Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 556 за запитом навчальну

...Молдови, який навчався у вищому навчальному закладі м. Харкова, був затриманий за підозрою у вчиненні злочину. Посилаючись на те, що він є громадянином іноземної держави, затриманий ...
...громадських місцях), виробничий, трудовий, військовий, навчальний та ін. Правопорядок виключно важливий у будь якій сфері виробничого й взагалі суспільного життя. Не є винятком комерційна й банківська ...
...рівнем інвалідизації населення, специфікою альтернативних навчальних закладів. Ефективна реалізація змісту психолого педагогічного блоку забезпечує необхідну базу для подальшої виховно освітньої роботи з дитиною з особливими потребами, ...
...галузь права, як наука і навчальна дисципліна тісно пов’язаний і взаємодіє з іншими галузями права, видами державної ........ Висносновок Під підсудністю розуміють, по перше,повноваження (компетенцію) ...
вищого навчального закладу. Проте через три місяці гр. н Б. учинив розкрадання і був засуджений до позбавлення волі строком на чотири роки.
Гуманізація навчального процесу – шлях підвищення ефективності VI. Диференціація і стандартизація освіти 6.1. Провідні критерії диференціації освіти у зарубіжній школі 6.2.
вищого навчального закладу. Проте через три місяці гр. н Б. учинив розкрадання і був засуджений до позбавлення волі строком на чотири роки.
...цеху, який навчається у вищому навчальному закладі 100 Реалізовано зворотні відходи 30 Виплачено звільненим вихідну допомогу та середній заробіток 120 Нараховано збір за реєстрацію підприємства в ...
: Центр навчальної літератури, 2005 Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Маляренко В.
...цеху, який навчається у вищому навчальному закладі 100 Реалізовано зворотні відходи 30 Виплачено звільненим вихідну допомогу та середній заробіток 120 Нараховано збір за реєстрацію підприємства в ...
...ПНЗ професійних туристичних установах загальноосвітніх навчальних закладах. Для того щоб запропонувати шляхи удосконалення організацій молодіжного туризму в Україні необхідно було вивчити ряд державних документів.
...злочину в кримінальному праві України : Навчальний посібник / В. Я. Тацій. – Х. : Українська юридична академія, 1994. – 76 с. Завдання № 1 Визначите родовий та безпосередній об’єкти злочинів, ...
Дидактичні та психологічні основи навчального процесу підготовки спеціаліста Контрольні питання до теми 7 7.1. Дидактика як процес навчання в системі підготовки спеціаліста. 7.2.
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Учасники кримінального процесу», «Заходи процесуального примусу». Нормативні акти та література Про практику застосування судами законодавства, що регулює ...
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Принципи кримінального процесу», «Загальні умови судового розгляду». Нормативні акти та література Белкин А.Р. Теория доказывания. – М.
...працювати; в) студент денного відділення навчального закладу; г) домашня господарка, яка 6 годин на тиждень працює вчителем. 10. Економічне зростання — це: а) зниження витрат держбюджету; б) ...
...психіки занижена самооцінка, низький рівень навчальності в силу ригідності мислення, відсутності креативу уяви, продуктивності пам'яті відбувається деструкція і гальмування розвитку особистості.
Жилінської, навчальний посібник «Історія вчень менеджменту» А. І. Кредісова, «Всеобщая история менеджмента» під ред.. проф. І.І.
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Досудове слідство», «Притягнення особи як обвинуваченого». Нормативні акти та література Кримінальний процес України: Навч. посіб. / За ред.
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Досудове слідство», «Притягнення особи як обвинуваченого». Нормативні акти та література Кримінальний процес України: Навч. посіб. / За ред.
Конституції зарубіжних країн: Навчальний посібник / За заг. Ред. В.О. Серьогіна. Х.: ФІНН, 2009. 5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. Т. 1 2.
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Докази у кримінального процесі», «Слідчі дії». Нормативні акти та література Богословская Л.А.
Варто зазначити, що у підручниках, навчальних посібниках тема принципів висвітлюється досить поверхово. Як правило автори обмежуються лише загальною характеристикою, не звертаючи увагу на проблемні чи дискусійні ...
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Учасники кримінального процесу», «Загальні умови судового розгляду кримінальної справи». Нормативні акти та література Грошевой Ю.М.
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Докази та доказування судочинстві», «Судовий розгляд кримінальної справи». Нормативні акти та література Кондратьев А.В., Давыденко Л.
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Цивільний позов у кримінальному судочинстві». Нормативні акти та література Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ...
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Принципи кримінального процесу», «Учасники кримінального процесу», «Загальні умови судового розгляду». Нормативні акти та література Кримінальний процес України: ...
...кадрів включаючи забезпечення випускників профільних навчальних закладів роботою за фахом в Україні; • подальша цільова модернізація кіновиробничих потужностей державної форми власності; • розробка чергової програми розвитку національної кіноіндустрії, ...
...розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах. Отже, ресторан “Дніпро” як і будь яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах для ...
...розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах. Отже, ресторан “Дніпро” як і будь яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах для ...
...розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах. Отже, ЗАТ „Черкаси Лада”, як і будь яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах ...
...розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах. Отже, ЗАТ „Черкаси Лада”, як і будь яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах ...
...використання в дитячих будинках, дошкільних навчальних закладах. 10. Податкова накладна виписується у день: А) виникнення податкових зобов’язань продавця; Б) зарахування коштів від покупця на банківський ...
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес України»: «Докази у кримінального процесі», «Слідчі дії». Нормативні акти та література Бущенко А.П.
...брошур, монографій, збірників статей, підручників, навчальних посібників та багатьма іншими способами. Таким чином, в ході вивчення законодавства з авторського права та й інтелектуальної власності, взагалі, я ...
...організаціях та установах, здійснюється активна навчальна робота щодо ведення справочинства державною мовою. Культура особистості дедалі більше пов'язується з досконалим опануванням української літературної мови, оволодінням її ...
...на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Учасники кримінального процесу», «Притягнення особи як обвинуваченого». Нормативні акти та література Конституція України. [Електронний ресурс].
...записку на ім’я керівника навчального підрозділу, наприклад декана факультету або директора (ректора) інституту, про недотримання студентами правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. Завдання 5.
Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.
, випускників навчальних закладів – 30 чол., зайнятих раніше в домашньому господарстві – 15 чол., представники інших категорій незайнятих громадян – 5 чол.
...місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян (ч. 2 ст. 307 КК); 6) збут чи передача ...
...з УАБС як частина методичної, навчальної роботи, тому твір є службовим і виключне майнове право інтелектуальної власності на нього належить роботодавцю Харківському відділенню УАБС.
...цілеспрямованих досліджень, а також у навчальному процесі під час проведення лекційних, семінарських і практичних занять. Теоретичною основою курсової роботи є роботи таких вчених правників: Ковальський В.
...з УАБС як частина методичної, навчальної роботи, тому твір є службовим і виключне майнове право інтелектуальної власності на нього належить роботодавцю Харківському відділенню УАБС.
Конституції зарубіжних країн: Навчальний посібник / За заг. Ред. В.О. Серьогіна. Х.: ФІНН, 2009. 5. Конституционное право государств Европы: Учеб.пос./ Отв.ред. Д.
Конституції зарубіжних країн: Навчальний посібник / За заг. Ред. В.О. Серьогіна. Х.: ФІНН, 2009. 6. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. Т. 1 2.
Гігієнічні вимоги до організації навчальних занять в дошкільних установах. 58. Гігієнічні вимоги до організації прогулянок. 59. Гігієна сну. 60. Особливості планування і проектування дошкільних установ.
Конституції зарубіжних країн: Навчальний посібник / За заг. Ред. В.О. Серьогіна. Х.: ФІНН, 2009. 6. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. Т. 1 2.
...висвітлення моніторингу інноваційних процесів в навчальному закладі.
...та нормативна база, періодичні видання, навчальна та наукова література за темою роботи.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 2
Користувачів: 1

sph

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.