Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 256 за запитом навколишнього

...відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Інформація – це будь які відомості та/або данні, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в ...що дають змогу відмежувати явища навколишньої дійсності, які можуть бути об'єктом правовідносин, від тих явищ, які в силу їхніх властивостей або норм права не можуть ...
...відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Інформація – це будь які відомості та/або данні, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в ...що дають змогу відмежувати явища навколишньої дійсності, які можуть бути об'єктом правовідносин, від тих явищ, які в силу їхніх властивостей або норм права не можуть ...
Охорона праці та навколишнього середовища 4.1. Аналіз умов праці робітників ЗАТ "Оболонь" 4.2. Розрахунок витяжної вентиляції 4.3.... Охорона навколишнього середовища Висновки Список використаних джерел Додатки
...органів чуття, нагромадження уявлень про навколишній світ. У вітчизняній педагогіці визнано відношення до виховання дітей раннього віку як до етапу, що визначає весь подальший розвиток людини....направлене на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання світу, першим ступенем якого є чуттєвий досвід. Успішність розумового, естетичного і етичного виховання в значній мірі ...
...підтримання чистоти і порядку в навколишньому середовищі. Культурно гігієнічні навички – це важлива складова частина культури поведінки. Педагоги і батьки повинні постійно пам’ятати, що привиті в ...культури їжі, підтримання порядку в навколишньому середовищі, а також правильних взаємин дітей один з одним і з дорослими. Виховання навичок відбувається в певній послідовності.
...клієнта про себе, конкретну ситуацію навколишньої дійсності, внаслідок якої клієнт починає по новому оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні варіанти поведінки в ній та залучає його до ...клієнта про себе, конкретну ситуацію навколишньої дійсності, внаслідок якої клієнт починає по новому оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні варіанти поведінки в ній та залучає його до ...
...корекція по температурі та тиску навколишнього середовища: втрати пов’язані з невідповідністю затверджених Кабінетом Міністрів Норм споживання природного газу і фактичних показників його споживання у зв’...споживання газу залежить від температури навколишнього повітря, використані індивідуального опалювання котла, недогріву житлових приміщень теплопостачаючими підприємствами при централізованому теплопостачанні і як результат, корекція температури житлових приміщень ...
пожежна безпека, безпека навколишнього середовища, методи випробувань, виготовлення, експлуатації Question 11 Галузеві стандарти України розробляють на продукцію, послуги за умови: a.... якості навколишнього середовища b. систем якості c. якості продукції та послуг d. якості продукції ТЕСТ ДО ТЕМИ 9 Question 1 Яка країна ...
Ознайомлення з навколишнім виступає: 1. формою розумового виховання дітей дошкільного віку 2. засобом розумового виховання 3. прийомом розумового виховання 4.... навколишня дійсність, природа, мистецтво 3. гра, праця, навчання 4. спілкування, споглядання, сприймання краси 104. Що означає поняття «інновація»? 1. Реконструкцію 2.
...здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця b. втрат, зумовлених недосконалістю методологій, некомпетентністю осіб, які формують план і здійснюють розрахунок прибутку і доходу c....здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця, а також внаслідок інших несприятливих соціально психологічних і політичних наслідків Question 7 Втрати, пов’язані з понаднормовим ...
Тест 1 Question 1 Навколишнє середовище людини, обумовлене в даний момент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, негайну або віддалену дію на людину, її ...
Огляд стану навколишнього природного середовища в Україні 5 Розділ 2. Загальна та екологічна характеристика Малиснького району та дослідження стану забруднення довкілля 2.1.
Вплив діяльності людини на навколишнє середовище 2. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва 3. Надання першої долікарняної допомоги потерпілому Література
Вплив діяльності людини на навколишнє середовище 2. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва 3. Надання першої долікарняної допомоги потерпілому Література
...активна форма впливу людини на навколишнє середовище. Розрізняють фізичну та розумову діяльність. За сучасних умов значного науково технічного розвитку людина поступово віддаляється від процесів безпосереднього виробництва, ...
Закон України “Про охорону навколишнього середовища” Список використаної літератури
Безпосередня небезпека для себе й навколишніх 2. Безпорадність 3. Істотна шкода його здоров'ю 4. Рішення прокуратури 5. Рішення суду Тест 2 Показання для невідкладної госпіталізації ...
Показники впливу підприємства на стан навколишнього середовища.....6 3. Зміст розділів екологічного паспорту підприємства...................................8 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...1 Значення грунтів як компонентів навколишнього середовища 1.2 Основні техногенні забруднювачі природного середовища 2. Джерела та засоби регулювання антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив 2.1 ...
Оцінка впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні та будівництві 11 4. Міська екосистема 14 Висновок 20 Список використаної літератури 22 br />br /> Сучасна ...
Стандарти і нормативи якості навколишнього середовища Висновок Література
1) Вступ 2) Історичні корені екологічної проблеми Україні 3) Взаємозв’язок між доходами суспільства та забруднен ням навколишнього середовища 4) Екологічні платежі а) екологічні податки б) екоресурсні платежі 5) Сучасні перспективні пропозиції щодо поліпшення ситуації в екологічній та ...
Наслідки забруднення навколишнього середовища. Забруднення гідросфери ..... 20 4. Застосування засобів індивідуального захисту, захисні споруди .......... 25 5. Надання першої допомоги потерпілому при отруєннях .........................
...для життя і здоров'я навколишнє природне середовище та його місце у системі конституційних прав 3. Право громадян на одержання екологічної інформації: правова характеристика і місце ...
...вплив на теплообмін людини з навколишнім середовищем. Що таке тепловий удар. 3. Класифікація пилу. 4. Ультрафіолетове випромінювання. Поняття, вплив на людину. 5.
У розвитку і формуванні всебічно розвиненої особистості важливим фактором виступає виховання, яке коригує не тільки складові задатки , враховує умови навколишнього середовища , але й ставить за мету реалізацію соціальної програми , розкрити умови , за яких відбувається прискорення соціалізації особистості, сформувати повноцінну особистість , ...
...супроводжується проблемами у взаєминах з навколишніми, труднощами в навчанні, низькою самооцінкою. При цьому рівень інтелектуального розвитку в дітей не залежить від ступеня гіперактивності і може перевищувати ...
...з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище В) Ядерна та радіаційна безпека у Рівненській області Г) Дії населення і правила поведінки при аваріях на АЕС Д) ...
Досвід України в сфері охорони навколишнього середовища 2. Сутність та призначення екологічного податку 2.1. Платники, об’єкт та база оподаткування податку 2.2.
...та принципи міжнародно правової охорони навколишнього середовища.
...моделюють реальні ситуації обговорення охорони навколишнього середовища на міжнародній конференції екологами, лікарями, директорами великих промислових підприємств, які б мотивували використання іноземної мови з метою спілкування. 2.
Інформація – це сукупність різних повідомлень про зміни, які проходять в системі й навколишньому середовищі, управління як інформаційний процес складається з обміну інформацією між органом управління, керованим об’єктом і зовнішнім середовищем.
...прибиральних робіт вестибюльної групи та навколишньої території 1.3. Поведінкові стандарти персоналу готелю Розділ ІІ. Аналіз основних вимог до поведінки обслуговуючого персоналу під час виконання прибиральних ...
Тили впливу інвестиційного проекту на навколишнє середовище Задача № 4 Підрахувати альтернативну вартість використання верстату, що стоїть в одному з цехів підприємства.
...процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці. Наука, що вивчає людину в умовах її діяльності............ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Гончаров С.М.
...та стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища …. 12 Висновки ………………………………………………………………….. 16 Література ………………………………………………………………….. 17
Заходи з охорони й оздоровлення навколишнього середовища Розділ 5. Упровадження заходів з наукової організації праці Розділ 6.Удосконалення планування й організацій виробництва, функціональних та загально корпоративних ...
Вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей 4. Ранжування небезпек по ступеню ризику 5. Основні законодавчі та нормативні акти з питань ...
Відчуття як основа пізнання навколишнього світу 1.2. Сприймання як цілісне відображення предметів і явищ дійсності 1.3. Пам’ять як психічний процес закріплення, збереження ...
Форми співробітництва в сфері охорони навколишнього середовища в міжнародному праві
...обґрунтування поняття причинності явищ у навколишньому середовищі. 2. Місце причинного зв’язку у системі ознак об’єктивної сторони складу злочину. 3.
...гігієнічних факторів 1.2 Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини 2. МЕТОДИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИЛ ПРИРОДИ ТА ГІГІЄНІЧНИХ ФАКТОРІВ 2.1 Гігієнічні засоби ...
Інспектором з охорони навколишнього природного середовища був складений протокол про порушення вимог екологічного законодавства, який переданий до суду для прийняття рішення про притягнення винних ...
...та загальна характеристика джерел забруднення навколишнього середовища 1.3 Природні фактори впливу на біосферу Розділ ІІ. Екологічне значення літосфери 2.1 Будова літосфери 2.2 Екологічна ...
...обґрунтування поняття причинності явищ у навколишньому середовищі. 3. Місце причинного зв’язку в системі ознак об’єктивної сторони складу злочину. 4.
...4 Автотранспорт як джерело забруднення навколишнього середовища 1.5 Розвиток автомобільного парку України 1.6 Склад викідних газів автомобілів 1.7 Шумовій, вібраційний та електромагнітний вплив ...
...та стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища …. 13 Література ………………………………………………………………… 14
...досвід емоційно ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Успіхи навчально пізнавальної діяльності учнів характеризуються кількісними та якісними показниками, що виражаються й фіксуються в оцінці успішності.
З розвитком процесу збагачення соціальної і культурної структури сучасного мінливого суспільства на місці минулих ідеологізованих схем відбувається процес генерації інших моделей і форм впливу на особистість, яка виступає об'єктом і суб'єктом соціалізації в різноманітті навколишніх її моделей у множині як інституціональних, так і поза інституціональних структур. Це дозволяє визнати безперервність одночасного співіснування різних моделей соціалізації ...
Фактори навколишнього середовища, що впливають на репродуктивне здоров'я населення. 3.3. Проблема охорони репродуктивного здоров'я населення. 3.4.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.