Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 571 за запитом навчальної

Порівняльне правознавство, Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с. 3. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов.
Навчальна діяльність. 3. Виховання людини людиною. 4. Виховання як свідомий і цілеспрямований процес. 3. Що є предметом педагогіки. 1.... самостійна музична, навчальна, ігрова, трудова 4. правильної відповіді немає 87. Що таке педагогіка? 1. наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи ...
...виступає як активний суб'єкт навчальної діяльності? 4. В якості основного принципу організації процесу навчання в системі В. Давидова та Д. Ельконіна виступає: 5....програмою, яка містить невеликі порції навчального матеріалу, наявність інструктажу щодо виконання практичних завдань та вказівок про подальші кроки? Виберіть правильну відповідь. 6.
...організації життя та способи ущільнення навчального матеріалу. ІІІ. Узагальнення та систематизація як загальнофункціональне спрямовання вивчення організмів. ІV. Методика формування цілісних знань школярів про організми у класній ...недостатньо реалізована як на рівні навчального предмета, так і на рівні педагогічної діяльності. Мета дослідження полягає в розробці та теоретичному обґрунтуванні концепції формування цілісності знань учнів ...
Задача № 15 Навчальний центр «Ерудит» проводить 3 місячні курси з підготовки бухгалтерів. Початок навчання – із січня поточного року, курс навчання – 120 годин....кошторисом витрат оплата викладачам за навчальну годину (включаючи податок на доходи фізичних осіб та нарахування на обов’язкове страхування) становить 20 грн.
Структура діяльності вчителя в навчальному процесі. 13. Характеристика процесу учіння. 14. Мотивація учіння школярів. Побудувати систему стимулів у викладі фахової дисципліни. 15. Види навчання.... Їх реалізація в навчальному процесі на прикладах педагогічної практики. 17. Зміст освіти в сучасній школі. 18. Навчальні плани та програми сучасних шкіл. 19.
...єктів викладання та учіння в навчальному процесі. Тема 4. Види та організаційні форми навчального процесу Завдання до теми 4 1. Види навчання у вищій школі: сутність, ...
забезпечення навчальними матеріалами b. наявність обліково звітної документації c. наявність медикаментозних засобів d. наявність сейфа Question 5 Балів: 1 Концепція в психології — ... навчально науковий підрозділ, який здійснює навчальну роботу з курсу психології Question 29 Балів: 1 Зазначте, яке з наведених визначень найточніше розкриває сутність поняття “психологічне консультування”: Виберіть ...
Проектування сценаріїв навчальних і виховних занять як навчальна задача в курсі методики викладання спеціальної психології Завдання 1. Розробіть сценарій лекції зі спеціальної психології ...
...Типи, види Переваги використання в навчальному процесі Недоліки використання в навчальному процесі Практичні завдання 5 Завдання 1. Складіть блок схему, що відбиває взаємозв'язок поняття контроль ...
У дошкільному навчальному закладі у дітей виховуються: навички щодо дотримання чистоти тіла, культури їжі, підтримання порядку в навколишньому середовищі, а також правильних взаємин ...Базовому компоненті зазначено, що дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти, забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти.
Задача № 15 Навчальний центр «Ерудит» проводить 3 місячні курси з підготовки бухгалтерів. Початок навчання – із січня поточного року, курс навчання – 120 годин....кошторисом витрат оплата викладачам за навчальну годину (включаючи податок на доходи фізичних осіб та нарахування на обов’язкове страхування) становить 20 грн.
...працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28....
...йти і шляхом розширення мережі навчальних закладів і, більшою мірою за рахунок зміцнення їх навчальної бази, підвищення якості навчального процесу; вищі навчальні заклади, яким надано право ...
Вибори народних депутатів України : навчальний посібник / О. В. Марцеляк. – Х. : ПРОМЕТЕЙ ПРЕС, 2007. – 620 с. Марцеляк О. Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль ... Правовий статус парламентської опозиції : навчальний посібник / О. В. Совгиря. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с. Совгиря О. Парламентська коаліція — новий суб’єкт конституційного права ...
...9 ті класи – 55 учнів Навчальним планом очікується така кількість годин на тиждень: 1 4 –ті класи – 25 год 5 6 класи – 31 год 7 мі ...б)на 1 вересня Кількість навчальних ставок на 1 клас за тарифікацією Середньомісячна ставка ЗП вчителя за тарифікацією, грн Б) По сільській школі Кількість класів а) ...
Психологічна теорія навчальної діяльності 2. Формування навчальної діяльності студентів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологічна теорія навчальної діяльності 2. Формування навчальної діяльності студентів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни "Економіка підприємства", за якою автори працюють ось уже декілька років зі студентами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса ... Розраховано на студентів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також викладачам економічних дисциплін, керівникам підприємств і організацій, підприємцям, всім, кого цікавлять питання управління економікою підприємства.
Типи вищих навчальних закладів Розділ 2. Структура вищих навчальних закладів Розділ 3. Вища освіта в розвинених країнах світу 3.1 Вища освіта Японії ...
...БІБЛІОТЕКА ТА ЇЇ РОЛЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Роль бібліотеки в навчальному процесі 1.2. Освітня функція бібліотеки 1.3.
...її значення в оволодінні школярами навчальною діяльністю 2. Особливості пам’яті школярів 3. Тренування пам'яті школярів в навчальній діяльності Висновок Список використаної літератури
Методи навчального процесу у вищій школі Питання до КМР №2 1. Засоби навчання 2. навчального процесу Портфолио Завдання. Законспектувати статті 1.
Запишіть відповіді на запитання до навчальних текстів 1 і 2 семестрів 1. What kind of services do barristers provide? 2. What is the difference between barristers ... Випишіть з навчальних текстів по одному реченню з поданих нижче слів. Спираючись на контекст, визначте та запишіть, якою частиною мови є у виписаних ...
Проблеми адаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу 1.1. Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти …………………………………….......................................до умов навчання у вищому навчальному закладі............……………………………...17 1.3. Стрес як дезадаптаційний чинник…………………………………..……..22 1.4. Феномен інформаційного стресу..………………………………..…..........27 Висновок до І розділу............................................
Організація навчального процесу в університеті 9 РОЗДІЛ 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності 12 РОЗДІЛ 5.
Вікові особливості навчальної та пізнавальної діяльності учнів 5 6 класів 9 1.3. Фактори, що спонукують учнів, до активності 15 1.4.... Дидактична (навчальна) гра як засіб формування пізнавальної активності 69 2.7. Інтегрований урок як засіб формування пізнавальної активності 73 Висновки 83 Список ...
Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі Розділ 2. Дослідження формування духовного світу школяра в умовах гуманістично організованого педагогічного процесу 2.1....формування духовності в учнів у навчальному процесі 2.3. Результати дослідно експериментальної роботи по формуванню духовності в учнів Висновки Список літератури
Види навчального читання 2.1. Читання вголос 2.1.1. Загальна характеристика виду навчального читання вголос 2.1.2.
Групова та кооперативна форми навчальної діяльності учнів РОЗДІЛ. 2. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці математики 2.1. Прийоми і способи диференційованого навчання на ...
Навчальна задача та освоєння в дидактичних іграх навчальних навиків і умінь 2.2. Наочні методи і прийоми навчання в дидактичних іграх ...
Роль гри в навчальній діяльності учнів та ігрові педагогічні технології 2.2. Ігрові прийоми організації діяльності учнів на уроці РОЗДІЛ 3.... Шлях від гри до навчальної діяльності – це той основний шлях, який проходить дитина у своєму психологічному розвитку. Роль гри у формуванні особистості дитини важко переоцінити.
...дитячої художньої школи та особливості навчального процесу. 2.4. Навчальний план дитячої художньої школи Розділ 3. Розробка графічної частини фірмового стилю дитячої художньої школи.
...формування здорового способу життя у навчальному процесі 2.2. Навчання навичкам здорового способу життя у навчальному процесі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК А ДОДАТОК Б ДОДАТОК ...
...НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НОВИХ ТИПІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2.1. Особливості розвитку шкільництва у різних навчальних округах підросійської України 2.2. Освіта на західноукраїнських землях в ХІХ ...
...НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НОВИХ ТИПІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2.1. Особливості розвитку шкільництва у різних навчальних округах підросійської України 2.2. Освіта на західноукраїнських землях в ХІХ ...
...в кредитно модульній системі організації навчального процесу: Монографія – Рівне: НУВГП, 2007. – 127с. 2. Основи наукових досліджень. – Харків: ХНАМГ, 2007 3. Реверчук С. К. Основи методології економічних досліджень: Навчальний посібник. – Львів: Євросвіт, 2007
...розміщення матеріалу в підручниках та навчальних посібниках 2.2. Оформлення підручників та навчальних посібників Висновки Список літератури
...проблемного навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах 2.2. Методична система проблемного навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах Висновки Список літератури
...14, 25, 26, 27, 28; Навчальна та науково монографічна література:1, 11, 15, 12. Додаткова:5, 9, 15, 42. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: В межах даної теми має ...увазі, що в науковій та навчальній літературі висловлено декілька точок зору з даного питання. Бажано представити ці позиції. Зміст кожної з функцій місцевого самоврядування доцільно розкрити ...
Характер реалізації навчальних можливостей ігор в експериментальній групі 2.2. Способи використання ігор в навчальному процесі молодшої групи 2.3.
...що, на думку адміністрації вищого навчального закладу, право на безкоштовну вищу освіту в Україні мають тільки українські громадяни, а ніяк не іноземці. Чи правомірні дії співробітників адміністрації навчального закладу?
...для контрольної роботи Для виконання навчального завдання наведені умовні дані підприємства "Промінь" за вересень звітного року. Підприємство відноситься до сфери роздрібної торгівлі.... додаток 1 до робочої навчальної програми); зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента; вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми; основна частина – розкриття змісту виконаного завдання; висновок (...
бухгалтерський і управлінський облік:Навчальний посібник для ВУЗів. К.:Центр навчальної літератури.2004. 6. Сопко.Бухгалтерський облік./ К.:2001.
...галузі права і науки, і навчальної дисципліни. Поряд з вивченням конституційного права України вивчається і досвід зарубіжних країн, тобто вивчення конституційного права зарубіжних держав....на їх основі; В) як навчальна дисципліна, що базується на досягненнях і даних науки. Що ж стосується предмета галузі конституційного права, то його чітко визначити неможливо.
...Визначення місії та цілей дошкільного навчального закладу № 3. 2 Оцінка і аналіз внутрішнбого і зовнішнього середовища ДНЗ № 4 “Марите” 3. 3 Вибір стратегії ДНЗ № 4 “Марите” ... Концепція санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я № 4 “Марите” Додаток Б. Модель диференційованого підходу до оцінювання якості педагога
...Визначення місії та цілей дошкільного навчального закладу № 3. 2 Оцінка і аналіз внутрішнбого і зовнішнього середовища ДНЗ № 4 “Марите” 3. 3 Вибір стратегії ДНЗ № 4 “Марите” ... Концепція санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я № 4 “Марите” Додаток Б. Модель диференційованого підходу до оцінювання якості педагога
...реалізації інтерактивного навчання є: створення навчальної проблеми, розв’язання якої потребує залучення наявних у студентів знань і досвіду; отримання студентами інформації, необхідної для розв’язання проблеми, ...традиційних, більш ефективні у засвоєнні навчального матеріалу, спонукають студентів до творчої роботи та формують особисту позицію щодо сприйняття змісту навчання. Головні переваги інтерактивних форм і методів – ...
...реалізації інтерактивного навчання є: створення навчальної проблеми, розв’язання якої потребує залучення наявних у студентів знань і досвіду; отримання студентами інформації, необхідної для розв’язання проблеми, ...традиційних, більш ефективні у засвоєнні навчального матеріалу, спонукають студентів до творчої роботи та формують особисту позицію щодо сприйняття змісту навчання. Головні переваги інтерактивних форм і методів – ...
У приміщенні навчального закладу було розміщено оголошення, у якому господиня О. пропонувала взяти на квартиру двох студенток для проживання на строк не менше ...слідчий звернувся до фахівців вищого навчального закладу із поданням, в якому ставилися питання: 1) чи можуть видаватися в Україні довіреності зазначеного змісту; 2) чи підлягає діяльність ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.