Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3165 за запитом наведено

ЗАДАЧА 4 На базі наведених наведених даних про виробничу діяльність підприємства визначте відсутні дані та заповнити таблицю Показники Звітний період Плановий період Приріст за рік ...
Задача № 14 На основі наведених даних розрахувати ціну товарів за умови, що: обсяг реалізації товарів А та Б, відповідно, – 8500 грн. та 15900 грн.... Задача № 12 На основі наведених даних визначити доходи від іншої операційної діяльності та від фінансових операцій: дохід від інвестицій в асоційовані підприємства – 1000 грн.
...оцінити тісноту зв’язку між наведеними ознаками, використовуючи коефіцієнт асоціації. Зробити висновки. Таблиця 7 Вихідні дані Стать розлучених Чи не виключаєте ви можливості відновлення сім’ї ...239 500 Задача № 47 За наведеними даними про ціни та обсяг виробництва продукції за останні два роки визначити індивідуальні та загальні індекси: а) фізичного обсягу продукції; ...
Перерахуйте наведені тут докази та їх процесуальні джерела, здійсніть їх класифікацію. 4. Бизов підозрювався у вчиненні умисного вбивства....рішення повинен прийняти суддя, враховуючи наведені обставини?
...надходження (річний прибуток) Вихідні дані наведені в таблиці № варіанту Обсяг інвестицій, млн.грн. Тривалість життєвого циклу пректу, роки Грошові надходження, млн....рік Вихідні дані до завдання наведені у таблиці: № варіанта Показники D, млн.грн. n j,% і,% 4 110 3 6
За наведеними даними про ціни та обсяг виробництва продукції за останні два роки визначити індивідуальні загальні індекси: а) фізичного обсягу продукції; б) ... На основі наведених даних про обсяг товарообороту магазину і процент зниження цін ( див. таблицю ) розрахувати загальний індекс цін.
...7 81,4 На основі наведених даних визначити: 1. а) темп зростання доходу (в % до 1998 р.); б) абсолютний приріст доходу по роках; в) темпи зростання ...модель, що характеризує залежність між наведеними в таблиці показниками: а) побудувати рівняння регресії; б) визначити сукупний та часткові коефіцієнти кореляції; в) визначити вірогідність зв’язку; г) ...
Побудуйте графік зв'язку наведених показників, зробіть висновки. Задача № 24 На основі проведеного групування підприємств за рівнем товарообороту: Таблиця 6 Вихідні дані Номер групи Товарооборот, ...для кожної групи Задача № 48 Наведено такі дані про динаміку товарообігу одного з відділів магазину: Таблиця 8 Вихідні дані Група товарів Продано за квартал, тис. шт.
...даного об'єкту за методами наведеними в П(С)БО №7 (прямолінійним методом) та згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Умова завдання: 1) На основі ...проведених за звітний період операцій наведена у таблиці Література
Яке з наведених визначень вірне? 1. Платежі за кореспондентськими рахунками здійснюються виключно в межах залишку на рахунку; 2.... Яке з наведених визначень вірне? 1. Основною функцією, яку виконує SWIFT є надання клірингових послуг; 2. Повідомлення, що передаються мережею SWIFT, враховуються у ...
Яке з наведених визначень вірне? 1. Платежі за кореспондентськими рахунками здійснюються виключно в межах залишку на рахунку; 2.... Яке з наведених визначень вірне? 1. Основною функцією, яку виконує SWIFT є надання клірингових послуг; 2. Повідомлення, що передаються мережею SWIFT, враховуються у ...
На підставі наведених нижче даних скласти форму №1 «Баланс» TOB «Мapc». Вихідні дані: Таблиця 1 Оборотна відомість за синтетичними рахунками ТОВ «Марс» за ... Вихідні дані наведені в додатку А .
Вихідні дані наведено в таблиці 2. Таблиця 2. Показники, млн..грн.. Виручка від реалізації 45,1 В т.ч.... Вихідні дані наведено в таблиці 3. Таблиця 3. Показники, млн..грн Підсумок балансу 18,2 Необоротні активи 13,4 Основні засоби 12,5 ...
...собівартості продукції підприємства на основі наведених даних: Таблиця 3 Вихідні дані Вид продукції Випуск у звітному періоді, шт. Собівартість одиниці, грн. j/iiniuui, і on....на товари і чисельність населення наведено у вигляді таблиці. Таблиця 4 Вихідні дані Групи населення Базовий період Звітний період загальний обсяг, млн. гр. од.
Дані, які характеризують ці проекти, наведені в таблиці. Визначити, який проект більш привабливий Показники Інвестиційні проекти А б Обсяг інвестиційних коштів, тис.грн.... Вихідні дані наведені в таблиці Обсяг інвестицій, млн.грн. Тривалість життєвого циклу Грошові надходження, млн 1 рік 2 рік 3 рік 11 3 ...
...собівартості продукції підприємства на основі наведених даних. Таблиця 3 Вихідні дані Види продукції Випуск у звітному періоді, шт.. Собівартість одиниці, грн....на товари і чисельність населення наведено у таблиці. Таблиця 4 Вихідні дані Групи населення Базовий період Звітний період Загальний обсяг, млн. гр. од.
Вихідні дані наведено в таблиці 2. Таблиця 2. Показники, млн..грн.. Виручка від реалізації 57,1 В т.ч.... Вихідні дані наведено в таблиці 3. Таблиця 3. Показники, млн..грн Підсумок балансу 13,9 Необоротні активи 8,9 Основні засоби 8,3 ...
Основні показники роботи підприємства наведені в таблиці: Таблиця 2 Основні показники роботи підприємства Показник Креми для Усього обличчя рук тіла Виручка від реалізації (без непрямих ...амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Таблиця 5 Вихідні дані Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ІІ І ІІ І ІІ ...
Основні показники роботи підприємства наведені в таблиці: Показник Креми для Усього обличчя рук тіла Виручка від реалізації (без непрямих податків) 24150 15520 44850 Змінні витрати: – ...амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ ...
Основні показники роботи підприємства наведені в таблиці: Таблиця 2 Вихідні дані Показник Креми для Усього обличчя рук тіла Виручка від реалізації (без непрямих податків) 24150 ...амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Таблиця 5 Вихідні дані Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ІІ І ІІ І ІІ ...
Виберіть серед наведених фактор мікросередовища щодо впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємства: ВВП на душу населення; рівень іноземного інвестування; вартість експертних послуг торговельно промислових ... Який з наведених варіантів не є організаційною структурою управління зовнішньоекономічною діяльністю: створення зовнішньоторговельної фірми; утворення відділу зовнішньоекономічних зв'язків; перекладення функцій управління зовнішньоекономічними ...
Основні показники роботи підприємства наведені в таблиці: Таблиця 4 Вихідні дані Показник Креми для Усього обличчя рук тіла Виручка від реалізації (без непрямих податків) 24150 ...амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Таблиця 7 Вихідні дані Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ІІ І ІІ І ІІ ...
Основні показники роботи підприємства наведені в таблиці: Таблиця 4 Вихідні дані Показник Креми для Усього обличчя рук тіла Виручка від реалізації (без непрямих податків) 24150 ...амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Таблиця 7 Вихідні дані Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ІІ І ІІ І ІІ ...
...рік В розрахунках використати дані, наведені в таблицях 2 та Таблиця Варіант контрольної роботи Розмір страхової премії П1, грн Розмір нової страхової премії, П2, грн N* (...системи пропорційної відповідальності за варіантами, наведеними в табл Таблиця Варіант контрольної роботи Вартісна оцінка об’єкта страхування, грн Страхова сума за договором, грн Фактична сума збитків, ...
До якого типу договору відноситься наведена ситуація? 8) які особливості укладання наведеного договору страхування? В яких випадках дія договору може бути достроково припинена?
Інформація, наведена у Звіті про фінансові результати ґрунтується на даних синтетичного і аналітичного обліку і вважається достовірною, якщо вона не містить помилок ...зміни між датами балансу, яка наведена в інших звітах. В звіті надається узагальнена інформація про всі доходи і витрати, що впливають на власний капітал підприємства протягом ...
...и оказывать влияние на людей” наведені дев’ять правил, дотримування яких дозволяє впливати на людей, не ображаючи їх. Правила ці такі: Починайте з похвали та щирого ...Спираючись на наведені характеристики, визначте, до якого типу акцентування особистостей належить дві людини. Вкажіть особливості роботи психолога по відношенню до представників цих типів.
Які з наведених умов страхування вантажів застосовуються ча¬стіше і мають найширше страхове покриття? а) «З відповідальністю за часткову аварію»; б) «з відповідальністю ... Які з наведених вантажів є небажаними ризиками для страхови¬ка при транспортуванні залізницею? а) Автомобілі, мотоцикли; б) ліс, сировина; в) комп'ютери, аудіо ...
У таблиці наведено показники щодо обсягів експорту і імпорту товарів і послуг по державам учасницям світової торгівлі Таблиця Чисельність населення, обсяги ВВП, експорту ...ринок мотоциклів характеризується показниками, які наведено у таблиці Таблиця Головні показники внутрішнього ринку мотоциклів Бразилії Поточний стан ринку при 5% й ставці імпортного мита Прогнозне становище ...
Методика оцінки конкурентоспроможності телефонних апаратів наведена нижче. Параметри якості телефонних апаратів наведені в таблиці 1, цінові параметри в таблиці 2. Така методика надає можливість визначити більше ...
...сам робота) Задача 12 Проаналізуйте наведену нижче тарифну сітку на предмет стимулювання нею підвищення кваліфікації робітників. Показник Тарифні розряди 1 2 3 4 5 6 Тарифні ... Характеризується даними, наведеними в таблиці. Підприємство Базисний період Звітний період Обсяги виробництва, грн. Чисельність працюючих, осіб Обсяги виробництва, грн.
Витрати підприємства на 1 мийку наведено у табл. 6.5. Таблиця 6.5. Витрати МП «Фортуна» на 1 кухонну мийку Витрати Умовні позначення Сума, грн.... Вихідні дані для аналізу наведено у табл. 6.6. Таблиця 6.6. Дані про запаси підприємства Найменування запасів Вартість запасів на 1 стілець, грн.
...1500 640 Завдання Розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання трудової програми (табл.); Зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Показник За планом За ...3700 5200 Завдання Розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання трудової програми (табл.); Зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Показник За планом За ...
...мають найвищу юридичну силу серед наведених: a. накази b. закони c. контракти d. положення Question 12 Податкова політика України – це: a....мають найвищу юридичну силу серед наведених: a. накази b. закони c. контракти d. положення Question 12 Податкова політика України – це: a.
...та причини банківської інвестиційної діяльності, наведено класифікацію банківських інвестицій, на макро та мікрорівні розглянуто функції банківського інвестування в національну економіку. У ІІ му розділі на прикладі ...напрямки банківської інвестиційної діяльності, та наведено світовий досвід, який можна використати в Україні.
дедукції Question 6 Який з наведених нижче методів дослідження використовується як на емпіричному, так і на теоретичному рівні: a. спостереження b. вимірювання c.... абстрагування Question 9 Виберіть з наведених ознак таку, яка не є ознакою теоретичного рівня дослідження: a. аналіз наукових фактів b. проникнення в суть явищ c.
...плати; 4) усі показники, що наведені тут. 3. Яку мету управління прибутком необхідно вважати головною (такою, що визначає всі інші задачі управління прибутком) для торговельного підприємства ?... Яке з наведених тверджень відносно властивостей власного капіталу торговельного підприємства є хибним? 1) вартість власного капіталу для підприємства завжди нижче, ніж вартість позикового ...
Як видно з наведених даних сума резервів зниження собівартості є досить значною 28819,51 тис.грн., і найбільшу питому вагу в ній займають резерви ... Отже, з розрахунків, що наведені вище, можна зробити висновок, що якщо дисконтований період окупності проекту ЗАТ складає 4,92 роки, це менше ніж його тривалість, ...
...реалізацію Question 9 Який з наведених показників ефективності інвестиційного проекту характеризує у сукупному потоці грошових коштів суму інвестиційного прибутку: a. індекс доходності b. індекс рентабельності c....реалізацію Question 13 Який з наведених показників ефективності інвестиційного проекту не враховує повністю всю суму чистого потоку грошових коштів: a. чистий приведений доход b.
...продукції Question 6 Яке з наведених визначень товару є правильним : a. Річ, яка задовольняє потреби людей b. Благо, що призначене для обміну c....6 Балів: 1 Що з наведеного найповніше відображає сутність грошей? a. благородні метали b. знаки, що виражають ціну товару c. загальний еквівалент обміну товарів Question 7 ...
...Question 2 Визначте, яке з наведених нижче тверджень є правильним. a. Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі, але не дає можливості порівнювати різні проекти b....7 Визначте повне правильне закінчення наведеного твердження. Спільними для періоду окупності та дисконтованого періоду окупності є такі вади: a. не враховують вартість грошей у часі b.
...досвіду Question 8 Яке із наведених тверджень НЕ є прийомом активного слухання: a. запитувати та одразу відповідати на питання клієнта b....чути Question 9 Яке із наведених тверджень НЕ притаманне для терапевтичних відносин за Роджерсом: a. безумовне прийняття консультантом як негативних так і позитивних почуттів клієнта b.
договірні Question 8 Яке з наведених визначень найповніше розкриває сутність соціальної політики? a. діяльність державних і громадських інститутів, суспільних груп та окремих осіб, спрямованих на реалізацію ...Чпл Question 26 Яке з наведених визначень найповніше розкриває сутність соціальної політики? a. комплекс соціальних стандартів, що забезпечують соціальний захист населення b.
...має бути поведінка консультанта у наведеній вище ситуації? б) У чому мати не права? в) Що Ви порадите матері цих дітей? Задача №37....Ви порадите клієнтці у нижче наведеній ситуації: « Коли у мого хлопця щось не виходить на роботі, свої негаразди виміщає на мені.
за допомогою посилань, наведення прізвища дослідника b. за допомогою цитувань певної праці c. за допомогою використання певних ідей дослідника d. за допомогою наведення певних принципів праці дослідника Question ...
як різницю наведених витрат до і після впровадження заходу b. як різницю між наведеними витратами по варіантах Question 31 Рентабельність виробництва характеризується темпами ...
За наведеними даними розрахувати економічну ефективність впровадження запропонованого заходу (заміну обладнання) Показники Од. виміру Базис Проект Вартість обладнання Тис. грн.
За наведеними даними проаналізуйте вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості.
Згідно з наведеними даними необхідно заповнити Звіт про рух грошових коштів за звітний період (тис. грн.): № з/п Дані для заповнення За звітний ...
Задача На основі наведених нижче даних про витрати на виробництво сиру і хліба, підрахувати, яка з двох країн експортуватиме сир до іншої ?
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.