Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3165 за запитом наведено

...Використовуючи метод подвійного запису, відобразіть наведені операції за позабалансовими рахунками 1. АКБ «Приватбанк» 20.01.2001 підписав угоду на відкриття кредитної лінії за вимогою АКБ «Аваль» ...гр Задача За наведеними залишками за бухгалтерськими рахунками скласти бухгалтерський звіт Задача В АКБ «Приватбанк» 16.08 поточного р.
Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці. Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг товарної продукції за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 1700 1938 2....та нормативи використання праці робітників наведені в таблиці Розрахунки виготвлення виробу та нормативи використання праці Позначення ...
Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці. Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг товарної продукції за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 2200 2590 2....та нормативи використання праці робітників наведені в таблиці Розрахунки виготвлення виробу та нормативи використання праці Позначення ...
Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці. Показники діяльності підприємства Позначення 1. Обсяг товарної продукції за собівартістю за цінами підприємства Сп Тп 930 1452 2....та нормативи використання праці робітників наведені в таблиці Розрахунки виготвлення виробу та нормативи використання праці Позначення ...
...застосування Практичне завдання 1 Користуючись наведеними в таблиці 1 даними, необхідно економічно обгрунтувати доцільність проведення капітального ремонту і модернізацією чи заміни пресу РП 0635 1 механічного ... Затрати на випуск наведено в таблиці 2. У процесі остаточних уточнень виявилося, що обсяг продаж становить 70% запланованої кількості виробів.
...підприємством Практичне завдання 1 Користуючись наведеними в таблиці 1 даними, необхідно економічно обгрунтувати доцільність проведення капітального ремонту і модернізацією чи заміни пресу РП 0635 1 механічного ... Затрати на випуск наведено в таблиці 2. У процесі остаточних уточнень виявилося, що обсяг продаж становить 70% запланованої кількості виробів.
ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства у плановому році за індивідуальними варіантами вихідних даних, наведеними в табл.1 вихідних даних. Вихідні дані і результати розрахунку представити у формі №2 фінансової звітності – Звіту про фінансові результати....планового року за індивідуальними варіантами (наведеними в таблиці 2) та очікуваних результатів господарських операцій (господарські операції та їх результати за індиві...
ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства у плановому році за індивідуальними варіантами вихідних даних, наведеними в табл.1 вихідних даних. Вихідні дані і результати розрахунку представити у формі №2 фінансової звітності – Звіту про фінансові результати....планового року за індивідуальними варіантами (наведеними в таблиці 2) та очікуваних результатів господарських операцій (господарські операції та їх результати за індиві...
...знаходяться у відношеннях, що відповідають наведеній схемі 3.Здійсніть обернення, перетворення та протиставлення предикату судження : „ Будь яка крадіжка являє собою замах на право власності.” 4.... Який тип умовиводу використаний в наведеному розсуді. Оцініть обгрунтованість висновку: „ Лестрейд схожий на тер”єра: має стільки ж енергії, впертості і невтомності.
За наведеними даними розрахуйте: • обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП); • обсяг національного доходу; • обсяг ВВП на душу населення, якщо чисельність населення становить 20 ... Дані, наведені в таблиці, характеризують функцію споживання., млрд гр. од. Дохід 120 128 136 144 152 Споживання 102 108 114 120 126 ...
В таблиці наведено дані про ринковий попит на товар та витрати кожної фірми: ціна, грн. Р 10 9 8 7 6 обсяг ринкового ... В таблиці наведено дані щодо величини граничного продукту праці (МРL) та капіталу (МРК). Продукт реалізують на конкуруючому ринку за ціною 0,5 грн.
...комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп; На кінець року – ...оцініть щільність зв’язку між наведеними ознаками за допомогою коефіцієнта контингенції Молода сім’я проживає Кількість молодих сімей Разом Отримують допомогу від батьків Не отримують допомогу ...
...використання надр Задачі Згідно з наведеними даними необхідно заповнити Звіт про власний капітал: Витяг з балансу ВАТ "Глорія" Залишки власного капіталу, тис, грн Показники На 31....в розмірі 20 % Згідно з наведеними даними необхідно заповнити Звіт про рух грошових коштів за звітний період (тис. грн.): № з/п Дані для заповнення За звітний ...
...1 Інcтрукція до вибору професії Наведене нижче заняття було розроблено для того, щоб допомогти Вам порівняти ці типи характеристик робіт з Вашими інтересами і навичками....і вимог до спеціальностей, які наведені, відповідніо, в нижченаведеній схемі з більш ніж 200 посадами. ************** (есть продолжение) Тест до теми 2 Question 1 Мета профорієнтаційної роботи ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3,3 11, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3,2 21, 2 3,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Характеристика систем управління персоналом залежно від моделі внутрішньо фірмового ринку праці Вихідні дані про характеристики двох систем управління персоналом залежно від моделі внутрішньо фірмової моделі ринку праці наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Вихідні дані для визначення специфіки управління персоналом Критерій Бюрократична модель ринку праці Патерналістська модель ринку ... Наведені фактори є також критеріями диференціації індивідуального заробітку Тип організац...
...за 2009 рік, що містить наведені в таблиці 1 фінансово господарські операції та відповідну кореспонденцію рахунків. Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Орбіта» за 2009 ... Скласти програму роботи аудитора за наведеною формою, детально відобразивши в ній всі етапи проведення аудиту з моменту укладання договору на проведення аудиту до складання та підписання ...
...за 2009 рік, що містить наведені в таблиці 1 фінансово господарські операції та відповідну кореспонденцію рахунків. Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Орбіта» за 2009 ... Скласти програму роботи аудитора за наведеною формою, детально відобразивши в ній всі етапи проведення аудиту з моменту укладання договору на проведення аудиту до складання та підписання ...
За наведеними даними розрахуйте: • обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП); • обсяг чистого внутрішнього продукту. Рахунок млрд. гр.од.... Дані, наведені в таблиці, характеризують функцію споживання. Млрд гр. од. Y 50 66 82 98 114 C 42 54 66 78 90 ...
...сільськогосподарської продукції характеризується такими даними, наведеними в таблиці 1. Таблиця 1 Виробничі показники аграрного підприємства Показники Базисний період Звітний період План Факт 2 3 4 5 ... На підставі вихідних даних, наведених нижче, визначити заробіток кожного працівника при застосуванні відрядно преміальної системи. Вихідні дані наведені в таблиці 2.
Відповіді респондентів на ці запитання наведені у таблиці 6. Коди самооцінки схильності до ризику: 1 — ризику уникаю взагалі; 2 — готовий ризикувати з певними гарантіями; 3 — люблю ... Відповіді респондентів на ці запитання наведені у таблиці 6. Коди самооцінки схильності до ризику: 1 — ризику уникаю взагалі; 2 — готовий ризикувати з певними гарантіями; 3 — люблю ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3,0 12, 2 2,5 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,3 2 2,1 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,2 18, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,2 20, 2 2 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,8 17, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,9 28, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,9 15, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,8 13, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,8 18, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,1 20, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2 16, 2 2,1 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 1,9 21, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3,1 11, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3 31, 2 3,1 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3 31, 2 3,1 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,1 30, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3,1 15, 2 3 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,3 2 2,1 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3 12, 2 2,5 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 1 . Таблиця 1 Вихідні данні для задачі №1 № Показники Од. вимі ру ВАРІАНТИ 6 1 Товарна продукція у ... Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 2. Таблиця 2. Вихідні данні до задачі №2 Показники Одвиміру ВАРІАНТИ 6 1 Обсяг реалізованої продукції у звітному ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3,0 20, 2 3,1 ...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,9 14, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,3 18, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,7 14, 2 2,...цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 ...
Використовуючи наведені дані, зобразіть лінію пропозиції. Поясніть її характер. 2.Обчисліть цінову еластичність пропозиції. Використовуючи дані, наведені в табл. 7. 3.
Задача 22 За наведеними даними про виробничий стаж роботи робітників цеху побудуйте інтервальний варіаційний ряд розподілу робітників за стажем роботи, утворивши 5 груп з ...Задача 38 Наведено такі дані про динаміку товарообігу одного з відділів магазину: Група товарів Продано за квартал, тис. шт.
Техніко – технологічна база виробництва Банкрутство і ліквідація підприємств Завдання Завдання Розрахувати за відповідним варіантом такі показники: 1) балансову вартість груп фондів на кінець кварталу 2) суму податкової амортизації основних фондів по групам і в цілому за квартал 3) первісну та балансову вартості фондів на кінець кварталу 4) коефіцієнти зносу на початок і кінець кварталу 5) коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Дані про первісну і балансову (зали...
...підприємства в цілому Задача Нижче наведені дані про ціну та виробництво двох видів виробів за 2 роки (базисний та звітний): Задача Нижче наведені дані про собівартість та виробництво ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.