Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3165 за запитом наведено

Інформація про характеристики асортименту наведена в табл Таблиця Результати оцінки конкурентної позиції асортименту Асортимент Індекс якісних показників (Iя) Індекс маркетингових показників (Iм) Індекс економічних показників (...5 28000 95 Завдання: Керуючись наведеною інформацією: 1. Виконати ранговий аналіз базового асортименту 2. Дати характеристики попиту та викласти можливі заходи для покращення асортименту 3.
Інформація про характеристики асортименту наведена в табл Таблиця Результати оцінки конкурентної позиції асортименту Асортимент Індекс якісних показників (Iя) Індекс маркетингових показників (Iм) Індекс економічних показників (...5 28000 95 Завдання: Керуючись наведеною інформацією: 1. Виконати ранговий аналіз базового асортименту 2. Дати характеристики попиту та викласти можливі заходи для покращення асортименту 3.
Наведена методологія аналізу використання основних фондів підприємства, яка включає в себе склад, структуру і стан засобів виробництва та забезпеченість основними засобами, ...України, про що свідчать дані наведені в аналітичній оцінці хімічного комплексу держави. Загальний спад виробництва тісно пов’язаний із зменшенням капіталовкладень в розвиток виробництва хімічної продукції.
Наведена методологія аналізу використання основних фондів підприємства, яка включає в себе склад, структуру і стан засобів виробництва та забезпеченість основними засобами, ...України, про що свідчать дані наведені в аналітичній оцінці хімічного комплексу держави. Загальний спад виробництва тісно пов’язаний із зменшенням капіталовкладень в розвиток виробництва хімічної продукції.
...цього виду бізнесу на підставі наведеної інформації обгрунтуйте розвязання наведених далі завдань 1. Сформулюйте основні фінансові цілі господарської діяльності підприємства 2.
...за рівнем середньодушового доходу характеризується наведеними в таблиці даними Середньодушовий доход, гр..од Кількість домогосподарств, од Регіон А Регіон В До 40 22 5 40 – 60 ... Задача 3 За наведеними даними: А)середні закупівельні ціни на худобу в базисному і поточному періодах та індекс середніх цін змінного складу Б)індекси ...
Які із наведених тез характеризують теорію оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц): систематичний ризик може бути мінімізований шляхом диверсифікації інвестиційного портфеля; зменшення несистематичного ризику ... Які з наведених висловлювань, що характеризують Free Cash flow, вірні? Free Cash Flow показує залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець ...
...вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. 2 додатка, необхідно: 1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупної пропозиції АS 2....вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. 3 додатка, визначити: 1. Рівень безробіття в кожному році аналізованого періоду 2. Обсяг ВВП, недоодержаний внаслідок безробіття за ...
...ФКУ На основі даних балансу, наведеного в табл. 1, розрахувати вибрані показники, проаналізувати їх рівень, тенденції і зробити висновок про рівень фінансової стійкості ФКУ.... Наведений у табл. 6 блок показників призначено для оцінки ліквідності ФКУ щодо його здатності перетворювати активи в грошову готівку для погашення ...
...розвитку Question 8 Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну діяльність? a. інституціональність суб'єктів b. організація та проведення політичних страйків c....лідерства Question 2 Що із наведеного може бути джерелом легітимності влади? a. звичай b. сумісність загальних цілей і практики влади з приватними цінностями та особливостями індивідів ...
анархізм Question 10 Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну діяльність? Виберіть одну правильну відповідь a. професійність, системність b. вплив на хід виборчих кампаній, мітингів, зібрань ...примусу Question 8 Що із наведеного може бути джерелом легітимності влади? Виберіть одну правильну відповідь a. закон b. все із наведеного c. звичай d.
...Question 3 Визначте, яке з наведених нижче тверджень є правильним. a. Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі і дає можливість порівнювати проекти b....6 Визначте повне правильне закінчення наведеного твердження. Спільними для періоду окупності та дисконтованого періоду окупності є такі вади: a. не враховують вартість грошей у часі b.
...який закон логіки застосований в наведеному нижче твердженні: "Я склав екзамен з математики на відмінно дякуючи акуратному відвідуванню занять, систематичній самостійній роботі над курсом, активній участі ...якого логічного закону порушені в наведеному нижче прикладі: "На допиті Х. запитали, де він знаходився в 19.30. (за Київським часом) 14.12.2005 р. Х.
Задача з дисципліни «Облік у банках» Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями № Зміст операції Дт Кт Сума, тис.грн 1 В касу банку надійшла готівка як виручка від реалізації ТОВ «... За наведеними нижче залишками скласти початковий баланс. Для чого визначити статті, які відносяться до активу балансу, а які до пасиву.
Теоретична частина: Аналіз фінансового стану підприємства Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану по кожному виду продукції і в ...241 Завдання № 2 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну структуру виручки у відсотках та відхилення пунктів фактичної структури від планової структури по кожному виробу ...
Теоретична частина: Методика та основні прийоми економічного аналізу Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану по кожному виду продукції і в ...157 Завдання № 2 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну структуру виручки у відсотках та відхилення пунктів фактичної структури від планової структури по кожному виробу ...
Теоретична частина: Факторний аналіз, методика та основні прийоми Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану по кожному виду продукції і в ...190 Завдання № 2 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну структуру виручки у відсотках та відхилення пунктів фактичної структури від планової структури по кожному виробу ...
Теоретична частина: Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану по кожному виду продукції і в ...262 Завдання № 2 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну структуру виручки у відсотках та відхилення пунктів фактичної структури від планової структури по кожному виробу ...
Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці. Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг товарної продукції за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 2200 2590 2....в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності підприємства Позначення 1.Обсяг реалізованої...
Теоретична частина: Предмет, види та інформаційне забезпечення економічного аналізу Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану по кожному виду продукції і в ...184 Завдання № 2 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну структуру виручки у відсотках та відхилення пунктів фактичної структури від планової структури по кожному виробу ...
Вартість обладнання наведена в додатку 2 – 600 тис.грн. 3.Додаткові інвестиції, пов’язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів, придбанням нових засобів обслуговування ...доходи) по роках експлуатації обладнання наведені в додатки 4. Вигоди (доходи) по роках експлуатації обладнання, тис. грн. Роки Тип обладнання 3 6 1 2 3 4 ...
...у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг товарної продукції за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 2....в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг реалізованої продукції, грн за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 1.
...дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності наведені в табл. Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності День місяця Трудомісткість робіт, люд. годин Коефіцієнт ритмічності (фактично в межах плану/ ...кожен день та наростаючим підсумком наведені у табл. Дані про обсяги виробництва за кожен день та наростаючим підсумком День місяця План Факт В % до місячного випуску ...
...контролю, результати оформити у вигляді наведеної нижче таблиці Завдання №2 Охарактеризувати та порівняти функції професійних організацій аудиторів України. Результати оформити у вигляді наведеної нижче таблиці Завдання №3 Розглянути ...
...у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг товарної продукції за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 2....в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг реалізованої продукції, грн за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 1.
...дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності наведені у таблиці 1 Таблиця 1 Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності День місяця Трудомісткість робіт, люд....кожен день та наростаючим підсумком наведені у таблиці 3 Таблиця 3 Вихідні дані День місяця План Факт В % до місячного випуску Кількість нормо годин В % до ...
Виходячи з наведених даних зробити висновки. тис. грн. Показники 3 План (П) Факт (Ф) 1. Собівартість продукції 9200 9800 2.... Виходячи з наведених даних зробити висновки. Показники 5 План (П) Факт (Ф) 1. Кількість відпрацьованого часу, тис. верстато годин 510 610 2.
...у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг товарної продукції за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 2....в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг реалізованої продукції, грн за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 1.
...та витрати на робочу силу наведені в таблиці 1 Вартість глини відображається по статті “Сировина” і включає всі витрати першого переділу За статтею “Напівфабрикати власного виробництва” ...про випуск продукції по варіантам наведені в таблиці 1 Необхідно: 1. Визначити витрати на виробництво по переділах 2. Розрахувати собівартість продукції окремих переділів 3.
За наведеними даними розрахуйте: • обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП); • обсяг чистого внутрішнього продукту. Рахунок млрд. гр.од.... Дані, наведені в таблиці, характеризують функцію споживання. Y 50 66 82 98 114 C 40 52 64 76 88 br />br /> Визначте ...
...підприємство здійснили господарчі операції, що наведені у журналах господарських операцій за січень та лютий поточного року відповідно у таблиці 1 та 2 додатку до методичних вказівок Завдання На підставі наведених вихідних даних про господарську діяльність ...
Умови входження продукції на ринок наведені в табл..1. Експертна оцінка товарів аналогів на ринку наведена в табл..2. За наведеними в таблицях характеристиками продукції різних ...
...зміни цін Задача На основі наведених нище даних про розподіл населення України за рівнем середньодушових сукупних витрат охарактеризувати ступінь диференціації витрат населення за допомогою децильного коефіцієнта ...показники динаміки Задача На підставі наведених далі даних обчисліть показники використання основних виробничих фондів за два періоди, а також прирости обсягу товарної продукції внаслідок зміни вартості ...
...у звітному році характеризувалась показниками наведеними в табл. 1. Розрахувати показники руху та ефективності використання основних фондів: Вартість фондів на кінець року Середньорічну вартість основних фондів ...в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в табл. 2. На основі цих даних розрахувати : Обсяг обігових коштів на кінець року; Середньорічний обсяг обігових коштів; Період обороту ...
...у звітному році характеризувалась показниками наведеними в табл. 1. Розрахувати показники руху та ефективності використання основних фондів: Вартість фондів на кінець року Середньорічну вартість основних фондів ...в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в табл. 2. На основі цих даних розрахувати : Обсяг обігових коштів на кінець року; Середньорічний обсяг обігових коштів; Період обороту ...
ЗАДАЧА 2 Використовуючи дані, наведені у табл. 5.1 про роботу 30 продовольчих магазинів за рік, визначити факторні та результативні ознаки....9 3,9 ЗАДАЧА 4 Наведені у табл. 5.3 дані характеризують розподіл найбільших комерційних банків регіону за розміром статутного капіталу за даними 20% механічного вибіркового ...
...у звітному році характеризувалась показниками наведеними в табл. 1. Розрахувати показники руху та ефективності використання основних фондів: Вартість фондів на кінець року Середньорічну вартість основних фондів ...в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в табл. 2. На основі цих даних розрахувати : Обсяг обігових коштів на кінець року; Середньорічний обсяг обігових коштів; Період обороту ...
...у звітному році характеризувалась показниками наведеними в табл. 1. Розрахувати показники руху та ефективності використання основних фондів: Вартість фондів на кінець року Середньорічну вартість основних фондів ...в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в табл. 2. На основі цих даних розрахувати: Обсяг обігових коштів на кінець року; Середньорічний обсяг обігових коштів; Період обороту ...
Підтвердіть або спростуйте наведені твердження та обґрунтуйте свою позицію: 1. Якщо стан економіки відповідає кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції, то зростання сукупного попиту призведе ..., то темп інфляції за наведений період складає 9,36% та індекс цін ВНП є дефлятором. Завдання 4. Тести 1. Згідно із законом Оукена, перевищення фактичного ...
Задача №2 За наведеними в таблиці даними розрахувати фондовіддачу та проаналізувати її динаміку за 2000 2005 p.p. Визначити вплив фондовіддачі та середньорічної вартості ...натуральному та вартісному вираженні, користуючись наведеними далі вихідними даними. 1. Згідно з виробничою програмою підприємства споживання конструкційного матеріалу становить 4880 т/рік. 2.
Інформація про характеристики асортименту наведена в табл Варіант Шарфи (А11) 7,07 6,65 2,5 5000 25 Сорочки чоловічі (А12) 5,38 5,25 ...5 4000 725 Завдання: Керуючись наведеною інформацією: 1. Виконати ранговий аналіз базового асортименту 2. Дати характеристики попиту та викласти можливі заходи для покращення асортименту 3.
...3х2 Завдання №3 Розв’язати наведену задачу лінійного програмування симплекс методом: Завдання №4 Для наведеної задачі записати двоїсту задачу до поставленої задачі лінійного програмування.
Інформація про характеристики асортименту наведена в табл Таблиця Результати оцінки конкурентної позиції асортименту Варіант Куртки дитячі (А6) 7,83 6,65 1 800 Пальто (А1) ...показники по обсягу реалізації продукції наведено в табл Таблиця Номенклатура продукції Фізичний обсяг реалізації продукції, одиниць Середня ціна один., грн. Витрати на матеріали, грн 1 рік ...
...показники по кожному з них наведені в таблиці. Використовуючи метод зведених витрат, визначити найменш витратнийваріант проекту. Нормативна ефективність Ен = 0,2. П о к а з н ...показники по кожному з них наведені в таблиці. Використовуючи метод зведених витрат, визначити найменш витратнийваріант проекту. Нормативна ефективність Ен = 0,2. П о к а з н ...
За наведеними у табл. даними проведіть по¬рівняльний аналіз варіації показників, зробіть висновки. Регіон Густота населення, осібна 1 км2 Зайнятість працездатного населення, % ... наведено урожайність різних сортів винограду. Сорт винограду Кількість кущів, fi Урожайність з одного куща, х ∑х Аліготе 5 2,3; 2,...
...6 Балів: 1 Яке з наведених визначень товару є правильним : Виберіть одну правильну відповідь a. Річ, яка задовольняє потреби людей b....2 Балів: 1 Що з наведеного нижче не стосується інфляції витрат (інфляції пропозиції): Виберіть одну правильну відповідь a. Зростання цін на енергоносії b.
Завдання № 29 На підставі наведених нижче даних скласти форму № 2 „Звіт про фінансові результати" ТОВ „Марс". Вихідні дані: Оборотна відомість за синтетичними рахунками ТОВ „Марс" за звітний період наведена у таблиці 1.
Завдання Розгляньте наведені ситуації та визначте: Що є джерелом інформації наведеної ситуації? За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію? Чи мало місце порушення?...операції підприємство не має Джерелом наведеної інформації є виписка банку Дану ситуацію можна встановити за допомогою документальної переірки і опитування Ситуація 3.
ЗАДАЧА 1 За наведеними господарськими операціями ТОВ “Зеніт” визначити: а) суму оподатковуваних доходів; б) суму оподатковуваних витрат; в) суму амортизаційних відрахувань, попередньо розподіливши наведені основні засоби за групами; г) ...
Задача № 27 Використовуючи інформацію, наведену в таблиці, за моделлю Дюпона наведіть факторний аналіз рентабельності капіталу підприємства і дайте оцінку отриманих результатів....ними позикових коштів, на основі наведених нижче даних зробіть висновки. Таблиця 2 № п/п Показник Підприємство А Підприємство Б 1 Майно, тис. грн.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.