. Глобалізація мас медіа як чинник міжнародного спілкування Розділ 2.
Соціально культурне та технологічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сутність та основні риси cоціально культурного та технологічного середовища 1.2 Основні форми технологічного середовища міжнародних економічних відносин 2.
Поняття договору як джерела міжнародного приватного права 1.1. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права 1.2. Договір як джерело міжнародного приватного права 1.3.
Створення міжнародних організацій 1.1. Історичні аспекти створення міжнародних організацій 1.2. Порядок створення міжнародних організацій Розділ 2.
Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1. Проблема класифікації сучасних теорій міжнародних відносин 1.2. Концепція "зіткнення цивілізацій" С.Хантінгтона 1.3.
Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1. Проблема класифікації сучасних теорій міжнародних відносин 1.2. Концепція "зіткнення цивілізацій" С.Хантінгтона 1.3.
...показники та основні тенденції розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва 2. Торгівля напряму та через посередників в міжнародному бізнесі 2.1 Сутність міжнародної торгівлі 2.2 ...
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 2.1. Міжнародна торгівля 2.2. Міжнародний рух капіталів 2.3. Міжнародна міграція робочої сили 2.4.
...Правове положення субєктів МЦП у міжнародному цивільному процесі 2. Підсудність цивільних справ, ускладнених іноземним елементом 2.1 Поняття та види міжнародної підсудності 2.2 Особливості визначення ...
Види та категорії міжнародної реклами 1.4. Проблеми реклами в пресі 1.5. Роль рекламних агенств в міжнародній рекламі II.
Україна в міжнародній міграції 2. Світова торгівля і зовнішньоторговельна політика України 2.1. Зовнішня торгівля на сучасному етапі розвитку світового господарства 2.2.... Золото як міжнародний ліквідний ресурс 3.2. Формування золотовалютних резервів України 3.3. Сутність і види міждержавних розрахунків Висновки Список літератури Історія розвитку ...
Предмет міжнародного приватного права 2. Співвідношення міжнародного приватного права і близьких галузей права 3.Поняття і види іноземного елемента 4.
Економічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сучасний світ і середовище міжнародної економіки 1.2 Соціально економічні основи розвитку міжнародної економіки 2.
Загальна характеристика взаємності у міжнародному приватному праві 1.1. Поняття взаємності у міжнародному приватному праві 1.2. Матеріальна та формальна взаємність у міжнародному приватному праві ...
Сутність і значення міжнародної економічної діяльності 2. Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності Висновок Список використаної літератури Отже, міжнародна економічна діяльність являє собою таку форму ...
ДИПЛОМАТІЯ В МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ………………………………………………7 1.1. Поняття та роль дипломатії в сучасних міжнародних відносинах……7 1.2.
ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО ПРАВОВИЙ АСПЕКТ……………………………………………….10 1.1. Поняття джерела міжнародного приватного права………………………...10 1.2.
...рівні та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1.1. Особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1.2. Особливості управління у сфері міжнародних економічних відносин 2.
...економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин 2.
...1.1 Сутність і форми міжнародного кредиту 1.2 Інституціональна структура міжнародного кредитування 2. Трудова міграція з України 2.1. Причини міжнародної міграції робочої сили 2....
Відповідальність у міжнародному праві План 1. Поняття міжнародно правової відповідальності. 2. Підстави міжнародно правової відповідальності. 3. Види та форми міжнародно правової відповідальності. 4....учинення дії, що не становить міжнародного протиправного діяння. Нормативні акти та література Конвенція про міжнародну відповідальність за шкод)', завдану космічними об'єктами. 29.03.1972 р.
...спорів в системі принципів сучасного міжнародного права 1.1. Поняття, юридична природа і види принципів міжнародного права...5 1.2. Зміст принципу мирного врегулювання спорів...
Поняття міжнародного повітряного перевезення Розділ 2. Правове забезпечення міжнародного повітряного перевезення 2.1. Нормативна база в сфері міжнародного повітряного перевезення 2.2.
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні основи системи міжнародних відносин наприкінці ІІ світової війни 1.1.
Державне регулювання міжнародних міграційних процесів:теоретичні основи 1.1 Суть та види міжнародної міграції. 1.2 Рівні і методи регулювання міжнародних міграційних процесів ...
Економічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сучасний світ і середовище міжнародної економіки 1.2 Соціально економічні основи розвитку міжнародної економіки 2.
Економічна еволюція міжнародних фондових бірж 2. Аналіз діяльності міжнародних фондових бірж 2.1. Види та динаміка операцій 2.2.
Вступ РОЗДІЛ 1 Міжнародна безпека: теоретичний аспект 1.1 Сутність поняття «міжнародна безпека» 1.2 Принципи міжнародної безпеки 1.3 Традиційні («класичні») та нові ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 1.1. Міжнародні розрахунки як система регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями 1.2. Проблеми та труднощі проведення міжнародних розрахунків 1.3.
Митно тарифне регулювання міжнародної торгівлі 1.1. Сутність митного тарифу як інструменту економічної політики країни 1.2 Економічна роль та функції митного тарифу 1....Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика 3.1 Основні форми міжнародних розрахунків 3.2 Порівняльна характеристика міжнародних розрахунків Практичне завдання №1 ...
Методи та рівні регулювання міжнародних торговельних відносин 51. Основні тенденції міжнародних валютно кредитних відносин на сучасному етапі 77. Міжнародний бізнес в системі міжнародних економічних відносин ...
Теоретичні основи акредитивної форми міжнародних розрахунків 1.1 Визначення акредитиву, як однієї з форм розрахунків підприємств 1.2 Нормативно правова база розрахунків за допомогою акредитиву ...3 Механізм обслуговування акредитивної форми міжнародних розрахунків Розділ 2. Аналіз акредитивної форми міжнародних розрахунків ЗАТ «Коопзовнішторг» 2.1 Характеристика фінансової діяльності підприємства 2.2 Характеристика міжнародних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ..........................................................................................................6 1.1. Пропозиції кредитних продуктів (послуг) ПАТ "Приватбанк" для суб'єктів ЗЕД..................................................................................................6 1.2 Огляд кон'юнктури ... АНАЛІЗ ПРАКТИКИ КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "ПРИВАТБАНК"........................................
Вступ Розділ 1 Сутність та структура міжнародного фінансового ринку 1.1. Сутність міжнародного фінансового ринку 1.2. Фондові біржі 1.3. Фінансові інновації на світовому фінансовому ринку ...
Тема даної роботи: «Спільні підприємства у системі міжнародного бізнесу». Об'єктом дослідження даної роботи є спільні підприємства як форма організації міжнародного бізнесу. Міжнародне спільне підприємство (МСП) є формою ...
ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ 1.1. Сучасна система валютно кредитних організацій 1.2. Міжнародний валютний фонд РОЗДІЛ 2.
ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ 1.1. Сучасна система валютно кредитних організацій 1.2. Міжнародний валютний фонд РОЗДІЛ 2.
...показники та основні тенденції розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва 2. Функції світового ринку праці та основні моделі трудових відносин на ньому 2.1 Сутність, фактори та види міжнародної трудової міграції 2.2.
Теоретичні основи права власності в міжнародному приватному праві 1.1. Сутність права власності та його правове регулювання 1.2. Різновиди власності в міжнародному приватному праві Розділ 2.
Поняття і джерела права міжнародних договорів 2. Поняття, форма та структура міжнародного договору 3. Порядок укладення і дія міжнародних договорів 4.
...рівні та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1.1. Особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1.2. Особливості управління у сфері міжнародних економічних відносин 2.
...розвитку та основні тенденції розвитку міжнародного поділу праці 2. Ціноутворення у міжнародній торгівлі 2.1. Види цін у зовнішній торгівлі 2.2.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.