Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2342 за запитом міжнародних

...економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин 2.
...економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин 2.
Поняття та джерела права міжнародної безпеки. Роль міжнародного права в запобіганні війни. 2. Охарактеризуйте принципи міжнародного права: суверенної рівності держав та невтручання у внутрішні справи ...
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В МІЖНАРОДНІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 5 1.1.Сутність міжнародного виробничого співробітництва. 5 1.2. Міжнародне співробітництво у сфері послуг та перевезень.
Вступ І Теоретичні аспекти співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями та країнами світу 1.1 Суть світового господарства й основні етапи його розвитку 1.2 Основні форми міжнародного співробітництва України 1.3 Зовнішньоекономічний ...
Матеріальні основи розвитку міжнародної економіки 3. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва як форми міжнародного поділу праці Висновки Література
...порядку надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку 1.2. Умови надання послуг автоматичного міжміського та міжнародного телефонного зв'язку 1.3.
Теоретико методологічні особливості системи міжнародних відносин під час заключного етапу Першої світової війни 1.1. Основні характеристики зміни зовнішньої політики Росії після повалення монархії наприкінці ...оцінки зміни сил країн на міжнародній арені 2.2. Аналіз передумов Паризької мирної конференції. Історичні наслідки створення Версальської системи міжнародних відносин 2.3.
Основні принципи розвитку міжнародних мереж і стан міжнародних готелів мережі України 1.2. Чинники привабливості готельної індустрії України для міжнародних інвесторів та способи виходу ...
Маркетинг у міжнародному туризмі: поняття та особливості 1.1. Поняття та суть маркетингу у міжнародному туризмі 1.2.
Імперативні норми в Міжнародному комерційному арбітражі 3.1. Правочинність рішень Міжнародного арбітражу 3.2. Імперативні норми і публічний порядок 3.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ РИНКУ ТРАНСПОРТНО ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ 1.1 Характеристика ринку транспортно експедиторських послуг України 1.1.1 Аналіз сучасного стану діяльності транспортно експедиторських підприємств України 1.1.2 Роль міжнародного співробітництва у сфері транспортно експедиторського обслуговування 1.1.3 Напрямки розвитку та удосконалення процесу надання транспортно експедиторських послуг в Україні ...РОЗРОБКА МАРШРУТУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ У МІЖНАРОДНО...
...відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві………………………………………………….17 2.1. Застосування колізійних норм при відшкодуванні моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві………………………...17 2.2.
...України в сфері імплементації норм міжнародного права…………………………………………………………….….14 2.1. Використання Україною міжнародно правових актів в міжнародній правоохоронній діяльності…………………………………………………..…….14 2.2.
Сутність основних форм міжнародного маркетингу 2. Характеристика форм міжнародного маркетингу 3. Етапи розвитку форм міжнародного маркетингу Список використаної літератури
1) Принципи міжнародного повітряного права …2 2) Поняття міжнародного польоту … 6 3) Авіатранспорт: поняття, структура … 7 Задача …11 Список використаної літератури … 12 ЗАДАЧА ...
Сутність і форми міжнародного руху капіталу 2. Передумови, що обумовлюють міжнародний рух капіталу 3. Причини і суть міжнародного руху капіталу Використана література
Економічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сучасний світ і середовище міжнародної економіки 1.2 Соціально економічні основи розвитку міжнародної економіки 2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи правосуб’єктності та діяльності спеціалізованих установ ООН в сфері регулювання міжнародних торгових відносин 1.1.
Надати поняття міжнародної суперечки та характеристика засобів розв’язання міжнародних суперечок. 2. Видача злочинців в міжнародному праві. 3.
... ЗМІСТ br />br /> Управління міжнародною конкурентоспроможністю фірми 3 Інвестиційні проекти в міжнародному бізнесі, сутність і критерії оцінки 7 Мотивація персоналу міжнародних фірм 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Основні поняття міжнародної торгівлі …………………………………. 4 2. Теорії та концепції міжнародної торгівлі ……………………………… 9 3. Сучасний розвиток міжнародної торгівлі ……………………………… 12 Висновки …………………………………………………………………….. 23 Література …………………………………………………………………… 25
Функції та роль кредиту в міжнародних економічних відносинах 2. Міжнародне регулювання міграційних процесів 2.1. Причини міжнародної міграції робочої сили 2.2.
...міжнародного маркетингового комлексу та елементи міжнародного маркетингового комлексу 2. Типи міжнародного маркетингового комплексу Список використаної літератури
Поняття міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва 2. Фактори та кількісні виміри, форми міжнародної спеціалізації та кооперації 3.
Поняття, джерела та принципи міжнародного повітряного права. 2. Охарактеризуйте Лігу Націй – як міжнародну організацію. 3. Поняття і свободи „відкритого моря” в міжнародному праві.
...рівні та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1.1. Особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1.2. Особливості управління у сфері міжнародних економічних відносин 2.
Україна як суб’єкт міжнародного співробітництва 2. Розширенню сфери співробітництва України та ЄС 3. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями Світовим банком та ЄБРР 4.
...аналіз як інструмент оцінки стану міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств РОЗДІЛ ΙΙ. Портфельний аналіз міжнародної конкурентоспроможності української промисловості на прикладі хімічної галузі РОЗДІЛ ΙΙΙ.
ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО ЯК ЕТИЧНА ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 5 1.1. Бізнес як діяльність 5 1.2. Етика, мораль та цінності в бізнесі: еволюція підходів та трансформація ... ПРИКЛАДНИЙ БІК ПРОМИСЛОВОГО ШПИГУНСТВА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 29 2.1. Промислове шпигунство як сучасна практична проблема макроетики міжнародного бізнесу 29 2.2.
...односторонніх актів держав у праві міжнародних договорів 2. Сучасний стан правового статусу односторонніх актів держав у праві міжнародних договорів 3. Проблеми застосування односторонніх актів держав у ...
...визначення захисту промислової власності у міжнародному приватному праві 1.1. Поняття “промислова власність” та “захист промислової власності” у міжнародному приватному праві 1.2.
Юридична природа та види міжнародних організацій, їх загальна характеристика. 2. Основні принципи міжнародного повітряного права та їх характеристика. 3. Правоприємництво нових незалежних держав в міжнародному ...
...та з’ясуйте відмінності між міжнародним публічним правом та міжнародним приватним правом. 2. Класифікація, форми та найменування міжнародних договорів. 3. Проаналізуйте відмінності правових режимів територіального моря ...
Поняття міжнародного спортивного права…3 2.Принципи міжнародного спортивного права…6 3.Предмет і метод правового регулювання…9 Використана література…13
Теоретичні основи функціонування міжнародного фінансового ринку............6 2. Оцінка сучасного стану міжнародного фінансового ринку..............................13 3. Засоби регулювання світового фінансового ринку............................................18 4.
...ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ 1.1. Поняття про права людини 1.2. Класифікація прав людини РОЗДІЛ 2. СПІВВІДНОШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 2.1.
...інжинірингу та франчайзингу як форм міжнародної ділової активності 1.1 Суть та різновиди франчайзингу 1.2 Зміст та поняття інжинірингу РОЗДІЛ 2....2 Використання інжинірингу як форми міжнародної ділової активності провідними країнами світу РОЗДІЛ 3. Сучасний розвиток інжинірингу і франчайзингу в Україні 3.1 Стан і проблеми розвитку ...
...положення договору повітряного чартеру у міжнародному приватному праві…………………………………………………………………….8 1.1. Поняття договору повітряного чартеру в міжнародному приватному праві………………………………………………………………………………..…8 1.2.
...поняття, джерела та порядок укладання міжнародних договорів. 2. Правове регулювання захисту прав особи під час збройних конфліктів в міжнародному праві. 3.
...організації і їх характеристика в міжнародному праві. 2. Поняття нейтралітету в збройному конфлікті в міжнародному праві. 3. Правовий статус Чорноморських проток в міжнародному праві.
Участь Литви у міжнародній торгівлі 4. Участь Литви у міжнародному русі капіталу (форми, методи, напрями) 5. Участь Литви у міжнародній кооперації виробництва та у ...
Участь Росії у міжнародній торгівлі 4. Участь Росії у міжнародному русі капіталу (форми, методи, напрями) 5. Участь Росії у міжнародній кооперації виробництва та у ...
...1Теоретичні концепції щодо основних категорій міжнародних відносин......7 1.2 Внутрішня і зовнішня політики: механізм впливу та взаємозв'язку..........13 1.3 Суть та формування зовнішньополітичної ...РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.............................29 2.1 Пріоритетні напрямки сучасної зовнішньої політики.................................29 2.2 Місце Німеччини в міжнародних інтеграційних об’єднаннях....................
Особливості та специфіка міжнародного досвіду маркетингу готельних послуг. РОЗДІЛ 2. Аналіз міжнародного досвіду готельного маркетингу на прикладі мережі готелів Hyatt Hotels Corporation. 2.1.
...установ ООН в сфері регулювання міжнародних торгових відносин 1.1. Правовий статус спеціалізованих установ ООН 1.2. Правосуб'єктність спеціалізованих установ ООН в сфері регулювання міжнародних торгових відносин Розділ 2.
...1.2 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі 1.3 Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі ІІ Міжнародна координація економічної політики ГАТТ/СОТ і функціональна структура організації.
Характеристика міжнародного валютного ринку FOREX 2.1 Сутність та принцип дії міжнародного фінансового ринку 2.2 Формування європейської валютної системи 2.3 ...
...формою зарубіжного інвестування є кредити міжнародних фінансових організацій (МФО, групи Світового банку, ЄБРР), зокрема в тому їх цільовому призначенні та використанні, коли вони надаються під реалізацію ...поточної ситуації і основних тенденцій міжнародного руху капіталів в глобальному економічному просторі. При цьому необхідно враховувати взаємодоповнення і взаємозв’язок ендогенних і екзогенних чинників, що впливають ...
Міжнародний статус Турецької Республіки Північного Кіпру…………. 29 36 Розділ ІІІ Шляхи подолання міжнародного конфлікту ……....……… 37 3.1.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.