Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 556 за запитом навчальну

У рефераті досліджено процес апробації шкільних підручників, висвітлено значення апробації навчальних видань, а також подано вимоги до шкільних підручників.
У рефераті досліджено причини та вимоги для перевидання навчальної літератури, її учасний розвиток.
Від упорядника ......................................З Розділ 1. НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ... Педагогічна оцінка в навчальній діяльності дошкільників як чинник підготовки їх до школи....252 БАБИЧ Н.Д. Мова і мовлення ужитті людини....258 БАБИЧ Н.
Даний звіт про проходження навчальної практики включає аналіз зовнішніх документів університету, моніторинг преси в якому ...
У роботі простежено історію та сучасний розвиток видання навчальної літератури в Україні, визначено проблеми галузі та ...
ЗМІСТ Передмова.....3 ВСТУПНИЙ РОЗДІЛ 1.... Програма навчальної дисципліни "Фінансове право України".....28 4. Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи.....35 ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I ...
Зміст Стор. Вступ Розділ 1. Загальна характеристика викладання занять з економічних дисциплін Розділ 2. Методика підготовки проведення навчальних занять з економіки 2.1.
Варіант – 2 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. 2. Соціально–політична стратифікація суспільства. 3. Що являє собою опозиція?
Зміст Вступ 1. Види і форми самостійної навчальної роботи Висновок Список використаної літератури
1. Предмет науки конституційного права 2. Наука конституційного права в зарубіжних країнах 3. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна Література
Вступ Розділ 1. Процес розвитку і формування особистості молодшого школяра засобами навчальної діяльності 1.1.
Чим більше розвинена країна, чим вищим є рівень її цивілізації, тим „популярнішим" серед людей є стрес, що сприймається як ...збереження психологічного здоров’я учасників навчального процесу
ЗМІСТ: Стор. Теоретичне питання: Фінансове право як галузь права, навчальна дисципліна і як наука….………...……………………………………..
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАТНОСТІ ПІДЛІТКІВ 1.1. Поняття „толерантність” у соціально педагогічній літературі 1....Формування толерантності підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі”) Висновки до розділу 2 ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, ...
Тестові завдання поточного контролю з навчальної дисципліни „Земельне право України” 1.
Завдання 3 Вхідні дані Припустимо психолог намагається оцінити ефективність спеціальної навчальної програми в двох різних містах.
1. Поняття конституційного права 2. Предмет і метод конституційного права 3. Принципи конституційного права України 4. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна
ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………..…….4 Розділ 1. Загальна характеристика цивільного права…………………..……...6 1.1. Місце цивільного права в системі правових галузей……………………...... Цивільне право як навчальна дисципліна……………………………...…14 Розділ 2. Предмет, метод та функції цивільного права…………………...….18 2.1. Предмет цивільного права……………………………………………........18 2.2.
Варіант № 1 1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна. 2.
Вступ Розділ І. Загальна характеристика біосфери 1.1 Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв’язки з ... Описати біом, розташований поряд з навчальним закладом Визначити антропогенний вплив на природну екосистему. Запропонуйте шляхи покращення екологічного стану навколишньої природи 3.1 Опис біома, розташованого поряд ...
Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретико методологічне обґрунтування проблеми соціалізації особистості 1.1.
Вступ Розділ І. Науково теоретичні основи навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній ...
Вступ Розділ і. Науково теоретичні основи навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній ...
Вступ Ємоційне стимулювання навчально пізнавальних потреб школярів 1.1. Організаційний етап 1.2.
1. Завдання інспектування ДНЗ. Вимоги до інспектора. Принципи його роботи. 2. Види інспектування та підготовка до їх проведення.
Попри різні концептуальні підходи, більшість психологів розглядають мотивацію як психологічну детермінанту, джерело поведінки активності і діяльності ...
Введение Глава 1. Программа информатизации украины для высших учебных заведений 1.1 Проблемы и задачи информатизации деятельности ВУЗов 1....
Вступ…………………………………………………………………………………...............................3 Розділ 1. Огляд літератури…………………………………………………………....................5 1.1. Морфо функціональні особливості дітей молодшого шкільного віку…...
Вступ 1. Теоретичні основи інформаційного забезпечення управління підприємством 1.1. Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення 1.2.
1. Поняття засобів навчання, їх класифікація та функції…………………..3 2. Технічні засоби навчання та їх види……………………………………..5 3.
В статті розкрито зміст поняття „адаптація”, специфіку процесу адаптації студентів у ВЗН в умовах кредитно модульного навчання.
Вступ Розділ 1. Психолого педагогічні засади організації колективної праці дітей дошкільного віку 1.1.
... Вступ Розділ 1. Теоретико методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.1. Зміст і завдання фізичного виховання дітей ...
Маркетинг послуг: Навчальний посібник / Пащук О.В. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 560 с. 3. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т.... Маркетинг: основи теорії і практики: Навчальний посібник / Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. – Львів: «Новий світ – 2000», «Манголія плюс», 2003. – 288 с. 6.
...І; Question 2 Для кожної навчальної дисципліни розробляють: a. навчальну програму; b. освітньо кваліфікаційну характеристику; c. індивідуальну програму. Question 3 З якого часу почав функціонувати Храм ...
...вищої освіти на рівні вищих навчальних закладів країн Центральної і Східної Європи d. погодження між ВНЗ різних країн навчальних планів і програм Question 12 Методичні та ...
...вищої освіти на рівні вищих навчальних закладів країн Центральної і Східної Європи d. погодження між ВНЗ різних країн навчальних планів і програм Question 12 Методичні та ...
сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи Question 13 Балів: 1 Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів особистості: ... підвищення ефективності навчального процесу e. розширення самостійності освітніх закладів Question 15 Балів: 1 Дидактика – це: Виберіть одну правильну відповідь a.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у середній школі. 1.2. Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань, сформованості рухової дії та фізична підготовленість. 1.3....Технологія комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів. 2.Домашнє завдання як одна із форм організації навчального процесу. 2.1.Домашнє завдання з фізичної культури.
Загальні компетенції вищого навчального закладу І ІІ рівня акредитації 2. Загальні компетенції в управлінні вищим навчальним закладом 3. Спеціальні компетенції вищого навчального закладу І ...
Зміст і планування навчального процесу. 1.1. Аналіз навчальної програми. 1.2. Планування навчального процесу. Розділ 2. Проектування виробу.
Інтеграція різних видів навчальної діяльності студента на заняттях з української мови....................................................................................................68 2.3. Організація й проведення експериментально дослідного інтегрованого навчання....................................................................................................................я студентів, сприяє підвищенню мотивації навчальної діяльності. Для нашої сучасності характерна і...
...за дидактичною метою; місцем у навчальному процесі; способом проведення). Прийоми активізації навчально пізнавальної діяльності студентів на лекції. Обладнання. Унаочнення (презентація, виставка книг, ілюстрації тощо).... Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4. Мета та завдання вивчення теми. 6. Ключові поняття теми (перелік та визначення). 7.
...використання наочно ілюстративного матеріалу в навчальній діяльності першокласників…...…………С. 7 1.2. Проблема класифікації наочно ілюстративного матеріалу в науково методичній літературі………………………………...…С. 18 1.3.... Використання наочно ілюстративного матеріалу в навчальній діяльності першокласників...…………………………..………… С. 40 Висновки ………………………………………………………………… С. 63 Список використаної літератури………………………………………...С. 66 Вступ Наочність – важливий принцип навчання грамоти...
займатися викладацькою діяльністю у комерційних навчальних закладах b. займатися підприємницькою діяльністю c. приймати презенти від фізичних осіб з нагоди професійного свята d....навчання в аспірантурі, докторантурі в навчальних закладах або наукових установах за спеціальностями, спрямованими для професійної діяльності на державній службі Question 3 Загальною складовою професійної програми підвищення ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.