Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 556 за запитом навчальну

Формати подання навчальних матеріалів…………………………...31 1.3.2. Засоби розробки електронних навчальних комплексів…………….34 1.3.3. Технічне забезпечення електронних навчальних курсів…………...
...боку, як форма активності індивіда навчальна діяльність виступає основною умовою й засобом його психічного розвитку, забезпечуючи засвоєння теоретичних знань, а через них — і розвиток тих здібностей, ...насамперед розглянути питання про мотиви навчальної діяльності. Мотив — це одне із найістотніших психологічних понять, за допомогою якого розкривається природа людських дій, їх сутність.
Навчальний посібник. К.: Атіка, 2002. 480 с. 22. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Житомир: ЖІТІ, 2000. 608 с. 23....стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". /За ред. проф. Ф.Ф. Бугинця.
Практичнезаняття № 1 ТЕМА: Моделювання уроків (етапів уроків, навчальних ситуацій) з використанням різних прийомів ТРВЗ технології Завдання 1.Дайте письмово відповідь на питання: „Які принципи покладено в основу ТРВЗ ... Проаналізуйте зміст навчальної програми одного з навчальних предметів (за власним вибором) та визначте теми і прийоми ТРВЗ технології, які є доцільними для використання ...
Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4. Мета та завдання вивчення теми. 6. Ключові поняття теми (перелік та визначення). 7.... Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4. Мета та завдання вивчення теми. 6. Ключові поняття теми (перелік та визначення). 7.
сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи b. динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c.... педагогічні явища і факти навчального процесу Question11 Балів: 1 Основними категоріями дидактики є Виберіть одну правильну відповідь a. викладання і учіння b.
сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи Question 5 Балів: 1 Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів особистості ... педагогічні явища і факти навчального процесу b. моральні якості особистості c. форми виховного впливу на особистість Question 11 Балів: 1 Основними категоріями дидактики є Виберіть ...
...викладачів 1.1.2 Вдосконалення навчальних планів 1.1.3 Вдосконалення методів навчання 1.1.4 Підтримка дослідницької діяльності 1.1.5 Використання традиційних та нових технологій в навчальному процесі 1.1.6 Розширення ...
Навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти, і його основні елементи. 8. Процедури, умови, прийоми та засоби здійснення юридичної практичної діяльності.... Основні види навчальних занять з теоретичної підготовки. 17. Професіограма слідчого 18. Порівняйте функції естетичної культури юриста з функціями етичної культури юриста 19.
...українською народною казкою у дошкільному навчальному закладі………………………………………..…19 Висновки до першого розділу…………………………………………….…..…..26 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ…………….....................…..27 2.1.
Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.2006 (чи інші видання); Шевчук С. В. Російсько український словник ділового мовлення, – К., 2011 (чи інші видання)....Василіївна, працює в Українському науково навчальному центрі. Керівник по проектах. 5. З 2001 року я займаюся мовою програмування. 6. Брат, Скупейко Леонід, за спеціальністю – лікар, але ...
Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.2006 (чи інші видання); Шевчук С. В. Російсько український словник ділового мовлення, – К., 2011 (чи інші видання).... Наприклад: Дваавтори підготували навчальну програму курсу „Кримінальне право”. Експерти вивчають проект закону про освіту. Численні ректори підтримали видавництво „Либідь” у скрутний період.
Чим відрізняється психологія як навчальна дисципліна від психології як науки? 2. Обгрунтуйте необхідність ознайомлення магістрів психології з такою навчальною дисципліною як “Методика викладання психології”? 3.
...гри як засіб інтенсифікації у навчальному процесі 1.1 Психолого педагогічне дослідження доцільності і використання рольових ігор на уроках іноземної мови на початковому ступені навчання 1....навчання іноземним мовам в дошкільних навчальних закладах 2.1 Навчальні і виховні можливості рольової гри 2.2 Вимоги до рольових ігор в дошкільних навчальних закладах 2....
Навчальна програма з дисципліни “Бухгалтерський облік” та її аналіз 3. Передові методи навчання та викладання предмету 4. Коротка характеристика типів навчальних занять, які в основному використовуються ...
Як навчальна дисципліна статистика є важливою складовою частиною навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями „Фінанси і кредит”, „Облік і аудит” та інших ...
...з цим відбувається переоцінка ролі навчального предмета «Трудове навчання» у підготовці молоді до участі в суспільному виробництві. Для другої половини XX — початку XXI ст. характерною є наявність у навчальних планах загальноосвітньої школи предмета «Трудове ...
Структура навчальної діяльності. 39) Динаміка змін відношення до навчання в молодшому шкільному віці. 40) Проблема оцінки. 41) Особливості спілкування молодшого школяра з ... 46) Особливості навчальної діяльності підлітка. Зміни відношення до навчання протягом підліткового віку. 47) Провідна діяльність дітей підліткового віку та її вплив на психічний ...
ПРОБЛЕМА СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 1.1.Організація діяльності як педагогічна проблема 1.2.Методи стимулювання навчальної діяльності молодших школярів РОЗДІЛ II.
Зміст і планування навчального процесу. 1.1. Аналіз навчальної програми. 1.2. Планування навчального процесу. Розділ 2. Проектування виробу.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ…………………………………………………………………………..7 1.1. Принцип навчання в автоматизованих навчальних системах…………7 1.2. Ігрові автоматизовані навчальні системи……………………………...10 1.3.
Проблеми адаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу 1.1. Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти …………………………………….......................................до умов навчання у вищому навчальному закладі............……………………………...21 1.4. Стрес як дезадаптаційний чинник…………………………………..……..26 1.5. Психологічне забезпечення психічного здоров’я у навчальній діяльності студентів………………………………………………………………………….
Особливості навчальних ігор в психолого педагогічній літературі 1.2. Характеристика ігор, що можуть застосовуватися на уроках іноземної мови 1.3. Позитивний вплив навчальної гри на вивчення іноземної мови ...
Навчальна програма дисципліни “Банківські операції” та її аналіз 3. Передові методи навчання та викладання предметів економічного циклу 4. Коротка характеристика типів навчальних занять, які в основному, використовуються ...
Інтернет – необхідний компонент інформаційної системи навчального закладу Надані самим собі найбільш активні університети України вимушені самотужки здійснювати власні телекомунікаційні проекти за рахунок позабюджетних надходжень та коштів ...освітній діяльності активізує роботу керівництва навчальних закладів приділяти постійну увагу питанням розвитку матеріальної бази й ефективного використання ресурсів Інтернет у навчальному процесі та науковій роботі.
Навчальна програма дисципліни “Історія економіки та економічної думки” та її аналіз. 3. Передові методи навчання та викладання предметів економічного циклу, що ... Характеристика типів навчальних занять, які використовуються в навчальному закладі. 5. Пропозиції щодо покращення викладання предметів економічного циклу в навчальному закладі. 6. Конспект лекції.
...потрібності посилення емоційно ціннісного компонента навчальної книги з метою плідного використання психологічних можливостей та потенціалу дітей молодшого шкільного віку. Нами з’ясовано основні критерії відбору навчального матеріалу в підручники, а також ...
...ТА РОЗДІЛИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………………...18 3.1. Система фінансового права України як навчальної дисципліни……..…….18 3.2. Інститут бюджетного права у фінансовому праві ...
...методики використання онлайнових середовищ у навчальному процесі: сьогодні рівень використання електронних засобів дистанційного навчання, зокрема засобів для навчання в Інтернеті, у реальному навчальному процесі є дуже низьким як ...
...ваш вибір навчання в аграрному навчальному закладі? 3.9. Діаграма: Оцінка характеру роботи у сільському господарстві. 3.10. Діаграма: який з перерахованих чинників майбутньої професії є ...ваш вибір навчання в аграрному навчальному закладі? 3.25. Діаграма: Оцінка характеру роботи у сільському господарстві. 3.26. Діаграма: який з перерахованих чинників майбутньої професії є ...
...і вмінь учнів на кінець навчального року 44 2 клас 45 Орієнтовна структура уроку позакласного читання на початковому етапі 48 Планування уроків позакласного читання на початковому ...і вмінь учнів на кінець навчального року 59 3 клас 60 Структура уроку позакласного читання 64 Планування уроків роботи з дитячою книгою 68 Робота з науково ...
...учнів з метою подальшого фітооблаштування навчальних приміщень, подвір’я. Як свідчать дослідження російських науковців, фітодизайн, фітомодулі сприяють оптимізації повітряного середовища в умовах навчального процесу, іонізації та зволоженню повітря, ...
...до комунікативної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Об’єктивні та суб’єктивні труднощі її формування передбачають пошук досконаліших шляхів, нових підходів у виховній роботі школи....класів у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Лише частково розроблений методичний аспект формування вмінь і навичок спілкування учнів початкових класів, який охоплюється поняттям “культура спілкування”.
...значення мають способи навчання, розташування навчального матеріалу, навчальний план, програма, принципи навчання й, нарешті, мети й завдання навчально виховної роботи в цілому.
Робота з підручником та іншими навчальними книгами 27. Методи навчання, їх класифікація. Розвиток методів навчання у досвіді вчителів практиків. 28. Словесні методи навчання, їх характеристика 29.... Форми організації навчального процесу. Виникнення і розвиток класно урочної системи навчання. 33.Урок основна форма організації навчання. Типологія і структура уроку.
Студент як суб’єкт навчальної діяльності 1.Вікові особливості студентів. 2.Мотиви навчання студентів 3. Учбові уміння. 4.Психологічні умови становлення студента як суб'єкта ... З яких основних компонентів складається навчальна діяльність? 2. Основні якості конкретної діяльності визначає мета або мотив? 3. Запропонуйте програму ваших дій як викладача, яка може забезпечити ...
ЗЕД підприємства: навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 462 с. 11. Дмитрієв A.І. Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. К.:Юрінком Інтер, 2001.... Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. 13. Завгородній А.Г., Возник Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. – К.: Кондор, 2007. – 168 с.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ НЕУСПІШНОСТІ УЧНІВ 1.1. Науково теоретичний аналіз проблеми шкільної неуспішності 1.2. Психологічні причини неуспішності школярів РОЗДІЛ 2.... Аналіз результатів експериментального дослідження причин навчальної неуспішності школярів 2.3. Тренінгова програма подолання навчальної неуспішності школярів ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи.
РЕФЕРАТ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ "УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА" ПЛАН Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ І. Електронна бібліотека як ефективний засіб інформаційного забезпечення……....................................................................................................... Електронні бібліотеки вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи розвитку …………………………………………………………..16 2.3. Переваги використання електронних ресурсів бібліотеки………20 Висновки……………………………...
...зміст естетичного виховання в позашкільних навчальних закладах 1.1. Сутність, мета, завдання позашкільної освіти та виховання 1.2. Основні напрямки та зміст позашкільної освіти та Виховання ...дитячої художньої школи та особливості навчального процесу 2.3. Навчальний план дитячої художньої школи 2.4. Історія виникнення та функціонування художньої школи в м.
Поняття та зміст активізації навчальної діяльності учнів 1.2. Активізація навчальної діяльності в процесі використання дидактичних ігор Розділ 2. Дидактичні ігри на уроках природознавства 2....
Освіта 2004 2010 Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна», спеціальність психологія, магістр (червоний диплом); 2011 2012 НУБіП України, спеціальність «управління навчальним закладом», магістратура Досвід роботи 12.10.2009 30.08.2011 практичний психолог ЗОШ. Діагностика, консультації, тренінги, профорієнтація, корекція, ведення відповідної документації. Досвід створення власних навчальних та тренінгових програм.
Мета, структура і зміст навчальної дисципліни « Розміщення продуктивних сил», її місце в системі наукових дисциплін, зв’язок з дисциплінами. Сутність продуктивних сил України.... Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури,2006. – 320с.
...ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Об'єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно ціннісного ставлення до навколишньої дійсності....інших причин не встигли засвоїти навчальний предмет. Інструментом підвищення якості в реформуванні змісту освіти виступає удосконалення системи оцінювання — успішності учнів, роботи навчальних закладів, кваліфікаційного рівня вчителів, ...
...ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1. Поняття конституційного права 2. Предмет і метод конституційного права 3. Принципи конституційного права України 4. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна Запитання для самоконтролю РОЗДІЛ ...
...документи: диплом про закінчення вищого навчального закладу, трудову книжку, паспорт, довідку про склад сім’ї, характеристику з попереднього місця роботи, відомості про прописку....книжку; диплом про закінчення вищого навчального закладу; характеристику з попереднього місця роботи; довідку про стан здоров'я. Чи правомірна вимога адміністрації про подання вказаними особами всіх ...
Згідно з наказом по університету №170/13 від 26 березня 2013 року у період з 8.04.13 по 26.04.13 я, Вакоріна Злата Едуардівна, студентка четвертого курсу юридичного факультету, проходила навчальну практику у Хмельницькому окружному адміністративному суді. Керівником навчальної практики від університету був призначений асистент кафедри цивільного права та процесу Головатий ...
Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2007. 3. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. К.: Видавництво НІОС. 2000. ' 4. Загородній АГ.
...принципи впровадження комп’ютерів в навчальний процес 1.4. Шляхи використання комп’ютера і комп’ютерних технологій на уроках Розділ II ....принципи впровадження комп'ютерів в навчальний процес 1.3. Шляхи використання комп’ютера і комп’ютерних технологій на уроках Розділ 2.
Загальна характеристика навчальної діяльності. 10. Структура навчальної діяльності. 11. Типи та види навчання. 12. Чинники ефективності навчання. 13. Способи активізації навчальної діяльності. 14.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.