Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3165 за запитом наведено

. За допомогою наведених в таблиці даних розрахуйте в умовах відкритої економіки: 1) обсяг чистого експорту; 2) мультиплікатор чистого експорту.
Використовуючи наведені у таблиці техніко економічні показники, необхідно економічно обґрунтувати доцільність проведення капітального ремонту, капітального ремонту з модернізацією або заміну застарілої машини ...
В таблиці наведено показники, що характеризують витрати підприємства. Обчислити собівартість валової та товарної продукції Таблиця 1 Дані про витрати підприємства у базисному році ...
Задача 1 На основі наведених даних заповність пропуски в таблиці Обсяг змінного ресурсу Сукупний продукт Граничний продукт Середній продукт 1 17 2 40 3 20 ...
В роботі наведені дані про цікаві монети різних країн світу, за різний період в Power Point, і також ще в Word
За наведеними даними знайти середній відсоток виконання договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів Комплектуючі вироби Обсяг договірних зобов'язань Виконання договірних зобов'...
Визначити валютну позицію банку за наведеними даними. Розрахувати як вплине на прибуток банку зміна курсу долара? Показник 01.01.07 01.01.08 01.01.09 ...
Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями (табл. 4). Розрахувати залишок готівки в касі на кінець дня Зміст операції Сума, тис.грн.
Задача За наведеними даними нарахувати заробітну плату та розрахувати утримання із зарплати адміністративно управлінського персоналу вищого навчального закладу.
В таблиці 1 наведені основні економічні показники розвитку групи провідних країн світу та ряду інших держав, макроекономічна динаміка яких є показовою для проведення компаративного ...
1) Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями. Виконати необхідні розрахунки Зміст операції Дт Кт Сума 1. З рахунку списана плата за обслуговування платіжної картки (ПК) ...
Задача № 11 На основі наведених даних визначити доходи від основної операційної діяльності та від надзвичайних подій: надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха – 2000 ...
Задача Визначити сучасний (поточний, нинішній, наведений) розмір суми 20000 грн., що буде виплачена через п’ять років при використанні ставки складних відсотків 18% річних 14.
Оцінити властивий ризик і ризик контролю за наведеною ситуацією: На ТОВ «Мрія» аудиторська перевірка буде проводитися вперше. ТОВ «Мрія» підприємство малого бізнесу, є виробником хлібобулочних виробів.
Завдання № 1 Дані наведені в таблиці: 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) А * В; В * А; в) А * С 2.
Завдання № 1 Дані наведені в таблиці: 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) А * В; В * А; в) А * С 2.
Завдання: За наведеними вихідними даними в таблиці 1 дати більш зважену оцінку виробничої діяльності підприємства: • за даними таблиці 1 розрахувати показники якості продукції ...
Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями. Виконати необхідні розрахунки: № Зміст операції Сума,тис. грн 1 Банк придбав акції (з урахуванням витрат на придбання) 2 ...
Виробнича ситуація 10 Наведено дані, що характеризують фондоозброєність праці на промисловому підприємстві. 1. Способом ланцюгових підстановок розрахувати вплив на зміну фондоозброєності у звітному періоді ...
Задача № 9 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: – план рахунків фірми „GOLD"; – головний журнал реєстрації господарських операцій; – головну книгу; – фінансову звітність: баланс, звіт про ...
Задача №1 Проаналізувати наведені показники за даними таблиці 1, а саме: 1) оцінити динаміку кожного показника; 2) співставити темпи змін; 3) визначити критичні роки ...
...розподіл прибутку Задача На основі наведених нижче даних обчислити коефіцієнти ліквідності та дати характеристику платоспроможності підприємства На початок року На кінець року 1.
Завдання № 1 Дані наведені в таблиці: 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) А * В; В * А; в) А * С 2.
Завдання 12 На підставі наведених даних скласти „Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3) по ПП «Зірка». Вихідні дані: 1 Актив форми № 1 Стаття активу ...
Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета 1) Огляд місця злочину складається із двох стадій перша – статична, друга – динамічна; (...
Виробнича ситуація 3 На основі наведених в таблиці даних необхідно способом відносних різниць виміряти вплив на зміну обсягу товарної продукції в порівнянні з минулим роком таких ...
Задача №1 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: – план рахунків фірми „GOLD"; – головний журнал реєстрації господарських операцій; – головну книгу; – фінансову звітність: баланс, звіт про ...
Задача №3 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: – план рахунків фірми „GOLD"; – головний журнал реєстрації господарських операцій; – головну книгу; – фінансову звітність: баланс, звіт про ...
Завдання № 3 Необхідно: – пояснити порядок розрахунку наведених нижче показників, їх економічний зміст; вказати, з яких джерел інформації використані дані; – охарактеризувати значення показників для підвищення ефективності господарської діяльності ...
Завдання №54 Використовуючи наведені нижче дані, визначити можливі види цінових мультиплікаторів по підприємству. Таблиця 1 Вихідні дані Показники Одиниці виміру Значення 1.
Задача Побудувати функцію витрат, зробити прогнозн і розрахунки на основі наведених даних: Господарські операції ТОВ «Ізабелла» за березень п.р Зміст господарської операції Сума 1. Вілпущено із складу тканину для пошиття ...
У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва: Варіанти A B C D E F G Принтери 6 5 4 3 2 1 ...
Задача Необхідно: а) скласти журнал реєстрації господарських операцій на підставі наведених даних; б) визначити фактичну собівартість 1 кг цукру Дані для визначення: ТОВ «Світ» придбало матеріали (цукор) 1500 кг на суму ...
Задача №12 Підприємство виготовляє три вироби, показники яких наведені у таблиці. Загальні річні постійні витрати становлять 144 000 грн Виріб Ціна, грн. Змінні витрати, грн.
Завдання № 3 Згідно з даними наведеними нижче заповнити „Звіт про фінансові результати" за формою №2 по ТОВ" Стрілець", яке займається виробничою діяльністю.
Задача № 66 Використовуючи нижче наведені дані зробити розрахунок грошового потоку підприємства і заповнити строки балансового звіту на кінець звітного періоду.
Завдання № 1 Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в таблиці. Таблиця 1 Вихідні дані № з/п Прибутковість активів, % На початок року На кінець року 1 9 14,2 ...
Задача № 10 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: План рахунків фірми "Каштан", Головний журнал реєстрації господарських операцій, Головну книгу та Фінансову звітність.
Задача № 5 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: План рахунків фірми "Валері", Головний журнал реєстрації господарських операцій, Головну книгу, Фінансову звітність (звіт про прибутки ...
Задача № 6 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: План рахунків фірми "Каштан", Головний журнал реєстрації господарських операцій, Головну книгу та Фінансову звітність.
Дані, що їх характеризують наведено у таблиці: Показники Проект “А” Проект “Б” Проект “В” Обсяг інвестиційних витрат, тис. грн. 27 500 26 700 30 Сума ...
Згрупувати наведені дані (додаток 1) за господарськими засобами та джерелами їх утворення. Результати групування оформити в таблицю 2.
Згрупувати наведені дані за господарськими засобами та джерелами їх утворення. Результати групування оформити в таблицю 2. Відобразити господарські операції за грудень 2009 ...
На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати вступні залишки і ...
наведено характеристику сировини для посівного матеріалу та процесу ферментації. описаний основний процес ферментації і основні процеси, що контролюються.
Згрупувати наведені дані (додаток 1) за господарськими засобами та джерелами їх утворення. Результати групування оформити в таблицю 2.
...за сортністю продукції на підставі наведених даних. Розрахунки коефіцієнта сортності виконайте різними способами (способом першосортних одиниць, способом порівняння середньозважених цін та способом порівняння виконання плану у ...
Задача № 61 Використовуючи нижче наведені дані, визначити ринкову вартість об’єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу Таблиця 1 Вихідні дані Показники Підприємство аналог, тис. грн.
Задача За наведеними даними служби зайнятості району за минулий тиждень влаштовано на роботу 24 особи з числа зареєстрованих безробітних.
Які з наведених далі форм підприємств можуть згідно з чинним законодавством претендувати на здійснення страхової діяльності? а) Акціонерне товариство закритого типу; б) командитне ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.