Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2530 за запитом наведеними

19. На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 30 трикімнатних квартир, параметри яких наведено у табл. 9.
Провідміняти наведені власні імена. 1) Андрієнко Владислав Іванович; 2) Авраменко Гордій Валер’янович; 3) Антипенко Борис Петрович; 4) Борисенко Антип Геннадійович; 5) ... Запишіть українські відповідники наведених російських слів. Укладіть із ними речення або словосполучення. Поясніть, унаслідок яких причин кожне російське слово має декілька українських відповідників.
За наведеними в табл. 1. даними про якість ґрунтів та про урожайність озимої пшениці у 30 агрогосподарствах району складіть ряд розподілу за ... За наведеними в табл. 1. даними про якість ґрунтів та про урожайність озимої пшениці у 30 агрогосподарствах району складіть ряд розподілу за ...
За наведеними даними в табл. 8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть комбінаційний розподіл ... За наведеними даними в табл. 8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть аналітичне групування, ...
Задача: В даній таблиці наведені дані про стан злочинності по Одеській області за 2012 2013 р. Види злочинів 2012 р. 2013 р....Хуліганство 1044 1534 На основі наведених розрахуйте відносні величини структури та динаміки злочинності.
Завдання.... Записати наведені господарські операції в журнал реєстрації операцій за формою. При відсутності сум їх необхідно визначити самостійно. 2.
ВАРІАНТ №10 (Ч, Ш, Щ) 1. Поняття про теорію вірогідності. 2.... Задача: В таблиці наведені дані про стан злочинності в Одеській області. Назва району Кількість злочинців Кількість населення Болградський 720 315.000 Михайлівський 313 440....
Задача В таблиці наведені дані про сукупну пропозицію IAS 250 225 200 175 150 125 125 ...
Задача В таблиці наведені дані про сукупну пропозицію IAS 250 225 200 175 150 125 125 ...
... Задача Залежність споживчих витрат (С) від доходу (DI) наведено в таблиці: DI 50 200 350 500 650 С ...
... Задача. Залежність споживчих витрат (С) від доходу (DI) наведено в таблиці: DI 50 200 350 500 650 С ...
Кількість умисних вбивств в Україні за останні десять років наведено в таблиці. Рік 2002 2003 2004 2005 2006 ...
Задача№ 1 Кількість умисних вбивств в України за останні десять років наведено в таблиці.
наведені у таблиці (тис. грн.): Таблиця 5 Вихідні дані № Назва статті 2005 р. 2004 р. 1 Кредити та заборгованість клієнтів 3 ...рахунки першого класу; г) всі наведені рахунки. 8. Які з наведених бухгалтерських рахунків належать до поза¬балансових? а) поточні рахунки суб'єктів господарювання; б) надання зобов'...
...виробництва даної продукції; г) серед наведеного вірної відповіді немає 2. Вкажіть на зображеному графіку область надлишкового податкового тягаря: Граничний продукт фактора виробництва у грошовому вираженні дорівнює: ... Для якої категорії товарів наведено криву Енгеля: а) для нормальних товарів; б) для неякісних товарів; в) для предметів розкоші; г) для предметів першої необхідності 6.
...період 1 має імовірнісний розподіл, наведений в таблиці: Ймовірність Дохід, гр.од 0,3 100 0,4 300 0,5 400 Визначити: величину NVP, якщо безризикова ставка дорівнює 5%, ...Потоки коштів (прибуток від інвестицій) наведено в таблиці: Спільний ймовірнісний розподіл Очікувана ринкова дохідність 4000 гр.од. 6000 гр.од. 800 гр.
ТЕСТ 1 Question 1 Зазначте, яке з наведених визначень найточніше розкриває предмет юридичної психології: a. наука, яка розробляє рекомендації щодо практичної діяльно¬сті юристів; b....Question 5 Зазначте, що з наведеного не є основним структурним компо¬нентом юридичної психології: a. судова психологія; b. психологія усного виступу. c.
...вимоги культури мови порушено в наведених фрагментах. Правильну відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.2. І. [Лист солдата до дівчини із збереженням орфографії автора.... Поставте наведені іменники в цьому відмінку. Анатолій Петрович, Максим Володимирович, Генріх Ярославович, Ігор Тимофійович, Володимир Григорович, Віталій Андрійович, Олег Юрійович, Федір Пилипович, ...
грн Задача Виходячи з наведених нижче даних, розрахувати вартість електроенергії, яка буде споживатись у плановому періоді при перевезенні пасажирів, та розподілити її між видами електротранспорту....в плановому періоді, виходячи з наведених нижче даних. Тролейбуси ДАК мають 8 шин, тролейбуси 14 тр — 6 шин, тролейбуси 1ОМЗ — 10 шин, тролейбуси 15 тр — 10 ...
...вимоги культури мови порушено в наведених фрагментах. Правильну відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.2. І. [Лист солдата до дівчини із збереженням орфографії автора....пропусків уставте потрібне слово з наведених у дужках. Складіть із ними речення. …– такий, що його можна виправити; … – призначений для виправлення кого небудь (випрáвний – виправнúй); … – організація, товариство; … – ...
...реалізації товарів балансовим методом за наведеними даними. № п/п Показники План (тис. грн..) Факт (тис. грн.) 1 Запаси товарів на початок періоду 3500 4500 2 Надходження ...1215 Завдання З Виходячи з наведених даних розрахувати наявність власних оборотних коштів та проаналізувати динаміку і зробити відповідні висновки. № п/п Показники На початок року На ...
...3х2 Завдання №3 Розв’язати наведену задачу лінійного програмування симплекс методом: max (х1 – х2 + 3х3) Завдання №4 Для наведеної задачі записати двоїсту задачу до поставленої задачі ...
...в розстановці в логічній постановці наведених нижче функцій управління персоналом і віднесення їх до певних підсистем Завдання № Порівняльний аналіз організаційної структури управління персоналом Для порівняння візміть ...на запитання: 1) чим відрізняються наведені структуру управління персоналом; 2) чи змінився склад функцій в сучасній структуру управління персоналом; 3) що змінилося у змісті функціонування персоналом ...
Вихідні параметри діючої технології наведені в таблиці. Обчисліть параметри виробничої функції, побудуйте графіки та виділіть на них критичні точки. Визначте, при якій кількості працівників діє ... Дані про обсяг виробництва наведені в таблиці. Використовуючи ці данні потрібно: 1. Розрахувати постійні, загальні змінні, середні валові, середні постійні, середні змінні, граничні витрати 2.
Вихідні параметри діючої технології виробництва наведено у таблиці 3. Обчисліть параметри виробничої функції, побудуйте графіки й виділіть на них критичні точки....обсяг виробництва та загальні витрати наведені в таблиці 4. Використовуючи дані, необхідно: 1. Розрахувати постійні (TFC), загальні змінні (TVC), середні валові (АС), середні постійні (AFC), середні ...
...Question 11 Зазначте, що з наведеного не належить до принципів розміщення продуктивних сил: a. наближення виробництва до джерел сировини, палива, енергії та до регіонів споживання продукції ...Question 12 Зазначте, який із наведених показників найточніше відображає трудомісткість продукції: a. розмір заробітної плати на одиницю продукції b. кількість людино годин на одиницю продукції c.
ЗАВДАННЯ 1 Користуючись переліком господарських операцій, наведених у вправі та планом рахунків, виконати завдання, які дозволять оволодіти методикою складання облікових регістрів та фінансової звітності....в обліку операцій на підставі наведених даних. Виручка магазину за день за даними касового апарату становить 2988 дол., а у касира в наявності –2998 дол.
ЗАВДАННЯ 1 Користуючись переліком господарських операцій, наведених у вправі та планом рахунків, виконати завдання, які дозволять оволодіти методикою складання облікових регістрів та фінансової звітності....в обліку операцій на підставі наведених даних. Створено фонд дрібних сум у розмірі 500 дол. Витрачено з фонду: на поштові витрати – 120 дол.
...результатів Завдання № 1 Необхідно віднести наведені характеристики до відповідних методів фінансово господарського контролю. Результати оформити у вигляді наведеної нижче таблиці. Вихідні дані: 1.
...110 111 120 Разом Задача Наведені нижче дані характеризують міський і сільський житлові фонди та частку приватного жзитлового фонду по відношенню до всього житлового фонду Жиловий ... Обгрунтувати вибір виду середньої Задача Наведені нижче дані характеризують динаміку чисельності селянських (фермерських) господарств в Україні на початок року Роки 1994 1995 1996 1997 Чисельність господарств (...
...фотографія і відеозапис Відповідно до наведеної ситуації: – визначити і аргументувати, чи є необхідність призначити криміналістичну експертизу (одну чи декілька), яку (які) конкретно; – сформулювати запитання, що підлягають ... Відповідно до наведеної ситуації: – визначити і аргументувати, чи є необхідність призначити криміналістичну експертизу за слідами відображеннями (одну чи декілька), яку (які) конкретно; – сформулювати ...
...Балів: 1 Зазначте, яке з наведених визначень найбільшою мірою розкриває сутність поняття “психологічна мобілізація”: Виберіть одну правильну відповідь a. система антропологічних та психологічних знань, умінь та ...Балів: 1 Зазначте, яке з наведених визначень найповніше та найточніше розкриває поняття “психологічна дистанція”: Виберіть одну правильну відповідь a. міра допустимого впливу на іншу людину та ...
У наведеній таблиці типології безробіття зроблено три помилки, вкажіть їх: Теорія Основна причина безробіття Тип безробіття Кейнсіанська Недосконалість ринку праці (мікроекономічні причини) ...д) жодної правильної відповіді з наведених. Питання 6 1. Розкрийте суть нормування праці. 2. Які існують основні методи аналізу трудового процесу і затрат робочого часу? 3.
За наведеними в табл. результатами діяльності об'єктів малого бізнесу різних форм власності визначте середній розмір балансового прибутку та середній рівень окупності ...продукції окремими підрозділами підприємства характеризується наведеними у таблиці даними: № під розділу Вироблено продукції, тис грн. Виконання плану виробництва продукції, % 1 510 95 2 650 89 3 ...
Завдання №1 КЕЙС В: ФОРМА В Прочитайте наведений приклад; самостійно дайте відповідь на запропоновані далі питання і підготуйтеся до обговорення відповідей в групі.... КЕЙС С: Прочитайте наведений нижче приклад, самостійно дайте відповідь на наведені нижче питання і підготуйтеся до обговорення отриманих відповідей у групі.
...вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. необхідно визначити: Компоненти національного доходу за 2008 р 1. Особисті споживчі видатки 2. Трансферні платежі 3....вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені у табл. Необхідно: Точка Рівень цін Обсяг AD, млрд.дол. Обсяг AS, млрд.дол 1 5 500 2 20 3 ...
Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. ЗАВДАННЯ 2 Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки....може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис.
Інформація про характеристики асортименту наведена в табл Таблиця Результати оцінки конкурентної позиції асортименту Асортимент Індекс якісних показників (Iя) Індекс маркетингових показників (Iм) Індекс економічних показників (...1 1500 269 Завдання: Керуючись наведеною інформацією: 1. Виконати ранговий аналіз базового асортименту 2. Дати характеристики попиту та викласти можливі заходи для покращення асортименту 3.
Інформація про характеристики асортименту наведена в табл Варіант Куртки дитячі (А6) 7,83 6,65 1 800 56 Жакети (А7) 5,9 5,95 2,...5 28000 95 Завдання: Керуючись наведеною інформацією: 1. Виконати ранговий аналіз базового асортименту 2. Дати характеристики попиту та викласти можливі заходи для покращення асортименту 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.